"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Tajné spolky - čertove volky.             

L - 17

21. 9. 2013

    
Ťažko sa mi píše táto úvaha a na rovinu v nej poviem niečo, čo som doteraz iba naznačoval.
     Ide o vážnu vec a ťažký hriech, ktorým je škatuľkovanie ľudí na tých našich a lepších a na tých druhých a prašivých. Tento sklon majú všetci ľudia, tak prívrženci Róberta Bezáka, ako aj tí, ktorí majú toho plusáka už plné zuby.

     Vôbec sa nedivím, že ho obhajujú ľudia z tých tajných a tradične posvätných a nedotknuteľných spolkov, ako sú nasledovníci pátra Kolakoviča a spoločenstva Fatima. Nerád som sa púšťal do tejto témy, lebo v nej musím chváliť a vyzdvihovať sám seba. Pozrite sa, milí moji, tak ja, ako aj môj otec, prípadne môj blízky priateľ a tak trochu i vzor Vlado Pavlík ( pozri necenzurovane.sk ) sme iste hriešni ľudia, ale môžem zodpovedne prehlásiť, že sme nikdy netrpeli hriechom škatuľkovania. Hovorili sme svoje názory a obhajovali svoju vieru otvorene a nerozlišovali sme ľudí podľa toho, či patria k nám, k tým nám trochu podobným, alebo k tým vyhláseným publikánom, eštébákom a hriešnikom. A takých ľudí ako my traja boli stovky a tisíce a nikto nás za hrdinov nepovažuje. Napriek tomu, že sme si toho užili až – až a na rozdiel od tých utajovaných väčšina z nás nemá vysoké školy a ani teraz nás nečaká perspektíva veľkej kariéry, pretože sme ostali takí, akí sme boli.

     Ak chceme nasledovať Krista, mali by sme brať do úvahy, že sa bavil s každým rovnocenne a ako on neschovával svoje svetlo, nemali by sme to robiť ani my, lebo ak to robíme, trpíme hriechom farizejstva, teda tým horeuvedeným obyčajným a večne aktuálnym škatuľkovaním.

     Nezabúdajme na to, že tí farizeji neboli žiadni vagabundi, ale ľudia, ktorí sa dokázali za svoju vieru aj obetovať. Vznikli v revolte proti pohanským Seleukovcom a mnohí boli statoční aj za vlády Rimanov. Napriek tomu bol Ježiš k nim značne tvrdší ako ku kompromisníckym saducejom. A najmilosrdnejší a najuznanlivejší bol k tým, ktorí sa na nič nehrali, úprimne bojovali so životom a napriek nevyhnutnej hriešnosti sa necítili hodní utajovania.

     Milí moji, Ježiš Kristus síce zobral  nášmu protivníkovi satanovi silu, ale žiaľ Bohu, aj tak mu doteraz mnohí podliehajú a jeho pokušenia sú stále veľké, zvlášť to najpodstatnejšie, to jest považovať sa za niečo väčšie a oslnivejšie od všetkých ostatných.

                                          KYRIE ELEISON!  PANE, ZMILUJ SA!

Vlado Gregor, Holíčska 23, 851 01 Bratislava   gregigregor58@gmail.com

 

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka