"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Budúci („FUTURE!) inauguračný prejav prezidenta Slovenskej republiky.             

                                                              

( https://www.youtube.com/watch?v=i7c6arjkLQc&t=177s )Inauguračný prejav nového amerického prezidenta Donalda Trumpa bol vo viacerých ohľadoch prevratný.

To, že svetový, európsky a teda aj slovenský mainstream, ako aj „never-ending-story“ štandardní politici dlhodobo doslova besnia, je iba veľmi dobrou známkou toho, že čosi nevychádza podľa predstáv Nového svetového poriadku, čosi veľké sa zrejme neplánovane vymklo spod kontroly.
Aké ďalšie kroky bude robiť Donald Trump a jeho administratíva, to sa ukáže. Budeme to môcť presne poznávať podľa slov „vaše skutky idú za vami“. Ale už to, čo sa dialo prvé dni v Bielom dome po inaugurácii, kedy americký prezident nezostal po vzore svojich predchodcov iba pri predvolebných sľuboch, je dostatočné nato, aby sme mohli prehlásiť:
Toto tu už dávno nebolo! Žeby nádej z Ameriky pre celý svet? Neuveriteľné! Uvidíme...

Nakoľko za posledné desaťročia sú naším veľkým vzorom práve USA, dovolil som si prerobiť Trumpov inauguračný prejav do slovenských pomerov a na slovenské podmienky, čomu sa určite potešia predovšetkým naši americkí vlastenci – so slovenskými pasmi.

Doporučujem, aby ste si to prispôsobili aj v Českej republike a preložili do češtiny, prípadne aj do iných jazykov v EU alebo vo svete.

 

Inauguračný prejav
nového prezidenta Slovenskej republiky
(resp. nového premiéra SR)

Vážení spoluobčania a ľudia na celom Slovensku: ďakujem.
My, občania Slovenskej republiky, sme teraz spojení vo veľkom národnom úsilí znovu vybudovať našu krajinu a obnoviť jej potenciál pre všetkých našich ľudí. Spolu určíme smerovanie Slovenska na mnohé, mnohé nadchádzajúce roky. Budeme čeliť výzvam, budeme zápasiť s ťažkosťami, ale prácu dokončíme.
Podľa zákona a zvykov sa stretávame na týchto miestach, aby sme disciplinovane a pokojne odovzdali moc. Sme vďační svojim predchodcom za ich láskavú pomoc počas tohto prechodu. Boli skvelí. Ďakujem.
Dnešná slávnosť má veľmi osobitný význam. Pretože dnes neprenášame len moc z jednej administratívy na druhú alebo od jednej strany na druhú, ale prenášame moc z Bratislavy a dávame ju späť vám, občanom Slovenska.
Pridlhý čas malá skupina v našom hlavnom meste zbierala odmeny vyplývajúce z vládnutia, zatiaľ čo ľudia znášali náklady. Bratislava prekvitala, ale ľudia nezdieľali jej bohatstvo. Politici prosperovali, ale pracovné miesta sa strácali a továrne sa zatvárali. Vláda ochraňovala samú seba, ale nie občanov našej krajiny. Jej víťazstvá neboli vaše víťazstvá, jej rast nebol váš rast. A kým oni oslavovali v našom hlavnom meste, bolo len málo čo oslavovať v trápiacich sa rodinách v celej našej krajine.
To všetko sa mení práve tu a práve teraz, lebo táto chvíľa je vaša chvíľa, patrí vám. Patrí všetkým, ktorí sa tu dnes zišli a všetkým, ktorí sledujú (túto inauguráciu) po celom Slovensku. Toto je váš deň, toto je vaša oslava a toto Slovensko je vaša krajina.
Naozaj dôležité nie je to, ktorá strana kontroluje našu vládu, ale to, či je naša vláda kontrolovaná ľuďmi. Tento dnešný dátum sa bude pamätať ako deň, kedy sa ľudia opäť stali vládcami tohto národa.
Zabudnutí muži a ženy tejto krajiny už nebudú viac zabudnutí. Každý vás teraz počúva. Prišlo vás obrovské množstvo, aby ste sa stali súčasťou historického hnutia, aké svet predtým nevidel. V centre tohto hnutia je kľúčové presvedčenie, že štát existuje na to, aby slúžil svojim občanom.
Občania Slovenska chcú výborné školy pre svoje deti, bezpečné mestá pre svoje rodiny a pre seba dobrú prácu. Toto sú opodstatnené a rozumné požiadavky čestných ľudí a čestnej verejnosti.
Ale pre mnohých našich občanov existuje iná realita. Matky a deti uväznené v chudobe v centre miest, zhrdzavené továrne roztrúsené po krajine ako hrobky, vzdelávací systém zaplavený peniazmi, ale zanechávajúci našich mladých a krásnych študentov bez vedomostí. A kriminalita, gangy a drogy, ktoré si vzali priveľa životov a okradli našu krajinu o množstvo potenciálu.
Toto krviprelievanie sa končí práve tu a práve teraz.
Sme jeden národ, ich bolesť je naša bolesť, ich sny sú naše sny a ich úspech bude náš úspech. Zdieľame jedno srdce, jeden domov a jeden nádherný osud.

Prísahu, ktorú som dnes zložil, je prísahou oddanosti všetkým občanom Slovenska.
Desaťročia sme obohacovali zahraničný priemysel na úkor slovenského, podporovali armády iných krajín a dovoľovali veľmi nešťastné vyčerpávanie našej armády. Obraňovali sme hranice iných národov a odmietali brániť naše vlastné.
Utratili sme obrovské množstvá peňazí v zahraničí, kým slovenská infraštruktúra sa rozpadala a upadala. Iné krajiny sme robili bohatými, kým bohatstvo, sila a sebaistota našej krajiny mizla za horizontom. Jedna za druhou sa zatvárali fabriky a odchádzali do zahraničia, pričom sa vôbec nemyslelo na tisíce a tisíce robotníkov, ktoré po nich zostali.
Bohatstvo našej strednej triedy bolo vytrhnuté z jej rúk a prerozdelené po celom svete. Ale to je minulosť. Teraz sa pozeráme len do budúcnosti.
Dnes sme sa tu zišli, aby sme vydali nový výnos a zvesť, ktorá dorazí do každého mesta, do každej zahraničnej metropoly.
Od dnešného dňa bude našej krajine vládnuť nová vízia, od dnešného dňa bude na prvom mieste len Slovensko, len Slovensko na prvom mieste.
Každé rozhodnutie o obchode, o daniach, o imigrácii, o zahraničných záležitostiach bude urobené tak, aby bolo v prospech slovenských pracujúcich a slovenských rodín. Musíme ochraňovať naše hranice pred spustošením z druhých krajín, ktoré likvidujú naše firmy a ničia naše pracovné miesta.
Ochrana povedie k veľkej prosperite a sile. Budem s vami bojovať, čo mi bude dych stačiť, a nikdy, nikdy vás neopustím.
Slovensko opäť začne vyhrávať, vyhrávať ako nikdy predtým.
Prinesieme späť naše pracovné miesta, obnovíme naše hranice, obnovíme naše bohatstvo. Obnovíme naše sny. Vybudujeme nové cesty a diaľnice, mosty, letiská, tunely a železnice v celej našej nádhernej krajine.
Vezmeme ľudí zo systému sociálnej starostlivosti a privedieme ich späť do práce. Znovu vybudujeme našu krajinu slovenskými rukami a slovenskou prácou. Budeme sa riadiť dvoma jednoduchými pravidlami: kupuj slovenské veci a zamestnávaj občanov Slovenska.
Budeme hľadať priateľstvá a dobrú vôľu medzi národmi sveta. Budeme tak robiť s porozumením toho, že je právom každého národa dať na prvé miesto jeho vlastný záujem. Nesnažíme sa nanútiť náš spôsob života iným. Namiesto toho ho necháme žiariť ako príklad pre všetkých. Budeme žiariť.
Posilníme všetky spojenectvá a sformujeme nové. Budeme spolupracovať na zjednotení civilizovaného sveta proti akémukoľvek radikálnemu terorizmu, ktorý úplne vyhubíme zo zemského povrchu.
Základom našej politiky bude totálna oddanosť Slovenskej republike. A prostredníctvom vernosti našej krajine znovu objavíme vernosť jedného voči druhému. Keď otvoríte svoje srdce patriotizmu, nie je tam žiadny priestor pre predsudky.
Biblia nám hovorí, aké dobré a príjemné je to, keď Boží ľud žije spolu v jednote. Musíme otvorene vyslovovať naše myšlienky, úprimne prediskutovať naše nezhody, ale vždy zostávať súdržní.
Keď je Slovensko zjednotené, nedá sa nijako zastaviť. Nemali by sme sa báť. Sme a vždy budeme chránení. Budú nás chrániť úžasní muži a ženy našej armády a polície.
A hlavne nás bude chrániť Boh!

Na záver: Musíme mať veľké myšlienky a ešte väčšie sny. Na Slovensku chápeme, že národ žije iba vtedy, keď sa snaží. Nebudeme už viac akceptovať politikov, ktorí len rečnia a nekonajú, ktorí sa neustále sťažujú, ale nič neurobia.
Čas prázdnych rečí je za nami. Teraz prichádza hodina činov.
Nedovoľte nikomu, aby vám povedal, že sa to nedá urobiť. Žiadna výzva nie je taká veľká, ako srdce, bojovnosť a duch Slovenska. Nezlyháme. Naša krajina bude opäť rozkvitať a prosperovať.
Stojíme pri zrode nového milénia, pripravení odomknúť záhady vesmíru, oslobodiť Zem od utrpenia spôsobeného chorobami a využiť energie, priemyselné odvetvia a technológie zajtrajška. Nová národná hrdosť nás povedie, pozdvihne naše pohľady a zacelí našu nejednotu.
Je čas spomenúť si na starú múdrosť, na ktorú naši vojaci nikdy nezabudnú: či sme čierni alebo hnedí alebo bieli, všetci krvácame rovnakú – červenú krv vlastencov. Všetci sa tešíme z rovnakých skvelých slobôd a všetci salutujeme pred rovnakou, úžasnou slovenskou zástavou.
Či je dieťa narodené v mestskom prostredí alebo pod vetrom ošľahanými končiarmi, pozerá sa na tú istú nočnú oblohu, napĺňa svoje srdce rovnakými snami a dostáva dych života od toho istého všemohúceho Stvoriteľa.
Preto všetci občania Slovenska, v každom meste, ďalekom aj blízkom, malom aj veľkom, od hôr k horám, od Tatier k Dunaju, vypočujte si tieto slová:
Už nikdy vás nebudú ignorovať. Váš hlas, vaše nádeje a vaše sny určia náš slovenský osud. Vaša odvaha, dobro a láska nás budú navždy viesť.
Spolu opäť urobíme Slovensko silným, opäť urobíme Slovensko bohatým, opäť urobíme Slovensko hrdým, opäť urobíme Slovensko bezpečným, a áno, spolu urobíme Slovensko veľkým.
Ďakujem vám.

Jozef Potúček
občan Slovenskej republiky   PRINT RSS

Hlavná stránka