Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

Oznámenie o doručení oficiálneho stanoviska predsedu Európskej komisie          

Pekný deň prajem,

dňa 28.10.2015  k môjmu Bezodkladnému oznámeniu vo verejnom záujme a môjmu Vyjadreniu oznamovateľa s pripojeným materiálom mi bolo doručené oficiálne stanovisko  predsedu Európskej komisie pána Junckera.

Predmetné stanovisko v mene Európskej komisie potvrdzuje v plnom rozsahu závažnosť a oprávnenosť môjho Bezodkladného oznámenia vo verejnom záujme a môjho Vyjadrenia oznamovateľa s pripojeným materiálom o veľmi zlom stave nášho štátu. Existencia štátneho korupčného systému, prerastanie organizovaného zločinu  do štruktúr štátnej správy, kriminálne praktiky na najvyšších miestach vlády SR a zlyhávanie Bezpečnostnej rady SR.

Vzhľadom na uvedené fakty, touto cestou podávam podnet, ktorým na jednotlivých schôdzach Osobitných kontrolných výboroch NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Národného  bezpečnostného úradu vo verejnom záujme osobne oboznámim poslancov s oficiálnym stanoviskom Európskej komisie v mene jej predsedu pána Junckera. Bezpečnostná korelácia výpovednej hodnoty tohto stanoviska  s ďalšími strategickými dokumentmi vo svojom spojení tvorí precedentné konzekvencie pre Slovenskú republiku  na úseku národnej bezpečnosti, národného hospodárstva a prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

                                                                       So štátotvornou úctou

Bratislava, dňa 29.10.2015
Mgr. Martin Bavolár
Kontakt: 0908127802

Mgr. Renáta Maronová
samostatný radca
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti VS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ


VÝZVA NA PODPORU MGR. MARTINA BAVOLÁRA Dôchodkyňa pani Marta Bitalová, v snahe pomôcť Martinovi Bavolárovi, ktorý je štátnym aparátom tak perzekvovaný, že už nemá so svojim synom ani na jedlo a je vo veľmi zlej situácii, navrhla uverejnenie občianskej výzvy na finančnú podporu. Zo svojho skromného dôchodku ako prvá prispela sumou 10 eur.

IBAN účtu vo VÚB: SK 96 0200 0000 0022 6839 3756

Martin Bavolár Tel.: 0908 127 802

   Print Friendly and PDFNecenzurovane RSS

             
Hlavná stránka