Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Vyšetrovateľ PZ dospel k záveru, že podnet pre trestný čin genocídy skupín obyvateľstva Slovenskej republiky prijatím zákona č. 252/2012 Z.z. mal smerovať na Ústavný súd Slovenskej republiky

Uznesenie vyšetrovateľa bolo zaslané poslancom NR SR so žiadosťou o podanie sťažnosti ústavnému súdu Slovenskej republiky.

Uznesenie


Trestné oznámenie pre trestný čin genocídy skupín obyvateľstva Slovenskej republiky podľa § 418, ods. (1), písm. d.  

   

František Bednár, .................... Poprad

Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2,
812 85 Bratislava

Poprad 29. 8. 2016

Vec: Trestné oznámenie pre trestný čin genocídy  skupín obyvateľstva Slovenskej republiky podľa § 418, ods. (1), písm. d.

Podávam trestné oznámenie na
- vládu Slovenskej republiky,
- poslancov NR SR, ktorí schválili novelizáciu vládneho zákona č. 252/2012 Z.z.
- a Štatistický úrad Slovenskej republiky

            Touto novelou sa  mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení  a v zmysle ustanovenia § 65a, od 1. 1. 2017 sa predlžuje vek odchodu do  dôchodku podľa toho, ako sa bude vyvíjať priemerná stredná dĺžka dožitia obyvateľstva  stanovená opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho  úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

                Trestné oznámenie podávam z dôvodu  spáchania trestného činu genocídy a postupného ekonomického vyvražďovania skupín obyvateľstva uvrhnutím do takých životných podmienok, ktoré sú nezlučiteľné s právom na dôstojný život garantovaný ústavou Slovenskej republiky a medzinárodným dohovorom.

            Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti ľudskosti  definovaný medzinárodným  trestným právom ako „úmyselné a systematické ničenie, celej alebo  časti, etnickej, rasovej, náboženskej alebo národnostnej skupiny“.  To znamená, že ľudia zo sociálne odkázanej tzv. spodnej časti obyvateľstva, ktorých dohnali k sociálnej samovražde, skupina Rómov, skupina dôchodcov a ľudia ktorí budú princípom kolektívnej viny za dôsledky z rozkradnutia štátu po novembri 1989  a dlhodobo neudržateľný sociálny systém, ekonomicky likvidovaní  prijatím zákona o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, ľudia, ktorí predčasne zomreli z dôvodu tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti  pre rozkrádanie peňazí v zdravotníctve ako aj ľudia, najmä dôchodcovia, ktorí sú likvidovaní exekúciami, sú obeťami  skrytej genocídy, ktorá  plne zodpovedá definícii genocídy a  ktorá na Slovensku prebieha nerušene už celé roky. Základnou povinnosťou prokuratúry by malo byť zastaviť túto genocídu a zabrániť, aby si vyžiadala ďalšie obete. Prijatie vládneho zákona č. 252/2012 Z.z. je zjavne protiústavné a jedná sa o ďalšiu formu skrytej genocídy napĺňajúcej skutkové znaky ustanovenia § 418, ods.(1), písm. d.

Je poľutovaniahodné, že na  Podnet na podanie návrhu na preskúmanie ústavnosti a novelizáciu  vládneho zákona č. 252/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 461/2003  Z.z. o sociálnom poistení, ktorý bol odoslaný všetkým poslaneckým klubom a ktorý pripájam v prílohe nereagoval ani jeden z týchto klubov.

            Údaje o údajnom veku dožitia v SR 72,5 roka v roku 2012 sú zavádzajúce pretože pre predlžovanie veku odchodu do dôchodku je smerodajný údaj o  dĺžke zdravého života, ktorý je dôležitým kritériom relatívneho zdravia ľudí v Európskej únii. Za zdravý život sa považuje život bez akéhokoľvek funkčného obmedzenia či postihnutia. Podľa štatistického úradu Európskej únie Eurostat majú občania Slovenska najkratšiu dĺžku zdravého života spomedzi ostatných 27 členských štátov EÚ. „Slovensko je lídrom v smutnej štatistike. V počte zdravých rokov zaostáva  za všetkými ostatnými štátmi Európskej únie. Slováci sú občanmi druhej kategórie,“ konštatoval europoslanec Eduard Kukan (SDKÚ-DS, Európska ľudová strana) pre Európske noviny.
https://europskenoviny.sk/2014/04/17/sme-lidrom-v-smutnej-statistike-slovaci-ziju-najkratsi-zdravy-zivot-v-europe/
Priemerná dĺžka zdravého života v rámci celej EÚ bola stanovená na 61,8 rokov pre mužov a 62,2 rokov pre ženy. To predstavuje asi 80 % a 75 % celkovej očakávanej dĺžky života. Pri tom sa ako priemerný vek dožitia považuje 74,1 rokov u mužov a 77, 7 roka u žien. (Na Slovensku je však vek dožitia u mužov len 72,5 roka). Ako potvrdzujú údaje Eurostatu v tabuľke v prílohe http://www.statistics.sk/pls/eutab/html.h?ptabkod=tps00025 Stredná dĺžka života pri narodení podľa pohlavia
Priemerná dĺžka zdravého života mužov na Slovensku (52,1 rokov) je napríklad o 19 rokov nižšia, než vo Švédsku (71,1 rokov). U slovenských žien je dĺžka zdravého života  v priemere 52,3 rokov na Slovensku, na Malte až 70,7 rokov. Nóri, Islanďania či Taliani zase naopak žijú zdravý život viac ako 60 rokov.
Ako potvrdzujú údaje štatistického úradu v Prešovskom kraji sa muži dožívajú o 4,5 roka menej ako je celoslovenský priemer.
http://www.teraz.sk/regiony/presov-kraj-vek-priemerny/167704-clanok.html
V Prešovskom kraji žijú muži kratšie. Zomierajú aj v mladom veku
TASR, 25. novembra 2015 Vlani sa muži na severovýchode Slovenska dožili v priemere 68 rokov veku, u žien bol priemerný vek 76 rokov.

            Z týchto dôvodov je vládny zákon č. 252/2012 Z.z. zjavne zločinecký, protiústavný  a možno ho označiť ako skrytú genocídu a likvidáciu najohrozenejších a najslabších skupín obyvateľstva.  Postup vlády, poslancov a štatistického úradu SR je preto spolupáchateľstvom organizovanej skupiny na likvidácii a ekonomickom vyvražďovaní celých skupín obyvateľstva.  Pri zrátaní obetí sociálnych samovrážd po novembri a po vzniku Slovenského štátu, obeti tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti, ktorá sa odhaduje na 3000 -5000 ľudí, za vyše 20 rokov počet týchto obetí prekročil počet obetí holokaustu na Slovensku v čase 2. sv. vojny.

            Z tohto dôvodu by malo byť morálnou povinnosťou poslancov národnej rady SR podať sťažnosť Ústavnému súdu SR s návrhom na prijatie predbežného opatrenia, ktorým by bola pozastavená účinnosť vládneho zákona č. 252/2012 Z.z. Rovnako by mala postupovať aj Generálna prokuratúra SR. Ak tak menovaní neurobia stávajú sa spolupáchateľmi na ekonomickej likvidácii a genocíde vlastných občanov.

Prílohy:

 1. Stredná dĺžka života pri narodení podľa pohlavia –Éurostat
 2. https://europskenoviny.sk/2014/04/17/sme-lidrom-v-smutnej-statistike-slovaci-ziju-najkratsi-zdravy-zivot-v-europe/
 3. V Prešovskom kraji žijú muži kratšie. Zomierajú aj v mladom veku
 4. TASR, 25. novembra 2015
 5. Podnet z 10. 4. 2016 na podanie návrhu na preskúmanie ústavnosti a novelizáciu  vládneho zákona č. 252/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 461/2003  Z.z. o sociálnom poistení

                                                                                              František Bednár

Na vedomie:

 Poslanecké kluby a poslanci NR SR
Organizácie pre ľudské práva


Stredná dĺžka života pri narodení podľa pohlavia

Verejná databáza Eurostatu (slovenská verzia)

tps00025
Stredná dĺžka života pri narodení podľa pohlavia
roky
 
Priemerný počet rokov, ktoré sa práve narodená osoba môže dožiť za predpokladu, že sa po celý jeho život zachová súčasná úroveň úmrtnosti (pravdepodobnosť úmrtia v určitom veku).
Metadáta (SDDS)    
 
  Muži
geo : geo    /    time 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
geo : eu28:   74.5   74.6   75.2   75.4   75.8   76.0 (b) 76.3   76.6   76.9   77.4 (b) 77.5 (b)
EU (27 krajín):   74.5   74.7   75.2   75.4   75.8   76.1 (b) 76.4   76.6   77.0   77.4 (b) 77.5 (b)
geo : ea18:   75.8   75.8   76.5   76.7   77.2   77.4   77.7   77.9   78.2   78.6 (b) 78.7  
Eurozóna (17 krajín)75.7   75.9   75.9   76.6   76.8   77.3   77.5   77.8   78.0   78.3   78.7 (b) 78.7  
Belgicko74.9   75.1   75.3   76.0   76.2   76.6   77.1   76.9   77.3   77.5   78.0 (b) 77.8  
Bulharsko68.6   68.8   68.9   69.0   69.0   69.2   69.5 (b) 69.8   70.2   70.3   70.7   70.9  
Česko72.0   72.1   72.0   72.5   72.9   73.5   73.8   74.1   74.3   74.5   74.8   75.1  
Dánsko74.7   74.8   75.0   75.4   76.0   76.1   76.2   76.5   76.9   77.2   77.8   78.1  
Nemecko 75.6   75.7   75.8   76.5   76.7   77.2   77.4   77.6   77.8   78.0   78.4   78.6  
Estónsko65.2   65.6   66.4   66.7   67.6   67.6   67.5   68.9   70.0   70.9   71.4   71.4  
Írsko74.5   75.0   75.7   76.1   76.7   76.9   77.3   77.9   77.8   78.5   78.6   78.7  
geo : el76.0   76.3   76.5   76.6   76.7   77.1   76.9   77.5   77.5   78.0   78.0   78.0  
Španielsko76.3   76.4   76.4   77.0   77.0   77.8   77.9   78.3   78.8   79.2   79.5   79.5  
Francúzsko75.5   75.7   75.7   76.7   76.7   77.3   77.6   77.8   78.0   78.2   78.7   78.7  
geo : fx75.5   75.8   75.8   76.7   76.8   77.4   77.6   77.9   78.0   78.3   78.8   78.7  
Chorvátsko70.9   71.0   71.0   71.8   71.7   72.4   72.2   72.3   72.8   73.4   73.8   73.9  
Taliansko77.2   77.4   77.3   78.0   78.1   78.6   78.8   78.9   79.1   79.5   79.7   79.8  
Cyprus76.6   76.4   76.8   76.5   76.5   78.1   77.6   78.2   78.5   79.2   79.3   78.9  
Lotyšsko:   64.4   65.3   65.6   64.9   65.0   65.3   66.5   67.5   67.9   68.6   68.9  
Litva65.9   66.1   66.4   66.2   65.2   65.0   64.5   65.9   67.1   67.6   68.1   68.4  
Luxembursko75.1   74.6   74.8   76.0   76.7   76.8   76.7   78.1   78.1   77.9   78.5   79.1  
Maďarsko68.2   68.3   68.4   68.7   68.7   69.2   69.4   70.0   70.3   70.7   71.2   71.6 (b)
Malta76.6   76.3   76.4   77.4   77.3   77.0   77.5   77.1   77.9   79.3   78.6   78.6  
Holandsko75.8   76.0   76.3   76.9   77.2   77.7   78.1   78.4   78.7   78.9   79.4   79.3  
Rakúsko75.6   75.8   75.9   76.4   76.6   77.1   77.4   77.7   77.6   77.8   78.3   78.4  
Poľsko70.0   70.3   70.5   70.6   70.8   70.9   71.0   71.3   71.5   72.1   72.6 (b) 72.7  
Portugalsko73.6   73.9   74.2   75.0   74.9   75.5   75.9   76.2   76.5   76.8   77.3   77.3  
Rumunsko67.5   67.4   67.9   68.5   68.9   69.5   69.9   69.9   69.9   70.2   71.1   71.0  
Slovinsko72.3   72.6   72.5   73.5   73.9   74.5   74.6   75.5   75.9   76.4   76.8   77.1  
Slovensko69.5   69.8   69.8   70.3   70.2   70.4   70.6   70.9   71.4   71.8   72.3   72.5  
Fínsko74.6   74.9   75.1   75.4   75.6   75.9   76.0   76.5   76.6   76.9   77.3   77.7  
Švédsko77.6   77.7   78.0   78.4   78.5   78.8   79.0   79.2   79.4   79.6   79.9   79.9  
Spojené kráľovstvo75.8   76.0 (b) 76.2   76.8   77.0   77.3   77.6   77.7   78.3   78.6   79.0   79.1  
Island78.3   78.6   79.5   78.9   79.6   79.5   79.6   80.0   79.8   79.8   80.7   81.6  
Lichtenštajnsko76.3   77.1   78.4   78.6   77.4   78.9   79.1   80.0   79.5   79.5   79.5   79.7  
Nórsko76.2   76.4   77.1   77.6   77.8   78.2   78.3   78.4   78.7   79.0   79.1   79.5  
Švajčiarsko77.5   77.9   78.0   78.6   78.7   79.2   79.5   79.8   79.9   80.3   80.5 (b) 80.6  
Čierna Hora:   :   :   :   71.4   71.5   72.1   72.8   72.9   73.6   73.4   74.3  
Macedónsko70.9   70.6   70.9   71.5   71.6   71.7   71.8   72.4   72.3   72.9   73.1   73.0  
Srbsko69.6   69.7   69.9   70.0   70.2   70.8   70.9   71.3   71.4   71.8   72.0 (b) 72.3  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   73.3   74.2   74.4   74.8  
geo : by:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   64.7   66.6  
geo : md:   :   :   :   :   64.7   65.1   65.5   65.3   64.9   66.9   67.0  
Ruská federace:   :   :   :   :   60.4   61.4   61.8   62.8   :   :   :  
Ukrajina:   :   :   :   :   62.3   61.8   62.3   :   65.2   66.0   66.1  
geo : am:   :   :   :   :   69.7   70.3   70.2   70.5   :   :   :  
Ázerbájdžán:   :   :   :   :   70.1   70.1   71.1   71.4   71.2   :   71.6  
geo : ge:   :   :   :   :   69.7   70.3   69.0   68.9   70.0   70.1   :  
 
  Ženy
geo : geo    /    time 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
geo : eu28:   80.9   80.8   81.5   81.5   82.0   82.2 (b) 82.3   82.6   82.8   83.1 (b) 83.1 (b)
EU (27 krajín):   80.9   80.8   81.5   81.5   82.0   82.2 (b) 82.4   82.6   82.9   83.2 (b) 83.1 (b)
geo : ea18:   82.0   81.9   82.6   82.7   83.2   83.4   83.5   83.7   83.9   84.2 (b) 84.1  
Eurozóna (17 krajín)82.1   82.1   82.0   82.7   82.7   83.3   83.4   83.5   83.7   84.0   84.3 (b) 84.2  
Belgicko81.2   81.2   81.1   81.9   81.9   82.3   82.6   82.6   82.8   83.0   83.3 (b) 83.1  
Bulharsko75.4   75.5   75.9   76.2   76.2   76.3   76.6 (b) 77.0   77.4   77.4   77.8   77.9  
Česko78.5   78.7   78.6   79.1   79.2   79.9   80.2   80.5   80.5   80.9   81.1   81.2  
Dánsko79.3   79.4   79.8   80.2   80.5   80.7   80.6   81.0   81.1   81.4   81.9   82.1  
Nemecko 81.4   81.3   81.3   81.9   82.0   82.4   82.7   82.7   82.8   83.0   83.2   83.3  
Estónsko76.5   77.2   77.2   78.0   78.2   78.6   78.9   79.5   80.3   80.8   81.3   81.5  
Írsko79.9   80.4   80.7   81.1   81.3   81.7   82.1   82.4   82.7   83.1   83.0   83.2  
geo : el81.6   81.7   81.8   82.0   82.3   82.6   82.5   83.0   83.3   83.3   83.6   83.4  
Španielsko83.2   83.3   83.0   83.7   83.6   84.4   84.4   84.6   85.0   85.5   85.6   85.5  
Francúzsko83.0   83.0   82.7   83.8   83.8   84.5   84.8   84.8   85.0   85.3   85.7   85.4  
geo : fx83.0   83.0   82.8   83.9   83.9   84.5   84.8   84.8   85.0   85.3   85.7   85.4  
Chorvátsko78.1   78.3   78.1   78.8   78.8   79.3   79.2   79.7   79.7   79.9   80.4   80.6  
Taliansko83.2   83.2   82.8   83.7   83.6   84.1   84.2   84.2   84.3   84.7   84.8   84.8  
Cyprus81.4   81.0   81.2   81.8   80.8   82.0   82.1   82.9   83.5   83.9   83.1   83.4  
Lotyšsko:   75.8   75.7   76.0   76.3   76.1   76.2   77.5   77.7   78.0   78.8   78.9  
Litva77.4   77.4   77.7   77.7   77.4   77.1   77.2   77.6   78.7   78.9   79.3   79.6  
Luxembursko80.7   81.5   80.8   82.4   82.3   81.9   82.2   83.1   83.3   83.5   83.6   83.8  
Maďarsko76.7   76.7   76.7   77.2   77.2   77.8   77.8   78.3   78.4   78.6   78.7   78.7 (b)
Malta81.2   81.3   80.8   81.2   81.4   82.0   82.2   82.3   82.7   83.6   83.0   83.0  
Holandsko80.8   80.7   81.0   81.5   81.7   82.0   82.5   82.5   82.9   83.0   83.1   83.0  
Rakúsko81.7   81.7   81.5   82.1   82.2   82.8   83.1   83.3   83.2   83.5   83.8   83.6  
Poľsko78.4   78.8   78.8   79.2   79.3   79.7   79.8   80.0   80.1   80.7   81.1 (b) 81.1  
Portugalsko80.7   80.8   80.8   81.8   81.5   82.5   82.5   82.7   82.8   83.2   83.8   83.6  
Rumunsko74.9   74.7   75.1   75.5   75.7   76.2   76.9   77.2   77.4   77.5   78.2   78.1  
Slovinsko80.4   80.5   80.3   80.8   80.9   82.0   82.0   82.6   82.7   83.1   83.3   83.3  
Slovensko77.7   77.7   77.7   78.0   78.1   78.4   78.4   79.0   79.1   79.3   79.8   79.9  
Fínsko81.7   81.6   81.9   82.5   82.5   83.1   83.1   83.3   83.5   83.5   83.8   83.7  
Švédsko82.2   82.1   82.5   82.8   82.9   83.1   83.1   83.3   83.5   83.6   83.8   83.6  
Spojené kráľovstvo80.5   80.6 (b) 80.5   81.1   81.3   81.6   81.8   81.8   82.4   82.6   83.0   82.8  
Island83.2   82.5   82.5   83.2   83.5   82.9   83.4   83.3   83.8   84.1   84.1   84.3  
Lichtenštajnsko82.4   82.3   81.6   85.1   84.1   83.1   83.6   85.5   83.6   84.3   84.2   85.2  
Nórsko81.6   81.6   82.1   82.5   82.7   82.9   82.9   83.2   83.2   83.3   83.6   83.5  
Švajčiarsko83.2   83.2   83.2   83.8   84.0   84.2   84.4   84.6   84.6   84.9   85.0 (b) 84.9  
Čierna Hora:   :   :   :   77.0   76.6   77.2   78.1   77.6   78.5   78.9   78.4  
Macedónsko76.1   75.6   75.7   75.8   75.9   76.2   75.9   76.5   76.7   77.2   77.2   76.9  
Srbsko75.0   75.0   75.1   75.5   75.6   76.1   76.5   76.6   76.7   77.0   77.2 (b) 77.5  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   78.8   79.4   79.8   80.5  
geo : by:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   76.9   77.8  
geo : md:   :   :   :   :   72.4   72.7   73.2   73.6   73.5   75.0   74.9  
Ruská federace:   :   :   :   :   73.2   73.9   74.2   74.7   :   :   :  
Ukrajina:   :   :   :   :   73.8   73.7   73.9   :   75.3   76.0   76.1  
geo : am:   :   :   :   :   76.0   76.8   76.7   76.7   :   :   :  
Ázerbájdžán:   :   :   :   :   75.4   75.5   76.3   76.3   76.0   :   76.6  
geo : ge:   :   :   :   :   78.4   79.3   78.8   77.5   78.8   78.6   :  

(:)Nie je k dispozícii
(b)Prerušená rada
 
 
 
Posledná aktualizácia: 12.12.2014 20:00


KOĽKÍ ZO 150 POSLANCOV NR SR SA SVOJÍM IGNORANTSTVOM A ZBABELÝM MLČANÍM STANÚ SPOLUPÁCHATEĽMI NA EKONOMICKOM HOLOKAUSTE VLASTNÝCH OBČANOV ZVYŠOVANÍM VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU?  

https://europskenoviny.sk/2014/04/17/sme-lidrom-v-smutnej-statistike-slovaci-ziju-najkratsi-zdravy-zivot-v-europe/
Sme lídrom v smutnej štatistike! Slováci žijú najkratší zdravý život v Európe
17/04/2014 ZDRAVIE
Starý muž 
Dĺžka zdravého života je dôležitým kritériom relatívneho zdravia ľudí v Európskej únii. Za zdravý život sa považuje život bez akéhokoľvek funkčného obmedzenia či postihnutia. Podľa štatistického úradu Európskej únie Eurostat nám, Slovákom, zdravie slúži spomedzi ostatných 27 členských štátov najkratšie. „Sme lídrom v smutnej štatistike. V počte zdravých rokov zaostávame za všetkými ostatnými štátmi Európskej únie. Sme občanmi druhej kategórie,“ konštatuje europoslanec Eduard Kukan (SDKÚ-DS, Európska ľudová strana).
Čo hovoria štatistiky
Priemerná dĺžka zdravého života v rámci celej EÚ bola stanovená na 61,8 rokov pre mužov a 62,2 rokov pre ženy. To predstavuje asi 80 % a 75 % celkovej očakávanej dĺžky života. Zaujímavosťou je, že priemerná očakávaná dĺžka života je u žien o 5,7 rokov viac ako u mužov, no tento rozdiel je výrazne nižší (0,4 rokov v prospech žien) pokiaľ ide o dĺžku zdravého života. Znamená to teda, že muži síce žijú kratší život, no užívajú si ho takmer bez zdravotných obmedzení.
Priemerná dĺžka zdravého života mužov na Slovensku (52,1 rokov) je napríklad o 19 rokov nižšia, než vo Švédsku (71,1 rokov). Slovenské ženy sa zdraviu tešia v priemere 52,3 rokov na Slovensku, na Malte až 70,7 rokov. Podobne „zle“ ako my, sú na tom napríklad aj občania Slovinska, Portugalska, Litvy a Rumunska. Nóri, Islanďania či Taliani zase naopak žijú zdravý život viac ako 60 rokov. V desiatich členských štátoch bola priemerná dĺžka zdravého života vyššia u mužov ako u žien. Na Cypre napríklad muži žijú zdravý život o 2,4 roka dlhšie, ako ženy.
Európa má liek
 „Musíme pracovať na zlepšení zdravia Slovákov a zvlášť seniorov. Európa na to má liek,“ uvádza Eduard Kukan. Europarlament odhlasoval dve regulácie, ktoré majú situáciu zlepšiť. Prvá sa týka zdravotníckych pomôcok a druhá zvlášť zdravotníckych pomôcok in vitro.
Eduard Kukan obe regulácie v hlasovaní podporil. „V Európe máme spoločný trh so zdravotníckymi pomôckami aj liekmi. Musíme však bdieť, aby ich kvalita bola v súlade s bezpečnosťou pacientov. Prísnejšie nariadenia, ktoré sme naposledy odhlasovali, prispejú ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. A tým aj k dlhšiemu životu v zdraví pre občanov Slovenska. Tu vidím aj do budúcnosti dôležitú úlohu pre Európsky parlament ako zákonodarného orgánu,“ dodáva Eduard Kukan.

http://www.teraz.sk/regiony/presov-kraj-vek-priemerny/167704-clanok.html
V Prešovskom kraji žijú muži kratšie. Zomierajú aj v mladom veku
TASR, 25. novembra 2015 6:00
Vlani sa muži na severovýchode Slovenska dožili v priemere 68 rokov veku, u žien bol priemerný vek 76 rokov.


   

 • Slobodný vysielač –Regióny 19. 5. 2016, F. Bednár o zvyšovaní dôchodkového veku


  https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/bez-cenzury-2016-08-28


     PRINT RSS

 •              
  Hlavná stránka