"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Zákon šaria a Umarova zmluva. Dôležitá informácia občanom Slovenska a občanom Českej republiky.             

                                                         

Nasledujúce slová adresujem najprv vám, akademikom.
Ako by ste sa cítili, slovenskí a českí historici a orientalisti z Akadémií vied, keby ste potrebovali zdravotnú pomoc, zavolali by ste si pohotovosť, prvú pomoc, a oni by vás buď odignorovali, alebo v lepšom prípade by k vám prišli, ale namiesto ošetrenia by vám doporučili naštudovať si najprv anatómiu ľudského tela?

Ako by ste sa cítili, slovenskí a českí historici a orientalisti z Akadémií vied, keby ste potrebovali odbornú pomoc u právnika, a on by vás buď odignoroval, alebo v lepšom prípade by vás prijal, ale namiesto odbornej právnej pomoci by vám doporučil naštudovať si príslušné zákony, vyhlášky a predpisy, aby ste sa vedeli zorientovať v tej spleti paragrafov aj sami?

Ako by ste sa cítili, slovenskí a českí historici a orientalisti z Akadémií vied, keby ste potrebovali odbornú pomoc v autoservise, a automechanik by vás buď odignoroval, alebo v lepšom prípade by vám auto prijal do servisu, ale potom by vám doporučil naštudovať si najprv základy strojníctva a opráv motorových vozidiel, aby ste si potom v prípade poruchy vášho automobilu vedeli poradiť aj sami?

No a takto presne, ako váš vzdialený vysokoškolsky vzdelaný kolega, strojný inžinier, som sa cítil ja, vážení akademici – historici a orientalisti na Slovensku a v Čechách, keď som sa na vás ako laik v oblasti histórie a orientalistiky obrátil s nejasnosťami okolo zákona šaria a Umarovej zmluvy.

Keby ste ma aspoň odkázali na nejaký VÁŠ VLASTNÝ(!) konkrétny zverejnený výskum alebo VAŠE VLASTNÉ(!) odborné texty k spomínanej tématike, aby sme sa my, ktorí vás živíme z našich daní, mohli presvedčiť, že ste v prípade potreby k dispozícii predovšetkým širokej verejnosti svojimi praktickými výsledkami, a nie snáď iba sami sebe navzájom v uzavretom kruhu v ústavoch a na konferenciách.

Skôr, než teda znovu zverejním už raz zverejnené doleuvedené dotazy, ktoré som vám poslal v roku 2016, som na základe vášho „vysoko kvalifikovaného“ prístupu nútený ako laik odpovedať si na niektoré s tým súvisiace odborné problémy a nejasnosti sám. Vy ste ma k tomu doviedli.

Takže vyjadrujem týmto verejne môj osobný názor na danú problematiku. Ktokoľvek by ma chcel za tento môj laický názor obviňovať, nech obráti svoju pozornosť najprv na tie (štátom platené) profesie, ktoré dnes, kedy by mali o tom otvorene hovoriť nahlas a hlavne PRAVDIVO(!), pretože vedia viac než verejnosť, MLČIA! Sú to predovšetkým politici, policajti, vojaci, sudcovia, prokurátori, zdravotníci, učitelia, … a predovšetkým študovaní odborníci, vedci a akademici.

Zneistené a frustrované domáce obyvateľstvo nepotrebuje vaše všeobecne znejúce taktické odmietnutie tzv. konšpiračných výmyslov, ktoré svorne odmieta celý mainstream (verejnoprávna RTVS alebo ČT nevynímajúc), ale od vás, vážených akademikov, sa očakáva na konkrétnych prípadoch NEZÁVISLÉ VEDECKÉ VYVRÁTENIE pomenovaných konšpirácií!

Vy máte ísť pred občanov do masmédií a bod po bode verejne vysvetľovať tento nevyjasnený narastajúci problém!

Dajte si vo svojom súkromí, v kruhu rodiny bez vonkajšieho tlaku, ruku na srdce a priznajte si! Nie je tých nejasností a podozrení okolo prichádzajúcich ilegálnych cudzincov a ich islamského vierovyznania už naozaj dosť? Pripomeniem vám, historikom a orientalistom, iba niektoré:

- vplyv mnohých imámov na moslimskú mládež a veriacich v európskych mešitách;
- postavenie a práva žien v islamskej komunite;
- ženská obriezka v Európe – v rozpore s našimi demokratickými zásadami a zákonmi;
- protiprávne moslimské manželstvá s maloletými nevestami;
- tzv. NO-GO zóny, prevažne s moslimským obyvateľstvom, kde vládne nad zákonmi a ústavou príslušnej krajiny právo šaria (Švédsko, Británia, Francúzsko, Nemecko, ...);
- Umarova zmluva – platí aj dnes alebo nie? Ak áno, aké je jej presné znenie? Sme my, pôvodní nemoslimskí Európania, pre prichádzajúcich moslimov budúcimi „dhimmí“?
- samotnými policajnými zložkami utajovaný enormný nárast kriminality na miestach, kam orgány štátnej moci proti vôli domáceho obyvateľstva presúvajú množstvá neznámych a ilegálnych imigrantov z Ázie a Afriky;
- vlastizradná protiústavná politika volených zástupcov ľudu vo viacerých krajinách Európy;
atď, atď.
*******
Vážení občania Slovenska. Vážení občania Českej republiky.

V prípade, že takisto by ste neboli spokojní s prístupom príslušných odborníkov a akademikov informovať obyvateľstvo v rámci prevencie mnohých poplašných správ a falošných hoaxov ohľadom imigračnej tsunami a jej dôsledkov na obyvateľov starého kontinentu, máte možnosť to skúsiť sami – tentoraz ale na základe paragrafov a zákonov, ktoré možno prinútia nami platených odborníkov nám aj patrične odpovedať.

Ja som svojich vzdialených vysokoškolských kolegov oslovil ako slušný občan a naivne som si myslel, že morálka a pravda je pre vedca úplnou samozrejmosťou. Žiaľ, skutočnosť je iná. Zrejme sa nechcú riadiť tým, čo tak často spomínala ikona dnešného západu – Václav Havel – o morálke a láske...

Svoju žiadosť a doleuvedené dotazy som poslal dňa 21.8.2016 prvýkrát. Nakoľko mi nikto dva mesiace neodpovedal, poslal som urgenciu dňa 28.10.2016 na tie isté emaily Historického ústavu Slovenskej akadémie vied – http://www.history.sav.sk/: histinst@savba.sk a Historického ústavu Akademie věd České republiky – http://www.hiu.cas.cz/cs/: volesakova@hiu.cas.cz .

Dňa 2.11.2016 mi prišla odpoveď zo Slovenskej akadémie vied s tým, že bude lepšie sa obrátiť na kolegov orientalistov. A tak som dňa 3.11.2016 poslal ten istý text na Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied - www.orient.sav.sk : kaoreast@savba.sk a na Orientální ústav Akademie věd České republiky - www.orient.cas.cz : orient@orient.cas.cz .

Dňa 4.11.2016 mi prišla konečne aspoň krátka odpoveď z Prahy, kde sa písalo doslovne:
Dobrý den, doporučuji Vám si o tzv. Umarově smlouvě nečíst v díle islamofobního šarlatána Billa Warnera, kterého – jak píšete – zjevně pokládáte za autoritu, nýbrž v nějakém aspoň o trošku serióznějším zdroji (doporučuji třeba dílo Bernarda Lewise). Pochopitelně, volba literatury o islámu, kterou budete preferovat, záleží jedině na Vás, ale ať už se zeptáte jakéhokoliv skutečného odborníka na islám, v ČR i SR nebo třeba i ve Švýcarsku, patrně Vám dřív nebo později vysvětlí, že studovat islám u Warnera není ta nejlepší cesta, věřte mi. Zdraví (meno pracovníka ČAV)“.
A to je do dnešného dňa, 19.2.2017, všetko. Zo Slovenskej akadémie vied odpoveď k téme – žiadna. Posúďte, občania, či toto je profesionálny prístup štátom platených zamestnancov.
Hlboko ste ma sklamali, kolegovia! Keby sme aj my, strojní inžinieri, takto pracovali, asi by ste sa po uliciach dodnes vozili na kobylách alebo na drevených povozoch – s volom na čele.
Nižšie uvádzam tie zákony pre vás, občania, na základe ktorých vám snáď odborníci orientalisti alebo historici odpovedia viac než mne, aby ste si v prípade otázok a nejasností okolo islamskej viery, zákona šaria a Umarovej zmluvy túto závažnú problematiku nemuseli nakoniec prácne popri vlastnom zamestnaní naštudovať doma sami.

Ja som pol roka čakal odbornú akademickú odpoveď, a nie vyhnutie sa odpovedi (Slovenská AV), resp. odkaz na literatúru (Česká AV). Napokon z Čiech mi ani vôbec nemuseli odpovedať, ale slovenskí akademici ma vlastne pekne krásne odignorovali. Vrelá vďaka vám!
ČR: 106_1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
SR: 211-2000Zz – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
A keďže sa v našej západnej spoločnosti presadzuje čoraz viac rodová rovnosť, GENDER a LGBTI agenda do všetkých oblastí života, dovolil som si verejne položiť (ako bonus) aj niektoré ďalšie, zrejme politicky nekorektné dotazy:

- Ak je mnohoženstvo v Európe zakázané, ako to rieši Úrad práce a sociálnych vecí, napr. pri vyplácaní sociálnych dávok všetkým tým manželkám jedného manžela-moslima?
- Ako sa u nás dodržuje rodová rovnosť v moslimských manželstvách? Monitoruje to vôbec niekto? Neziskovky! Viete na to odpovedať?
- Koľko žien moslimiek sa vydáva za mužov Európanov – nemoslimov? Je ich aspoň približne toľko, koľko nemoslimských žien si berú moslimovia? Vedie niekto vôbec takúto štatistiku?
- Stal sa vôbec taký prípad v moslimskej komunite v Európe, že by matka moslimka pracovala na plný úväzok, a otec moslim by sa staral o deti v spoločnej domácnosti? Zostávajú aj muži moslimovia na „materskej“? Ak nie, čo robíte vy, všetky neziskové organizácie, think-tangy, zaoberajúce sa rodovou rovnosťou a fair-play dodržiavaním ľudských práv?
- berú sociálne služby (tzv. Juvenilná justícia) deti aj z moslimského prostredia a dávajú ich do opatery napr. homosexuálnemu „manželskému“ páru? Propagátori GayPride! Viete na to odpovedať?
- Je zákon šaria (pozrime sa na prax v Saudskej Arábii) v súlade so zákonmi v EU? Právnici! Kedy zverejníte fakty?
- Aká je budúcnosť a sociálne dôchodkové zabezpečenie pôvodných Európanov, ktorí teraz financujú populačnú explóziu cudzincov (v porovnaní s domácim obyvateľstvom), a to sociálnymi dávkami (plus aj ich najbližším rodinným príslušníkom), nakoľko podľa oficiálnych štatistík minimálne 80% dospelých imigrantov vôbec nepracuje? Ako je to možné? Však nás presviedčali, že prichádzajú samí kvalifikovaní vzdelaní ľudia, jadroví fyzici, lekári, inžinieri, apod., ktorí budú v budúcnosti pracovať na naše dôchodky! Sociálni inžinieri! Kde ste? Aká je teda realita?
- Budeme sa všetci pokrytecky tváriť, že zákony a trestné právo v EÚ platia iba pre domáce obyvateľstvo?!
*******
A teraz priamo od pľúc – vám, zradcovia Európy!

DOKEDY nás budete ničiť, súdruhovia a samozvané „ELITY“, aj s vašimi poskokmi v jednotlivých štátoch EÚ?! DOKEDY ???!!!

Svojou ignoranciou, zavádzaním a obchádzaním problémov ste medzi národmi Európy položili VY ZÁKLADY PRE VZNIK skutočne nebezpečných EXTRÉMISTICKÝCH a ULTRA-NACISTICKÝCH zoskupení obyvateľstva, presne tak extrémnych, ako sú extrémni mnohí z tých neznámych prišelcov, ktorým ste dovolili proti vôli väčšiny Európanov bez dokladov, bez kontroly ich zdravotného stavu, vstúpiť ilegálne na naše zvrchované územia, aby nás tu „obohacovali“.

TOTO JE VAŠE DIELO, súčasní vládcovia Európy!

Prišli sem dokonca aj TERORISTI, ako sa dozvedáme už aj z mainstreamu! A nemuseli tu byť, keby sa Európa bránila – ako napríklad pred vyše 333 rokmi pri Viedni, kedy tu nevládol ten dnešný chorý, masochistický pseudo-humanizmus, nehumánne ničiaci vlastné pôvodné európske obyvateľstvo.

Zvyšujú sa náklady na obranu, ale Európu nebránime! Politici! V panike a strachu o seba chcete zobrať domácemu obyvateľstvu legálne držané zbrane, ale pod vašou neschopnosťou vládnuť sa cudzí teroristi údajne potajomky vyzbrojujú a chystajú sa na boj. S kým asi? Priamo tu, v našej Európe!

A tak VY, „elity“ EÚ, STE SA BEZ SÚHLASU ŠIROKEJ VEREJNOSTI ROZHODLI BYŤ NEPRIAMYMI „STROJCAMI“ PRÍPADNÝCH POULIČNÝCH OBČIANSKYCH NEPOKOJOV ALEBO DLHODOBEJ KRVAVEJ OBČIANSKEJ VOJNY NA ÚZEMÍ EURÓPY S TISÍCKAMI NEVINNÝCH OBETÍ ! Aj táto krv mnohých nevinných dopadne na všetkých, ktorí to zavinili!

NECHCEME VÁS, tzv. štandardné a systémové elity v EÚ!
Odíďte skôr, než budú vami spôsobené škody nevratné! Chceme si vládnuť konečne sami! CHCEME takú spoločnosť, na čele ktorej bude nositeľ PRAVDY a SPRAVODLIVOSTI, nie nositelia klamstva a pretvárky! Vy sami ste dokázali svojimi skutkami, ktoré idú za vami, že do harmonickej spoločnosti patriť nechcete. Nechcete Svetlo a mier, chcete prítmie a utrpenie! Zvolili ste si...

Vy, ktorí ste tieto neustále sa zvyšujúce bezpečnostné hrozby po celej Európe dopustili a ignorovali, napriek varovaniam tých akože „poblúdených konšpirátorov“, možno raz budete postavení pred „NORIMBERSKÝ TRIBUNÁL č.2“.
Ak by sa však predsa len európskym vlastizradcom podarilo nejakým spôsobom tomu vyhnúť (ako mnohým nacistickým zločincom a vedcom po 2.svetovej vojne – pod ochrannými krídlami „demokratického“ západu), nebojte sa, SPRAVODLIVOSŤ BOŽIA VÁS DOSTIHNE V KAŽDOM PRÍPADE! Je úplne jedno, či ste veriaci alebo nie.

<Kto má OČI, nech VIDÍ; kto má UŠI, nech POČUJE; kto má SRDCE, nech VYCIŤUJE!>:

Pravá, nefalšovaná a nepokrivená LÁSKA je VÍŤAZOM!
Každý bude (na Zemi alebo na onom svete) neomylne žať iba to, čo predtým zasial. A tak sa v tomto dokonalom vesmírnom, večnom zákone na každom z nás naplní Slovo z Večnosti:
<OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB!>

*******
Pre úplnosť, opätovne po pol roku, uvádzam už spomínanú pôvodnú moju žiadosť o pomoc u odborníkov Akadémií vied v SR a ČR, z augusta a novembra 2016:
OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu
(otázky historikom a akademikom SR a ČR)

Dolupodpísaný Jozef Potúček, občan Slovenskej republiky, sa obraciam na vás ako na odborníkov, historikov, vo veci <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, ktorá zároveň aj so zákonom ŠARIA v obrovskej miere hýbe prakticky celým kontinentom.
Neobraciam sa na vás, zamestnancov v Akadémiách vied SR ako aj ČR, na základe platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale ako na morálne vedecké osobnosti, ktoré sa históriou zaoberajú dlhodobo a majú možnosť uviesť mnohé nezrovnalosti na pravú mieru, čím môžu upokojiť veľmi napätú situáciu v spoločnosti.
Nie nútiace paragrafy, nie politicky korektný prístup, ale vaša morálka, vaše vnútro a vaše srdcia nech rozhodnú o tom, akú informáciu v tomto prípade verejne dáte slovenskému a českému ľudu.
Odpoveď mi, prosím, pošlite na emailovú adresu, odkiaľ vám posielam túto žiadosť. Ja sa už postarám o to, aby to určite vedeli všetci v SR a ČR, ktorí to budú chcieť vedieť.

Čo sa teda týka témy <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, je v tom veľa nejasností a protichodných názorov a bolo by nutné širokej verejnosti, ktorá má oprávnené dôvody na obavy z ohrozenia doterajšieho spôsobu života v Európe a niekedy aj na obavy z ohrozenia vlastných životov v budúcnosti, vysvetliť po odbornej stránke, KDE, KEDY, PREČO a ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ vznikla OMAROVA ZMLUVA a samozrejme by ste ako odborníci mali poukázať jasne a jednoznačne, či aj dnes nám môže resp. v blízkej budúcnosti práve z napĺňania Omarovej zmluvy a s ňou spolusúvisiacim právom ŠARIA v praxi čosi hroziť, konkrétne myslím obyvateľstvu na Slovensku a takisto aj v Čechách.
Opieram sa totiž v týchto úvahách o informácie, že pre vyznávačov islamu je údajne OMAROVA ZMLUVA platná dodnes, iba sa to ututláva a zahmlieva pred európskou populáciou. Potom sa opieram o konkrétny dlhoročný výskum zakladateľa medzinárodného „Centra pre štúdium politického islamu“, profesora Dr. Billa Warnera, ktorý viaceré výsledky skúmania zverejnil vo svojich knihách, prednáškach a rozhovoroch.

Tu sú niektoré základné linky, kde si môžete pozrieť v českých titulkoch niektoré výsledky jeho výskumu:
Dr. Bill Warner - Why Are People Afraid (Proč se lidé bojí 1400 let starého tajemství)
https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI

Koran - The truth about the holy book of Islam

https://www.youtube.com/watch?v=Gu9u6fY982Y

Christianity vs Islam

https://www.youtube.com/watch?v=0cICzvvMaGo

Dualism - Why is Islam puzzling?

https://www.youtube.com/watch?v=NX4nNxfvip4

Submission - Islam does not mean peace

https://www.youtube.com/watch?v=NqAE1_aUvhM

What Does Sharia Dictate To Non-Muslims?

https://www.youtube.com/watch?v=-UU4KEyUwzI

Sharia - Why Islam concerns us all

https://www.youtube.com/watch?v=B6MiiR9XKAY

Islamic Supremacy Begins With Immigration

https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA

non-Muslims will receive punishment - Translation of a Muslim prayer

https://www.youtube.com/watch?v=LFPdQRFpaQk

Jihad - What Makes Political Islam Successful https://www.youtube.com/watch?v=nTqUdjlhsnw

Núti ma tu ďalej uviesť aj body spomínanej Omarovej zmluvy, ktoré sú dnes dostupné na internete. Nejedná sa tu iba o znenie Omarovej zmluvy, ale aj o zákon ŠARIA a o málo známy pojem v európskom priestore, a to <DHIMMÍ >.

Ja ako laik neviem, či je to všetko pravda a či je to kompletné alebo niečo primyslené, tzv. konšpiračné, na to ste tu vy, platení štátni zamestnanci. Je to na vás, odborníkov historikov, aby ste slovenskej a českej verejnosti podali vyčerpávajúcu vedecky podloženú informáciu, ako sa má naše obyvateľstvo k tejto aktuálnej téme vlastne postaviť.
Vy by ste nás, obyčajných občanov, ako nezávislí vedci a historici mali na základe dokázateľných a nevyvrátiteľných objektívnych faktov v tomto usmerniť. Potom nebudú vznikať tie zbytočné a odsúdeniahodné konšpirácie, hraničiace často s poplašnými správami.

OMAROVA ZMLUVA (z internetu):

 • Nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnišské cely, ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají, nebo se nachází v muslimských čtvrtích.
 • Naše brány musí být otevřené pro kolemjdoucí a cestující. Poskytneme stravu a nocleh všem muslimům, kteří jedou kolem. Nebudeme v našich kostelech nebo příbytcích poskytovat úkryt špehům, ani je ukrývat před muslimy.
 • Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět.
 • Nebudeme žádnému ze svých dětí bránit v tom, aby přešlo na islám, pokud si to přeje.
 • Budeme projevovat úctu vůči muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud si muslimové přejí sednout.
 • Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové tím, že budeme napodobovat některé jejich oděvy.
 • Nebudeme si sedat na koně, ani nebudeme mít meč, nebo nosit jakýkoli druh zbraně, ani je vlastnit.
 • Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečeti.
 • Nebudeme prodávat zkvašené nápoje (alkohol).
 • Přistřihneme si vlasy na přední části hlavy (udržovat krátký pramen vlasů jako znak podrobení).
 • Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoli, a kolem pasu si uvážeme zunár. (Křesťané a židé museli nosit speciální oblečení).
 • Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u muslimských cest nebo tržnic. V kostelech udeříme srdcem zvonu jen velmi zlehka. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům.
 • Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové.
 • Kdokoli, kdo úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou.

Kromě toho DHIMMÍ nemohli vypovídat u soudů zřízených na základě šaríe, a tedy neměli žádnou právní oporu při sporu s muslimem. DHIMMÍ nemohli kritizovat Mohameda, nebo s muslimem mluvit o křesťanství.
ŠARIA a její vztah k DHIMMÍ objasňuje, jak se křesťanské národy Turecka, Egypta, severní Afriky, Libanonu, Sýrie, Iráku a Etiopie staly islámskými.
Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaría. Poté se všichni křesťané stali DHIMMÍ. Staletí útlaku, kdy platili džizju a byli třetiřadí občané, je přiměla k tomu, aby konvertovali. Byly to právo šaría a status dhimmí, které zničily křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití.“

Vážení akademici v SR a ČR.
Záverom by som vám chcel zopakovať už známu vec: ste platení zo štátneho rozpočtu a ten čerpá zase peniaze od nás, daňových poplatníkov. Takže vás, ako jeden z týchto daňových poplatníkov, prosím o jednoznačné, jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie k téme <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, aby to pochopili všetci občania Slovenska a Českej republiky, ktorí na základe vašich odpovedí budú sa vedieť aj zariadiť.

Ďakujem vám a želám vám
mnoho pracovných úspechov a veľa zdravia.

Dňa 21.8.2016


   PRINT RSS

Hlavná stránka