Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

REPORTÁŽ O ŠTÁTOTVORNEJ RELÁCII KONŠPIRAČNÝ BYT          


martin-bavolar
Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Taktiež poslaním relácie je posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe vecí verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy a otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudsko-právnych témach. Relácia preto vo verejnom záujme aj realizuje kontrolnú činnosť najmä na úseku Úradu vlády Slovenskej republiky, Policajného zboru, Kriminálneho úradu finančnej správy, Národného bezpečnostného úradu, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.


Dňa 28.10.2015  k môjmu Bezodkladnému oznámeniu vo verejnom záujme a môjmu Vyjadreniu oznamovateľa s pripojeným materiálom mi bolo doručené oficiálne stanovisko  Európskej komisie v mene jej predsedu Jeana-Claude Junckera. Predmetné stanovisko potvrdzuje v plnom rozsahu závažnosť a oprávnenosť môjho Bezodkladného oznámenia vo verejnom záujme a môjho Vyjadrenia oznamovateľa s pripojeným materiálom o veľmi zlom stave nášho štátu. Existencia skorumpovaných politikov, policajtov, prokurátorov, svojvoľné a bezprávne súdy, prerastanie organizovaného zločinu do štruktúr štátnej správy, kriminálne praktiky na najvyšších miestach vlády SR, konkrétne sú to tieto osoby Fico, Federič, Kaliňák, Kažimír, Glváč, Valko, Borec atď. a obzvlášť závažné zlyhávanie Bezpečnostnej rady SR.

Vzhľadom na uvedené fakty, dňa 02.11.2015 som doručil parlamentnému orgánu podnet, ktorým na jednotlivých schôdzach Osobitných kontrolných výboroch NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a  Národného bezpečnostného úradu vo verejnom záujme osobne oboznámim poslancov s oficiálnym stanoviskom Európskej komisie v mene jej predsedu pána Junckera. Bezpečnostná korelácia výpovednej hodnoty tohto stanoviska s ďalšími strategickými dokumentmi vo svojom spojení tvorí precedentné konzekvencie pre Slovenskú republiku na úseku národnej bezpečnosti, národného hospodárstva a prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

Viac info na:
http://www.slobodnyvysielac.sk/relacie/konspiracny-byt/
Mgr. Martin Bavolár
Kontakt: 0908127802


VÝZVA NA PODPORU MGR. MARTINA BAVOLÁRA Dôchodkyňa pani Marta Bitalová, v snahe pomôcť Martinovi Bavolárovi, ktorý je štátnym aparátom tak perzekvovaný, že už nemá so svojim synom ani na jedlo a je vo veľmi zlej situácii, navrhla uverejnenie občianskej výzvy na finančnú podporu. Zo svojho skromného dôchodku ako prvá prispela sumou 10 eur.

IBAN účtu vo VÚB: SK 96 0200 0000 0022 6839 3756

Martin Bavolár Tel.: 0908 127 802


   Print Friendly and PDFNecenzurovane RSS

             
Hlavná stránka