Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Integrovaný globálny kapitalizmus totality ako jediný prostriedok tvrdej redukcie ľudstva v 21 storočí...          

Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je  třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti Rusku, národ  rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr vraždit bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické  elity a s jejich pomocí změnit uvažování jedné části velikého národa až do  toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské. Vše ostatní je jenom otázka
 času.

                                   (Otto von Bismarck, německý kancléř v letech 1862-1890)

From: Jozef Varga [mailto:vargajozef8@gmail.com]
Sent: Saturday, January 23, 2016 11:36 AM
To: 'urad@vlada.gov.sk'
Cc: 'ivetta macejkova'; 'peter_pellegrini@nrsr.sk'; 'informacie@prezident.sk'; 'Embassy US SR -BA'; 'Embassy Vatican CZ'; 'tipy@ta3.com'; 'spravodajstvo@stv.sk'; 'embassy.bratislava@mfa.gov.tr'; 'eduard.kukan@ep.europa.eu'Subject: Integrovaný globaloný kapitalizmus totality ako prostriedok tvrdej redukcie ľudstva v 21 storočí...

Globalizácia a integrácia sveta očami bežného občana strednej Európy

           Integrovaný globálny kapitalizmus totality je prostriedok tvrdej redukcie ľudstva v 21 storočí psychopatov zo strany pseudodemokracie diktatúry a totality kapitalizmu  New World Order.  Jeho súčasťou bola aj angažovaná snaha globalistov a  fašistických  parazitov zo  SionBilderbergu  a ich veľkom podiely na spracovaní  Gorbačova a ZSSR po roku 1987 a tak aj Gorbačovho priameho  podielu na páde železnej opony medzi ZSSR a jeho satelitmi, kolóniami socializmu východu Gorbačovovou perestojkou, kedy špinaví fašistickí komunisti, boľševici,  hlavne mladí komsomolci, zväzáci, či udavači v službách komunistov a komunistických tajných služieb vo východnej a strednej Európe    http://necenzurovane.net/varga/varga27.html  , sa tak z noci do rána stali komunistickými kapitalistami.

Taktiež nemalého podielu  medzi kapitalistickými fašistickými  kolóniami, satelitmi krajín západu a fašistických svíň zo SionBilderbergu, ktoré spoločne s Goračovom zorganizovali rôzne spoločne koordinovane revolúcie západom a východom, samozrejme  za účasti  tajných služieb západu aj východu v rokoch 1987 až 1990 vo východnej a strednej Európe pre naivných občanov, štrngáčikov s kľúčmi v uliciach a na námestiach východnej a strednej Európy,  za veľkej účasti komunistických TV staníc aj západných TV staníc, a tak týmto spôsobom vopred zorganizovali autentické  veľké divadelné predstavenie. Komunistickí boľševickí psi a svine sa dostali  znova  k moci a komunistickí paraziti aj k rozprávkovému bohatstvu štátov východnej a strednej Európy v priebehu niekoľkých mafiánskych rokov rozkrádania a tunelovania socialistických štátov,   a to organizovaného zločinu  beztrestne v ústavných funkciách,  od perestojky Gorbačova koncom  80 a začiatkom 90 rokov minulého 20 storočia až dodnes, kým toto svinstvo tisícročia podvodu  na ľuďoch aspoň východnej Európy, a to Ruskej federácie, nezastavil  v Rusku bývalý vysoký predstaviteľ KGB býv. ZSSR, Vladimír  Putin,  dnes v ústavnej funkcii prezidenta Ruskej federácie. To sa  už 12 rokov veľmi nepáči parazitom SionFašistom z Bilderbergu z USA, EÚ, či G-7 a taktiež za posledných 12 rokov tieto fašistické zvery rozpútali peklo v Afrike a na Ukrajine, aby sa dostali bližšie k Ruskej federácií a Putinovi a zničili tak jedinú odbojnú  rasu Slovanov navždy, ktorá  ako jediná im stoji v ceste k NWO.

Ukrajina Pravý Sektor jsou Židé
https://www.youtube.com/watch?v=EbBlAV4MJZI

Dôsledky tejto geopolitiky západu dnes vidíme v migrácii islamu a  exode  Európy, keď svine z Bilderbergu, USA a EÚ podporuje aj RKC - biskupov za asistencie Vatikánu a to už v od druhej polovice 20 storočia.

Miroslav Dolejší: Analýza událostí 17. listopadu 1989
http://analyza.wz.cz/    
 Miroslav Dolejší / Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Dolej%C5%A1%C3%AD

Predstava redukcie ľudstva sviňami z Bldenbergu:
http://www.ezopress.sk/2013/06/boj-proti-codexu-alimentariu-gregory-damato/

  EZOpress  Články o zdraví, ezoterike, duchovnom rozvoji a za pravdu v medicíne

California Guidestones, proroctvo z Bilderbergu

http://hlavuhore.wordpress.com/2009/06/26/dr-stan-monteith-%E2%80%93-california-guidestones/

Bilderbeg Group / [Endgame] -Plán zotročenia sveta, nový svetový rád cz.titulky
https://www.youtube.com/watch?v=ZQokg7zljOg

NATO a TTIP (Transatlantická dohoda o obchode a investíciách, spojenectva medzi USA a EU )...
Jozef Varga
http://necenzurovane.net/varga/varga16.html

História zločinov a zločincov zo Sion Bilderbergu v 20 a 21 storočí, história fašizmu:
http://necenzurovane.net/varga/obr/historia.pdf

NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH ANDREJA KISKU
Alebo ako sa z kšeftára a syna normalizátora stal špičkový lokaj USA a NATO
http://necenzurovane.net/prez/kiska.html

S pozdravom Panslavista, občan SR
Jozef Varga
PS


Genocída Slovanov v 21 storočí zo strany USA !!
Plán z USA už v druhej polovici 20 storočia:

Harvardský a Houstonský projekt

Začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia získala sovietska rozviedka materiály opisujúce detaily tzv. Harvardského projektu. Bol to detailný program zničenia ZSSR a Východného bloku celkovo. Projekt pozostáva z troch dielov: Perestrojka - Reforma - Zavŕšenie a bol rozvrhnutý na tri päťročnice.
Počas prvej päťročnice plánovanej na roky 1985-1990 mala prebehnúť

Soud s Gorbačovem Nikolaj Starikov CZ titulky  Foto: Regan + Gorbačov 1987:
https://www.youtube.com/watch?v=LVwuN37XM88&feature=youtu.be

Perestrojka, ktorá mala vopred naplánované takéto ciele:

1. Glasnosť
2. Boj za socializmus s ľudskou tvárou
3. Príprava reformy "od socializmu ku kapitalizmu"
4. Perestrojku mal viesť prioritne človek z prostredia Ústredného výboru KSSZ Hoci sa tieto materiály dostali do rúk spravodajskej služby v sedemdesiatych rokoch, Gorbačov - "Inside Man" CIA už bol Američanmi inštalovaný a mal silnú pozíciu. Bolo už teda neskoro... !!!!

Druhý diel bol venovaný reforme navrhnutej na roky 1990-1995 a mal tieto ciele:

1. Likvidácia svetového socialistického systému
2. Likvidácia Varšavskej zmluvy
3. Likvidácia Komunistickej strany ZSSR
4. Likvidácia ZSSR
5. Likvidácia patriotického vedomia národa 
6. Reformu mal viesť už druhý vodca 

Tretí diel sa volal "Zavŕšenie". Jeho ciele boli nasledovné:
1. Likvidácia sovietskej armády
2. Likvidácia Ruska ako štátu
3. Likvidácia atribútov socializmu:
bezplatné vzdelávanie a bezplatná lekárska starostlivosť
4. Zavedenie atribútov kapitalizmu typu: "za všetko sa musí platiť"
5. Likvidácia pokojného života v Leningrade a Moskve
6. Likvidácia štátneho vlastníctva a zavedenie súkromného vlastníctva kompletne všade
7. Etapu Zavŕšenia plánovali zrealizovať doslovným "vymŕzaním" hladného obyvateľstva Ruska; postavením moderných ciest po celom Rusku a rozšírením a prestavaním prístavov, aby sa dali vyvážať všetky nerastné suroviny Ruska za hranicu

8.Zavŕšenie už mal viesť tretí vodca:  
Keď sa vnímavo pozrieme na materiál zistíme, že všetko, čo sa odohrávalo za posledné desaťročia bolo plnením bodov tohto plánu. Rozdiel bol iba v nejakých 3-4 rokoch posunu štartu realizácie, čo je nepodstatné. Typickým úspešným zavŕšením je vývoj na Ukrajine, ktorá sa z 55 miliónového štátu - akým bola pri poslednom sčítaní ľudu za ZSSR a pri rozdelení - stala sa v skutočnosti k dnešku už možno ani nie 40 miliónovou. Okrem ďalších detailov - s ktorými bol vysoko spokojný aj architekt tohto projektu - politický technológ Z. Brzezinski – pri poslednej návšteve Ukrajiny pred niekoľkými rokmi, pričom cieľom jeho cesty bola inšpekcia stavu plnenia plánu. No a vďační Ukrajinci mu ešte udelili aj titul čestného občana mesta Ľvov... !!! Ukrajina je aj jedinou postsocialistickou krajinou, ktorá za dve desaťročia svojej existencie zaznamenala nulový hospodársky rast. Takýto "vlastenci" ju viedli. No toto ešte nie je všetko. Po ukončení Harvardského projektu sa objavil tzv. Aké dnes pozeráme filmy? Aké knihy sa dnes predávajú? Jasne vidno, že Západ ani v najmenšom neustúpil od svojich plánov. Jeden zo spoluautorov Harvardského projektu - Z. Brzezinsky - na uzavretom zasadnutí povedal

Houstonský projekt. Je zameraný najmä proti Rusku, lebo rozbitie ZSSR a Socialistického bloku vrátane Varšavskej zmluvy už nastalo. Houstonský projekt plánuje realizáciu rozdelenia Ruska na okupačné zóny, malé štátiky. Sibír má patriť USA, Severozápad Nemecku, Juh a Povolžie Turecku, Ďaleký Východ Japonsku. Tento projekt sa už nedarí realizovať, na základe čoho USA viditeľne znervózneli a pristúpila k urýchľovaniu tempa, ako sa len dá. Rusko vyváža 57% vyťaženej ropy, 40% zemného plynu, 90% medi, 97% niklu, 99% hliníka, no namiesto "servisu zadarmo" dokázalo na tom zarobiť a i modernizovať armádu, ktorá už podľa amerického scenára nemala existovať. Napriek tomu sa stále Západ pozerá na Rusko ako na surovinovú kolóniu. Podľa Harvardského projektu sa USA chová k Rusku nie ako k jednému suverénnemu štátu, ale ako k rade malých štátikov. Na plné obrátky prebieha rozpracovanie a implementácia techník politickej technológie, ktoré majú viesť k rozdeleniu Ruska na malé štátiky. Na tomto pláne pracoval už A. Dalles, prvý riaditeľ CIA.  Aké dnes pozeráme filmy? Aké knihy sa dnes predávajú? Jasne vidno, že Západ ani v najmenšom neustúpil od svojich plánov.  

Vladimír Putin video dokument. Pravdivý príbeh o udalostiach na Kryme 2014
https://vimeo.com/124088518

Jeden zo spoluautorov Harvardského projektu - Z. Brzezinsky - na uzavretom zasadnutí povedal:  
"Nový svetový poriadok o hegemónii USA sa vytvára proti Rusku, na účet Ruska a na ruinách Ruska. Niet pochýb o tom, že Rusko skôr alebo neskôr bude rozbité a pôjde pod nútenú správu." Špeciálna časť tohto plánu je osud slovanských národov tak, ako to bolo už v Hitlerovom pláne Barbarosa. Američania dokonca uviedli v projekte konkrétne čísla. Totálna likvidácia 300 miliónov Slovanov, spolu s nimi aj všetkých Židov. Týchto totiž najskôr použili na svoje ciele na rozkol a zničenie slovanských národov, a potom ich čaká ten istý osud. V procese likvidácie Slovanov prišli k veľkému majetku a o tento sa s nimi Svetová vláda nehodlá deliť. Svoju úlohu splnili. Toto je v projekte napísané jasne a nedvojzmyselne, Židia sú určení na likvidáciu hneď za Slovanmi. Ak si toto prečíta človek ešte schopný myslieť, tak naozaj musí začať rozmýšľať. Pre biomasu ostatne naša stránka ani nie je určená. Rusko má oficiálne okolo 144 miliónov obyvateľov, pričom skutočných Rusov, t.j. v dnešnom ponímaní Slovanov je iba niečo okolo 80 miliónov. Veď v samotnej Moskve dnes žije už iba 30% Rusov a podobne to je aj v Petrohrade. Rusi sú jednoducho iba prví, lebo sú stále pre USA hrozbou. No a za nimi pôjdeme aj my všetci - lebo podľa tvárí dobre vedia, kde geneticky patríme a teda akú hrozbu môžeme do budúcna predstavovať. Chcú mať už absolútnu istotu. No a u nás Judáši len tak prekvitajú; - stále im nič nedochádza, a sotva aj vôbec niekedy dôjde. Veď americké médiá o ničom takom nehovoria... ale veď oni nespomínajú ani Göbbelsa a jeho známy citát o dôslednom opakovaní... Hlavnou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je naša vzájomná likvidácia vo vzájomných vojnách a krviprelievaniach. Citát z plánu Houstonského projektu: "Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás. To isté si budú myslieť aj Rusi, že bojujú za svoje národné záujmy. Že si navracajú im odňaté zeme atď. To všetko budeme robiť pod zámienkou rôznych suverenít boja za národné ideály. Ale zároveň nedáme ani jednej zo strán možnosť na sebaurčenie na základe národných hodnôt a tradícií. V tejto vojne hlupákov slovanskí debili budú oslavovať seba ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať." Ešte ďalší citát z ich plánu: "Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným. Heslo internacionalizmu zastaralo a už nefunguje ako v minulosti. Preto ho zameníme všeobecnými ľudskými hodnotami, čo je jedno a to isté. Nepodľahneme nijakému nacionalizmu, a tie národné hnutia, ktoré sa snažia vyviesť svoje národy spod nášho diktátu, zničíme ohňom a mečom, ako sme to urobili v Juhoslávii, Srbsku, Iraku." 
 Ďalší citát: "Zámenou za národné hodnoty dáme patriotizmus, patriotizmus balalajok a opitých sĺz. Nedovolíme žiadne Hi-Tech, čo privedie k úplnému úpadku v priemysle, ktorý degradujeme na produkciu predmetov primárnej spotreby pre ohraničený kontingent otrokov, ktorí nám budú ťažiť suroviny. Medzi obyvateľmi miest je veľa inžinierov, kvalifikovaných pracovníkov, učiteľov, lekárov. Týmto vytvoríme také podmienky pre život, že budú sami utekať zo svojej krajiny. Naša hlavná devíza je rozloženie mládeže, čím porazíme akýkoľvek národ. Zbavíme ich spoločnosti ich mládeže, rozložíme ju sexom, rockovou hudbou, násilím, alkoholom, fajčením, drogami, t.j. zbavíme ich spoločnosti, budúcnosti“. „Hitler bol hlúpy chlapec, lebo konal otvorene. Musel plniť dôležitú robotu, spáliť milióny ľudí, postrieľať, zakopať a pod. Nechal za sebou krvavé stopy. Ale my konáme prefíkanejšie, po nás neostanú stopy, ale zasejeme medzi národmi strach, strach o život, ktorý nás nebude stáť nič. Strach o svoje pracovné miesto, ktoré môže kedykoľvek stratiť. Strach o budúcnosť. Strachom budeme oslabovať národy. My pod zámienkou demokracie dáme slobodným debilom monarchiu. Každému bábkového prezidenta a čo najviac osláv, svetiel, pompy. Monarchia je dobrá tým, že všetku energiu nasmerováva do zmätku a odpútava od  našej tajnej, aktívnej práce v štruktúrovaní obyvateľstva na vzor, ktorý potrebujeme. Spôsobom výmeny kádrov na najvyšších miestach silových štruktúr posunieme ďalej našich ľudí na čelo armády, ministerstva vnútra, Federálnej služby, špeciálnych jednotiek, čím všetko bude priamo podliehať prezidentovi, t.j. nám. My budeme mať v rukách iba povrázky, ktoré idú k rukám prezidenta a my budeme za tieto povrázky ťahať tak, ako potrebujeme my na dosiahnutie nášho grandiózneho plánu."

Ale môžeme čítať aj ďalej: 

"Slovanstvo, spojenie Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, tie najnepokornejšie národy sveta - nepokorní sú kvôli svojim psychickým a rozumovým schopnostiam, ktoré vychádzajú z mnohých pokolení predkov a aj génov, ktoré sa nedajú nijako upravovať. Slovana, Rusa, Bielorusa, Ukrajinca možno zničiť, ale nikdy ich nemožno poraziť. A preto toto semeno treba zlikvidovať, najskôr rýchlym znížením ich počtu. Na planéte sa intenzívne otepľuje klíma, pustina sa presúva na sever rýchlosťou 10 km za rok. Strata vody na Zemi postupuje rýchlosťou 25 m za rok. O 20-30 rokov bude treba uvažovať o presídlení veľkých más civilizovaných národov severne od ich terajšej lokality. V tom čase na Kubáni, v Rostovskej oblasti, na Ukrajine bude subtropická klíma a na severe Ukrajiny klíma dnešného Zakaukazska. Slovania sú tu iba dočasní hostia a musia byť odsunutí. Vyženieme ich ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malé severné teritórium, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom - ako sú indiánske rezervácie v USA. Všetci Slovania - 300 miliónov - sú určení na likvidáciu. Za nimi majú ísť Židia“. Tieto dokumenty sú dnes odtajnené, dajú sa nájsť na internete a prečítať. Okrem toho tam možno nájsť aj ďalšie dokumenty a zaujímavé materiály, zacitujme si napríklad generála Powella: "Rusko musí zabudnúť, že má nejaké záujmy v republikách bývalého ZSSR. Nedovolíme Rusku zasahovať do záležitostí bývalého ZSSR, lebo obnovenie ZSSR nezapadá do strategických cieľov vlády USA." Pozrime sa aj na úryvky z direktívy Rady bezpečnosti USA č. VS 20/1: "Na území rozpadnutého ZSSR sa nesmie uchovať vojensko-ekonomický potenciál, ktorý v budúcnosti, nezávisle od sociálneho zriadenia na tomto území by sa mohol znovu obnoviť, konsolidovať sa, a tak sa stať potenciálnou hrozbou americkej hegemónii. Nie je dôležité, aká bude vláda budúceho Ruska, ona vždy musí ovládať len ohraničený vojenský potenciál a musí existovať v stave plnej ekonomickej závislosti od USA. 
  
 Od Ruska sa vyžaduje: 

1. Demontáž vojenských zariadení a plné odzbrojenie 
2. Odchod z kľúčových geopolitických regiónov planéty
3. Zničenie najskôr vojensko-ekonomického potenciálu a potom aj celej industriálnej základne porazenej krajiny." Zatiaľ všetko išlo viac-menej podľa plánu. Naša úloha je pochopiť podstatu tohto konania, teda nepostupovať v nevedomosti a tieto plány spoločne so všetkými Slovanmi prekaziť, inak neprežijeme ! Slovania ako jednoliaty národ nesmú dovoliť medzi sebou vnútorné rozoštvávanie, a takto sa nám to podarí. Paradoxne napríklad už aj verejná mienka v Izraeli dávno prešla na stranu Ruska v ukrajinskom konflikte. Židia - tí, ktorí rozmýšľajú - už pochopili, že v novej dobe už nemožno postupovať proti Slovanom, lebo zahynú aj oni. Tu treba rozlišovať medzi Židmi a Sionistami, ktorí sa považujú za elitu, a ktorí nepovažujú ani ostatných Židov za rovných, skôr naopak. Ide naozaj o všetko!

No a na dôvažok nezabúdajme, že horeuvedené fakty pochádzajú výlučne z ich vlastných materiálov, z materiálov tých, ktorí sa volajú Svetová vláda. USA - podľa vlastných slov ich diplomatov - investovali do Ukrajiny 5 miliárd dolárov na to, aby tam bola taká slobodná vláda akú chce USA. Treba nám vedieť, že tí, ktorí podporovali priamo aj nepriamo Majdan predstavujú iba 16% obyvateľstva Ukrajiny. A tí najradikálnejší zo Západnej Ukrajiny - fašisti - tvoria iba 10% obyvateľstva Ukrajiny. No a títo zakázali ešte aj používať jazyk - ruský jazyk - ktorý používa 70% obyvateľstva Ukrajiny, hoci Rusov priamo je niečo okolo 9 miliónov. Obyvateľstvo Ukrajiny neraz hlasno na rôznych mítingoch protestovalo proti vláde, ktorá prišla k moci násilným spôsobom a ani zďaleka nepredstavuje mienku ani len polovice obyvateľstva, no západné médiá počúvajú iba tých, ktorých sami inštalovali a financovali. Sumu, ktorú Západ reálne "investoval" do Ukrajiny je potrebné minimálne strojnásobiť, ak berieme do úvahy rozličné granty EÚ a iných krajín NATO, granty zo zdrojov spravodajských služieb, ktoré sa nikde nikdy nepublikovali. Akonáhle Janukovič odmietol asociačnú zmluvu - vieme prečo - tak hneď ako šibnutím čarovnej paličky sa objavili tisíce ľudí na Majdane, kde okrem každodennej, pravidelnej varenej stravy, 3x denne sa tešili aj kultúrnym programom, vystúpeniam rozličných umelcov a podobne. No to nebolo všetko, postupne sa začala rozdávať už spomenutá výstroj a výzbroj. Odkiaľ sa na to brali peniaze? Podľa údajov analytika Sergeja J. Glazeva, poradcu prezidenta Putina v otázkach regionálnej ekonomickej politiky, stálo (a stojí) USA udržiavanie ukrajinského protestu 20 miliónov dolárov týždenne. Ale peniaze sú iba jedna strana mince. Oveľa dôležitejší vklad do Majdanu bolo to, že americké veľvyslanectvo v Kyjeve sa v skutočnosti zmenilo na štáb vzbúrencov. Využívajúc diplomatickú imunitu americkí diplomati realizovali stretnutia s lídrami protestantov, realizovali inštruktáže, rozdávali zbrane a verbovali bojovníkov. Čo sa nepodarilo pokojným spôsobom, to chcú USA dosiahnuť riadeným chaosom. Ak by si bol Janukovič dovolil rozhodne zakročiť proti majdanovcom - čo určite mal - tak 20 rokov cielenej roboty amerických diplomatov a 15 miliárd dolárov by letelo hore komínom. To sa nesmelo stať.

   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka