Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Je voči občanom Slovenska NATO väčší zločinec, aj keď nikoho nepripravil predčasne o život, alebo Kotleba, ktorý svojim mlčaním súhlasí a kryje zločineckých vyvrheľov z vysokej politiky, ktorí cez vykrádanie zdravotníctva každoročne doženú k predčasnej smrti tisíce nevinných občanov?

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

Možno viacerí si položia otázku, prečo práve Kotlebu som dal do protikladu? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Ako jediný kus, zo 150-tich kusov zbabelej protislovenskej čeľade, sediacej v slovenskom parlamente, z ktorého už dávno pred tým, tam sediacich kusov, urobilo zločinecký a protislovenský štátny orgán, verejne nazýva NATO zločineckou organizáciou. Pokiaľ som uviedol tento dôvod, tak treba upresniť či doplniť, že o týchto zločinoch proti ľudskosti mlčí aj ostatných 149 kusov tejto zbabelej protislovenskej čeľade, ktorá si v pracovnej dobe, podľa môjho názoru, prevetráva pohlavné orgány. Lenže nikto z nich, mimo Kotlebu, nenazýva NATO verejne ako zločineckú organizáciu, PRIČOM, DOTERAZ, NATO NEPRIPRAVILO O ŽIVOT ANI JEDNÉHO OBČANA SLOVENSKA. Mimochodom, nikto z týchto 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade, mimo Kotlebu a jeho poslaneckých príveskov, sa nesamopasoval za najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov.

Práve oni najviac hanobia slovenských dejateľov, vrátane Štúra, Štefánika, Hlinku...

Nielen Kotleba a jeho poslanecké prívesky, vrátane ostatných kusov zbabelej protislovenskej čeľade, v skutočnosti nenávidia a pohŕdajú vlastným národom, hoci majú nadštandardný blahobyt z jeho daní, lenže Kotleba a jeho prívesky majú ešte tú drzosť, že sa nielen odvolávajú na slovenských dejateľov, parazitujú na ich menách, práve preto, ja, osobne, sa ich pýtam –MLČALI BY DNES TÍTO SLOVENSKÍ DEJATELIA, OHĽADOM PÁCHANIA ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, AKO HO PÁCHAJÚ ZLOČINECKÍ VYVRHELI Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV, CEZ VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA, AKO MLČÍ KOTLEBA A JEHO PRÍVESKY, AKO AJ OSTATNÉ KUSY ZO ZBABELEJ PROTISLOVENSKEJ ČEĽADE, SEDIACEJ V SLOVENSKOM PARLAMENTE? Koľkí z týchto dejateľov, ktorým nebol vlastný, slovenský národ, ľahostajný, bojovali za jeho práva, nemlčali, aj keď boli prenasledovaní a väznení?  Aký to paradox, v porovnaní zo všetkými tými vyvrheľmi, ktorí sedeli a sedia v ponovembrových vládach na parlamentoch?

Ako je to možné, že Kotleba a jeho prívesky verejne prejavujú obavu o obyvateľov cudzích štátov, hlavne zásluhou imigrantov z Afriky, no nemajú odvahu ukázať na odporné zločiny proti ľudskosti, ktoré na slovenskom národe páchajú zločineckí vyvrheli z ponovembrových vlád a parlamentov? A nielen oni, ale ani ostatní členovia z vlád a parlamentov, ktorí sú v mlčaní ohľadom týchto zločinov proti ľudskosti, ako jedna rodina. Ako je to možné, že zatiaľ ani jeden ponovembrový politik si verejne a nahlas nepoložil otázku, ako je to možné, že mnoho našich politikov si osobný blahobyt založilo na vykrádaní zdravotníctva a jeho nevinných obetiach, ako aj ich predčasne ukončených životoch? Ako je to možné, že doteraz nezakročilo Ministerstvo vnútra SR a Generálna prokuratúra SR? Ako je to možné, že práve takýto zločinecký dobytok nám tu navrhuje schvaľuje a realizuje zákony? Pričom práve oni majú byť tým vzorom zákonnosti, VEĎ PRÁVE PRETO PODPISUJÚ ÚSTAVNÝ SĽUB, AKO SVOJPRÁVNE OSOBY, aby zákony slúžili občanom, a nie politikom, oligarchom, finančným skupinám, mafiám, schránkovým firmám.... AKO JE TO MOŽNÉ, ŽE ZA SVOJE EKONOMICKÉ ZLOČINY A ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI, KTORÉ PÁCHAJÚ VEDOME A CIEĽAVEDOME, PRIČOM SÚ SI DOBRE VEDOMÍ NÁSLEDKOV, ALE VEDIA, ŽE SÚ NEPOSTIHNUTEĽNÍ A BEZTRESTNÍ?

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

Hlavná stránka