Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

Bezodkladné oznámenie vo verejnom záujme         

Prezident Slovenskej republiky
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti VS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Predseda Európskej komisie Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
OSN

Bezodkladné oznámenie vo verejnom záujme

Vychádzajúc z funkcie hlavný štátny radca Úradu vlády Slovenskej republiky s pôsobnosťou vo Výbore na koordináciu spravodajských služieb, z postavenia podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, člena Výboru pre zahraničnú politiku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, člena projektovej skupiny: Reštrukturalizácia, organizovanie, fungovanie a rozvoj rezortu vnútra a z funkcie samostatného radcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z funkcie hlavného štátneho radcu Sekcie modernizácie a podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky, z postavenia v hodnosti kapitán Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy a vedúceho špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby podávam v zákonnej lehote tento podnet, vzhľadom na doposiaľ skorumpovanými politikmi a ich prisluhovačmi zmarené moje podnety od roku 1990, ako aj na opakované vyhlásenia trojnásobného predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, že Slovensko nie je právny štát. Aj preto v zmysle správy o stave republiky, ktorú dňa 16. júna 2016 prezident SR Andrej Kiska predniesol poslancom Národnej rady SR. vyzývam k zvolaniu kompetentných parlamentných výborov, aby si poslanci moje informácie vypočuli osobne na uzavretom rokovaní predmetných výborov parlamentu. Tento celý podnet poukazuje na obzvlášť závažné skutočnosti, preto nesmie byť akokoľvek zmarený.

Vo verejnom záujme na schôdzach jednotlivých výborov budem informovať o prepojení ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov na štruktúry organizovaného kriminálneho prostredia. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky touto cestou zverejním vo verejnom procese pod dozorom všetkých obyvateľov Slovenska usvedčujúce dôkazy a rozhodujúce skutočnosti o páchateľoch zo štátneho korupčného systému a organizovaného zločinu na najvyšších miestach a zneužívaní štátnych funkcií na kšefty a súkromné záujmy. Keďže súdy, polícia a prokuratúra z dôvodov, že sú skriminalizované, spolitizované a skorumpované, neplnia si svoje povinnosti a nerobia prácu, ktorú sú povinní robiť, tak oprávnene konám takýmto spôsobom. Lipšic ako minister vnútra bol z tohto titulu aj členom Bezpečnostnej rady SR, som Lipšica už v roku 2010 osobne oslovil na pôde Bezpečnostnej rady SR o kauze Gorila, Lipšic mi odpovedal, že nejaká Gorila ho nezaujíma. Dokedy to budeme trpieť?? No pozrite, ako si to kradnutie a nevyšetrovanie Gorily jeden druhému predhadzujú, najprv Kaliňák nadáva Lipšicovi, potom Lipšic a jeho mafia odráža útok naspäť. Je to už aj poburujúce a nechutné tie ich výhovorky. Je chyba, že nikomu sa nič nestane. Lebo je to jedna veľká mafia, ktorá kryje jeden druhého... Štátna mafia pomáha a chráni zločincov a mafiánov. Aj za nevyšetrenie kauzy Bašternák nesie vinu minister vnútra Kaliňák a minister financií Kažimír, ale aj Lipšic. Daňové úrady dali v čase, keď bol ministrom vnútra Lipšic vyše tisíc trestných oznámení o daňových podvodoch, ale Lipšicova polícia všetky zamietla... Preto uvádzam mená závadových osôb, ktoré ochraňovali a naďalej kryjú daňové kšefty a podvody s vratkami DPH, hospodársku a finančnú kriminalitu a pranie špinavých peňazí: Prezident finančnej správy František Imrecze, bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Jozef Luterán, jeho námestník Ondrej Čurilla, ktorý v súčasnosti pracuje ako referent Colného úradu Bratislava, bývalý vedúci Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Branislav Schroner, v súčasnosti významný funkcionár Kriminálneho úradu finančnej správy.

Už v roku 2013 som v postavení kapitána Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy objasnil a zdokumentoval fiktívne obchody a podvody s vratkami DPH spáchané aj Ladislavom Bašternákom a ďalšími páchateľmi. Napriek účelovým nátlakom zo strany vedenia Kriminálneho úradu finančnej správy som zdokumentoval aj obchodovanie s informáciámi, nefunkčnosť kontrolných a inšpekčných útvarov v rezorte financií a úniky informacií pri objasňování trestnej činnosti. Ondrej Čurilla a Branislav Schorner, ale všetky mnou vedené kriminálne zväzky skartovali a mňa vykonštruovane vyhodili zo zamestnania. Súd vzhľadom na mnou uvedené dôkazy a rozhodujúce skutočnosti právoplatným rozhodnutím prikázal ministrovi financií Petrovi Kažimírovi opätovne konať v tejto veci. Kažimír ale nerobí nič, úmyselne marí súdne rozhodnutie, ignoruje obsah súdneho spisu a nerešpektuje zákony. Prečo asi??? Prečo Kažimír má strach otvoriť kauzu podvodov a kšeftov na Kriminálnom úrade finančnej správy, na Finančnom riaditeľstve a na Ministerstve financií a prečo Kažimír účelovo chráni prezidenta finančnej správy Impreczeho???

Som občiansky aktivista, ľudskoprávny činiteľ, bezpečnostný, geopolitický, sociologický, investigatívny a politologický analytik. Mám špecializované vysokoškolské vzdelanie v odbore Národná bezpečnosť s akreditáciou NATO, mám odbornú prax v dĺžke takmer dvadsaťpäť rokov, som držiteľom Osvedčenia o bezpečnostnej previerke Národného bezpečnostného úradu na stupeň utajenia Prísne tajné, som bezúhonný, môj Odpis registra trestov je bez záznamu, je čistý. Nikdy som nevykonal protiprávne konanie, pretože som čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vždy a všade som vynaložil a vždy aj vynaložím k tomu, aby som chránil ľudské práva, verejný záujem, bezpečnosť občanov a verejný poriadok a to aj s nasadením vlastného života. Vždy sa riadim ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vzhľadom na všetko vyššie uvedené, mám za preukázané, že nebudem a ani nesmiem mlčať o veciach verejných. Nie som a ani som nikdy nebol členom politickej strany alebo politického hnutia.

Bezodkladné oznámenie vo verejnom záujm Za posledných jedenásť rokov som bol za môj boj proti korupcii, bezpráviu, nekalým a totalitným praktikám sedem krát vykonštruovane vyhodený zo zamestnania (dva krát zo Slovenskej informačnej služby, raz z Úradu vlády SR, raz z Kriminálneho úradu finančnej správy, dva krát z Ministerstva obrany SR a raz z Ministerstva vnútra SR) a tri krát mi bolo vykonštruovane zabránené mať mne primerané zamestnanie (dva krát v Policajnom zbore a jeden krát na Ministerstve spravodlivosti SR). Za moju verejnoprospešnú činnosť a za moje odborné postoje a názory som politicky prenasledovaný zločineckou oligarchiou. V príčinnej súvislosti s tým, že odmietam totalitné metódy a nekalé praktiky som aj existenčne perzekvovaný zo strany závadových osôb, ktoré sú prítomné vo výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci. Som osamelo žijúci otec so synom žiakom základnej školy. Starostlivosť o syna je pre mňa tak prvoradá, nemám sám ani dostatočne čo jesť, takmer hladujem, môj syn a ja sme tak utečencami v našej vlasti.

Už v roku 2015 som riadne a v zákonnej lehote dva krát oboznámil o obzvlášť závažných skutočnostiach a dôkazoch na úseku bezpečnosti, obrany a financií štátu v parlamente tri Osobitné kontrolné výbory na kontrolu činnosti SIS, VS a NBÚ, ako aj Výbor pre financie a rozpočet a Výbor pre obranu a bezpečnosť. Všetko išlo do stratena pod koberec. Štátny korupčný systém a organizovaný zločin vo vláde, prokuratúre, polícii, tajných službách a v súdnictve pomáhajú a chránia zločincov a mafiánov. Vzhľadom na všetko vyššie uvedené z celospoločenských a štátotvorných dôvodov odôvodnene požadujem aj čo najobjektívnejšie konanie kompetentných výborov Národnej rady SR, ale najmä aj Bezpečnostnej rady SR kvôli situácii v orgánoch verejnej moci, nakoľko situácia je kritická a akútna, preto v zmysle platných právnych predpisov by sa najmä Bezpečnostná rada SR mala zísť, čo najskôr. Mnohí občania pri našich spoločných stretnutiach otvorene vyjadrili názor, že Slovenská republika je zlyhávajúci štát, ktorý porušuje ľudské práva.

Bratislava 23.06.2016

Mgr. Martin Bavolár ul. Milana Marečka 8 84108 Bratislava Kontakt: 0908127802


   PRINT RSS

Hlavná stránka