"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Siskárska zberba a kiskoidná zberba, sliediaca, udávajúca a blokujúca na facebooku, ako jedna rodina – dôvod na podanie trestného oznámenia Generálnej prokuratúre SR

https://vk.com/vlado.pavlik                                                                 

         Sem možno zaradiť aj akýsi spolok patriaci pod NAKA, zaoberajúci sa akýmsi bojom proti fašizmu, rasizmu, extrémizmu, pričom, paradoxne, všetky tieto tri spolky nejako zabúdajú na sadistov, psychopatov a zločincov z vysokej politiky, ktorí spoločne so zberbami im podobnými, každoročne cez sociálne samovraždy, no hlavne cez vykrádanie zdravotníctva, doženú k predčasnej smrti cca 10 000 nevinných občanov. Pričom najväčším cynizmom a opovrhnutím je, že veľmi dobre vedia, aké následky, v podaní zločinov proti ľudskosti na nevinných ľuďoch – obetiach, ekonomické zločiny, ale hlavne vykrádanie zdravotníctva PRINÁŠA, ale napriek tomu to robia. Položme si otázku, KOĽKÍ Z NICH SI AJ ZA TAKÚTO CENU ZVYŠUJÚ SVOJ OSOBNÝ BLAHOBYT? V ktorom kravskom zadku sú zahrabaní riadiaci predstavitelia MV SR, GP SR a SIS? Čo si vlastne tieto smradľavé zberby z vysokej politiky, páchajúce tieto zločiny proti ľudskosti myslia, ako aj tie zberby zo štátnych orgánov, ktoré majú v náplni práce zabraňovať takýmto zločinom, keďže im to vyplýva priamo zo zákona, tak ako jedna zločinecká rodina, tieto zločiny proti ľudskosti prekrývajú akýmsi bojom proti VERBÁLNEMU fašizmu a extrémizmu?

Vladimír Pavlík

 

                             Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                                               Orlové 2. 4. 2018

Vážení
Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu Zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, písm. a), b), na neznámeho páchateľa zo Slovenskej informačnej služby.
Dňa 31. 3. 2018 mi bolo facebookom oznámené, že som bol po šiesty raz zablokovaný na 30 dní, zasielam kópiu textu.
Zámienkou pre zablokovanie bol tentokrát neexistujúci status, ktorý som nikdy na sociálnej sieti Facebook neuverejnil, preto že sa jednalo o udalosť ešte z roku 2012.  Navyše išlo o informácie uverejnené na úplne inej internetovej stránke.
Očakával som, že budem zablokovaný, pretože mi to už vopred avizovala osoba, ktorá mi telefonicky anonymne dňa 27. augusta 2017 oznamovala, že som sledovaný vnútorným oddelením, ako aj to, že draho zaplatím za to, že škaredo píšem o dobrom človeku Ladislavovi Bašternákovi. Že pre neho nie je problém zariadiť, že budem zablokovaný a nakoniec na Facebooku zrušený. Neskôr keď som na toto telefónne číslo 0940/777 823 volal,  ozval sa ženský hlas, ktorý mi oznámil, že je tam Slovenská informačný služba.  Vo veci bolo podané trestné oznámenie a polícia identifikovala túto osobu, ktorá bola mimoriadne arogantná aj voči policajnému vyšetrovateľovi. 
V súčasnej situácii si polícia nemôžeš dovoliť usvedčiť SIS z cenzurovania Facebooku v rozpore s ústavou SR a medzinárodným dohovorom ako aj všeobecnou deklaráciou základných ľudských práv a slobôd OSN, niet však pochýb, že  osoby  pracujúce v SIS resp. s ňou spolupracujúce sa podieľajú na nezákonnej cenzúre a je preto dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa resp. inej nezákonnej činnosti.
Potvrdil to aj status uverejnený Facebooku, kde  sa bývalý minister vlády SR pán Pelegríny vyjadril pre zamestnancami IUVENTY, že pokiaľ neprestanú z uverejňovaním svojich statusov na Facebooku mali by si uvedomiť, že on ako minister spolupracuje s SIS. Uvedený status pripájam v prílohe.
Problém je ale v tom, že v roku 2012 som nebol prihlásený na facebooku, teda, nemohol som ho používať. Z textu vyplýva, že sa jedná o protest z 11. 6. 2012, ktorý bol riadne ohlásený, informovala o ňom TA3 a viaceré médiá. Nemôže to byť dôvod na blokovanie na facebooku. Navyše ide o vec 6 rokov starú, ktorá nebola ani uverejnená na facebooku. Podrobnosti na http://narodnybl.6f.sk/kriminalita/protest.html
Keďže sa jedná o dlhodobú provokáciu SIS v spojení s facebookom voči mojej osobe, treba sa vrátiť na začiatok toho, ako to všetko začalo. V prvom rade treba povedať jasne, zreteľne a na rovinu, že za vlády Vladimíra Mečiara Slovenská informačná služba bola štátno-teroristickým a zločineckým štátnym orgánom, čo je ešte zavrhnutiahodnejšie, ako trebárs zločinecké skupiny Černáka, Sýkoru, Ondrejčáka, Čongrádyho, Ľališa,..., lebo povinnosťou Slovenskej informačnej služby, čo vyplýva priamo zo zákona, je ochrana štátu a jeho občanov. A doteraz sa z biľagu štátno-teroristického a zločineckého štátneho orgánu neočistila.
          Takže poďme od začiatku. Začnem časťou trestného oznámenia, ktoré som poslal doporučene GP SR 26. 9. 2017 – zasielam kópiu. Nakoniec sa to dostalo k vyšetrovateľovi polície na OR PZ v Považskej Bystrici, ktorý vydal uznesenie, ktorého kópiu zasielam a s týmto komentárom: - Že menovaný vedome klamal, je aj svedectvo Jozefa K., ktorý bol u mňa v tom čase na návšteve, bol svedkom celého môjho rozhovoru. V súvislosti s vyhrážkami tohto siskárskeho anonyma, neverím totiž, že sa jedná o skutočné meno, ako mi uvádza vyšetrovateľ, pričom, paradoxne, keď mi cez telefón vyhrážal, Ladislav Bašternák už vedel, vrátane SIS, ktorá v skutočnosti kryla a mlčala o jeho ekonomických zločinoch, že Prvý senát Ústavného súdu mu zamietol jeho účinnú ľútosť a toho času špeciálny prokurátor pripravil na neho obžalobu. A komplic toho siskára mi nechával takéto odkazy, posielam kópiu. Podľa mojich zistení tento gauner vystupujúci pod menom Igor Hortvath mal ukradnúť a používať podobizeň taxikára z Levíc Igora Horvatha a jeho podobizeň mala byť ukradnutá z jeho facebookovej stránky. Dôrazne žiadam, aby GP SR zistila a vysvetlila mi, z akého dôvodu SIS kryla a mlčala o trestnej činnosti kriminálnika a podvodníka Ladislava Bašternáka, čím podporovala jeho závažnú ekonomickú trestnú činnosť, pričom v zločinnom spolčení s facebookom realizujú na mne trestnú činnosť a porušovanie ústavy, ktorá cenzúru zakazuje. Ďalej navrhujem, aby bolo preskúmané či medzi Bašternákom a dotyčnými siskármi existuje či neexistuje ľúbostný či intímny vzťah, lebo tvrdiť o kriminálnikovi a podvodníkovi s DPH,  že je slušný človek a z titulu svojich funkcií robiť na mne experimenty, porušovať moje základné ľudské práva svedčí opätovne o tom, že dotyční môžu byť na Bašternáka citovo naviazaní, že SIS doteraz robí všetko pre to, aby bola presne taká, ako za Mečiara.
A najnovšie svedectvo denníka N z 29. marca 2018, zasielam kópiu,pod nadpisom – PELLEGRINI SA EŠTE AKO MINISTER ŠKOLSTVA OHÁŇAL SIS, SPOMÍNAJÚ BÝVALÍ ZAMESTNANCI IUVENTY, taktiež svedčí o tom, že medzi politickým a ekonomickým zločinom a Slovenskou informačnou službou existujú vzájomné prepojenia.
Na základe uvedených dôvodov  by malo byť povinnosťou Generálnej prokuratúru Slovenskej republiky podniknúť kroky k vyšetreniu zneužívania  SIS k nezákonnej a v členskom štáte EÚ, ktorá sa hlási k demokratickým hodnotám, medzi ktoré patrí aj sloboda slova a prejavu, neprípustnej činnosti, ktorá poškodzujem meno Slovenskej republiky v zahraničí, keďže  o tomto zneužívaní som informoval aj zastupiteľské úrady v USA, EÚ a ďalších štátov.
Prílohy: Trestné oznámenie z 25. 9. 2017, Uznesenie vyšetrovateľa 0R PZ v Považskej Bystrici, Dôvod zablokovania 31. 3. 2017, Vyhrážanie Igora Horvatha, Kópia z denníka N z 29. 3. 2018 pod nadpisom – Pellegrini sa ešte ako minister školstva oháňal SIS, spomínajú bývalí pracovníci Iuventy.
                                                                                                  
                                                  Vladimír Pavlík


Odebrali jsme obsah, který jste zveřejnili.
Zdá se, že tyto příspěvky nesplňují naše zásady komunity.

  • https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p32x32/26991971_1518076958245416_4640324030461129133_n.jpg?_nc_cat=0&oh=89437ea2b0d38e04587554c87832f230&oe=5B66E05F

Vladimír Pavlík zablokovanie 31. 3. 2018
Protestné zhromaždenie proti cigánskej agresivite v Spišskom Podhradí (Výzva na založenie občianskeho združenia s celoslovenskou pôsobnosťou ) V sobotu, 30. júna, o 15.00 hod. sa na námestí v Spišskom Podhradí uskutoční protestné zhromaždenie proti agresivite cigánskeho etnika, páchanej na majoritnom obyvateľstve. Zvolávatelia chcú upozorniť na neúnosnú situáciu spojenú s nárastom násilnej trestnej činnosti, ohrozujúcej životy a bezpečnosť občanov zo strany skupín neprispôsobivých asociálov, na porušovanie základného práva na ochranu života a zdravia a na príčiny tejto dlhodobo neudržateľnej situácie. Na protestnom zhromaždené bude prezentovaná výzva: na založenie Občianskeho združenia na ochranu práv občanov pred neprispôsobivými asociálmi s celoslovenskou pôsobnosťou a žiadosť adresovaná vláde SR na vypracovanie analýzy a prognózy demografického vývoja na Slovensku v horizonte 20-50 rokov vo vzťahu k cigánskemu etniku. V príhovoroch vystúpia, občiansky kandidát na prezidenta SR Vladimír Pavlík, bývalý politický väzeň František Bednár, mestský policajt Marián Mišún, a účasť prisľúbili aj náčelník mestskej polície Vladimír Živčák a Oskar Dobrovodský z Malaciek. Koncom mája, v Spišskom Podhradí, cigánsky gang bezdôvodne napádal zákazníkov miestnych barov a rovnako motivovaný útok sa odohral 11.6.2012 aj v Spišskej Belej. Na protestné zhromaždenie sú pozvaní všetci občania, bez ohľadu na politickú príslušnosť, ktorým nie je ľahostajná situácia našich spoluobčanov, žijúcich v ohrozených regiónoch Slovenska. http://necenzurovane.sk/

  • Peter Pollák - rasisticko-šovinistická špina z Matovičovej čeľade, ktorá neuznáva segregačné múry, by bol najradšej aby rómsky teror voči majorite bol ešte niekoľkokrát obludnejší, aby mohli dostávať zvýšené príspevky na tzv. prevýchovu neprispôsobivých jeho súkmeňovcov. A jemu podobný parazit, JUDr. Daniel Millo, sa priživuje v akomsi policajnom protiextrémistickom policajnom spolku, no neprekážajú mu extrémisti, sadisti a psychopati z vysokej politiky.https://external-vie1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA2_Pb4-pLPsoDq&url=https%3A%2F%2Fpixel.facebook.com%2Fsi%2Fkappa%2F%3FKo%3Dp&_nc_hash=AQBbs84gy-QEmIJ_
 
   PRINT RSS
Hlavná stránka