Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Ruský VK je jediným slobodným, nezávislým a rešpektujúcim ostrovčekom v zločineckom, skorumpovanom, mafiánsko-gaunerskom a nesvojprávnom, tzv. zvrchovanom Slovensku, ktorý neblokuje slobodu slova a slobodu názorov

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik


Na rozdiel od Facebooku na Slovensku, patriaci Američanom, ktorí umožnili, aby ho ovládli tí najúchylnejší, v anonymite pôsobiaci a zakomplexovaní vyvrheli a ľudský odpad národnosti slovenskej, ktorí si takto realizujú svoje komplexy menejcennosti, zdedené po svojich rodičoch, starých rodičoch či prastarých rodičov. Zberby s IQ 60, keď policajné psy majú IQ 70, nedovolí tomuto ľudskému odpadu, ktorý má svoj mozog zmiešaný s pilinami a otrubami, keď práve takýmto povolili americkímajitelia Facebooku na Slovensku, aby v mene ich zvrhlej demokracie tu mohli udávať, špiclovať a blokovať.

Skúste si tipnúť, koľko títo anonymní udavači majú na svedomí nevinných ľudí, ktorým, ako aj ich blízkym, buď zničili život, alebo boli predčasne pripravení o život v období rokov 1939 – 1989, práve na Slovensku, svojím udávaním, donášaním, špicľovaním? Ak si mnohí naivne mysleli, že Novembrom 1989 sa tieto špinavosti skončili, tak nielen zistili, ale aj realita to dokázala, ako sa mýlili. Zločineckí a psychopaticko-sadistickí gauneri z ponovembrových vlád a parlamentov, cez zločinecké a totalitno-diktátorské americké zberby, ktorí sú vlastníkmi Facebooku na Slovensku, umožnili tomuto ľudskému odpadu národnosti slovenskej, aby tu bolo opätovne obnovené to, čo tu existovalo v období rokov 1939 – 1989. Ako si v udávaní a nahlasovaní rozumejúkotlebovskíudavači, ako aj ďalší, tzv. národníudavači, s liberálnymi udavačmi a ľudským odpadom, ktorým americké zberby umožnili ovládnuť Facebook na Slovensku.Že udavačský odpad z týchto rokov má tu svojich nasledovníkov a pokračovateľov, pričom sa jedná o deti a vnukov tohto ľudského anonymného odpadu, tu máme množstvo nezvratných dôkazov.

Keďže tento udavačský odpad zásadne pracuje a škodí v anonymite, pričom najväčšie a najšpinavšie kýble špiny lejú práve na ľudí, ktorí na Facebooku vystupujú pod svojim pravým menom, dokonca s autentickou fotografiou, to taktiež o niečom svedčí. O niečom, čo sa u tohto ľudského odpadu, dedí z pokolenia z pokolenia na pokolenie, pričom, v drvivej väčšine, tomuto zaúčajú aj svoje deti.

V mene zločineckých a psychopaticko-sadistických gaunerov, ktorí riadili a riadia tento štát....

Ako má vraj vyzerať slušné správanie a komentovanie na Facebooku, nám cez svoje bludy sa snažili prezentovať Kiska, Danko, Fico, Pellegrini... Pričom, paradoxne, ani pol slova o tom, ako anonymný slovenský ľudský odpad, ktorému Američania umožnili ovládnuť slovenský Facebook, aké úchylné a zvrhlé metódy používa. Zastávam názor, že tieto zvrhlé metódy súvisia so zvrhlosťou zločineckých a psychopaticko-sadistických gaunerov, ktorí riadili a riadia tento štát. Pripomeniem tu autentickú kauzu, ktorá sa týka mojej osoby.

Dňa 27. 8. 2017 mi neznámy anonym o 16.35 hodine volal z telefónneho čísla 0940/ 777 823, a panovačným hlasom mi vyčítal, že čo si to dovoľujem urážlivo písať a hovoriť o pánovi Bašternákovi, ktorý je podľa neho slušným a dobrým človekom. Taktiež mi vyhrážal, že sa postará, aby som bol na Facebooku zablokovaný najskôr na jeden deň, potom na 7 dní, potom na 30 dní, až nakoniec budem z Facebooku vylúčený. Toto sa realizuje až do dnešnej doby, keď na 30 dní som bol zablokovaný už 20 krát po sebe. Paradoxné na tom ale je, že už v čase tohto anonymného telefonátu bolo orgánmi činnými v trestnom konaní preukázané, že Bašternák je ekonomický zločinec a gauner, ako aj podvodník s vratkami, čo muselo byť známe aj dotyčnému anonymovi – toho času je už právoplatne odsúdený a vo výkone trestu.

Po podaní trestného oznámenia bol políciou zistený tento anonym, ktorého meno bolo Peter Molcán, trvalo bytom Levice, Saratovská 2982/51, číslo telefónu 0940/777 823. Ďalej polícia zistila, že tento úchyl šíril o mne rôzne dezinformácie a klamstvá, že som psychicky chorý človek, ktorý potrebuje ústavnú liečbu, mňa a môjho nebohého otca nazýva homosexuálom, menoval troch autentických psychiatrov ktorí mali liečiť mňa a mojich nebohých rodičov. Na overenie týchto tvrdení polícia kontaktovala všetkých troch psychiatrov, ktorí sa jednoznačne vyjadrili, že ani jeden z nich neliečil mňa a mojich rodičov, teda, neboli sme žiadni psychiatrickí pacienti. Pričom toto bola len malá časť stupidity a klamstiev, ktoré o mne šíril.

Možno sa pýtať

Čo je to za štát, v ktorom sa takéto niečo môže realizovať? Akí zločineckí, psychopaticko-sadistickí, zakomplexovaní a úchylní gauneri a vyvrheli riadili a riadia tento štát? Práve aj na základe tohto môžem verejne napísať práve to, čo som uviedol už v nadpise a môžem to opätovne potvrdiť – vďaka ruskému VK, ktoré ako jediné médium dostupné aj na Slovensku uznáva a rešpektuje slobodu vyjadrovania a názorov, netrestá a neblokuje, na rozdiel od Facebooku na Slovensku. Je síce pravdou, že aj tam sa snažia preniknúť tieto úchylné retardované kreatúry národnosti slovenskej, kde ich možno okamžite zablokovať, ale na rozdiel od Facebooku na Slovensku, tu na VK, tieto úchylné retardované kreatúry NEMAJÚ ŠANCU NIKOHO ZABLOKOVAŤ.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS
Hlavná stránka