Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

M - 7
Presadzujme si vehementne svoje nápady, ale o trochu viac študujme ich dopady.
            

Popolcová streda 2015

   

     Tak sa nám skončila kalvária okolo referenda o rodine, pri ktorej sme si užili aj humoru, hlavne toho absurdného. Človek túži po slobode a túži zavádzať si svoje pravidlá, pretože pevne určený a tradičný poriadok mu smrdí zaostalosťou, dogmatizmom, diktátorstvom a podobne. Nech sa ale zamyslí, či pri tých rôzne revolučných a originálnych nápadoch sám seba nedostáva do polohy smiešnosti a tragikomickosti.

     Na tom dlhodobo najpokrokovejšom Západe majú vraj úradníci už zo zákona prikázané sobášiť aj homosexuálne páry. Milí moji, isteže treba vychádzať ľuďom v ústrety a rešpektovať rôzne ľudské chute a sklony, veď iste sú do značnej miery aj vrodené a prirodzené. Ale ak raz prijmeme takúto dogmu a axiómu, prečo by sme zakazovali polygamiu, veď tá je minimálne natoľko vrodená a prirodzená ako homosexualita. Prečo by sme netolerovali aj zoofilné chute a sklony, pri ktorých takisto nemôžeme vylučovať čistú a manželstva hodnú lásku? Veď aj psíkovia sú milí a ovečky ešte milšie.

     Chápete, čo chcem týmto krutým úvodom naznačiť? Spoločnosť je postavená na určitých zásadách a pilieroch, okrem slobôd a práv tu existujú aj určité povinnosti a zodpovednosť. Mnohí sú zhrození nad tým, čo sa to deje so západnou civilizáciou a sú plní strachu pred jednoznačným a zásadovým islamom. Ale nie sme si aj my na vine, ak sme sa dostali až do takého bahna a marazmu?

     Veľkým rozdielom medzi islamom a kresťanstvom je prístup k žene, aj keď aj u nás bol mnohokrát narušený a zle chápaný. Mnohým sa zdá, že treba tie ženy viac priškripnúť, že tá sloboda je prehnaná, že my muži by sme to bez nich a pri ich väčšej podriadenosti zvládli lepšie. Áno, ženská logika pokrivkáva, ak vôbec existuje, ženy chcú mať všetko hneď a tip top, preháňajú vonkajší poriadok a takmer nedbajú na poriadok v myslení. Ale ak ich zahalíme, dáme ich pod zámok, uprieme im základné práva a aspoň približnú rovnocennosť, skončíme tam, kde sa teraz nachádza islam. O dôležitosti a užitočnosti vzájomného rešpektu, o princípoch jing a jang a o potrebe snaženia o rovnaké príležitosti netreba vôbec pochybovať, sú to základné princípy nielen kresťanskej, ale ľudskej civilizácie.

     Nekomplikujme to podporou iných a akoby ešte väčších slobôd, ešte sľubnejších možností a ešte viac nanútených pravidiel. Ak sa aj touto cestou nedostaneme do pekla, tak minimálne padneme na nos aj s celou našou kultúrou, civilizáciou a vraj znovu ináč a už definitívne a dokonale určenou slobodou. Ak totiž sloboda nerešpektuje poriadok a znovu si hľadá cestičky na popretie základných princípov nielen logiky, ale zdravého rozumu, zase skončíme v určitom druhu boľševizmu a doplatíme na to všetci a poriadne.

 

Vlado Gregor, Holíčska 23, 851 05 Bratislava, gregigregor58@gmail.com

 

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka