Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Pomalá samovražda Európy             

Pomalá samovražda Európy
(20.9.2015 ... do roka a do dňa...)

EURÓPSKA ÚNIA umiera - EURÓPA ožíva;
LOŽ sa ukazuje - PRAVDA víťazí;
TMA ustupuje - SVETLO silnie.

Presne pred rokom, dňa 20.9.2015, som zverejnil na internete úvahu o pomalej samovražde Európy a poslal som to s nasledujúcim úvodným textom týmto adresátom:
Prezident SR, predseda vlády SR, predseda NRSR, minister zahraničných vecí SR, minister obrany SR, minister zdravotníctva SR, minister vnútra SR, hlavný hygienik SR a Úrad verejného zdravotníctva SR, poslanci NRSR, slovenskí poslanci v EU parlamente, verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu, TV Markíza, TV JOJ, TV TA3, CNTV, Slobodný vysielač SK, Svobodný vysílač CZ, Denník N, Čas, SME, Pravda, Zem a Vek, InfoVojna, občania SR, občania ČR a ďalšie necenzurované médiá a novinári v SR a ČR.
[Dobrý večer prajem, vážení spoluobčania, politici. Nie je mi jedno, čo sa deje na Slovensku a v Európe a chcel by som Vás požiadať, aby ste správne a spravodlivo zhodnotili a zareagovali na súvislosti s migračnou krízou v Európe. Takto to vnímam ja, občan Slovenskej republiky, dúfam, že to kdesi vo Vašich srdciach nájde pozitívnu odozvu. Buďte tí praví zástupcovia ľudu, ktorý vám dal dôveru, počúvajte jeho hlas a podľa toho aj konajte! Ďakujem za porozumenie a želám Vám všetko dobré.  Dňa 20.9.2015. Jozef Potúček]

O pár týždňov som túto úvahu nahral na video-záznam a zverejnil som to na rutube (vcelku) a youtube (3 časti):
https://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/

Každý sám môže posúdiť, či je to dnes ešte stále aktuálne alebo už nie...

Veľa síl v boji za Pravdu!

Európa plače,
Európa krváca,
v Európe sa rúcajú pravidlá dobrého spolunažívania,
kontroly, zátarasy a ostnatý drôt opäť na štátnych hraniciach v Európe,
Európa ako jednotný kontinent speje k svojmu zániku.

Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle.

Pojem „ILEGÁLNY“ znamená podľa slovníka cudzích slov „NEZÁKONNÝ“,
„PROTIZÁKONNÝ“, čiže „ilegálne prekročenie hraníc“ znamená „protizákonné prekročenie hraníc“.
Ak tí, ktorí prekročili naše európske hranice nelegálne, čiže protizákonne, pretože sa to inak ani nazvať
nedá, tak logicky sú oprávnene nazývaní ilegálnymi imigrantmi.

Na rozdiel od ilegálnych imigrantov z bývalého Československa na západ, čo sa nám teraz z EU
centrály často pripomína, prichádzali na západ od nás ľudia s podobnou kultúrou a civilizačnými
zvykmi, Európania utekali pred totalitou hlavne do slobodnej Európy. Prichádzali s tým, že v prípade
ich prijatia ako azylantov, neprišli do cudzej zeme importovať a presadzovať na znak svojej vďaky
svoje vlastné, hlavne cudzie rodinné, iné kultúrne a predovšetkým úplne cudzie náboženské zvyky.
Je tomu aj teraz tak? Tí, čo prichádzajú, budú sa naozaj chcieť stať Európanmi podľa našich
tradícií, alebo nás budú postupne oboznamovať s ich tradíciami a životnými normami či pravidlami?
Už zaznel napr. v Holandsku z úst jedného vysokého muslimského duchovného odkaz domácim
Holanďanom, že ak sa im nepáči, môžu kľudne odísť preč. A kam by sme my, Európania, mali vlastne
odísť?

To je vďaka zato, že sme ich v minulosti prijali s otvorenou náručou? A tí, ktorých dnes znovu
vítame, budú už určite iní? Kto z dnešných politikov sa môže zaručiť za neznámych prišelcov a dať
svoju hlavu na to?

V Európe sme zrejme až tak zdegenerovali v tomto EU-matrixe, že urýchlene LEGALIZUJEME
ILEGÁLNOSŤ tých prichádzajúcich (či organizovane poslaných?) uchádzačov o azyl, o ktorých
skutočných úmysloch a dôvodoch na ilegálny vstup na európsku pôdu skoro nič nevieme. Sú to všetci
vojnoví utečenci? Aj tí, ktorí už na ceste k nám preputovali niekoľkými bezpečnými krajinami bez
vojny? Ak sú teda vojnoví utečenci a nie ekonomickí migranti, prečo im nestačí azyl v prvej bezpečnej
krajine, resp. na okraji EU? Prečo zrovna Nemecko, Británia, Švédsko? Majú snáď už pokrk to
južanské teplo? Alebo je za tým čosi iné?

Vo väčšine krajín sveta a tiež v arabských krajinách je za ilegálne prekročenie štátnych hraníc
minimálne väzenie, ak nie čosi horšie. Prečo napr. majú práve USA, náš veľký vzor, niekoľkotisíc
kilometrový plot s najnovšími sledovacími aparatúrami na hraniciach s Mexikom? Aký postih je pri
ilegálnom prekročení hraníc USA? Prečo aj Izrael má ostnatý a strážený plot na svojich hraniciach? A
aký je tu postih za ilegálne prekročenie štátnych hraníc? A kto toto počínanie týchto dvoch
demokratických krajín dnes kritizuje? Kde sú všetci tí dnešní kritici Maďarska a Slovenksa, či štátov
V4?

Vyzývam politikov v celej EU, pýtajte sa nahlas! Koľko stoviek tisíc migrantov budú prijímať
USA a Veľká Británia, ktorí v najväčšej miere spôsobili rozvrat v tých krajinách, odkiaľ sa teraz na
európsky kontinent doslova valí invázia utečencov?

Prečo práve my v Európe sme takí neopatrní, ľahostajní a hlavne politici nezodpovední voči
majoritnému obyvateľstvu? Kto sa pýtal občanov Európy (napr. formou referenda), či súhlasia s
terajšími krokmi čelných predstaviteľov EU?

V celom vesmíre platí jedna zákonitosť: Pokiaľ chceme vyriešiť nejaký problém, nestačí riešiť iba
jeho dôsledky, ale treba zároveň rýchlo nájsť aj príčinu problému. Až keď príčina bude odstránená,
problém bude ľahšie zvládnuteľný a predovšetkým jeho neblahé dôsledky budú čoraz slabšie, až úplne vymiznú.

Keď správne zatlačíme na zapálený vred, vystrekne hnis. Každý vie, že hnis je iba dôsledok.
Príčina je inde.
Keď začneme šťuchať do osieho hniezda, treba sa prichystať na protiútok ako dôsledok za náš
útok.

Keď sa začneme otvorene pýtať nekompetentných ľudí na vedúcich pozíciách, vo vysokých
štátnych a nadnárodných či medzinárodných postoch alebo politikov o príčinách a návrhoch riešení
tejto utečeneckej krízy, buď nás ignorujú, alebo klamú, aby pýtajúceho sa nakoniec označkovali
rôznymi prívlastkami, ako by sme boli nesvojprávni. Samozrejme aj tu platí: česť výnimkám.
Migračná vlna rútiaca sa na Európu jasne odhaľuje pravú tvár volených aj nevolených politikov
od Bruselu až po Ukrajinu, od polárneho kruhu v Nórsku až po Egejské more alebo Maltu, či Gibraltar.
V plnej nahote sa ukazuje, čo je dnes vlastne najviac viditeľným spoločným znakom pri vzájomnej
spolupráci rôznych európskych národov a štátov – novodobý bruselský DIKTÁT.
Diktát povinných kvót pre rozdelenie ilegálnych migrantov.

Európu obchádza strašiak ilegálnej migrácie státisícov a pravdepodobne aj miliónov neeurópanov.
Prečo sa tak deje a kde to celé vlastne začalo?
Skúsme najprv nájsť nejaké súvislosti v minulosti.

Mnohé štáty západnej Európy prostredníctvom svojich firiem a armád stáročia kolonizovali,
utláčali a drancovali rozvojové krajiny po celom svete, čiže aj na Blízkom východe alebo v Afrike.
Hospodárske drancovanie, zadlžovanie a neokolonizácia sa deje aj dnes, ibaže veľmi rafinovaným
spôsobom. Novodobé otroctvo prekvitá.

Štáty s „nevyhovujúcim“ režimom boli najprv „humanitárne“ zbombardované bez akejkoľvek
inej, hlavne lepšej, politickej a hospodárskej reálnej alternatívy, čo spôsobilo všeobecný chaos, koniec
akéhokoľvek spoločenského poriadku, rozvrat pôvodnej armády a polície, takže na týchto nikým
nekontrolovaných územiach mohlo vzniknúť a rýchlo vyrásť mnoho radikálnych ozbrojených hnutí a
organizácií, ktoré si doslova terorom vynucujú poslušnosť obyvateľstva, aby následne tí, ktorí toto
všetko spôsobili, sa do zdevastovaných oblastí natlačili so svojimi firmami „pomáhať“ ďaleko od
svojich domovov – budovať demokraciu západného štýlu.

A to nehovoríme ešte obšírnejšie o vážnych podozreniach, že napr. Islamský štát, ktorý obsadil
ropné polia, predáva ropu a zarába prostredníctvom firiem, ktoré potom obchodujú so západom. Takže
my nepriamo tiež podporujeme takto rozmach tých, voči ktorým na papieri vlastne bojujeme. Toto je
takisto jedna vážna schyzofrenia západu. Alebo zámer? A odkiaľ majú islamské jednotky tie všetky
zbrane? Kto je ich výrobcom a kto teda profituje na smrti tisícov nevinných? Kto je dodávateľom
zbraní pre Islamský štát? Viete na to odpovedať, politici v EU?

A čo je konečným dôsledkom šírenia týchto západných „hodnôt“ napr. na Blízkom východe a v
Afrike? Ľudia z postihnutých oblastí utekajú preč a hľadajú bezpečie a nový domov – v Európe.
Do čela tohto zavádzania nového svetového poriadku (New World Order - NWO) sa otvorene
postavili USA. Aby to malo aspoň trošku navonok medzinárodný charakter, berú si na tieto ich
zločinecké výpravy po celej zemi najmä svojich spojencov z NATO.
A ako je to v Európe?

Štáty strednej a východnej Európy sa stali pre západ iba odpadiskom pre nekvalitné výrobky a
tovar za vyššiu cenu, pričom v západnej Európe sa predávajú veľakrát tie isté značky a tovar lepšej
kvality s nižšou predajnou cenou než u nás. Ako je to možné? Však už aj jeden náš minister na to
verejne poukazoval, takže o tom všetci v Európe vedia. Čo sme my vlastne pre západ a USA?!
My sme nebombardovali Afganistan, Irak, Sýriu, Lýbiu, my sme prostredníctvom našich firiem
nerozvracali poľnohospodárstvo a hospodárstvo v týchto a iných krajinách vo svete.
Tak prečo máme byť teraz my solidárni s rozsievačmi zla?

Iba preto, že nás vzali medzi seba, aby sme stratili potravinovú sebestačnosť, aby sme boli vďační
za ich odpadky, aby nám v porovnaní s nimi pri tej istej produktivite a kvalite práce ponechali troj a
viac násobne nižšie mzdy a dôchodky, ale keď podľa večných vesmírnych zákonov sa vracia aj im ako každému to, čo predtým spôsobil inému, tak my, čo sme nesiali, máme teraz žať a brať na seba ťarchu
odpykávania hriechov za iných?

Takto predsa príroda a vesmír nefunguje, súdruhovia z Bruselu a Washingtonu!
Ďalšia nenormálnosť:
Pokiaľ dobre viem, bigamia mnohoženstvo je v EU zakázané. Ako je to potom právne s tými
prichádzajúcimi moslimami, ktorí majú viac žien? A koľko detí a následných potomkov má tak jeden
muž v porovnaní s pôvodným jedným Európanom? Ako to bude pri tomto trende vyzerať o 20-30
rokov?

Netreba ísť ďaleko, stačí zájsť do Paríža, Londýna, do Dánska, Švédska a niektorých iných
západných krajín, kde rastie počet tzv. NO-GO zón, skoro výlučne prisťahovaleckých zón, kam už ani
hasiči či sanitky niekedy bez policajnej ochrany nemôžu vojsť.

Aj katolícka ako najväčšia cirkev ústami svojho zvoleného šéfa, pápeža, vyzýva, aby každá
diecéza prijala jednu utečeneckú rodinu, akoby zabudla, že EU je postavená na tradícii našich predkov
a najvyššou tradíciou našich otcov, dedov boli kresťanské (NIE katolícke cirkevné!) hodnoty. Súhlasia
kresťanskí veriaci, aby v ich diecézach boli ubytovaní cudzokrajní utečenci? Pýtal sa niekto na názor
našich kresťanov?

Cirkev a niektoré kresťanské strany akoby si neuvedomovali, že o dve tri generácie pri prírastku
moslimských a nemoslimských obyvateľov EU bude na mnohých miestach prevaha moslimov (už aj
teraz sú také mestá a obce v Európe), avšak oni až takí tolerantní ku nám, podľa ich vlastných vyjadrení
k „neveriacim“, určite nebudú, ako sme teraz my ku nim.

Podľa verejného vyjadrenia jedného bývalého moslima, ktoré sa odohralo tento rok v Čechách,
sme ich bratia dovtedy, kým sú v menšine. Akonáhle sú však vo väčšine, staneme sa buď občanmi
druhej kategórie vo vlastnej krajine, alebo budeme musieť konvertovať na islam.

Aj Inkovia pri vylodení Španielov si mysleli, že prichádzajú k nim „bieli bratia“ a srdečne ich
vítali. A ako to dopadlo? Ani severoamerickí indiáni netušili, akí krutý osud ich čaká od „bledých
tvárí“. Neboli dosť ostražití a zaplatili za to veľkú daň. Aj tu v Európe niektorí občania držia
transparenty „Vitajte utečenci“. Akú daň asi zaplatíme my, Európania, ak nebudeme v dnešnej dobe
primerane ostražití? Akú Európu chystáme našim potomkom?

A čo ZDRAVOTNÉ RIZIKO? Vari prišiel nejaký všeobecný celoeurópsky príkaz mlčať na
všetkých frontoch vo všetkých informačných médiách o najväčšom momentálnom riziku tejto
nekontrolovanej invázie? Však k nám prichádzajú nepreverení neznámi ľudia z dvoch kontinentov,
pričom už sa vyskytli prípady podozrení na nákazu ľudí s TBC (Maďarsko), svrabom (Taliansko),
leprou (Rakúsko), apod. Potrebujeme tu popri všetkých tých ekonomických turbulenciách ešte aj
celoeurópsku pandémiu? Keď ideme do Afriky, očkujú nás viacerými vakcínami, a teraz prichádzajú
odtiaľ státisíce, a NIČ!

Celé roky nás odborné lekárske a farmaceutické kruhy presviedčajú, že voči nákazlivým
chorobám je najlepšou prevenciou očkovanie. Vo viacerých krajinách je očkovanie povinné, aj u nás na
Slovensku. Kde sú teraz tí naslovovzatí „odborníci“ zalezení, keď ich vlastný ľud potrebuje?!
Prečo na jednej strane my, občania SR, sme doslova buzerovaní zo strany štátnych orgánov pod
hrozbami likvidačných pokút, nevzatia neočkovaných detí do škôl v prírode, pod hrozbami exekúcií, ak
nezaplatíme pokutu kvôli odporu proti povinnému očkovaniu, aby na druhej strane tí, ktorí prechádzajú
ilegálne naším územím, ako aj ich zaplatení zločineckí prevádzači, neboli po zadržaní okamžite zavretí
do karantény a potom do väzenia na vlastné náklady, dokiaľ sa na 100% nevylúči možnosť
všeobecného zdravotného ohrozenia obyvateľstva SR?!

Prečo teraz nekričia na poplach a nekonajú rázne všetci naši čelní štátni predstavitelia, ministri a
hlavný hygienik SR, keď nám, domácim obyvateľom, kvôli pasivite štátnych orgánov môže táto
ilegálna migrantská tsunami spôsobiť celoplošne poškodenie zdravia, nakoľko sa nedá vyvrátiť riziko
zavlečenia neznámych infekčných alebo parazitálnych chorôb na územie Slovenska?! Kde sú teraz
mimovládne agentúry a tretí sektor? Kde sú humanitárne organizácie? Komu potom slúžite? Však aj
vaši najbližší sú potenciálne v ohrození zdravia!

Alebo na ilegálnych migrantov budeme mať iné kritériá, než na vlastné obyvateľstvo? Znovu
DVOJITÝ METER?

Prečo nie sú hermeticky uzavreté hranice Slovenska, keď susedíme s dvomi štátmi, kde sa
nachádza zrejme vyše 200 tisíc neznámych utečencov. Toto nepredstavuje žiadnu potenciálnu
zdravotnú hrozbu pre Slovensko? Ako chránia naši politici zdravie svojich voličov a občanov SR?!
Verím tomu, že keby štátne orgány verejne vyzvali dobrovoľníkov, našli by sa ich stovky, aby
pomohli strážiť našu slovenskú hranicu. Na to ale treba vybudovať dôveru národa v politikov.
Ďalšie SCHYZOFRENICKÉ KROKY Bruselu:

EU presadzuje rodovú rovnosť do všetkých štátov EU, kde sú zákonom povolené manželstvá
rovnakého pohlavia. Ale zároveň tá istá „EU-elita“ legalizuje inváziu ilegálnych imigrantov, medzi
ktorými je vyše 90% moslimov. Pritom nie je žiadnym tajomstvom, že v moslimských krajinách je
homosexualita „odmenená“ trestom smrti. Tak koho tu vlastne chce mať vedenie EU? Homosexuálov
alebo moslimov? Obidvoch? Nemyslím si, že nájdu v tejto veci spoločnú reč, skôr naopak. Alebo tu má
niekto záujem na vyrábaní umelých konfliktov v EU?

Vari sú dnešní vedúci predstavitelia EU tak naivní, že čoraz väčší počet moslimov na európskom
území sa prispôsobí novej Gender doktríne a pristúpia niekedy nato, že aj medzi nimi budú možné
homosexuálne alebo lesbické legálne vzťahy? Ja si myslím to, že prichádzajúci moslimovia nám
naopak na pokyn ich duchovných vodcov idú ukázať výhody islamského spolunažívania v praxi.
Uvedomujú si títo eurobyrokrati, že vytvárajú priamo na európskej pôde dve rastúce veľké
nezmieriteľné skupiny ľudí, ktorí skôr či neskôr sa stretnú na uliciach a začne otvorená vojna medzi
nimi? Kto to bude potom hasiť? Vy politici v Bruseli? A kto tieto zbytočné náklady na urovnanie takých
nepokojov bude hradiť? Vy, volení zástupcovia v EU alebo národných parlamentoch? Alebo tak ako
vždy doteraz – my, daňoví poplatníci? Načo je to dobré takéto prilievanie oleja do ohňa?
Ledaže by niekto z úzadia riadil aj túto operáciu <EU-kotol> podľa už známeho „ROZDEĽUJ A
PANUJ!“

V spojení s touto ilegálnou migračnou vlnou sa spomínajú aj BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ,
nakoľko medzi utečencami môžu byť aj vyslaní bojovníci Islamského štátu, ktorých úlohou je rozvrat
dnešnej Európy a jej postupná islamizácia. Je toho plný internet. Je to vylúčené, súdruhovia v Bruseli?
Keďže Európa nemá jednotnú armádu, obranu štátnych hraníc majú na starosti jednotlivé štáty
EU. Ale potom načo je nám vlastne obranná aliancia NATO, keď práve v najväčšej bezpečnostnej kríze
v Európe od 2.svetovej vojny nám nie je ochotná pomôcť ochrániť vonkajšie európske hranice? Koho
teda chráni a pred kým, keď nie štáty, ktoré sú členmi tohto spolku? Aliancia NATO podľa oficiálnych
vyjadrení nebude zasahovať v tejto utečeneckej kríze. Vyfarbili sa. A politici tiež.
Takže tí, ktorí rozbombardovali štáty Afriky a Blízkeho východu, dávajú od dôsledkov svojich
skutkov ruky preč! A takéhoto spolku sme aj my členom.
Nie náhodou sa hovorí <spolky – čertove volky>.
Príklady RIEŠENIA imigračnej tsunami z druhého konca zemegule:
Austrália, ako aj Japonsko, čiže spriatelené krajiny s USA, s Európou a so západným svetom,
nemali problém vysporiadať sa s nelegálnymi imigrantmi. Jednoducho ich na svoje územie nepustili,
vrátili ich nekompromisne naspäť, ilegálny prechod hraníc je trestný, vybavili to mimo svojho územia a
je pokoj.

Ale zaujímavé je na tom práve to, že pokoj je aj mediálny!
Kde boli vtedy všetky tie svetové médiá, humanitárne agentúry a nadácie, prečo neprotestovali
proti „antihumánnemu“ konaniu hlavne u Austrálie, ktorej čelní predstavitelia jasne deklarovali, že
ilegálne v Austrálii nikto nedostane azyl? Prečo napr. vtedy pápež a iní svetoví lídri nenavrhovali tie
isté riešenia ako teraz u nás v Európe? Prečo tu je taký humbuk okolo toho a tam bolo také hrobové
mediálne ticho? Žeby v prípade Európy iný meter? Zase dvojitý meter?

Brusel a najvyššie štruktúry EU by mali prestať hovoriť o povinných kvótach na prerozdelenie utečencov, ale naopak, mali by zaviesť povinné kvóty na uhradenie nákladov na obnovu zničených
krajín, odkiaľ obyvateľstvo uteká – presne podľa miery zavinenia jednotlivých európskych krajín na
čele s USA, ktoré bombardovali a vyhnali tak milióny ľudí z domovov a spôsobili tento migrantský
útok na Európu. Takto by sa spravodlivo zamedzilo tomu, aby trpeli za vojnové zločiny bohatších
európskych krajín práve tie chudobnejšie v strednej a východnej Európe, kde by v prípade realizovania
povinných kvót mohlo dôjsť oveľa rýchlejšie k sociálnemu a tým aj k ekonomickému kolapsu. Doteraz
nikomu v Bruseli nedošlo, že keď skolabuje celá chudobná stredná a východná Európa, že bohatší
západ čaká rýchly kolaps tiež?

Alebo je to západu jedno? Sme západu ukradnutí? Je nebodaj EU o niečom inom, než nám bolo
sľubované pri našom vstupe do nej? K čomu, resp. komu vlastne slúži EU? Nad tým by sa mal vážne
zamyslieť každý Európan.

Solidarita je predsa o niečom úplne inom, EU-súdruhovia!
Predovšetkým mnohé západné európske krajiny by si mali verejne priznať, že celé roky,
desaťročia, stáročia siali svojím bezbrehým kolonializmom po celom svete to, čo teraz žne celá Európa
a práve solidarita západu by mala spočívať vo vyrovnaní životnej úrovne všetkých krajín EU. To by
potom bola jednotná a solidárna EU a potom pri rovnakých finančných možnostiach všetkých
členských štátov by sme mohli otvoriť tému povinného prerozdeľovania utečencov, pretože to nie je
zadarmo.

Takže na ťahu vrámci solidarity v EU ste vy, západné európske krajiny, až potom sa dovolávajte
solidarity od tých krajín, ktorým ste solidaritu sami preukázali iba symbolicky alebo nijako.
Okrem uvedeného sa tu natíska otázka: KOMU VYHOVUJE TENTO EXODUS DO EURÓPY?
KTO CHCE ZNIČIŤ EURÓPU? Kto z toho bude profitovať?

Skúsme reálne spomenúť iba niektoré varovania a podozrenia na možné dôsledky terajšieho
nekonania či vlažného prístupu centrály EU, aby niekoho nenapadlo, že sa tu šíria poplašné správy:
- zvýšenie zdravotného rizika, z toho vyplývajúce zvýšené náklady na lekársku a farmaceutickú
pomoc, prípadné povinné preočkovanie celej európskej populácie, a tým ZVÝŠENÝ OBRAT
FARMA PRIEMYSLU;
- zavádzanie úsporných opatrení v celej Európe, aby sa zaistili aspoň najnutnejšie potreby na život
státisícom a miliónom prichádzajúcich ilegálnych migrantov a s tým spojená trvalo KLESAJÚCA
ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ pôvodných Európanov;
- NESPOKOJNOSŤ domáceho obyvateľstva so zhoršenou životnou úrovňou a takisto aj
nespokojnosť prisťahovalcov, pretože im bolo nasľubované čosi viac, resp. niečo úplne iné;
- nespokojnosť prerastá do uličných NEPOKOJOV, najprv lokálnych potom celoplošných;
- zvýšenie štátnych dotácií do ozbrojených zložiek pri zabezpečovaní poriadku v spoločnosti,
samozrejme na úkor zdravia, školstva, apod. a napokon aj na úkor sociálnych dávok určených pre
obyvateľstvo, a tým ZVÝŠENÝ OBRAT ZBROJÁRENSKÉHO PRIEMYSLU;
- oslabená Európa, poštvaná proti Rusku, bude nútená prijať „pomoc“ Veľkého Brata spoza oceánu,
STRÝČKO SAM nám určite príde pomôcť, aby si tým aspoň na určitú dobu ZAHOJIL
UPADAJÚCI DOLÁR a KRACHUJÚCU US-EKONOMIKU;
- vznik radikálnych strán a hnutí, ktorých programom bude odstránenie tých, ktorí tento stav zavinili,
ako aj tých, ktorí sem nepozvane ale organizovane prišli (ako vystrihnuté z katalógu cestovných
kancelárií);

- celoštátne nepokoje, VÝNIMOČNÝ STAV a z toho vyplývajúci koniec všetkých ľudských práv,
koniec súkromia, koniec súkromného vlastníctva, koniec akejkoľvek demokracie, naopak,
uzákonené sledovanie a plošná kontrola obyvateľstva, prenasledovanie a odpratávanie
nepohodlných, prípadné povinné očipovanie mikročipmi RFID – úplná totalita;
- definitívny koniec stredného podnikateľského stavu, celý obchod, zásobovanie a chod štátu ovláda
už iba niekoľko nadnárodných korporácií bez kontroly;
- plný bezhotovostný platobný režim v celej EU;
- konečné riešenie: NWO – Nový svetový poriadok v Európe – Totalitná svetovláda.
Skúsme to teraz celé obrátiť a nájsť ešte zavčasu riešenie, kým sa ešte dá, aby sa horeuvedený
scenár (konšpiratívny, sci-fi?) nenaplnil:

- priznať si vlastné chyby a vyvodiť personálne zmeny, skôr než to urobia ľudia;
- povinnosť Bruselu: zabezpečiť cez masmédiá upokojenie Európanov ako aj utečencov
PRAVDIVÝM informovaním o realite, aká vládne v Európe a vo svete;

- zastavenie ilegálnej migrácie, ochrana vonkajšej hranice Európy, dočasne na obranu EU použiť
vojská a techniku obrannej aliancie NATO;

- prestať sľubovať utečencom nesplniteľné a informovať ich masívnou kampaňou už v tých
krajinách, kde sa teraz nachádzajú, o dobrej vôli Európy a USA pri obnove ich infraštruktúry a
bývania, aby nemuseli utekať zo svojich domovov, samozrejme, z finančných zdrojov tých
konkrétnych krajín, ktoré zničili ich domovy;

- iba zlomok z tých peňazí, ktoré by mala Európa na ilegálnych imigrantov vynakladať v budúcnosti,
aby sme sa aspoň pokúsili ich začleniť do úplne nového prostredia, by sa muselo vynaložiť na
obnovu ich zničených krajín, a tým by sme úplne odstránili dôvody vedúce k opusteniu svojich
domovov a z toho vyplývajúcemu následnému protiprávnemu prekročeniu európskych hraníc, čím
by sa zároveň zabránilo zrýchlenej ISLAMIZÁCII EURÓPY, ktorú si pôvodní Európania vôbec
neželajú;

Vyriešenie problémov je, tak ako vždy, iba na ľuďoch samotných. Kto sa bude iba nečinne
prizerať a bedákať, nič nevyrieši. Treba zvýšiť tlak na politikov, na kolegov-politikov, pretože tento
stav v Európe zavinili politici či už terajší alebo minulí – u nich je kľúč k vyriešeniu aj tejto krízy!
Politici na vládnutie potrebujú vo voľbách ľudí. Bez voličov to nejde, ibaže by sa po vzore
Ukrajiny dostali k moci zvonku dosadení, fašizmus podporujúci, samozvanci, čo tiež ale nie je trvalé
riešenie.
My, ľudia potrebujeme iba takých politikov, ktorí budú pracovať nie proti nám ale za nás
všetkých. Politici, ktorí nerešpektujú vôľu občanov, patria na smetisko dejín.
Ľudia majú vždy (zatiaľ) páky na to, aby si zvolili aj iných, lepších. Ešte stále je v EU možnosť
prísť v BUDÚCICH VOĽBÁCH k volebným urnám a rozhodnúť sa, komu dajú svoju dôveru na ďalšie
volebné obdobie. Iba blbec alebo zaplatený presstitút či komparzista z nejakej cudzo-platenej agentúry
bude doporučovať voliť opakovane tých, ktorí svojimi rozhodnutiami pracovali proti svojmu vlastnému
národu, čím sa v niektorých prípadoch naplnil trestný čin VLASTIZRADY.
Ľudia, dovolili ste, aby vás uvarili v konzumnom spôsobe života, aby vás odklonili v
materialistickom matrixe od duchovných hodnôt, aby vás nakoniec strhávali do duchovnej tmy a smrti.
Ešte nie je všetko stratené, ešte je tu šanca napraviť chyby.

Syn Boží hovoril aj o služobníkoch temna: „ONI VEDIA, ŽE DO KRÁĽOVSTVA
NEBESKÉHO NEVSTÚPIA, A TAK NECHCÚ, ABY TAM VOŠLI INÍ.“
Spamätajte sa, ľudkovia, strhnite si pásky z očí, pozrite sa <Kráľ je nahý>, prebuďte sa duchovne,
vstaňte, aby ste videli a chápali dianie vo svete z nadhľadu, potom pochopíte nielen dnešok, ale uvidíte
v diaľke NÁDEJ – vrchol veľkej OČISTY Zeme je tesne predo dvermi.
ZLO VYHRALO NEJEDNU BITKU, ALE KONEČNÉ VÍŤAZSTVO PATRÍ DOBRU.
PRAVDA je jedinou cestou do SVETLA VEČNOSTI!

A na ktorej strane budeš TY?
Urob všetko preto, aby si bol na strane víťazov!
Chystaj sa na cestu, DOMOV ťa volá...
Svoju verejnú výzvu končím známymi slovami:

ČLOVEČE,
NIKDY NEROB DRUHÉMU TO,
ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ!

Dipl. Ing. Jozef Potúček, rodák z Bratislavy

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka