Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

OZNÁMENIE MGR. MARTINA BAVOLÁRA O SÚDNOM KONANÍ VOČI MINISTERSTVU OBRANY SR.          

Podal som  v  zákonnej lehote dôvodnú žalobu proti Ministerstvu obrany SR, napriek obzvlášť závažnému odporu ministra Glváča a spol.  súd  žalobu  v  celom rozsahu prijal a zahájil súdne konanie voči  ministerstvu. Dňa 12.10.2015  v  čase  o 10,00 hod. je prvé pojednávanie na Okresnom súde Bratislava III  v  miestnosti č. 1.  Za moje poukazovanie na machinácie s verejným obstarávaním, zneužívanie štátnej moci na súkromné záujmy,  korupciu, klientelizmus, mafie, manipulácie s projektmi vyzbrojovania na ministerstve a na podvody a kšefty vo Vojenskom spravodajstve som bol vykonštruovane vyhodený  z  funkcie  hlavný štátny radca. Nakoľko sa nejedná o súkromnoprávny spor, ale o celospoločenskú kauzu, ktorá má precedentný charakter, tak vo verejnom záujme o tejto udalosti informujem. Som apolitický a bezúhonný. Nie som a nikdy som ani nebol členom politickej strany alebo hnutia.

Martin Bavolár
Tel.: 0908127802


VÝZVA MGR. MARTINA BAVOLÁRA VŠETKÝM SLUŠNÝM A DOBRÝM ĽUĎOM          

Okrem rádia Lumen, všetky verejnoprávne inštitúcie a  masovokomunikačné prostriedky mlčia a stávajú sa tak spolupáchateľmi zločincov z vysokej politiky

Obraciam sa touto cestou na všetkých slušných a dobrých ľudí,

vychádzajúc z funkcie hlavného štátneho radcu Úradu vlády SR s pôsobnosťou vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb, podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR, hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany SR, kapitána Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy a vedúceho špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby z dôvodu ochrany verejného záujmu, posilňovania aktívneho občianstva, aktuálnych otázok rozvoja občianskej spoločnosti, demokratických hodnôt, humanity, filantropie, ľudských práv, zvýšenia účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe vecí verejných a dosiahnutia efektívnej verejnej správy a teda v dobrom úmysle pre dobro verejnosti som bezodkladne doručil v dňoch 28.04.2015 a 24.09.2015 podnety na mnohé štátne orgány a inštitúcie, za čo som bol a som perzekvovaný. O týchto bezodkladných podnetoch som vo verejnom záujme považoval za potrebné informovať celú republiku, aby si občania sami mohli vytvoriť správny a pravdivý úsudok. Ale verejnoprávne inštitúcie RTVS a TASR obzvlášť závažne ignorujú presadzovanie záujmov verejnosti pri uplatňovaní práva k prístupu na informácie a slobody prejavu ako takého. Uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách  obchádzajú aj súkromné masovokomunikačné prostriedky TV Markíza, TV JOJ, TA3, SITA, SME, DENNÍK N, PRAVDA atď. formou cenzúry ako v období neslobody. Jediné médium, ktorú túto kauzu zverejnilo bolo kresťanské rádio LUMEN. Jej vysielanie je v prílohe, vypočujte ho prosím. Zasielam tento mail v dobrom úmysle pre dobro celej spoločnosti.

Som za moju občiansku a ľudskoprávnu činnosť a za moje bezpečnostné presvedčenie prenasledovaný a zastrašovaný, ku dnešnému dňu ma šesť krát vykonštruovane vyhodili zo zamestnania. Som nezamestnaný, nachádzam sa v existenčnej núdzi, osamelo žijem so synom, žiakom základnej školy. Opakovane  mi bolo zabránené a naďalej je mi znemožnené mať mne primerané zamestnanie. Som tak utečencom vo svojej vlasti. Nemôžem preto dopustiť, aby sa to, čo sa stalo mne, stalo aj ďalším občanom. Keď stratíme ľudskosť, tak stratíme všetko. A to je veľmi nebezpečné. Ľudskosť by mala byť v každom občanovi. Som veriaci, každý deň sa modlím.  Ďakujem veľmi z celého srdca za akúkoľvek pomoc a podporu.
Ešte raz ďakujem.

Mgr. Martin Bavolár
Tel.: 0908 127 802

Audio záznam: Odvysielaná reportáž
rádia LUMEN v programe Lumenáda zo dňa 01.10.2015 o priebehu a výsledkoch rokovania 21. schôdze Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.


INFORMÁCIA MGR. MARTINA BAVOLÁRA Z POJEDNÁVANIA DŇA 12.10.2015 NA OKRESNOM SÚDE BRATISLAVA III         

Na pojednávaní sa okrem  sudkyne, zapisovateľky a mňa zúčastnili dve osoby za Ministerstvo obrany SR  a ďalšie dve osoby z mimovládneho sektora. Ďalšie pojednávanie bude dňa 22. 02. 2016 o 13,00 hod.
Pojednávanie bolo verejné a trvalo takmer 90 minút, súdu som uviedol  logickú a právnu argumentáciu v spojení  so sústavou rozhodujúcich skutočností a dôkazov v zmysle aj tých dokumentov, ktoré sú k mojej osobe zverejnené na www.necenzurovane.net 
Nakoľko sa tiež chcem zasadiť  za lepšie Slovensko, aj v tejto konkrétnej kauze  je mojou osobnou zodpovednosťou zmeniť zlý stav rezortu obrany, preto som cestou súdu oznámil korupčnú činnosť a nekalé praktiky v rezorte obrany. Nejde tak len o súkromnoprávny spor,  ale o celospoločenskú kauzu, ktorá má precedentný charakter. Súdu som uviedol,  že zákonne a dôvodne trvám na žalobe v celom rozsahu.
Podporujem a budem podporovať aj druhých v boji proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci. Preto ktokoľvek ma môže telefonicky kontaktovať na môj mobil 0908 127 802 a môžeme sa aj  osobne stretnúť a odkomunikovať si problematiku.   
Zdokumentovať súdne konanie podľa oznámenia zo dňa 09.10.2015 od redaktora Pavla Kalinského  mala verejnoprávna inštitúcia RTVS, ale pred pojednávaním mi redaktor RTVS Pavol Kalinský zaslal SMS  s takýmto obsahom: „dnes máme málo kamier, čiže na súd sa neviem dostať.“
To sa dá slušne pomenovať iba ako arogancia, svojvôľa, bezprávie atď. To čo predviedlo RTVS  je ďalší dôkaz, ktorý preukazuje veľmi zlý stav tohto štátu.
Prerastanie organizovaného zločinu do štruktúr štátnej správy a štátny korupčný systém  vytvorili zo Slovenskej republiky  feudálny štát. Na jednej strane panstvo a na druhej strane poddaní.  Z moci úradnej feudálni páni robia z občanov ovce. Ovce musia držať hubu a krok. Oprávnene preto tvrdím, že tento štát je bez základných demokratických princípov, všetci na Slovensku  sme tak uväznení v novodobej totalite. 

Mgr. Martin Bavolár   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka