"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

SME LEN NEPATRNÍ A MALÍ, DO AKEJ MIERY VLÁDZEME BYŤ DOKONALÍ?               

Z - 17

18. 10. 2012

     Smrteľne ma už unavuje stále opakovať, že ľudia sú nedokonalí a raj na zemi nebude, môžu sa vymýšľať tie najstopercentnejšie recepty a systémy. Ak to niekto nechce pochopiť, tak nechápe ani to, čo nám tak rukolapne a výstižne naznačuje Ježiš Kristus. Čiastkové a konkrétne zlepšenia sú možné a chvályhodné a nie neustále bľačanie o jeho a dokonca našej výnimočnosti a nenahraditeľnosti.
     "Prečo mi hovoríš dobrý? Dobrý je iba Boh." Plus "Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto plní vôľu môjho Otca." To nám hovorí náš idol, ktorý nám zakazuje akékoľvek modly, to jest idoly. Veď modlárstvo sa po rusky aj volá idolopoklonstvo.
     Milí moji učení, puncovaní a vyvolení, my spodina iste mnohé nechápeme, ale možno lepšie ako vy chápeme zákon padajúceho hovna. Ak ste o ňom nepočuli, ide o to, že hore sa to poserie a ten výkal padá a padá, každý sa tomu vyhýba a vždy to nakoniec dopadne na tých naspodku. A tí si buď nemôžu hubu otvoriť, to je diktatúra a buď môžu, ale je im to prd platné a to je demokracia.
Trochu som teraz hovoril na rovinu, ale taká je aj reč Krista k zákonníkom a farizejom, alebo Ezechiela k vtedajšiemu chrámovému kléru.
     Podstata existencie vesmíru a aj života je založená na tom, že tu existujú asymetrie, nedokonalosti, nedostatky a improvizácie, ináč by sa nič nemohlo rozvíjať, zdokonaľovať a zlepšovať. Potvrdzuje to moderná veda, ale ľudská logika to už dávno tušila a vyjadrovala zdravým sedliackym štýlom. Boh stvoril svet taký, aký je, pretože chcel, aby vôbec niečo existovalo a ak to nechápeme a chceme to nekvalifikovane a bohorovne ešte viac zlepšiť a zdokonaliť, tak chceme byť stopercentnejší ako stopercentný Boh a upadáme do osídiel diabla.
     Naopak, ak si uvedomujeme, že môžeme robiť niečo konkrétne a vylepšovať to, čo je možné vylepšiť, plníme tú nie až tak ťažko pochopiteľnú Božiu vôľu.
     Práve to je mi dôkazom Božej existencie, že napriek permanentne a zákonite sa vyskytujúcim nedokonalostiam a chybám svet neupadá do chaosu a ničoty. Práve preto nielen verím, ale aj prežívam Božiu zjednocujúcu a milosrdnú existenciu.
CREDO IN UNUM DEUM!

 

Vlado Gregor
Holíčska 23
851 05 Bratislava
gregigregor58@gmail.com

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka