Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

VÝZVA NA PODPORU MGR. MARTINA BAVOLÁRA          

Dôchodkyňa pani Marta Bitalová,  v snahe pomôcť Martinovi Bavolárovi, ktorý je štátnym aparátom tak perzekvovaný, že už nemá so svojim synom ani na jedlo a  je vo veľmi zlej situácii, navrhla uverejnenie občianskej výzvy na finančnú podporu. Zo svojho skromného dôchodku ako prvá prispela sumou 10 eur.

Každá pomoc a podpora má hodnotu zlata, či potravinová, materiálna alebo finančná. Vzhľadom k tomu, že za protikorupčný postoj, transparentné dodržiavanie právnych predpisov,  úctu k ľudským právam, k elementárnym princípom demokracie a odpor k organizovanému zločinu Mgr. Bavolár prešiel peklom, bol šesť krát vykonštruovane vyhodený zo zamestnania.
Za  dlhodobé odsudzovanie zneužívania štátnej moci na súkromné záujmy a kšefty  je  politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný, je v súčasnosti  nezamestnaný, nachádza sa v existenčnej núdzi,  ako  osamelo žijúci otec so synom, žiakom základnej školy.  Opakovane mu bolo zabránené a naďalej je mu znemožnené mať mne primerané zamestnanie čím sa stal  utečencov vo svojej vlasti.

Mgr. Martin Bavolár touto cestou z celého srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom, za výzvu pani Bitalovej, všetkým ľudom, ktorí to myslia úprimne s bojom proti nekalým praktikám a korupcii, pretože nejde v tomto boji len o neho, ale aj o nás a najmä o budúcnosť našich detí.

Ďalším riešením  je aj, že využitie občianskeho inštitútu  protestu a hladovky pre Úradom vlády SR
a Národnou radou SR.

IBAN účtu vo VÚB: SK 96 0200 0000 0022 6839 3756

Martin Bavolár
Tel.: 0908 127 802
Mgr. Martin Bavolár  tiež ďakuje za to, že mu umožnli 23.10.2015 vystúpiť  v relácii V prvej línii v Slobodnom vysielači.

   Print Friendly and PDFNecenzurovane RSS

             
Hlavná stránka