"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Polícia úspešne vyvrátila klamstvá anonymného slovenského gaunera s génmi zdedenými od svojich udávajúcich rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
     Po novembri 1989 sa Slovensko stalo najsmradľavejšou žumpou v rámci Európskej únie. Mám na mysli cca 70 % dospelej populácie, ale netreba zabudnúť ani na to necelé jedno percento psychopaticko-sadistických gaunerov a ľudského odpadu z vysokej politiky. Toto tu nevytvorili ani sionisti, ani židoboľševici, ani slobodomurári, ani NATO, ani EÚ, ale kreatúry z mečiarovsko-slotovskej žumpy, s minulosťou prednovembrových zbabelých občianskych núl. Do novembra 1989 čakali ako také vši pod chrastou, ako sa to všetko vyvinie, aby potom sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, keď svoje protislovenské papule mali plné Boha, národa a kresťanstva, aby pod ich rúškom mohli Slovensko politicky, ekonomicky a morálne zdevastovať. Taktiež sa ukázalo, že gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG z vojnového obdobia má vo svojich génoch cca 70 % dospelej slovenskej populácie. Práve týmto cca 70-tim percentám protislovenské mečiarovsko-slotovské zberby vsugerovali, že sú hrdým slovenským národom, hoci v skutočnosti boli a sú len tzv. národom.
Práve z tejto protislovenskej čeľade sa tu vytvorilo po novembri 1989 množstvo anonymných udavačov, dezinformátorov, ktorí pod rúškom anonymity či falošných profilov hanobili a urážali paradoxne hlavne takých, ktorí vystupovali pod pravým menom, dokonca majú priloženú aj svoju autentickú fotografiu, len preto, že mali odlišný názor od toho ich. Neuznávali žiadne protiargumenty ani diskusiu, jediné čo dokázali a doteraz to praktikujú, že oni boli a sú proti Slovensku a jeho štátnosti. Ako som už napísal, tieto tlupy zákerných a zbabelých kreatúr nikdy pred novembrom 1989 sa nedokázali správať ako hrdí a svojprávni občania, ako vši pod chrastou vždy mlčali.

Keď súhrnom dopredu pripravených a zrealizovaných okolností sa mohlo otvorene a slobodne hovoriť, ako také húfy tchorov, potkanov a krýs začali vyliezať zo svojich brlohov, a sprivatizovať si Slovensko. Všetci vieme ako to dopadlo, keď po nich do tohto vlaku naskočila pravicovo-fašistická, dzurindovsko-miklošovská, Západu zapredaná zberba, a dokončili to gauneri zo zločineckej smeráckej mafie.

Moje ponovembrové skúsenosti s týmito anonymnými protislovenskými zberbami, hrajúcimi sa na Slovákov a národovcov

Najskôr ma verejne obvinili že som proti Slovensku, s nálepkou čechoslovakistu, zapredanca, janičiara, pričom v časoch najtvrdšej normalizácie som ako jediný v republike si dovolil, doporučene, cez kopirák a ručne, napísať otvorený list Gustávovi Husákovi, kde som sa ho slušne pýtal, prečo hanobí jazyk matky, ktorá ho porodila. Odvolával som na svoju osobu, keď vlastne od roku 1969, hneď po skončení základnej vojenskej služby, som pracoval v Čechách a na Morave, nikdy som sa neznížil, aby som zhanobil slovenský jazyk a začal hovoriť česky. Pritom ma za to nikto ani neprenasledoval, ani neurážal, ani nediskriminoval. Pri spomienke na toto, mi nikdy nevymizne z pamäti, ako mi nebohý spisovateľ pán Milan Šimečka niekedy v roku 1987 či 1988 povedal, že pokiaľ sa tu zmení režim, tak ja so svojou povahou a otvorenými názormi budem ešte viac prenasledovaný a osočovaný. Jeho výnimočnosť spočívala aj v tom, že sa málokedy mýlil.

Keďže som tu dal taký dlhší úvod, vyhnem sa komentovaniu, čo všetko som musel preskákať a s čím sa vyrovnávať či čomu čeliť do roku 2013, lebo dovtedy sa mi nestalo, aby sa terčom stupidných a nenávistných útokov stávali, v tom čase, aj moji nebohí rodičia. Na www.necenzurovane.net bolo už niečo zverejnené, dokonca bola zdokumentovaná aj precízna robota vyšetrovateľov OR PZ v Považskej Bystrici na moje trestné oznámenia, ktorí dokázali napríklad odhaliť aj jedného z týchto anonymov, teda jeho meno, adresu trvalého bydliska a usvedčiť ho z klamstva. Jeho stupidné vyjadrenia na adresu mojich nebohých rodičov majú množstvo spoločných znakov s úchylnými a retardovanými kreatúrami z Antiobčianskeho tribunálu – AOT.
V poslednom uznesení ktoré som prebral v stredu 27. 2. 2019 sa musím opätovne pochvalne vyjadriť na prácu vyšetrovateľa, ktorý riešil ďalšie moje trestné oznámenie, kde anonymný gauner verejne o mne šíril, že moji rodičia a ja sme boli poberateľmi invalidného dôchodku, na základe rozhodnutia konkrétnych psychiatrov. Hoci napríklad týmito klamstvami sa vyšetrovateľ nemusel vôbec zaoberať, z uznesenia na strane 5 som sa dočítal, citujem:
Zo správy Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica vyplýva, že oznamovateľ a jeho rodičia sa nenachádzajú a ani nenachádzali v evidencii poberateľov invalidného dôchodku.
Zo správy psychiatrov MUDr. Miroslava Murcka, MUDr. Jozefa Procházku, MUDr. Stanislava Hastíka vyplýva, že oznamovateľ a jeho rodičia nie sú a ani neboli v evidencii týchto lekárov.

Tieto dve vety z dotyčného uznesenia majú hodnotu úradného dokumentu, pričom dotyčného gaunera usvedčujú z vedomého klamstva ohľadom mojej osoby a mojich nebohých rodičov. Ako keby sa s tými anonymnými gaunermi roztrhlo vrece, tak ten najnovší, vystupujúci pod menom, Martin Dohan, ktorého podľa jeho slovníka možno zaradiť k dementným polobláznom z Občianskeho tribunálu, ktorý nielen sfalšoval verejnú listinu stiahnutú z databázy Ústavu pamäti národa, ktorý dal na evidenčnú kartu bývalého príslušníka ŠtB pod menom Vladimír Pavlík, ktorého dátum narodenia vymazal a dal tam dátum môjho narodenia, no ani toto mu nestačilo, tak začal verejne o mne šíriť, že sexuálne zneužívam maloletých chlapcov, ako aj ďalšie bludy, za ktoré tiež pripravujem trestné oznámenie.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS
Hlavná stránka