"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Translator

Pozemský život vo večnosti

V matematike sme sa učili, že existujú nielen kladné ale aj záporné čísla. Spoznali sme pojmy ako „Mínus nekonečno“ – „Nula“ - „Plus nekonečno“.
Inými slovami by sme to mohli obrazne pomenovať ako Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť.
-
Čo znamená interval 100 pozemských rokov v rozsahu celej večnosti? Prakticky nič! Náš jeden pozemský život plynie v toku večnosti ako nepatrná, až mizivá čiastočka celku. Vyzerá to tak, že tento jeden život ani nemôže ovplyvniť dianie vo večnosti.
Akoby sa to všetko dialo iba tak náhodne – bez akéhokoľvek poriadku a pravidiel.
Ten, kto verí iba v jeden život na Zemi v celom našom putovaní Stvorením, vlastne dáva nepriamo najavo, že na tej časovej osi od mínus nekonečna až po plus nekonečno akoby ani nežil. Akoby nikdy ani neexistoval. Taký je pomer jedného pozemského života ku večnosti.
Ale každý z nás tu bol, on tu je a on tu bude! Mnohokrát. Iba tak to dáva zmysel, aby sa človek snažil byť človekom, pretože v jednom živote nemusí ani všetko stihnúť. Keby totiž vedel, že nič nemusí naprávať, aký zmysel by mal vôbec život a najmä akú motiváciu robiť dobro by mali ľudia, keby aj tak všetko skončilo ich pozemskou smrťou?
Vesmír ale nevznikol nato, aby v ňom vládli nelogičnosti, náhody a bezprávie.
-
Ak by sme teda pripustili, že nežijeme na zemi iba raz, kde by každý z nás mal nelogicky a nespravodlivo inú štartovaciu pozíciu pri narodení, hneď by sa odstránili žaloby ľudí, že oni to mali od detstva ťažšie než tí druhí. Pretože by vedeli, že dnešné utrpenie si spôsobili svojou činnosťou v niektorých z minulých životoch. A osudové náhody a nespravodlivosť by odrazu zmizli, a takisto aj horekovanie nad zlým osudom.
Z toho negatívneho v živote by zostalo iba zlo, ktoré si ľudia robia navzájom v prítomnosti, čím si doslova „štrikujú“ aj svoju budúcnosť – a nemusí sa to všetko stihnúť vrátiť iba v tomto súčasnom živote.
Ale tak isto si už dnes svojimi dobrými skutkami, ktoré idú za nami, tvoríme aj svoju svetlú budúcnosť. A nemusí sa to v plnej miere prejaviť už v tomto dnešnom živote.
-
Jedna dôležitá otázka:
Mohli by sme si zničiť celú budúcu večnosť (plus nekonečno) kvôli takému maličkému časovému intervalu, ako je jeden pozemský život, nakoľko našu minulosť (mínus nekonečno) máme už za sebou?
Pokiaľ by to bol jeden z prvých životov, kde je predpoklad na nápravu v budúcnosti, tak nie.
Na časovej osi od mínus po plus nekonečno je totiž niekoľko míľnikov, cez ktoré musíme všetci bez výnimky prejsť. Sú to skúšky života, ako sme v škole museli zvládnuť jednotlivé ročníky, maturitu, štátnice, apod.
A tak ako je to pri záverečných písomkách, testoch a skúškach a prechode na vyšší stupeň školy, tak aj v prírode a vo vesmíre ako celku dochádza k revízii, kontrole, oprave a očiste všetkého toho opotrebovaného a chorého, alebo nepotrebného, ktoré je nahradené novým, aby sa na vyššej energetickej úrovni mohli ľudia vyvíjať ďalej. Akoby postúpili do vyššej formy vzdelávania.
Dnešná doba plná chaosu a otvorenej zloby je zrelá na očistu, kde je doslova nevyhnutné zbaviť sa všetkého toho, čo odporuje najvyšším zákonom ľudskosti.
Je to prevratná doba, kedy všetci ľudia na Zemi odhadzujú masky a kedy sa všetko postupne vyhrocuje iba na dve protichodné strany: buď – alebo, Pravda alebo Lož, Svetlo alebo Tma, Vývoj vo Večnosti alebo Úpadok v zániku.
Každý má možnosť si slobodne vybrať, informácie sú k dispozícii.
-
Je mnoho aj takých, ktorí veria síce v reinkarnáciu, ale zároveň si myslia, že donekonečna môžu opravovať svoje chyby. Omyl.
Aj táto ŠKOLA ŽIVOTA má posledný ročník, ktorý končí KONEČNOU SKÚŠKOU, kde každý jednotlivec na základe svojho vyžarovania, ktoré nadobudol počas mnohých životov, bude musieť nastúpiť buď svoju vlastnú Cestu Zániku alebo CESTU VEČNOSTI.
V tom spočíva dokonalá Spravodlivosť a záruka, že napriek mnohonásobnému pošpineniu Vesmíru sa Stvorenie pravidelne čistí a obnovuje od všetkého, čo mu škodí. Pravidelne, v celej časovej šírke – z mínus nekonečna do plus nekonečna...
-
Poučenie?
Ak veríš iba v jeden život, zmysel života sa stráca.
Ak veríš vo viac životov na Zemi, dávaj si veľký pozor, aby si prešiel najbližšou veľkou Skúškou Života, aby si splnil svoju opravdivú úlohu, kvôli ktorej si vôbec vznikol:
MÁŠ SA STAŤ ČLOVEKOM!

Jozef Potúček

   PRINT RSS

Hlavná stránka