"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

MOŽNOŽE ĽUDSTVU POSLEDNÁ HODINA TIKÁ, AK NEPOCHOPÍ, ČO JE TO SYNERGETIKA.
10. 11. 2012
              

Z - 20

 

     Je to na tomto svete nesmierne zaujímavé a úžasne plodné, ako je všetko komplementárne zariadené a vzájomne istené. Židovstvo také, aké je sa vyvinulo v opozícii voči kresťanstvu a protestantizmus zase v opozícii voči katolicizmu, ale málokedy si uvedomujeme, že to platí aj naopak. Ani my by sme neboli takí, akí sme, keby neexistovali tí naši protivníci, opozičníci a niekedy aj nepriatelia. Je o tom celá veda a nazýva sa synergetika. Málokedy si uvedomujeme, nakoľko sú tie protiklady a rôzne odstupňované nepriateľstvá dôležité. Ktorýsi antický filozof už dávno povedal, že prosí Boha, aby ho ochránil pred priateľmi, pred nepriateľmi sa ochráni sám...

     Tieto veci sú iste ťažko pochopiteľné a zdá sa mi, že práve to je tá príčina, prečo sa tak ťažko vchádza do Božieho kráľovstva a preto sa tak často opakuje, že mnohé zrno vychádza nazmar a mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Na druhej strane, keby boli všetci vyvolení, aký by mali vlastne zmysel? Spisovateľka Ayn Randová, ktorá zažila ubíjajúci boľševický kolektivizmus, napísala obrovskú knihu "Atlas pokrčil plecami", kde na vyše tisíc stranách rozoberá, akí sú dôležití tí podnikaví šikovní, samostatní a praktickí, ako z nich žije celá spoločnosť a ako to bez nich nejde. Občas sa mi niektorí ľudia chvália, akí sú šikovní, ako si všetko urobia a ako by všetko fungovalo, keby boli všetci takí, ako oni. Hovorím ale jednému z  nich:"Napadlo ťa niekedy, o koľko viac by potom bolo nezamestnaných a nakoľko by si sa ty sám stal nepotrebným?"

     Ľudský tvor je zložitý a aj ľudská spoločnosť je zložitá a okrem šikovných a praktických sú tu aj ľudia, ktorí dokážu druhých zmierovať a zabávať, alebo zasa na druhej strane vďačne konzumovať, čo tí schopnejší producenti nastvárajú.Je možné, že aj u Luthera v tom jeho filozofovaní o vzťahu hriechu a milosti ide o niečo podobné, len škoda, že to hlbšie nerozobral a aktuálnejšie neaplikoval.

     Pripomíname si v tomto období aj jubileum 2. vatikánskeho koncilu, ktorý je pre mnohých pohoršením a asi aj príčinou početného odchodu z lona katolíckej matky Cirkvi. Ale o čom sú potom slová, aby sme sa nebáli, nech je naše stádočko akokoľvek malé? Dokonca je vo svätých Písmach opakovaný prísľub, že napriek tomu, že sme slabí a nevyhnutne prenasledovaní, tak náš Pán nám to jeho kráľovstvo venuje a že vojdeme do mnohých jeho príbytkov.
     Pokušenie veľkej moci a veľkého počtu je takmer neprekonateľné a je to jed, ktorý rozožiera všetky požehnané a dokonalé organizácie a inštitúty. Vidíme to na tzv. žobravých reholiach, ktoré paradoxne svojím príkladným a prísnym spôsobom života prišli úžasne rýchlo k veľkým majetkom. Prichádzajú potom ešte prísnejší nasledovníci svojich zakladateľov, alebo vznikajú zakladatelia noví a situácia sa opakuje.

     Ľudstvo je skrátka nepoučiteľné a preto je svet zaujímavý a stále nový. Len keby to vedeli ľudia vzájomne chápať a účinne si tolerovať a nie sa vyzabíjať, alebo aspoň tých druhých čo najúčinnejšie opľuť a dehonestovať! Príliš liberálni a príliš konzervatívni si kvetnato nadávajú a tí normálni, ktorí majú celkom iné starosti len trpko a nechápavo krútia hlavou a opakovane vzdychajú:"Pane, zmiluj sa..."

     Najťažší a najnepochopiteľnejší príkaz Krista je o tom, že treba milovať svojich nepriateľov. Ak sa ale nad tým lepšie zamyslíme, roztriedime si tých nepriateľov a neustále sa pýtame, čo by sme robili na ich mieste, naše čelo a občas aj situácia sa nakoniec vyjasnia. A keď sa aj nevyjasnia, niekedy práve ten očividný kontrast všetko vyrieši.

     Je to záhadná veta, že treba, aby prichádzali aj pohoršenia a že sme napriek našej pevnej viere uvádzaní do pokušení, ale uvedomme si, nakoľko by všetko stratilo hlavu a pätu, keby to tak nebolo. Ľutujme a oplakávajme svoje hriechy, odpúšťajme aj cudzie previnenia a snažme sa ich naprávať, ale hlavne v tomto roku viery nepochybujme o tej toľkokrát osvedčenej Božej milosti.

     

Vlado Gregor
Holíčska 23
851 05 Bratislava
gregigregor58@gmail.com

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka