Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Americkí majitelia facebooku na Slovensku ho prenechali zakomplexovaným anonymným udavačským kreatúram, hrajúcim sa na Slovákov, národovcov a kresťanov, s génmi masových vrahov z POHG, ľudákov a zločincov z ŠtB

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

Anonymné udavačstvá, ktoré boli tak blízke 50-tym rokom minulého storočia v réžii ŠtB a KSČ, ale aj vo vojnovom období, kde mimo iného bolo aj navodenie stavu, aby človek udával človeka, ale aj posunuté do vyšších dimenzií, aby deti udávali svojich rodičov, manželia manželky, manželky manželov, ako aj udávanie rodinných príslušníkov medzi sebou, dostáva nový rozmer, kde v súčasnosti je hlavným garantom americký majiteľ slovenského facebooku.Smradľavé kreatúry z vysokej politiky, hlavne však, zakomplexované kreatúry splodené a porodené udavačskými kreatúrami. V drvivej väčšine toto udávanie sa prenáša z obdobia vojnového obdobia na Slovensku, kde prastarí a starí rodičia týchto dnešných udavačských facebookových kreatúr udávali nacistom, gestapu, alebo patrili do čeľade či okruhu masových vrahov z POHG, ktorí ranou do tyla a s následným pádom do horiacej vápenky vraždili nevinné ženy, mužov, vrátane aj detí. Prenášalo sa to aj do obdobia 50-tych rokov minulého storočia, ako aj obdobia normalizácie, kde sa udávalo, väčšinou anonymne, v mene ŠtB a KSČ.

Najmladšia garnitúra tohto smradľavého, anonymného, ľudského odpadu, pôsobí na slovenskom facebooku, ktorého majiteľmi sú samotní Američania. Aký to paradox, keď práve Amerika, hrajúca sa na svetového garanta ľudských práv, demokracie, rovnosti, slobody slova, ako aj všetkého, čo k tomu patrí, vzala pod ochranné krídla tieto zapáchajúce, zakomplexované a v anonymite pôsobiacej, smradľavé kreatúry národnosti slovenskej. Táto smradľavá retardovaná či úchylná žumpa, hrajúca sa na Slovákov, národovcov a kresťanov, samozrejme pod rúškom ANONYMITY, sliediaca, udávajúca a blokujúca, akoby chcela dokázať, že Slovensko patrí do kategórie najsmradľavejšieho ľudského odpadu v Európskej únii. Minimálne 70 % Slovákov patrí do kategórie toho najsmradľavejšieho ľudského odpadu, ktorý smradom prekryje aj obsah hrubého čreva. Už len zákonite, z tohto všetkého, slovenskí politici v rámci Európskej únie patria do kategórie najzločineckejších vyvrheľov a masových vrahov. Ani v jednom štáte neexistuje také masové vykrádanie zdravotníctva, s takým, každoročným množstvom predčasne zomrelých, nevinných obetí, ako na Slovensku.

Boh ochraňuj Slovensko pred ponovembrovou garnitúrou anonymného udavačského  facebookového odpadu, hrajúceho sa na Slovákov, národovcov a kresťanov

Žiadni buzeranti, žiadni gayovia, žiadne lesby, žiadni transsexuáli, žiadni slniečkari, žiadni Benčíkovia, žiadni liberáli, sa voči mojej osobe nesprávali tak podlo a zákerne, ako terajší facebookoví anonymní, úchylní, retardovaní a zakomplexovaní udavači hrajúci sa na Slovákov a národovcov, pochádzajúci z udavačských čeľadí, s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG a neoľudáckeho odpadu a génov ŠtB, pod dohľadom politikov a SIS, ktorým americké zberby, majitelia facebooku na Slovensku umožnili znovuzavedenie a realizáciu eštebáckych metód. Spoločným mlčaním podporujú masových vrahov z vysokej politiky, vykrádajúcich zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne príde o život niekoľko tisíc nevinných ľudí. Chápem tento ľudský odpad, že keď už nemôžu vraždiť nevinné, ženy, mužov, vrátane detí, ako vo vojnovom období, ranou do tyla a s následným pádom do horiacej vápenky, za povinného mlčania a súhlasu vtedajšieho národa. Nikto nepoložil otázku, prečo, čo Vám tí nevinní ľudia urobili, keď Slováci vraždili Slovákov? Prečo tieto zločiny proti ľudskosti sa páchajú aj po Novembri 1989, ale už v podaní nových garnitúr, zločineckého anonymného ľudského odpadu, národnosti slovenskej, ktorým Američania dovolili ovládnuť slovenský facebook? Samozrejme že ich metódy v páchaní zločinov proti ľudskosti, ako aj porušovaniu najzákladnejších ľudských práv a slobôd, sú diametrálne odlišné. Miesto rany do tyla, s následným spadnutím do horiacej vápenky, je to vykrádanie zdravotníctva, a každoročne tisíce predčasne zomrelých obetí.

Ako hlboko dokázali klesnúť

Nebudem tu písať o tom, čo už bolo a je na týchto stránkach napísané. No to, čo títo gauneri a vyvrheli, ktorým americkí gauneri odovzdali facebook, predviedli ohľadom blokovania mojej osoby, je absolútny unikát. V nedeľu, 15. 12. 2019, som bol zablokovaný na 30 dní na základe tohto textu, ktorý som napísal – lebo, tento príspevok porušuje zásady facebooku, týkajúci sa nenávistných prejavov –SLOVÁCI SÚ ZVLÁŠTNY NÁROD. ANONYMNÍ ÚBOŽIACI DOKÁŽU URÁŽAŤ TÝCH, KTORÍ VYSTUPUJÚ POD SVOJIM MENOM A SVOJOU AUTENTICKOU FOTOGRAFIOU, LEBO SA NÁZOROVO NEZHODNÚ.

O necelé dve hodiny, čo po prvý raz vyskúšali na mojej osobe, text, za ktorý som bol zablokovaný, ale bol rozšírený o tento dôvod – teda, váš príspevok porušuje naše zásady komunity týkajúci sa nenávistných prejavov, doplnený o – A PREJAVOV NADRADENOSTI. Tieto zásady slúžia k ochrane určitých skupín ľudí, aby neboli označovaní ako podradení. (Oba tieto dokumenty sú súčasťou článku) TAKŽE TENTO SMRADĽAVÝ ĽUDSKÝ ODPAD NÁRODNOSTI SLOVENSKEJ SA ANI NETAJÍ, A OTVORENE SA HLÁSI K TOMU, POKIAĽ BY VYTVORIL KOALÍCIU, AKÉ ĽUDSKÉ SMRADĽAVÉ FUJHNUSY BY TU UPREDNOSTŇOVAL A PRESADZOVAL.

Urobím všetko pre to, aby som svoju nenávisť voči zločineckému, mafiánsko-gaunerskému a skorumpovanému Slovensku, kde facebook ovládajú úchylní, zakomplexovaní, anonymní a retardovaní vyvrheli národnosti slovenskej, ktorí omylom prírody dostali ľudskú podobu, že svoju nenávisť na www.necenzurovane.net a VK budem prezentovať tak, aby padala na úrodnú pôdu, čo bude podložené konkrétnymi dôkazmi a argumentmi. Taktiež začnem pripravovať dokument pod názvom – Je to česká vina?, kde budem rozoberať a zamýšľať sa nad tým, prečo si Češi v roku 1918 uviazali Slovákov na krk ako nadbytočný prívesok, aby boli súčasťou spoločného štátu, pričom nás zachránili od pohltenia zo strany Maďarov. Budem sa zamýšľať nad tým, že pokiaľ by sa toto bolo realizovalo, masoví vrahovia z POHG by nikdy neboli existovali, ako aj nad ďalšími aspektmi, ktoré s tým súvisia, vrátane toho, že gauneri a vyvrheli s týmito génmi, sú v čele ponovembrových zločinov proti ľudskosti na Slovensku po Novembri 1989.

Záverom jedna rozlúčková básnička, či jej časť –Sme anonymní, úchylní, zakomplexovaní a retardovaní udavači národnosti slovenskej, slovenské udavačky nás mali, nad našimi kolískami, udavačské zástavy viali...

Vladimír Pavlík


Tento příspěvek porušuje naše zásady komunity týkajícíse nenávistných projevů
OTEVŘENÉ
CO MŮŽETE UDĚLAT

 

Zobrazit možnosti
Přečtěte si dalšíinformace o tomhlepříspěvku a podívejtese, jaké máte možnosti

AKTIVITA
https://www.facebook.com/images/support_inbox/icons/actoricon_facebook.png
O vašempříspěvku
Dnes v 18:32
Nikdo jiný váš příspěvek nevidí.

Slováci sú zvláštny národ. Anonymní úbožiaci dokážu urážať tých, ktorí vystupujú pod svojim menom a svojou autentickou fotografiou, lebo sa názorovo nezhodnú.


Váš příspěvek porušuje naše zásady komunity týkajícíse nenávistných projevů a projevůnadřazenosti
Nikdo jiný váš příspěvek nevidí.
Tyto zásady slouží k ochraně určitých skupinlidí, aby nebyly označován yjako podřazené.
Chyba! Odkaz není platný.
Vladimír Pavlík
3. listopadu
Slováci sú zvláštny národ. Anonymní úbožiaci dokážu urážať tých, ktorí vystupujú pod svojim menom a svojou autentickou fotografiou, lebo sa názorovo nezhodnú.   PRINT RSS
Hlavná stránka