Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Varovanie Európe             

Jozef Potúček 
alias Jozef von Bratislava

EU-MNOHOŽENSTVO versus UŽ NIE SÚ ŽENY

Po Európe sa množia požiadavky zo strany aktivistov nemenovanej náboženskej obce, aby bolo uzákonené mnohoženstvo. Odôvodňuje sa to novým moderným GENDER smerovaním v EU, ako aj legálnymi vzťahmi medzi homosexuálmi, apod.

Ja neviem, ako sa rieši v nemenovanom náboženskom svete problém mnohoženstva, pretože ak sa priemerne narodí ten istý počet dievčat a chlapcov, a pritom má jeden muž cca 2-4 manželky, tak potom sa logicky na väčšinu chlapov neujde ani jedna žena. A homosexualita je tam trestaná smrťou. Jednoducho väčšina chlapov nemenovaného náboženstva je potom buď bez ženy, alebo si ich musia hľadať medzi „neveriacimi“. Pekná to perspektíva.
Avšak v Európe, zdá sa, tento problém nehrozí. Pekne nám tu rastie počet homosexuálov, no a keby nebodaj predsa len došlo k tej populačnej katastrofe, že by sa už mužom žien nedostávalo, ponúka sa priam jedno geniálne a „skvelé“ riešenie tejto nepríjemnej situácie: MNOHO-MUŽSTVO.
Jedna žena v Európe by mohla mať viacero rôznych mužov (či rodov...).

Takže za takýchto podmienok nie je vylúčené pri dnešnom vývoji morálnych a etnografických MULTI-hodnôt v Európe, že jedna žena bude vydatá za mnohých manželov, jeden bude trebárs neveriaci, druhý moslim, tretí kresťan, štvrtý transsexuál, piaty trebárs aj šedivák-mimozemšťan, atď, atď, atď.
No a keď sa bude situácia zdarne vyvíjať podľa plánu NWO, možno sa dočkáme aj hlavného bonbónika, priam najšľahačkovejšej šľahačky na torte:
Po pedofiloch sa popri napĺňaní svojich menšinových práv takisto dočkajú požehnania zo strany ctenej európskej komisie aj zoofili a nekrofili, ktorým urobí neskonalú radosť to nespočetné množstvo alternatívnych ľúbostných vzájomných vzťahov – medzi trans-zvermi-mŕtvolami všetkých možných rodov, farieb a veľkostí, aby si aj ostatní, ešte stále váhaví, ovčania mohli „užiť“.

Ó, aká to skvelá budúcnosť ťa čaká, Európa! Nepremrhaj túto príležitosť!
Škoda, že sme sa my, skôr-narodení, nenarodili až teraz, ale nezáviďme dnešnej zrekonštruovanej mládeži, a potešme sa po tých nekončiacich bojoch aspoň tou nefalšovanou radosťou našich usmievavých (očipovaných) potomkov, určite budú na nás myslieť iba v dobrom, čo všetko sme pre nich urobili a aké „Svetlé zajtrajšky na večné časy a nikdy inak!“ sme im dnes vytvorili svojím mlčaním a pasivitou.
*******
Alebo, hmmm, POČKAJ! Že by to predsa len dopadlo úplne inak?.......

 (SK)

Varovanie Európe- islamizácia sveta

https://www.youtube.com/watch?v=C66ULVH4ogAhttps://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI1/ A čo Európska únia? Ako je na tom dnes v porovnaní s Libanonom pred 50-timi rokmi?
2/ Ešte stále sme my, domáci Európania, vo väčšine v porovnaní s nepozvanými (pardón, pozvali ich „Muti“ Merkel, „oteckovia“ Faymann a Holland a im podobní – „Wir schaffen das – MY TO ZVLÁDNEME!“...) nelegálnymi „hosťami“ z iných kontinentov? Dokedy? Až sa staneme neželanými na vlastnom historickom území?
3/ A čo bude potom, (NE)vážení slniečkari, až neprispôsobivá masa nevzdelaných cudzincov v stredovekom štýle začne aj vás masakrovať a likvidovať?
4/ Nestačia nám tie NO-GO zóny po celej západnej „demokratickej“ Európe, ktoré už existujú, kam sa my, domáci, neodvážime ani vojsť s obavami, že by nás naši najbližší už viac nemuseli vidieť medzi živými?
5/ A čo my teraz, pôvodní Európania? Ešte stále schvaľujeme to neomarxistické „kultúrne“ obohacovanie Európy prostredníctvom príťažlivého multi-kulti spolunažívania s týmito „frustrovanými“ chudákmi, ktorých sme dovolili sem doviesť bez dokladov, bez náležitej kontroly, nezodpovedne bez toho, že by sme poznali ich zdravotný a hlavne psychický stav, čím sa dnes najčastejšie ospravedlňuje akýkoľvek ich teroristický masaker či kriminálny, brutálny čin? Dokedy bude trvať zo strany vlastizradcov tento dvojitý meter ako bič na domáce obyvateľstvo?!
6/ Ako ďalej, patrioti Európy? Necháme to tak? Necháme domácich vlastizradcov v politike a v médiách, či cudzích votrelcov, „slimákov“, voľne si robiť čo sa im zachce v našich kvetnatých záhradách, až tá naša Európa, ktorú budovali a chránili stáročia naši predkovia, už nebude patriť nám?

V prírode je to tak: Kto nechce, alebo nevládze bojovať o svoje prežitie a nechráni si vlastné teritórium, neprežije.
Skúsme teda prežiť!

(CZ)

Varování Evropě - islamisace světa

1/ A co Evropská unie? Jak je na tom dnes v porovnání s Libanonem před 50-ti lety?
2/ Ještě stále jsme my, domácí Evropané, ve většině v porovnání s nezvanými (pardón, pozvali jich „Muti“ Merkel, „otcové“ Faymann a Holland a jim podobní – „Wir schaffen das – MY TO ZVLÁDNEME!“...) nelegálními „hosty“ z jiných kontinentů? Dokdy? Až když se staneme neželanými na vlastním historickém území?
3/ A co bude potom, (NE)vážení sluníčkáři, když nepřispůsobivá masa nevzdělaných cizinců v středověkém stylu začne taky vás masakrovat a likvidovat?
4/ Nestačí nám ty NO-GO zóny po celé západní „demokratické“ Evropě, které již existují, kam se my, domácí, neodvážíme již vejíti s obavami, že by nás naši nejbližší již více nemuseli vidět mezi živými?
5/ A co my teď, původní Evropané? Ještě stále schvalujeme to neomarxistické „kultúrní“ obohacování Evropy prostřednictvím přítažlivého multi-kulti spolunažívání s těmito „frustrovanými“ chudáky, kterých jsme dovolili sem dovést bez dokladů, bez náležité kontroly, nezodpovědně bez toho, že by jsme znali jejich zdravotný a hlavně psychický stav, čímž se dnes nejčastěji omlouvá jakýkoliv jejich teroristický masakr či kriminální, brutální čin? Dokdy bude trvat ze strany vlastizrádců tenhle dvojitý metr jako bič na domácí obyvatelství?!
6/ Jak dále, patrioti Evropy? Necháme to tak být? Necháme domácí vlastizrádce v politice a v mediích, či cizí vetřelce, „slimáky“, volně si dělat co se jim zachce v našich kvetoucích zahradách, až již ta naše Evropa, kterou budovali a bránili staletí naši předkové, již nebude patřit nám?

V přírodě je to tak: Kdo nechce, anebo nevládze bojovat o své přežití a nechrání si vlastní teritorium, nepřežije.
Skusme tedy přežít!

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka