Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka


24. Kto neuctieva naše morálne svaly, nikdy nebude dokonalý! 10. 1. 2016
            

                                      


     
Veľmi mnohí a obetaví ľudia sa po zmene v roku 1989 stali sudcami a akosi zabudli na to evanjeliové, že akou mierou budú merať, takou aj im namerajú. Dlhé roky nepočujem spod Lampy a podobných relácií nič iné, len to, akí sme vagabundi a nevedomci oproti Maďarom, Čechom, Poliakom a vlastne voči úplne všetkým. Pre rôznych masochistov sme teda naozaj neporovnateľní a horší ako my nie sú ani kanibali.
     Mnohé asi skutočne nechápeme a sme takí, akí sme, ale mnohí z nás chápu veľmi dobre to slovenské srdcervúce príslovie, že "posledný je to vták, čo si do vlastného hniezda špiní." Tých pucflekov sme v histórii zažili naozaj dosť a skoro každý z nás pozná niekoho, kto by za peníze a forinty, alebo teraz už aj za euráče a doláče predal aj vlastnú mater.

     Píšem už od roku 1978 a chvíľami pridávam na razancii a kadencii, lebo akosi nemôžem naučiť ľudí tomu, že každý človek má svoju temnú aj svetlú stránku. Nemôžem chváliť ponižujúce bitie sa do pŕs, útoky na česť takmer všetkých iných a ostatných a na zámerne oslabované ruky a podlamované kolená.

     Od toho asi až príliš nežného novembra mi pília uši nedokázané obvinenia a neblahé tušenia produkované občas aj za štátne peniaze. Ako keby v civilizovanom štáte nemusela fungovať prezumpcia neviny!

     Myslím si, že mám dosť svedkov na to, že nie som žiaden impulzívny hulvát, ale príliš napínaná struna raz nevyhnutne praskne. Dokedy nás budú zaslúžilí sabotéri a profesionálni znechucovatelia

ohovárať a hanebne manipulovať verejnú mienku? "Bojte sa hnevu trpezlivého človeka!"
     Autora tohto citátu som zabudol, aj keď zatiaľ mám pamäť ako slon, možno aj slon v porceláne. Nerád by som ale rozbíjal, radšej budoval a modlite sa za to, aby sa mi to darilo pre blaho nás všetkých. Málokedy si totiž pripúšťame, priznávame a uvedomujeme, že nejde len o nás, výnimočne charakterných a úprimných. Pretože ak sa nebude dariť Slovensku a našim konkrétnym rodinám, nebude sa dariť ani nám samotným.

     Pravdaže, môžeme sa cítiť byť povolaní radiť aj celému svetu, ktorý celkom určite závisí od našich jedine správnych názorov... Keby som nebol až taký skromný, bol by som úplne dokonalý...
                

Vlado Gregor, gregigregor@gmail.com


25. Ľudí treba nielen poúčať, ale aj mať rád, aj keby z nich vanul pekelný smrad.

Nový rok 2016

 

12. 1. 2016

In memoriam Tonka Srholca


Dlhé roky som si s Tonkom písal a nie raz sme sa aj stretli, aj keď nikdy nie zámerne. Z logického hľadiska je to paradox, že sme sa mali radi, aj keď naše názory na konkrétne udalosti a osoby boli často opačné. Napriek všetkému som cítil, že ma má Tonko rád a aj on cítil, že ja mám rád jeho.
     Kresťanstvo upadá a kostoly sa vyprázdňujú a nevieme a nechceme pochopiť, prečo sa nám to nedarí zastaviť. Prestali sme akosi chápať, že viera je jedno veľké tajomstvo, ktoré sa nedá racionálne vysvetľovať. Úctu treba mať nielen k Bohu, nielen k tajomstvu Trojice, nepochopiteľnosti zla a úskaliam slobodnej vôle, ale aj k tomu, že si treba vážiť starších ľudí, aj keď o nich vieme, že robili aj omyly a ubúda im rozum. Mimochodom, v Belgicku a či Holandsku vraj ľuďom nad sedemdesiat vydávajú bezplatne tabletky na bezbolestnú eutanáziu... Je treba mať aj úctu k počatému životu, aj keď sa nám logicky zdá, že premnoženie povedie k vojnám, nenávisti a ničeniu pod tými najrôznejšími zámienkami. Treba mať úctu aj k vernosti jednému mužovi a jednej žene, aj keď sa nám to zdá logicky a prakticky nesplniteľné. Aj k šéfom a predstaveným treba mať úctu, aj keď dokážeme celkom logicky zdôvodniť, že bez nich by všetko šlo lepšie.
     Na tom prehrávajú všetky protestantské cirkvi a cirkvičky, že chcú všetko vysvetľovať racionálne a na tom vyhráva islam, že hovorí o bezpodmienečnej úcte a rešpekte k tajomstvu Boha. Žiaľ, často to býva len úcta k príkazom ľudí, ktorí mali a majú odvahu tvrdiť, že Boha a jeho poriadok poznali a poznajú. Euroatlantická civilizácia svojím
príklonom k racionalizmu veľa vyhrala a získala obrovský predstih. Ale až teraz začíname plasticky a farebne vidieť, čo všetko sme prehrali a stratili kvôli snahe všetko zdôvodňovať logicky a racionálne.
     Boha treba milovať a ctiť a to úplne a bezpodmienečne, ale možno mať takisto rád aj človeka? Nestačí ho milovať ako seba samého a mať k nemu úctu ako k samému sebe? Ako sa dá zladiť zabránenie nesprávnemu konaniu našich blížnych s tým, aby sme ich mali všetkých, bezpodmienečne a od srdca radi? Odpoveď nájdete v slovách Ježiša Krista, že neprišiel zákony a pravidlá rušiť, ale naplniť. Bol predvčera sviatok Pánovho krstu. Počuli sme, ako Ježiš prejavil úctu k
svojmu predchodcovi a zvestovateľovi, aj keď jeho metódy boli iné a
občas aj opačné. Takisto Ježiš povedal, že si váži kňazov a to, čo učia, aj keď sa kriticky vyjadril, že hovoria a nekonajú. Kritizoval teda ich zjednodušené výklady Písma, ale nevyzýval k ich odsúdeniu a ani ich neurážal.
     Nie raz som spomenul, že píšem pre ľudí, ktorých mám rád. Nemôžem poprieť, že mnohé slová Tonka Srholca mi pripadajú opovážlivé a že delil ľudí na kategórie, podobne ako emeritný Róbert, čo je pre duchovného pastiera ťažko odpustiteľný hriech. Ale nemôžem poprieť ani jeho veľké srdce a to, že mi venoval báseň, keď som sa cítil naozaj
zúfalo a opustene. A také niečo neurobili mnohí iní, ktorí boli a sú z formálnej stránky neomylnejší a dokonalejší.
     Nech mu je zem slovenská ľahká!

Milý Vladko! Zmes radosti a smútku pri čítaní Tvojich Kódexov. Miluješ Cirkev v tomto svete a meste a chceš byť užitočný a vo svojom zápase o človeka si osamelý. Inšpiroval si ma k veršovačke.

Hlas volajúceho na púšti uprostred mesta.     16. 1. 1997

Zobuďte sa vy, ktorí spíte,
a hanbite sa vy, ktorí tvrdíte, že nehrešíte.
Čítam ťa a študujem, až ma srdco bolí,
píšeš pravdivé, ale smutné epištoly.
Miluješ Cirkev, ktorá o Teba nestojí,
trápiš sa, trápiš, kto Tvoje rany zahojí?
Cirkev ukazuje hladným cestu do neba,
pri tom sa usilovne stará sama o seba.
S teologickou vedou je to tak akurát,
napíše hlúposť a dajú mu doktorát.
Ak hlásaš pravdu, je Ti beda,
umlčí ťa doktor štvrtá trieda.
Ty môžeš rozprávať anjelským jazykom,
medzi tými doktormi si iba laikom.
Si mladý, ja ťa obdivujem,
hanbím sa, že už rezignujem.
"Báseň" píšem, odpadol mi zo srdca kameň,
píšeš trpkú pravdu, bude s Tebou amen.

                                               Anton Srholec SDB

Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

 

 


26. Ak odstránime všetky zásady a ploty, zachránime svoje pohodlie a životy? 28. 1. 2016

U mnohých, zvlášť neskúsenejších, ľudí sa teraz presadzuje ideál západnej a prosperujúcej demokracie oproti zatuchnutému a diktátorskému Východu. Milí moji, kam vedie tá bezpodmienečná prosperita a napĺňanie jej ideálov všeobecného pohodlia a najvyššej možnej nezodpovednosti, zvlášť smerom nahor? Áno, sme slobodnejší, búrame všetky ploty a zásady, žijeme omnoho pohodlnejšie ako tí predošlí a terajší zaostalci a dokonca sa máme až tak dobre, že sa nám už nechce ani množiť, ale len dožiť...

     Ak obviňujeme Rusko z boľševizmu, nezabudnime si uvedomiť, že idea komunizmu bola vynájdená na Západe a odtiaľ bola do Ruska importovaná. Presadila sa aj vyvraždením cárskej rodiny, kde zohral úlohu aj náš dobre známy Béla Kún, ktorý svojho času vraždil aj na Slovensku.

     Je teraz móda sypať si popol na hlavu aj ako národ, aj ako Cirkev, ktorej sme súčasťou. Skúsme trochu používať aj sedliacky rozum. Môže existovať akákoľvek organizácia bez disciplíny, poslušnosti, limitov a plotov? Nevyčíta sa aj v Biblii pastierom bezhlavé búranie plotov a nie sú braní na zodpovednosť za blúdiace a dezorientované ovečky? Ako môže šéf hocijakej malej firmy vravieť neustále a do omrzenia svojim podriadeným, že každá firma je aspoň tak dobrá ako naša, ak nie lepšia?

     Hovoril jeden z aktérov Nežného prevratu pri 26. výročí, že nikdy sme sa na Slovensku nemali tak dobre, ale zožal hrobové ticho. Niektorí sa majú iste neporovnateľne lepšie, nehovoriac už o technických možnostiach, ale nepomerne vzrástol aj zbytočný zhon, zabíjajúca vystresovanosť, neuveriteľné ponižovanie námezdných pracujúcich a do neba volajúca nespravodlivosť.

     Mali sme sa aj materiálne horšie a v nedávnych dejinách možno najhoršie za prvej československej republiky, keď našu ekonomiku prevalcoval vyspelejší český priemysel a státisíce Slovákov emigrovalo. Ale duchovne sme vtedy žili, tvorili a dali základy našej štátnosti, sebauvedomeniu a doslova ľudskej dôstojnosti, nielen voči nášmu okoliu, ale aj voči celému svetu.

     Vyhýbajme sa pýche, milí moji, a s myšlienkou na blížiacu sa Popolcovú stredu si sypme na hlavu popol, ale vážme si krv, pot a slzy našich predkov a nedovoľme našim rodičom a prarodičom obracať sa v hrobe, lebo bez tejto úcty a vedomia základnej ľudskej dôstojnosti neprežijeme ani my. Ani ako národ, ani ako civilizácia.

Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka