Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

ROZDELENIE ČSFR BOLO PROTIÚSTAVNÉ A JE NEPLATNÉ  

   

Referendum o vystúpení z NATO a EÚ preto nemá opodstatnenie pretože ČSFR do NATO a EÚ nikdy nevstúpila.

Z tohto dôvodu je nezákonná aj privatizácia  a výpredaj strategických podnikov, ktoré preto stále  patria občanom ČSFR. Politickí zločinci musia preto tento majetok vrátiť ľudu.

VÝZVA OBČANOM ŽIJÚCIM NA SLOVENSKU!

Po novembri 1989 nás  a naše deti pripravili o budúcnosť tzv. disidenti, ktorí sa dohodli s odstupujúcimi komunistami, a tým  nás pripravili o všetko čo od roku 1918 do  roku 1989 vytvorilo niekoľko generácii občanov Československa. Týmto sa tzv. Nežná revolúcia stala len ekonomickým privatizačným a z tohto dôvodu aj zločineckým pučom. Aby mohli títo zločinci republiku ľahšie rozkradnúť v roku 1992 ju protiústavne rozdelili v rozpore s Ustavným zákonom č. 327/1991 Sb. Čl. 1. ods. 2. podľa ktorého o návrhu na vystúpenie Českej  republiky alebo Slovenské republiky z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno rozhodnúť len referendom. Všetci Českí a Slovenskí občania majú plné právo  preto podľa č. 23 Základnej listiny ľudských práv a slobôd ako aj všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948  podať trestné oznámenie a spoločnú žalobu na páchateľov, ktorí sú zodpovední za protiústavné rozdelenie ČSFR, rozkradnutie štátneho majetku, zatiahnutie do vojenských konfliktoch vedených NATO a podieľaní sa na okupácii krajín s ktorými ČSFR nebola nikdy vo vojnovom konflikte, za vstup do EÚ a podriadenie sa diktátu Bruselu, čo možno označiť za dobrovoľnú stratu suverenity ,  kolaboráciu s cudzou mocou a vlastizradu.

Pripojte sa preto k iniciatíve Národnej rady/Skutočnej demokracie a podávajte trestné oznámenia pre porušenie ústavného zákona č. 327/1991 Sb.
Vzor trestného oznámenia je súčasťou tejto výzvy.  Spojme sa preto a neverme populistom, ktorí vám pred voľbami sľubovali ako zatočia s politikmi, emigrantmi a cigánmi,  a ktorí sa dnes už v kreslách poslancoch prispôsobujú systému a o žiadnu radikálnu zmenu systému nemajú záujem, pretože ich cieľom je len nová diktatúra a policajný štát. Jedine spoločne v zjednotení môžu Slováci a Česi dosiahnuť skutočnú zmenu a demokraciu pre ľudí.

 Za Slovenský občiansky tribunál
Ján Baran

Trestné oznámenie na stiahnutie


http://www.narodnirada-skde.cz/

Národní rada /Skutečná demokracie  http://www.narodnirada-skde.cz/

Minulý tejden sem s přáteli podal trestní oznámení na neznámého pachtele za porušení ÚSTAVNÍHO ZÁKONA č.327/1991 a následné rozdělení ČSFR. Zde je formulář pro každého OBČANA ČSFR abych mohl podat toto trestní oznámení ...ČESKOSLOVENSKO STÁLE TRVÁ A NENÍ ČLENEM EU ani NATO!! Není vázáno ničím co se od té doby stalo !! vše bude anulováno a máme právo začít znovu!! Děkuji za sdílení a připojení se k podání ...ale tím toto nekončí tím to jen začíná dále bude následovat cesta hromadné žaloby na stát!!
Skutečná demokracie je vláda skrze lid ...

Kontakt:
e-mail: vase@narodnirada-skde.cz
https://www.facebook.com/groups/340648565970208/

http://www.nwoo.org/2016/05/17/aktivista-milos-cach-opet-zatcen-na-demonstraci-tentokrat-u-strany-prime-demokracie/

Aktivista Miloš Cach opět zatčen na demonstraci, tentokrát u Strany přímé demokracie

http://www.nwoo.org/2016/05/16/demonstrace-kde-domov-muj-14-5-2016/

 

Prehlásenie Skutočnej demokracie

Neúmerný zákrok polície, ktorá braní de facto fašistov, ktorí odvádzajú občanov na politickú objednávku od myslenia,  nahrávajú populistom čo pracujú pre politicko fašistický režim. Nikto z týchto fašistov nehovorí ľuďom pravdu, pravdu o tom, že my občania Československa nie sme členmi EÚ ani NATO, že nás vazali fašizmu v roku 1992 protiústavné rozdelili a zbavili nás nášho ústavného práva na referendum. Táto myšlienka Československa je kľúčová a najpodstatnejšia  v ďalšom vývoji nás občanov.
Fašistické politické strany kolaborujú s finančným systémom  pre ktorý schvaľujú zákony a ktorému predávajú  naše  nerastné bohatstvo. Okamura je vedomý kolaborant s fašistami, ktorý necháva zatýkať občanov, ktorí sa stavajú za referendum slobodnej voľby. Československo je našou cestou ku zmenám, ktoré vieme, že nastanú. Máme 25 rokov skúsenosti a dnes vieme kto sa za peniaze stal vazalom a kto nás predal fašistom. S touto myšlienkou sme boli na Klarove kde ľudia podpisovali veľkú dohodu o ktorej sme už vo vysielaní ČNTV hovorili a ľudí tam zaujímalo riešenie a tiež myšlienka Československa a podanie trestného oznámenia na protiústavné rozdelenie Československa. Tu sme mali možnosť s touto myšlienkou osloviť občanov. Táto  myšlienka občanov oslovuje a napĺňajú  ju činom a podávajú trestné oznámenia a spájajú sa s hromadnou žalobou. A tak sa naďalej tešíme na Vás občanov, ktorí sa postavíte skutkom  fašistom politických strán na nenásilný odpor. Nie sme Mašínovia a predsa bojujeme s fašistami za prehlásenie Skutočnej demokracie. Čoho sa teda kolaboranti  hájaci tento systém natoľko obávajú ? Majú panický strach, že ľudia prehliadnu a odmietnu  ich falošnú hru, v ktorej  je účelom a cieľom rozdeľovať a vyvolávať chaos a násilnosti až do bodu kedy bude možné vyhlásiť výnimočný stav a nežiaducich potom fyzicky -zlikvidovať. Majú panický strach z toho, že sa ľudia budú hájiť celkom legálnou cestou.  Všetkým nám ide o to, aby sme sa navzájom zjednotili a nie o to, aby sme sa navzájom rozdeľovali a napádali. To je to čo vládnuce sily potrebujú, aby sme sa my medzi sebou hádali.    Politický systém je  nastavený tak, že  dáva šancu len politickým stranám. Dostať sa do parlamentu nie je všetko čo ľudia potrebujú. Ľudia potrebujú skutočnú radikálnu zmenu. Zmeniť predovšetkým volebný zákon, pretože opäť budeme závislí na tom, ako to politické strany potom za nás  vyriešia. A bohužiaľ mame veľmi zlé skúsenosti, že politické stany toho pred voľbami veľa nasľubujú a ako náhle sú vo svojich poslaneckých kreslách,  tak pomaly ich sľuby zapadajú do zabudnutia a deje sa niečo úplne iné. Dobre teda rozlišujte kto vám čo hovorí a za akým cieľom to hovorí.  Či mu skutočne ide o to, niečo ľuďom odkázať a povedať nejakú pravdu, poradiť im akým spôsobom by sa dala táto naša situácia vyriešiť alebo niekto len nabáda k tomu,  aby získal ďalšie volebné hlasy a pritom sa nechce s nikým spojiť a zjednotiť.
Týchto egoistov a karieristov, ktorí sa chcú takto „zjednocovať“, možno len ľutovať.  Majú plne ústa zjednotenia ale myslia len na úspech vo voľbách. Dobre sledujte kto sa vám prihovára a  o čo im v skutočnosti ide. Potrebujeme  viac zjednotenia a nie rozdelenie. Potrebujeme odstrániť  nálepky kto je z ktorej strany a vystupovať predovšetkým ako občan Československej republiky, ktorému o niečo ide, ktorý sa cíti byť ohrozený,  ktorý sa cíti byť podvedený. A o to tu ide, aby sme sa stretávali a tam si vysvetľovali ako ďalej, akým spôsobom môžeme ďalej pokračovať. Pokiaľ budeme stále hovoriť o tom ako nás tu emigranti ohrozujú a ako s nimi zatočíme až sa dostaneme do parlamentu, tak to je v podstate o ničom,  pretože až v tom parlamente budeme zistíme, že sme tam viazaní ďalšími vecami o ktorých sme doposiaľ nemali buďto ani tušenie, alebo to ľuďom zatiaľ ešte nehovoríme a už tá cesta nebude taká jednoduchá a ľahká ako sme sľubovali z tribún.

 Musíme povedať ľuďom aj na demonštráciách, že Československo stále trvá, aby sa podali trestné oznámenia na to, že Československo bolo rozdelene v rozpore s ústavou a že preto nemusíme počúvať diktát EÚ, že nemusíme vyhlasovať referendum o vystúpení z NATO, že nemusíme vyvolávať  referendum  o vystúpení z EÚ. To všetko je dezilúzia,  ktorá sa šíri od politických strán k občanom.
 Keď sa tu nájde milión ľudí, ktorí podajú trestné oznámenie s logom Československej federatívnej republiky, zistíte, že policajti sa budú potiť strachom  keď príde 10 000 ľudí podať trestne oznámenie na rozdelenie, keď pôjdeme na súd a budeme žalovať policajtov, budeme žalovať sudcov. Pretože udržiavajú toto podvodné rozdelenie Československa. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqshUy286rI&feature=youtu.be


ústavní zákon č. 327/91 - Program Zákon

www.pravnipredpisy.cz/.../ZAKONY/.../Sb_327991...
Preložiť túto stránku
Ústavní zákon o referendu. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně: ČL. 1. (1) V referendu ...

327/1991 Zb. - o referende | Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/39353/1/2
1 má záväznosť ústavného zákona. ... (3) Ústavný zákon Federálneho zhromaždenia upraví prechod majetku z vlastníctva Českej a ... 2. Ústavný zákon č.

Další - Poslanecká sněmovna

www.psp.cz › ... › Stenoprotokoly › 20. schůze
327/91 Sb. o referendu, podaný prezidentem ČSFR, byl projednán vládou ČSFR, ... Výbor ústavně právní SNR návrh zákona neodsouhlasil vzhledem k tomu, ... na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon č.

Rozdělení ČSFR bylo a je neplatné! - Czech Free Press

www.czechfreepress.cz › Z domova › Vaše Free Zóna
Preložiť túto stránku
2. 9. 2015 - Dle ústavního zákona 327/91 Ústavní zákon o referendu se ... Celé znění ústavního zákona o referendu a rozdělení ČSFR si můžete pročíst ZDE. .... Ustavny zakon 327/91 to deklaruje jasne. Zakon .... č.ú.: 375842028/5500 ...

Ustavny zakon 327/91 hovori jasne ze... - Svobodné Československo

https://www.facebook.com/cas.na.zmeny/posts/954357051319883
Ustavny zakon 327/91 hovori jasne ze rozdelenie mohlo nastat LEN v referende! CSFR svojvolne rozdelili cesky vasek a slovensky sasek . Vsetko je ...

 


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka