Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Európa, oslavuj a zapaľuj sviatočné sviečky! 333.výročie veľkého víťazstva!             

Každý Európan, ktorému záleží na tom, aby sa Európa nestala Európskym kalifátom, nech v pondelok 12.9.2016 zapáli v tichu sviečku na znak úcty k tým hrdinom, ktorí za oslobodenie starého kontinentu od osmanského teroru položili svoje životy aj za TEBA (!) už pred 333.rokmi pri Viedni.

POZN:
Je hanbou, že vedenie Slovenskej televízie, ktorú financujú občania Slovenska, odmietlo odvysielať poľsko-taliansky historický film „11 september 1683 Bitka pred Viedňou (2012), akoby všetky ostatné odsúhlasené a odvysielané programy a filmy zodpovedali takým istým prísnym kritériám týchto nami platených TV „odborníkov“! Takže znovu to isté: DVOJITÝ METER – na náš účet!!!
Odborné“ zdôvodnenie riaditeľa RTVS, bývalého „markízáka“ TU: http://medzicas.sk/skandal-od-rtvs-je-bitka-pri-viedni-z-roku-1683-neziaduca-cast-slovenskych-dejin/
Občania! Ak to nechce odvysielať VAŠA(!!!) verejno-právna televízia, POZRITE SI TO NA INTERNETE, aby ste si sami overili, aká veľká „xenofóbia a šovinizmus“ z tohto historického filmu srší:
TU! https://www.youtube.com/watch?v=xwxJ5gAd1-A
Hlavná vec, že všetkým, ktorí rozhodujú o skladbe vysielania vo verejno-právnej televízii, nevadí tretí pokus o ISLAMIZÁCIU EURÓPY!
Ste vlastizradcovia a vedzte: ČO STE ZASIALI, TO BUDETE MUSIEŤ ZOŽAŤ!


333. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni (12.9.1683 – 12.9.2016)             

Viedeň víťazne prežila vo svojej histórii už dvakrát osmanské obliehanie a pokusy o jej obsadenie a následnú islamizáciu – prvé v roku 1529 a druhé v roku 1683.

Dňa 12. septembra 2016 si Európa pripomína 333. výročie od víťazného konca druhého osmanského obliehania Viedne. Je známe, že po prípadnom víťazstve pri Viedni mali turecké vojská v pláne tiahnuť priamo na Rím – Vatikán. Čo by asi po porážke Ríma nasledovalo, si každý aspoň trošku znalý z histórie (žiaľ, už aj v súčasnosti) vie živo predstaviť (napríklad islamské obsadenie kresťanského Konštantinopolu – dnešný Istanbul).

Porážka pri Viedni pred 333 rokmi znamenala na veľmi dlhú dobu – STOP ISLAMIZÁCII EURÓPY!

Je zaujímavé, že ako kresťanskí bojovníci tak aj osmanskí votrelci sa pred rozhodujúcou bitkou modlili k svojmu Bohu, resp. Allahovi, aby porazili protivníka. Ale víťazmi boli iba domáci kresťania, čiže tí, ktorí sa oprávnene bránili pred krvilačnými islamskými vražednými hordami a okupantmi. Tí zrejme čosi neurobili správne, keď napriek značnej prevahe prehrali a na takú dlhú dobu sa v Európe „odmlčali“.

Bude takto aj naďalej ktosi účelovo masírovať mozgy dnešných Európanov (EU-politickí vlastizradcovia a žiaľ, je to aj samotná hlava katolíckej cirkvi – pápež z Vatikánu!), že všetky hlavné svetové vierovyznania sa modlia k tomu istému a jedinému Bohu?!

Dnešná Viedeň znovu prežíva veľmi problematické chvíle s tureckým obyvateľstvom. Keďže Rakúsko (Viedeň) otvorene vylučuje v terajšej dobe prijatie Turecka do EU, vlastne tretíkrát chráni Európu pred jej zrýchlenou islamizáciou.

Vieme, že v Afrike ako aj na Blízkom východe sú pripravované (kým asi?) milióny tzv. utečencov na pochod a obsadenie Európy. Iba náhodou (ako inak?) – prakticky všetci sú islamského vierovyznania...

Ako teda dopadne tretie „osmanské obliehanie“ Viedne – Rakúska – Európy?
Tak toto zatiaľ ešte stále môžeš ovplyvniť aj TY, občan Európy! Ešte stále môžeš mnohé zmeniť a napraviť už v najbližších voľbách alebo v referende. Zatiaľ...

Dvoj-tisícročné tradície jednoduchého ľudu v Európe, napriek neľudskej a antikristovskej inkvizícii a mnohonásobnému zlyhaniu vatikánskej cirkvi, boli postavené na pravom kresťanstve, jeho morálnych hodnotách a večných Božích zákonoch, či Božích prikázaniach.

Každý európsky národ, ktorý sa odvráti od Krista, je odkázaný na postupnú likvidáciu a zánik. Prijať do srdca Ježiša Krista neznamená, že sa prihlásime do nejakej náboženskej obce alebo cirkvi. Dnes už totiž žiadna cirkev nie je Božia!

Prijať Ježiša Krista, Syna Božieho, do svojho srdca, znamená predsa prijať Jeho SLOVO, Jeho UČENIE. To je jediná naša spása a záchrana. Aj bez cirkvi! Potom nám aj sám Pán BOH pomôže, tak ako sa to stalo neraz v minulosti – prostredníctvom zázrakov...

Postavme sa aktívne aj dnes na stranu víťazov
a buďme v tejto ťažkej dobe pevní
vo viere v konečné VÍŤAZSTVO PRAVDY!

plus:
Výzva ženám Európy 2016
(slovensky + s nemeckými + s anglickými titulkami):
https://youtu.be/uJ2AEP9YxQY
https://www.youtube.com/watch?v=L7L2EZ3hDSI
https://www.youtube.com/watch?v=A2MJEvr6aHY

Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle 2015
(slovensky):
http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/

 

Dipl. Ing. Jozef Potúček, rodák z Bratislavy

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka