Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

Siedma časť relácie Konšpiračný byt rádia Slobodný vysielač má názov SLOVENSKÝ FESTIVAL KORUPCIE A ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU… s tematickou rubrikou Občania informujú – Občania riešia…         

Je po voľbách a zdá sa, že Martin Bavolár bojuje proti politickej mafii opäť sám a za mlčania poslancov NR SR. Mlčí protikorupčný „bojovník“ Matovič a rovnako mlčí nový líder „pravice“ Sulík, ktorý sa po fiasku zložiť vládu, urazene stiahol do Europarlamentu. Za zmienku stojí, že obaja menovaní pustili do gatí aj pred voľbami v roku 2012, kedy dostali výzvu, aby proti Ficovmu Smeru vytiahli kauzu „Diamantová baňa v JAR“. Matovič cez FB odkázal Vladimírovi Pavlíkovi, ktorý kauzu zdokumentoval na necenzurovaných stránkach, aby prestal otravovať občanov Slovenska s diamantovou baňou a Richard Sulik, nenašiel odvahu ani len obligátne potvrdiť prijatie listu istého občianskeho združenia, ktoré ho oslovilo listom.
Desiateho marca 2016 bol zaslaný otvorený list – výzva predsedovi poslaneckého klubu ĽSNS Mariánovi Kotlebovi, aby okrem iného podal v NR SR návrh na zbavenie mlčanlivosti Marina Bavolára. Zatiaľ nereagoval, takže uvidíme či to líder ĽSNS myslí s heslom „odvahou proti systému“ naozaj aj vážne alebo bude aj naďalej plniť úlohu boxerského mechu do ktorého budú búšiť všetci tzv. protifašistickí a protiextrémistickí bojovníci k plnej spokojnosti Odboru boja proti extrémizmu a kriminalite mládeže MV SR pod dozorom ministra Kaliňáka.

Hosť: Alan Lano – medzinárodný protikorupčný a občiansky aktivista a znalec demokratických inštitútov Švajčiarskej konfederácie
Siedma časť Konšpiračného bytu má tieto body:


1. Úvod tvorený informáciou o Pamätnom dni zápasu za ľudské práva a básňou Slováci od Jonáša Záborského
2. Bezpečnostné a štátotvorné udalosti v Slovenskej republike
3. Občianska vyšetrovacia komisia dňa 25.03.2016 vydala prvý zoznam
skorumpovaných policajtov, skorumpovaných policajtiek, skorumpovaných advokátov, skorumpovaných advokátiek, skorumpovaných sudcov, skorumpovaných sudkýň, skorumpovaných prokurátorov a skorumpovaných prokurátoriek a osôb, ktoré zneužívajú resp. maria funkciu a úlohu verejného činiteľa
4. Tematická rubrika Občania informujú – Občania riešia
problematika korupcie, bezprávia a organizovaného zločinu v orgánoch verejnej moci a účinné prostriedky v boji s nimi v podmienkach SR a to sú aj tieto demokratické princípy a občianske inštitúty: referendum a petičné právo, inštitút občianskej neposlušnosti, aplikácia článku 32 Ústavy SR v praxi. Tento bod moderuje hosť Alan Lano – medzinárodný protikorupčný a občiansky aktivista a znalec demokratických inštitútov Švajčiarskej konfederácie
5. Otázky, podnety a návrhy poslucháčov
6. Záver a informácia o ôsmej časti Konšpiračného bytu

https://www.youtube.com/watch?v=cTFGxIrJsoI
Konšpiračný byt 25.03.2016 -07- SLOVENSKÝ FESTIVAL KORUPCIE
archivSV
archivSV

Telefonický kontakt: 0908127802


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka