Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

M - 2
Tajné hlasovanie je iste právo národa, len či tým netrpí verejná sloboda?
            


11. 1. 2015

     Polarizuje sa teraz spoločnosť v takom zmysle, ako by mali pravdu len jedni, alebo len druhí. Myslím tým referendum, ktoré jedni označujú ako podivné a druhí ako priam existenčne dôležité. Pýtame sa teda podobne ako Pilát, kde je pravda.

     Pozrite sa, milí moji, nielen každá menšina, ale každý človek má právo brániť sa ako môže a ako vie. Ide o to, aby si uvedomil, či ide ešte o obranu, alebo už o útok, vrátane útoku na zdravý rozum. Iste, tá antihomopropaganda je niekedy naozaj propagandou, zjednodušuje problém a agitácie pripomínajú totalitný režim. Natíska sa otázka, či vyhlasovanie takýchto referend má zmysel, či by jednoducho nestačilo hovoriť pravdu a poctivo a nezjednodušene sa k problémom stavať. Pretože mám pocit, že v tom boji za menšiny a či proti nim sa ľuďom predpisuje už nielen to, čo môžu hovoriť, ale aj to, čo si majú myslieť, ba dokonca aj to, čo sa im má páčiť. V  televíznej súťaži Duel padla otázka, či je Elton John ženatý, vraj áno. Ale ako môže byť ženatý, keď je mužatý? Je tu veľké nebezpečenstvo úplného prevrátenia pojmov a dehonestácie normálnosti a či obyčajnosti. Už v ktoromsi dávnom prorokovi sa vystríha, že beda bude ľuďom, ktorí o čiernom tvrdia, že je biele a o bielom, že je to čierne.

     Každý  poznáme niekoho ináč orientovaného, či už v širšej rodine, medzi našimi známymi, alebo aspoň medzi všeobecne známymi. Osobne ale nikoho nepoznám, kto by vyskakoval na námestí a verejne predvádzal, ako sa balia osoby rovnakého pohlavia. Asi by ma trochu znechutilo aj to, keby podobné expozé a verejné flirty  ukazovali heterosexuáli. Široká verejnosť asi nemusí do podrobností vedieť a vidieť, že máme určité orgány zdravé a dobre nám fungujú...

     Stále sa  vyžaduje sebareflexia iba od väčšiny, pretože asi žiadna menšina žiadnu reflexiu nepotrebuje. Ak ale stále budeme ľuďom niečo vyčítať a nebrať do úvahy ich vlastné starosti, tak sa vážne nahnevajú. Istý konzervatívny Kanaďan David a či Nathan Birnbaum už roku 1929 presne predpovedal, čo sa bude diať v Nemecku a určil aj hlavnú príčinu, totiž výsmech problémov tých bežných nemeckých podľudí. Ani u nás sa nemusí nahnevať väčšina, stačia tí ľudia, ktorí žijú zo štyristo eur, alebo aj menej a ktorých je podstatne viac, ako štyri percentá.

     Hovorí sa často o tom, ako sa my kresťania nemáme báť a pritom sa bojíme aj vlastných tieňov. Vyšiel nedávno v promenšinovom periodiku rozhovor s naším predstaviteľom, v ktorom sa úspešne vyhol otázkam o homosexualita a o mons. Bezákovi a mons. Tisovi. Vari ho tí redaktori platia, že sa ich tak bojí? Ako sa vôbec odvažujeme hovoriť o kresťanskej slobode, keď dobývame vrcholy alibizmu?

     Mimochodom, alibizmus sa po slovensky nazýva aj pokrytectvo a mám vážny dojem, že Kristus dôrazne vystríha učeníkov pred kvasom farizejov, ktorým je práve pokrytectvo. Ak sa o takýchto otázkach koná tajné referendum, bojím sa aby verejne nelietali guľky dum - dum.

Vlado Gregor, Holíčska 23, 851 05 Bratislava   gregigregor58@gmail.com

KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON !

 

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka