Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

VÝZVA MIMOPARLAMENTNÝM STRANÁM A OBČANOM NA PODPORU OZNÁMENIA MGR. MARTINA BAVOLÁRA O ZÁVAŽNEJ TRESTNEJ ČINNOSTI          

        

Dňa 30.09.2015 sa v čase o 13,00 hod. v rokovacej miestnosti č. 71. uskutoční 21. schôdza Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.

Na tejto schôdzi sa má podľa programu bodu č. 4 prerokovať  Osobitným kontrolným výborom NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu /NBÚ/ stanovisko riaditeľa NBÚ k podnetu Mgr. Martina Bavolára týkajúceho sa najmä Úradu vlády SR, Bezpečnostnej rady SR, Slovenskej informačnej služby, Kriminálneho úradu finančnej správy, Policajného zboru, Ministerstva vnútra SR, Vojenského spravodajstva, Ministerstva obrany SR, sústavy prokuratúry a súdnictva. Iba takýmto postupom sa môže dosiahne transparentný spôsob, aby bol dôveryhodne a zákone považovaný tento  podnet za vybavený. A to tak, aby Mgr. Martin Bavolár poslancom výboru osobne a riadne uviedol dôkazy a rozhodujúce skutočnosti preukazujúce dôvodnosť a zákonnosť predmetného podnetu. Súčasťou bodu č. 4 programu 21. schôdze je aj podnet predsedu výboru k situácii riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy na úseku dlhodobej absencie jeho bezpečnostnej previerky od NBÚ, ktorá je nutná k získaniu náležitého oprávnenia, aby sa určeným spôsobom mohol oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Taktiež aj k tejto veci Mgr. Martin Bavolár osobne a riadne predloží poslancom výboru dôkazy a rozhodujúce skutočnosti, ktoré jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti preukazujú skutočné a konkrétne príčiny a dôvody situácie riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy.

Vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky preto vyzývame všetky mimoparlamentné strany a občanov, aby podporili  oznámenie Mgr. Martina Bavolára.

Kontakt na Mgr. Martina Bavolára:
martin.bavolar@orangemail.sk
0908127802

Celé znenie oznámenia, stanoviska Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu Vojenského spravodajstva  a vyjadrenie k odpovedi.


   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka