Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

M - 1
Majme vždy a všade spravodlivosť v merku, aby sme nedopadli ako v Ružomberku.
            


6. 1. 2015

   

     K ešte žeravej kauze ružomberskej Katolíckej univerzity pridám pár slov. O takýchto veciach treba hovoriť pravdu, zvlášť, keď sa ľuďom konkrétne ukrivdí. Preto som sa aj pripojil k aktivite mladých kresťanských intelektuálov, ktorí sa kvôli tejto krivde dali dokopy. Pravdu teda treba hovoriť, ale nemôžeme sa stavať do roly čističov a všenaprávačov na spôsob Jána Husa a Jána Kalvína. Mne samotnému neraz v živote ublížili a povedal som si svoje, ale vždy som radšej ustúpil a s nikým som sa nesúdil a osobne ho neobviňoval. Apoštol Pavol vyčíta v ktoromsi liste spolubratom, že sa súdia medzi sebou a ešte k tomu pred neveriacimi. Navrhuje im, či nie je lepšie strpieť krivdu.

     Človek má určité ambície, zvlášť, kým je mladý a určite nemôžem od nikoho vyžadovať, aby ustúpil až tam, kde som ja. Ak ale uvažujeme o dobre hociktorého celku, či už menšieho, či už väčšieho, alebo dokonca všeobecného, vždy majme na mysli, že ľahko urobíme z akvária rybaciu polievku, ale už ťažko z rybacej polievky akvárium.

     Tento komentár chce naznačiť, že ani my kresťania ako jednotlivci a ani Cirkev ako celok sa nemôžeme stavať do úlohy mentorov a poučovateľov väčšej časti spoločenstva. Kristus nebol moralizátorom, on neprišiel odsúdiť, ale spasiť a výslovne nás upozorňuje, aby sme nesúdili, lebo budeme súdení. Ľudí nemôžeme považovať za akési objekty pre prejavy našej nadradenosti a suverenity. Nemyslime si, že žiaľ a či sláva Bohu si ten plebs nevšimol, že za tých 25 rokov od novembra 1989 nikdy nevyšiel pastiersky list o zmätkoch, biede a korupcii, ak bolo KDH náhodou vo vláde... Pravda síce bolí, ale ak si ju sami medzi sebou nepovieme, získame len viacej smoly.

PS. Ešte k jednému závažnému problému sa chcem v tomto úvode k 13. knižke zo série "Svedectvo času" vyjadriť. Zdá sa mi, že kresťanstvo stráca dôveryhodnosť hlavne  kvôli stále doslovnému chápaniu knihy Genezis a následne aj Apokalypsy. Tie knihy sú naozaj alfou a omegou a sú nabité obrovským myšlienkovým nábojom, ale práve ten zjednodušený augustínovský výklad ich o neho oberá.

   Hlúpe hádanie sa o slovíčkach vidím aj na polemikách so svedkami Jehovu. Oni síce teoreticky neuznávajú Krista za Boha, ale prakticky áno, keďže akceptujú jeho panenské počatie a aj realitu zmŕtvychvstania. Neviem tiež, či si dostatočne uvedomujeme, že o svätej Trojici vlastne z definície nemôžeme nič konkrétne povedať, čím netvrdím, že viera v ňu nie je plodná a potrebná. Okrem toho, nezabúdajme, že prví kresťania prakticky až do Konštantína skutočne zvestovali od dverí k dverám a ich hierarchia bola oproti dnešnej neporovnateľne jednoduchšia.

     Cítim potrebu sa svedkov Jehovu zastať aj preto, lebo oni jediní boli v tých normalizačných časoch ochotní baviť sa so mnou bez strachu, čo sa nedá povedať o katolíkoch, ani o tých disidentských. Do istej miery moji spoluveriaci odvážni boli, ale celkom určitý limit strachu a vôbec nie evanjeliovej opatrnosti existoval. Obávam sa, že nezanikol, iba sa modifikoval. Ako krutý výsmech potom vyznievajú heslá o dome zo skla a príkazy nebáť sa.
     O všetkom tomto a v rámci kresťanstva a jeho úlohy v spoločnosti musíme otvorene rozprávať, lebo ináč nehľadáme kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, ale len spravodlivosť svoju a pre seba. Treba sa aspoň úprimne snažiť triafať klinec po hlavičke, pretože ináč len pribíjame ďalšie klince na Kristov kríž.

                                  
KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON !


Vlado Gregor, Holíčska 23. 851 05 Bratislava, gregigregor58@gmail.com


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka