Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Nikdy nedokážeme byť iní, ak nevieme vyznať svoje viny, ale ak neveríme, že sme poslaní, povolaní a iní, tak nezmaríme svoje brvná, hlúposti a špiny.             

A-13


22. 8. 2014

         Najväčším problémom každého náboženstva, ale aj hocijakej ideológie a organizácie je vzťah k svojmu okoliu, nezúčastnenému na našich záujmoch, praktikách, kultoch a seansách. Svojím spôsobom sú všetky ľudské snaženia, organizovania a z nich vyplývajúce zoskupenia, niečím špecifickým poznačené. Niečo vyviedli v minulosti, niečo vyvádzajú a prevádzkujú v súčasnosti a aj budúcnosť je tehotná ich špecifickými, charakteristickými, zahanbujúcimi, alebo krajšie povedané originálnymi omylmi.

     Pri rozlišovaní užitočnosti a škodlivosti zoskupení je treba brať mnohé do úvahy a je hlúpe oddávať sa prílišnej tolerancii k tým najrôznejším výčinom a kiksom. Zdravý sedliacky rozum nám hovorí, že" jedno je na tragači kolečko", teda nemôže nám byť jedno, čo vyznávame, čo organizujeme a o čom chceme presvedčovať všetkých ostatných ľudí.

     Ak skupina, organizácia a ešte viac náboženstvo v zmysle organizovanej viery stratí dôveru v svoju výnimočnosť a jedinečnosť, môže to rovno vzdať a ísť sa samé zahrabať. Je známe úslovie, že kresťanstvo brány pekelné nepremôžu, ale zároveň sa Kristus pýta, či ešte nájde vieru na Zemi pri svojom druhom príchode a zdá sa, že k tej akútnej, programovej, ba až samovražednej strate viery práve prichádza, priam pred našimi telesnými očami.

     Chybami a nedôslednosťou svojich snažení a vyznaní sú teda poznačené a či osignované všetky smery a zoskupenia, či už ľavé a či pravé, či už radikálne, alebo hlásajúce zlatú strednú cestu. Ak však má mať naša viera a naše snahy nejakú cenu a zmysel, nesmieme určité zásady opúšťať a treba sa dokázať pre ne aj obetovať a nasadiť aj život. Naša reč má byť pritom skutočne áno, áno a nie, nie a vôbec nestačia a nefungujú váhavé výrazy ako možno, do určitej miery a v istých prípadoch. Kdesi som počul, že aj to naše nepremožiteľné a neohrozené katolíctvo upadá preto, že stratilo odvahu exkomunikovať. Pritom ak sa niekto sám vydelí zo spoločenstva a svojím správaním a chovaním popiera zdravý rozum a všetky zásady úcty a rešpektu voči ľuďom, je samovražedné pre spoločenstvo, ak takého človeka obhajuje a baví sa s ním, akoby sa nič nestalo.

     Iste je potrebná sebakritika, ale aj určitá miera sebaúcty a sebaobhajoby. Kristus prišiel na to, aby svoje spoločenstvo, ľudí, medzi ktorými žil a mal ich rád, upozornil na ich ničivé a samovražedné správanie a tendencie. Dal za tieto výstrahy a upozornenia svoj život a ak my robíme niečo iné a tvrdíme, že Kristovo poslanie a snahy stratili svoj význam, nielenže ho popierame, ale doslova zrádzame. Osud židovského spoločenstva je určite istým predobrazom budúceho vývoja a problémov celého ľudstva, ale je pre nás nielen poučením, ale aj výstrahou a ak tvrdíme, že to tak nebolo a nie je, popierame zmysel Kristovej obety a teda aj zmysel kresťanstva.

     Nevyzývam tu k fanatizmu, naopak, tvrdím, že fanatizmus a nereálne snaženia môžeme odstrániť a eliminovať len odôvodnenou a nespochybniteľnou sebaúctou. Tá však vyplýva z otvoreného priznania si svojich chýb a k permanentným sklonom k ich konaniu. Tým by sa naša Cirkev, naše spoločenstvo, ktoré považujeme za posvätné a chceme, aby bolo takým aj v budúcnosti, malo líšiť od všetkých výberových, konšpiračných , vraj neomylných a zákonite krutých zoskupení a organizácií. Ak si ale nepriznáme, že aj my máme k týmto chybičkám s nedozernými následkami sklony, tak sa nekajáme a neveríme evanjeliu.


                          Vlado Gregor, Holíčska 23, 851 05 Bratislava, gregigregor58@gmail.com

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka