Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

OSOBITNÝ VÝBOR NR SR NA KONTROLU ČINNOSTI NBÚ NA 21 SCHÔDZI POTVRDIL, ŽE JE SÚČASŤOU ZLOČINECKEJ ORGANIZÁCIE          

Napriek osobnej prítomnosti Mgr. Martina Bavolára v NR SR a návrhu predsedu výboru k jeho  vystúpeniu na schôdzi mu bolo poslancami samovládnej štátostrany Smer zabránené  vystúpiť a predložiť celému výboru dôkazy a rozhodujúce skutočnosti k bezpečnostnorizikovej situácii riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy. 

Rovnako mu bolo znemožnené predložiť rozhodujúce skutočnosti a dôkazy preukazujúce oprávnenosť a zákonnosť jeho  bezodkladného oznámenia vo verejnom záujme. Výbor následne k týmto dvom veciam  prijal nezmyselné a bezcenné uznesenia, ktoré nič neriešia a potvrdzujú schvaľovanie  organizovaného zločinu a štátneho korupčného systému v réžii mafiána, komunistu a pseudoprávnika Fica.

Postup troch kontrolných parlamentných orgánov, v ktorých má spoľahlivú väčšinu samovládna štátostrana Smer, potvrdil, že popierajú najmä preambulu Ústavy SR, ako aj jej celý obsah a príslušné právne predpisy, majú strach z Mgr. Martina Bavolára  a chcú všetko dať dostratena a umlčať.

Kontakt na Mgr. Martina Bavolára:
martin.bavolar@orangemail.sk
0908127802

Celé znenie oznámenia, stanoviska Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu Vojenského spravodajstva  a vyjadrenie k odpovedi.PREČO RTVS A TASR, POPLATNÉ SMERU-SOCIÁLNA MAFIA PORUŠUJÚ TLAČOVÝ ZÁKON A NEINFORMUJÚ VEREJNOSŤ?         

21 schôdza Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bola neverejná.
Hoci boli z masovokomunikačných prostriedkov prítomní RTVS, TASR a rádio LUMEN, verejnosť sa v rozpore s tlačovým zákonom nič nedozvedela.
Otázka znie prečo?
Zmienku o schôdzi uverejnilo len Rádio Lumen.

Audio záznam: Spravodajský súhrn udalostí zo spoločensko-politického života zo dňa 30.09.2015.

Zjavne sa jedná ako vždy ako ide o zločiny politikov o flagrantnú cenzúru, čo potvrdzuje aj zverejnená správa TASR o schôdzi OKV NR SR Ani slovo o bezodkladnom oznámení vo verejnom záujme k problematike národnej bezpečnosti a národnému hospodárstva.
Nič o bezpečnostnorizikových dôkazoch k osobe Ľudovít Makó.

  • RTVS má pritom materiál o mne k bodu č. 4 programu schôdze.
  • Komu slúži riaditeľ RTVS oligarchom alebo Smeru -Sociálna mafia?
  • Prečo sú poslanci opozície pochcaní zo smeráckej mafie a nekonajú podľa svojho poslaneckého sľubu?

  • Takže možno len konštatovať, že na prípad je informačné embargo obdobne ako v prípade megapodvodu na Taiwane za účasti slovenského diplomata Michala Kováča ml. v ktorom existuje podozrenie, že v ňom má prsty aj vláda Slovenskej republiky. Rovnaké embargo je už dlhodobo uvalené na kauzu Diamantová baňa v JAR.


       Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

                 
    Hlavná stránka