Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

List Putina hlavám štátov z 10. apríla 2014

 

Aj Vám sa zdá, že informovanie verejnosti sa podobá informovaniu za čias totality? Aj Vám sa zdá, že médiá a vláda Slovenskej republiky, chcú od Vás dopredu pripravené stanovisko bez toho aby ste dostali možnosť sa vôbec mohli oboznámiť k čomu sa máte vyjadriť? Takto to totiž fungovalo za socializmu, keď iniciatívu disidentov “Charta 77″ museli pracujúci Československa demonštratívne odsudzovať bez toho aby si mohli prečítať, čo vlastne odsudzujú!

Mám dojem, že dnes sme v podobnej situácii. “Verchuška” Slovenskej republiky rozhodla, že občania musia nenávidieť Rusov a preto média v súlade s týmto akčným plánom zásadne informujú len neúplným spôsobom, tak aby vyvolávali negatívne pocity, démonizovali predstaviteľov Ruskej federácie a zvalili na nich vinu za minulé a súčasné problémy na Ukrajine a taktiež aj získali ospravedlnenie pre budúce akcie.

Prečítajte si sami list prezidenta Ruskej federácie, ktorý nie je podľa mojej mienky výhražný, ako sa nám média snažia neustále podsúvať. Je to informačný dopis o problémoch pri dodávke plynu partnerom. Túto cestu Rusko zvolilo aj kvôli obmedzeniu informačných tokov a Ruská federácia žiada odberateľov plynu o kooperáciu na riešení problémov.

Čo ma však najviac zaráža je cynizmus Európskej Únie. Politici EÚ bezpodmienečne podporovali “Ukrajinskú revolúciu”, zatvárali oči pre rastom neonacizmu a fašizáciou ukrajinskej spoločnosti, ignorovali očividnú neústavnosť prevratu a nedemokratické praktiky hlavne zo strany extrémistov //banderovci//. Napriek všetkým deklaráciám a vznešeným slovám o demokracii prevrat mal z hľadiska Západu jeden hlavný cieľ – oslabiť väzby Ukrajiny na Rusko.
A zlatým klincom tohto barnumského predstavenia je fakt, že aktivity zamerané proti Rusku, boli a sú očividne financované ruskými peniazmi, resp. peniazmi, ktoré mali byť zaplatené Gazpromu za plyn.

Poznámka : Zasaďte si Putinov list do širšieho rámca - http://www.literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/17268-lavrov-spor-s-usa-o-ukrajinu-bereme-filosoficky

Putinov list

Vážený …… !
V posledných mesiacoch sa ukrajinská ekonomika veľmi rýchlo rúca. Prehlbuje sa prepad v priemysle aj v stavebníctve. Rastie rozpočtový deficit. Prudko sa zhoršuje stav valutového účtu, k zápornému obchodnému saldu pribudlo odtekanie kapitálu zo zeme. Ekonomika Ukrajiny sa blíži k bankrotu, hrozí zastavenie výroby a skokový nárast nezamestnanosti.
Rusko a krajiny Európskej únie sú najdôležitejšími obchodnými partnermi Ukrajiny. Z toho sme vychádzali, keď sme sa koncom januára na summite EÚ a Ruska dohodli s našimi európskymi partnermi na spoločných konzultáciách o otázkach rozvoja ukrajinskej ekonomiky. Mali sme pritom na mysli naplnenie záujmov Ukrajiny a našich krajín pri vytváraní integračných zväzkov s jej účasťou. Lenže všetka snaha ruskej strany sa minula účinkom a nepriniesla žiadne výsledky.
Namiesto konzultácií teraz počujeme výzvy, aby sme znížili ceny kontraktov na odber ruského zemného plynu, ktoré údajne majú mať “politický charakter”. Vyvoláva to v nás dojem, že európski partneri chcú jednostranne obviniť  Rusko z dôsledkov ukrajinskej ekonomickej krízy.
Od prvého dňa existencie nezávislej Ukrajiny Rusko podporovalo stabilitu ukrajinskej ekonomiky tým, že jej dodávalo zemný plyn za zníženú cenu. V januári 2009 bola za účasti premiérky Julie Tymošenkovej podpísaná kúpno-predajná zmluva na dodávky zemného plynu v rokoch 2009 až 2019, ktorá riešila problémy dodávok a platieb za zemný plyn a zaručovala jeho nepretržitý tranzit cez územie Ukrajiny. Túto zmluvu Rusko bez výnimiek dodržiava. Vtedy bol ostatne ukrajinským ministrom palív a energetiky J. Prodan, ktorý zastáva tento post aj v súčasnej kyjevskej vláde.
Objem prírodného plynu, dodaného na Ukrajinu v súlade s týmto kontraktom, predstavoval v rokoch 2009 až 2014 (prvý štvrťrok) 147,2 miliardy kubických metrov. Chcel by som osobitne zdôrazniť, že cena, dohodnutá v kontrakte, sa od tej doby ani raz nezmenila. A Ukrajina až do augusta 2013 riadne platila za plyn podľa tejto stanovenej ceny.
Druhá vec je, že už následne, po podpísaní kontraktu, ponúklo Rusko Ukrajine celý rad bezprecedentných úľav a zliav z ceny za plyn. Jedná sa o zľavu podľa Charkovskej dohody z roku 2010, ktorá bola ponúknutá ako záloha na budúce (od roku 2017) platby nájmu za pobyt čiernomorskej flotily. Ďalej sa jednalo o zľavu na plyn pre ukrajinské chemické podniky. O zľavu, poskytnutú v decembri 2013 na obdobie jedného kvartálu v súvislosti s kritickým stavom ukrajinskej ekonomiky. V období od roku 2009 predstavovali tieto zľavy celkovo 17 miliárd amerických dolárov. K tomu je potrebné pridať ďalších 18,4 miliárd dolárov, ktoré tvoria sankcie za nesplnený ročný limit odobraného plynu (take-or-pay), ktoré Ukrajina nezaplatila.
To znamená, že Rusko za posledné štyri roky subvencovala ukrajinskú ekonomiku znížením cien plynu v objeme 35,4 miliárd amerických dolárov. Okrem toho v decembri 2013 poskytlo Rusko Ukrajine pôžičku 3 miliardy dolárov. Tieto značne významné finančné zdroje boli určené na podporu stability a solventnosti ukrajinskej ekonomiky, zachovanie pracovných miest a zamestnanosti. Zdôrazňujem, že okrem Ruska to nikto iný nerobil.
A  čo európski partneri? Miesto reálnej podpory Ukrajiny len deklarácie o plánoch do budúcnosti. Sľuby bez konkrétnych skutkov. Európska únia využíva ukrajinskú ekonomiku ako zdroj potravinárskych surovín , kovov a nerastných surovín a zároveň ako trh pre odbyt hotových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou (strojárenstvo, chémia), pričom vytvára deficit ukrajinského zahraničného obchodu presahujúce 10 miliárd dolárov. A to sú takmer dve tretiny z celkového deficitu bežného účtu Ukrajiny za rok 2013.
Kríza ukrajinskej ekonomiky, spôsobená v mnohom nerovnováhou v obchode s krajinami EÚ, sa mimoriadne negatívne prejavuje na ukrajinskom plnení zmluvných záväzkov ohľadom dodávok zemného plynu. Gazprom nenavrhuje a ani sa nechystá navrhnúť žiadne doplňujúce podmienky, ktoré by neboli obsiahnuté v zmluve z roku 2009. To sa týka aj zmluvnej ceny za plyn, ktorá je vypočítavaná presne v súlade so schváleným vzorcom. Na druhú stranu Rusko nie je povinné a ani schopné niesť bremeno podpory ukrajinskej ekonomiky samotné, nemôže Ukrajine stále ponúkať zľavy za plyn a odpúšťať dlhy. Fakticky by tak svojimi subvenciami platilo deficit v obchode Ukrajiny s krajinami EÚ.
V tomto roku vzrastá každý mesiac zadĺženie spoločnosti NAK Naftogaz Ukrajiny za dodaný plyn. Za november a december roku 2013 sa jednalo o 1451,5 milióna amerických dolárov, za február 2014 o ďalších 260,3 milióna a za marec ešte o 526,1 milióna dolárov. Rád by som vás upozornil, že v marci ešte išlo o platné ceny so zľavou 268,5 dolára za tisíc kubických metrov. Ale ani za tak výhodných podmienok Ukrajina nezaplatila ani jediný dolár.
Za takejto situácie bude Gazprom v súlade s paragrafmi 5.1.5, 5.8 a 5.3 platnej zmluvy nútený prejsť na systém predplácania dodávok plynu a ak nebudú platobné podmienky dodržané, dodávky obmedziť alebo zastaviť. Inými slovami – Gazprom bude dodávať presne toľko plynu, koľko si ukrajinská strana zaplatí s mesačným predstihom.
Je to bezpochyby krajné opatrenie. Uvedomujeme si, že zvyšuje riziká ilegálneho odberu plynu, ktorý smeruje cez ukrajinské územie k európskym spotrebiteľom. A že môže sťažiť vytváranie ukrajinských zásob plynu na jesenné a zimné obdobie. K tomu, aby sme mohli zaručiť plynulý tranzit plynu, je potrebné v najbližšej dobe pristúpiť k plneniu podzemných úložísk na Ukrajine o objeme 11,5 miliárd kubických metrov, za čo bude treba zaplatiť približne 5 miliárd dolárov.
Lenže jednostranné odstúpenie našich európskych partnerov od spoločného postupu pri riešení ekonomickej krízy na Ukrajine a dokonca aj od konzultácií s ruskou stranou nedáva Rusku inú možnosť.
Východisko z danej situácie je len jedno. Bezodkladne začať konzultácie na úrovni ministrov hospodárstva, financií a energetiky s cieľom vypracovania spoločného plánu činnosti, ktorý by zabezpečil stabilizáciu ukrajinskej ekonomiky a garancie dodávok a tranzitu ruského plynu v prísnom súlade so zmluvnými podmienkami. A pristúpiť ku koordinovaným činom čo najskôr to bude možné. K tomu vyzývame naše európskych partnerov.
Rusko je pripravené podieľať sa na stabilizácii a ozdravení ukrajinskej ekonomiky. Ale nie jednostranne, ale za rovnakých podmienok s našimi európskymi partnermi. Pritom je potrebné brať do úvahy tie faktické investície a náklady, ktoré Rusko pri podpore Ukrajiny doteraz nieslo len na svojich pleciach. Len takýto prístup je podľa nášho názoru spravodlivý a vyvážený. A len takýto prístup bude úspešný.

 1. prezidentovi Moldavskej republiky Nicolae Timoftimu
 2. prezidentovi Rumunskej republiky Traianovi Băsescuovi
 3. premiérovi Tureckej republiky Recep Tayyip Erdoganovi
 4. premiérovi Maďarskej republiky Viktorovi Orbánovi
 5. predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi
 6. predsedovi vlády Slovinskej republiky Alence Bratušekovi
 7. prezidentovi Macedónskej republiky Gorge Ivanovovi
 8. prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi
 9. prezidentovi Poľskej republiky Bronislavovi Komorovskému
 10. prezidentovi Francúzskej republiky François Hollandovi
 11. kancelárke Spolkovej republiky Nemecko Angele Merkel
 12. predsedovi vlády Republiky Chorvátsko Zoranovi Milanovičovi
 13. predsedovi predsedníctva Bosny a Hercegoviny Bakirovi Izetbegovićovi
 14. predsedovi vlády Helénskej republiky Antonisovi Samarasovi
 15. prezidentovi Republiky Srbsko Tomislavovi Nikolićovi
 16. predsedovi vlády Bulharskej republiky Plameňovi Orešarskému
 17. federálnemu prezidentovi Rakúskej republiky Heinzovi Fischerovi
 18. talianskemu premiérovi Matteo Rencimu

Vladimir Putin, prezident Ruskej federácie


    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka