Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 
Jasnými dôkazom, že je tomu tak, sú na tejto stránke uverejnené: Kauza Diamantová baňa v JAR,  Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, zatajovaný podvod na Taiwane s účasťou slovenského diplomata krytého imunitou Michala Kováča ml. a najnovšie oznámenie bývalého podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády SR a hlavného štátneho radcu vo Výbore pre koordináciu spravodajských služieb Mgr. Martina Bavolára, všetky uvedené prípady majú spoločného menovateľa-slovenská politická mafia na nich uvalila informačné embargo.  V každom demokratickom štáte by bola dotyčným osobám štátom poskytnutá ochrana. Na Slovensku sa ich však snažia umlčať a existenčne zlikvidovať.

NA MARGO KONŠPIRAČNÉHO BYTU Č. 3
Potopia Slováci aj Martina Bavolára?
         

martin-bavolar
Konšpiračný byt 29.12.2015 -03-
Zákulisie nášho štátu, ako vec verejná
http://slovensko.co.uk/konspiracny-byt-29-12-2015-03-peter-stanek/
hosť : ekonóm Peter Staněk
jeden výpadok v čase 1:11:21 Otázka o anexii Podkarpatskej Rusy
moderuje: Martin Bavolár (nič nové neprezradil)
http://www.slobodnyvysielac.sk/event/konspiracny-byt-03/
http://www.youtube.com/embed/aj0B-2wgC8c?&rel=0Ak by RTVS zaradila do svojho vysielania medzisviatkovy Konšpiračný byt  Martina Bavolára č. 3 z 29. decembra s odbornou prednáškou ekonóma Petra Staněka, určite by tým zaujala  a šokovala minimálne polovicu Slovenska. Peter Staněk a rovnako aj Martin Bavolár však nespĺňajú požiadavky tzv. politickej korektnosti stanovené oficiálnou propagandou, preto môžu mať priestor len  v internetovom a žiaľ stále len marginálnom priestore Slobodného vysielača. Poslucháč Slobodného vysielača, ktorý má diametrálne iné nároky ako väčšinové stádo manipulované vymývaním mozgov podľa scenára  RTVS,  však od Konšpiračného bytu č. 3 očakával viac než len všeobecne známe fakty v peknom obale a erudovanom výklade profesora Staněka, ktorý by určite exceloval v prednáškovej aule každej vysokej školy. Profesor Staněk ako profesionál a zdatný rečník mal v tejto relácii prím, žiaľ hĺbavého poslucháča, ktorý by očakával  namiesto ekonomickej prednášky priamočiare vysvetlenie príčin a koreňov našej biedy však príliš nenadchol.

Profesor Staněk  diplomaticky nasmeroval a elegantne bagatelizoval všetky otázky moderátora o ekonomických zločinoch do stavu všeobecnej korupcie, aká je bežná viac či menej všade vo svete.  Takže podstatnú odpoveď  aký je rozdiel medzi rozkradnutými miliardami po novembri 1989 tzv. kapitálotvornou skupinou, ktorej krstnému otcovi a otcovi slovenskej štátnosti Vladimírovi Mečiarovi robil poradcu a zahraničnými pôžičkami sa poslucháč nedozvedel. Od profesora Staněka sa preto nikdy nedočkáme odpovede na otázku prečo komunisti po prevrate v Novembri  1989  ekonomicky zlikvidovali  a podviedli robotnícku triedu vďaka ktorej boli 40 rokov pri moci. 
Všetky privatizácie  štátnych podnikov či družstiev prebehli podľa rovnakého scenára, aký by sotva bol možný vo Francúzsku alebo Nemecku. Namiesto toho, aby sa pri privatizácii spravodlivo vyplatil podiel či už vo forme zamestnaneckých akcií alebo inou formou, pracujúcim, ktorí roky vytvárali majetok podniku, miliardy alebo milióny  sa dostali do rúk manažmentu  z radov komunistickej nomenklatúry, ktorá sa infiltrovala do novovznikajúcich politických strán a  celý majetok  si títo ekonomickí zločinci  medzi sebou rozdelili. Takto napríklad  táto podľa Staněka tzv. „kapitálotvorná vrstva“, ktorá sa neraz prepojila s organizovaným zločinom ako v prípade Tatravagónky, kde sa jej majitelia navzájom vyvraždili, ovládla najväčšie podniky ako VSŽ v Košiciach a množstvo ďalších, ktoré doslova vytunelovala a majetok si presunula na svoje súkromné účty. Ak podnik nebol schopný ekonomicky existovať alebo bol účelovo privodený do úpadku, následne vstúpili do hry konkurzné mafie a právnicky gangstri - tzv. likvidátori podnikov a družstiev, aby sa nič z toho  čo zostalo nedostalo do rúk  prepustených zamestnancov, ktorí skončili na ulici. To čo začalo HZDS sofistikovane dokončil Smer-SD. Rovnako sa nič poslucháč od Staněka nedozvedel o obetiach tejto „kapitálotvornej vrstvy“, ktoré si zo zúfalstva siahli na život alebo skončili v biede.

Škoda, že bola relácia prerušená vo vysielacom čase 1 hodine a 11 minúte, práve pri otázke o anexii Podkarpatskej Rusy Benešovým dekrétom č. 60/1945. Odpoveď na ňu mi len potvrdila, že zatiaľ čo Maďarsko aktívne podporuje svoju menšinu a otvorene sa hovorí o autonómii, Slováci radšej ustrašene  stratia historickú pamäť. Prirovnanie o snahách o samostatnosť Moravy a Sliezka, či separatistické snahy Baskov v Španielsku  je miešanie hrušiek s jablkami, pretože tieto regióny nikdy neexistovali a neboli uznané v súlade s medzinárodným právom tak ako bývalé Československo, ktorého hranice už neboli obnovené v podobe pred Mníchovskou dohodou, napriek tomu, že táto bola de jure vyhlásená za neplatnú.  Profesor Staněk má určite hlboké znalosti z ekonomiky a s jeho analýzou situácie na Ukrajine nemožno nesúhlasiť. Ak však uviedol, že Západná Ukrajina je ovládaná 16 oligarchami, bola by určite veľmi zaujímavá jeho odpoveď na otázku koľko oligarchov ovláda Slovensko a jeho politické strany. Moderátor bol však korektný a túto otázku mu nepoložil a nepýtal sa ho ani na to, koľkým z týchto oligarchov robil poradcu.

Bohužiaľ opäť sa potvrdzuje, že Slováci sú geneticky poznačený národ a mám vážne obavy, že tak ako už potopili každého čestného človeka, ktorý našiel odvahu postaviť sa proti zlu, tak potopia aj Mgr. Martina Bavolára. Od začiatku medializovania jeho  snahy o  Bezodkladné oznámenie vo verejnom záujme o prerastaní organizovaného zločinu do politiky, ktoré je zo strany kompetentných, médií a verejnosti ignorované, sledujem reakcie na internete.  Je pochopiteľné, že za väčšinou týchto reakcií je SIS a prisluhovači systému, ktorý sa snažia spochybňovať a zosmiešňovať všetko čo Martin Bavolár robí.

 Na druhej strane sú však ľudia, ktorí stoja na rovnakej strane barikády ako on a pritom nedokážu pochopiť, že  v prípade Martina Bavolára už nejde o žiadneho občianskeho aktivistu, ktorý bojuje s veternými mlynmi a ide hlavou proti múru ale o človeka, ktorý bol súčasťou   systému. Práve to je pre systém skutočné nebezpečenstvo, pretože tento človek dokonalé pozná ich metódy a postupy a vie, že výkriky do tmy a sebelepšia publicita na Internete tento systém nemôžu ohroziť. Systém sa dá poraziť len revolúciou, ktorá zatiaľ s ohľadom na medzinárodnú situáciu nehrozí, alebo jeho vlastnými zbraňami a práve o to sa Martin Bavolár usiluje. Zástancovia radikálnych a rýchlych riešení by si mali uvedomiť, že Bavolár je nebezpečný tým, že namiesto vykrikovania a kontraproduktívnej medializácie ide cestou oficiálneho podania trestného oznámenia, orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú povinné v zmysle Zákona o prokuratúre prešetriť každé podozrenie z trestného činu a čo je podstatné, v tomto konaní je pripravený vypovedať ako svedok a predložiť dôkazy.  Aj keď systém bude robiť všetko preto, aby sa tak nestalo, práve tým sa medzinárodne skompromituje. Ak v tom Martina Bavolára nepodporíme, žiadny iný Bavolár sa už v tomto štáte nenájde a bude to víťazstvo systému, pretože každý si povie, nechcem skončiť ako ten idiot Bavolár, ktorého nakoniec všetci okašľali.

Odkazujem touto cestou všetkým, či už predstaviteľom mimoparlamentných strán, ktorým prekáža kandidatúra Martina Bavolára, hoci o ňu nežiadal ale bola mu ponúknutá na základe výzvy necenzurovaných stránok, ktorá bola zaslaná všetkým politickým stranám vrátane ĽSNS.. http://necenzurovane.net/15/vs2.html Okrem strany Odvaha všetci túto výzvu odignorovali.

Ďalej „internetovým bojovníkom“ ktorí z pohodlia svojej anonymity  spochybňujú výzvu na zbavenie mlčanlivosti Martina Bavolára a posmešne ho nabádajú, aby verejne predložil čo vie, pričom ani jeden z nich by v prípade jeho trestného stíhania ani prstom nepohol ak by bolo treba zorganizovať protest alebo petíciu na jeho podporu, presne tak ako nikdy nepodporili Vladimíra Pavlíka, keď proti nemu podali žalobu a chceli ho fyzicky zlikvidovať nezákonnou exekúciou. Uvedomujete si vôbec čo od neho chcete? Čo by sa stalo ak by bol taký idiot a všetko vykvákal na internete? Nič, absolútne nič, tak ako v prípade kauzy Gorila 1, 2 a podobných, pretože každá kauza na Slovensku trvá len tri dni. Som presvedčený, že Martin Bavolár nie je idiot, ktorý sa nechá vyprovokovať k neuváženému konaniu. Čím dlhšie bude mlčať tým to bude pre tento systém horšie.  Položte si otázku, ak sa našiel poctivý a čestný policajt alebo prokurátor, kto z verejnosti ho podporil a išiel protestovať na ulicu keď ho začali perzekuovať alebo vyhadzovať z práce?

To isté odkazujem aj Vám milí ekonomickí emigranti, pracujúci v zahraničí, kde sa Vám ľahko rozumuje pretože Vaši otrokári a kapitalisti na rozdiel od tých našich komunistických Vám aspoň lepšie zaplatia, uvedomte si, že my tu žijeme priamo v jame levovej a ak si nechceme vyhladovať svoje rodiny a neisť lopotiť do zahraničia za Vami, vážime si každého človeka, ktorý sa rozhodol ísť so svojou kožou na trh namiesto nás a sme mu za to povďační. Uvedomte si, že Martin Bavolár bojuje aj za Vás, on nekričí a nerobí zbytočný rozruch. Až príde čas, každý rozumný človek pochopí, že ako profesionál presne vie, kde a kedy treba vypovedať. A ak to raz príde, je nepísaným pravidlom, že s bubnom sa na zajace nechodí, rovnako sa nemarí vyšetrovanie šoumenstom na Facebooku, pretože Facebook je ako toaleta, ktorej obsah  sa stále splachuje, aby ho nahradil nový. Zatiaľ čo obsah facebooku skonči v žumpe zabudnutia, posolstvo webovej stránky www.necenzurovane.net tu ostane, dokiaľ neodíde z tohto sveta posledný z nás až dovtedy, kým si neuvedomíme, že korene našej biedy siahajú v kauzách uverejnených na tomto webe, či už je to svedectvo Ing. Danky Bobekovej s množstvom konkrétnych ekonomických zločinov aj s menami a podrobnosťami, kauza Diamantovej bane v JAR, megapodvodu na Taiwane a ďalšie.  

                                                                       V.K.

   Print Friendly and PDFNecenzurovane RSS

             
Hlavná stránka