Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Ruská propaganda – dopis Putinovi         

Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je  třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti Rusku, národ  rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr vraždit bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické  elity a s jejich pomocí změnit uvažování jedné části velikého národa až do  toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské. Vše ostatní je jenom otázka
 času.

                                   (Otto von Bismarck, německý kancléř v letech 1862-1890)

Prezident Ruskej federácie

Vladimír Vladimirovič Putin

Kremeľ

1010 00 Moskva

 Vec:       žiadosť o prijatie do zamestnania

 Vážený pán prezident,

na základe informácii z dôveryhodných zdrojov, za ktoré sa v každom prípade dajú považovať niektoré seriózne a predovšetkým absolútne nezávislé slovenské média a spravodajské internetové servery, citujúce bezpečnostného experta Inštitútu pre stredoeurópsku politiku Jaroslava Naďa, som sa dozvedel, že zamestnávate špecialistov, tzv. internetových trollov, ktorí si môžu zarobiť 700 až 1000 eur mesačne za písanie proruských komentárov na internete.

Pre istotu som si overil uvádzaný prameň a presvedčil som sa, že idem správnou cestou. Veď kto už môže byť kompetentnejší, ako ustanovizeň na tvorbu verejnej mienky v Strednej Európe a jej bezpečnostný expert, ktorý podľa mojich zistení mal ešte v nedávnej minulosti sľubnú kariéru pri zastupovaní SR pri NATO v Bruseli. Jeho odbornosť mala byť ohodnotená na 16 000 euro mesačne. Pokiaľ by to bola pravda, tak to by bol poriadny trollisko a mohol by sa stať i mojim vzorom. Náš pán prezident by mu určite závidel, veď s takýmto platom by potešil oveľa viac chudobných.

Z vyššie uvedených dôvodov si dovoľujem požiadať Vás o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu internetový troll na úseku proruskej propagandy.

Svoju žiadosť odôvodňujem vidinou celkom slušného zárobku 700 – 1000 euro mesačne, pričom podľa dostupných informácií sa dá predpokladať, že ide o prácu z domu, čo by mi celkom vyhovovalo vzhľadom na možnosť rozvrhnutia pracovného času podľa aktuálnych možnosti.

K mojej osobe môžem uviesť, že mám niekoľkoročné skúseností s prácou v zahraničí, kde som pracoval v oblasti čistenia. V Anglicku som umýval okna, v Nemecku podlahy a v Rakúsku zadky solventných dôchodcov. V tejto profesii som získal i certifikáty tzv. cleaning specialist. Mam ich zavesené na stene hneď vedľa vysokoškolských diplomov. Jeden je z oblasti techniky, druhý z humanitárnych vied. Prepáčte, že neuvediem konkrétne odbory štúdia. Po desiatich rokoch som ich zabudol.

Na mierne pokročilej úrovni ovládam niekoľko jazykov, okrem slovenčiny, češtiny a poľštiny, tiež ruštinu, angličtinu a nemčinu. V prípade potreby, mám tým na mysli možné zvýšenie platu, som schopný zdokonaliť sa v každom uvedenom jazyku v priebehu pár mesiacov. Veď ako sa hovorí, keď ide o peniaze, tak sa i čínština dá naučiť za dva týždne.

Vlastním osvedčenie na vedenie motorových vozidiel všetkých skupín, moja prax v tomto smere je cca 500 000 km, viac menej bez nehody.

Viem ako tak pracovať s PC a internetom (kde som sa tiež dozvedel o tejto pracovnej príležitosti).

Okrem už uvedeného, podanie mojej žiadosti podnietil i kladný vzťah k trollom. Nechcem sa chváliť, ale keď sme na rybách v Nórsku, tak má takto volajú moji kolegovia, najmä keď pozapletám vlasce na viacerých udiciach. Figúrky týchto bytosti vozíme domov ako suveníry, aj keď v poslednom období je ich ťažko zohnať. Ja osobne mám najradšej trolla ležiaceho, ktorého obrázok Vám Vladimír Vladimirovič posielam. Fotka zhmotňuje moju predstavu o zamestnaní u Vás. Tak isto mám určité skúsenosti i s trollingom. Touto loveckou metódou sa mi už podarilo chytiť niekoľko pekných šťúk. To len aby ste vedeli, že v tejto oblasti nie som úplný začiatočník.

Len ešte neviem, či ponúkaná mzda je v čistom alebo hrubom, a či si budem musieť daňové priznanie spracovať sám, alebo to urobí zamestnávateľ. Pokiaľ by to bol hrubý plat, tak nie som si istý, či by som to zobral, pretože podľa posledných prieskumov hodinová cena práce v SR je 9,7 eur, čo by v mesačnej kalkulácii znamenalo pekných 1600 E, a to by som sa teda radšej zamestnal u nejakej firmy v našej republike.

Tiež neviem, čo je to ta propaganda. Ak je to niečo, čo ako zle jazyky tvrdia, robia niektoré naše média a rôzne inštitúty a experti žijúci zo zbierok a poukazovania dvoch percent daní svojich priaznivcov, a súvisí to s vymývaním mozgov súčasnej populácie, tak to by mi mohli byť prospešné už zmieňované certifikáty z oblasti čistenia, alebo ako my tomu hovoríme cleaningu.

Tak to by bolo zatiaľ všetko, prípadne otázky zodpoviem na vstupnom pohovore, na ktorý sa veľmi teším.

So srdečným pozdravom

Váš ............

P. S. Práve som sa dozvedel, že prieskum ohľadom výšky ceny práce robili síce v Slovenskej republike ale v paralelnom vesmíre a tam by sa mi cestovať nechcelo. Preto by som sa radšej zamestnal u Vás.

Sľúbený obrázok – troll ležiaci

Zdroj

Vložil Peter Lehocký

http://aeronet.cz/news/ruska-propaganda-dopis-putinovi/


Raráškov zoznam

http://www.nadhlad.com/content/raraskov-zoznam

Prednedávnom nás šokoval insitný kontrarozviedčik Juraj SMATANA, keď sa stotožnil s názorom Pavla ŠAFRA ohľadom kritérií označenia nejakej osoby za „agenta Putinovho Ruska“. Bez ohľadu na to, či osoba podpísala „nějaký vázací akt ruské tajné službě“, podľa mienky SMATANU a ŠAFRA je možné označiť ju za ruského agenta, a to na základe prezentácie určitých názorov. Medzi takéto názory patrí presvedčenie, že Krym nebol anektovaný, keďže tam prebehlo referendum; že na Ukrajine prebieha občianska vojna bez priamej účasti Ruska; že za vojnu na Ukrajine je zodpovedný Západ; že Ukrajinu ovládajú fašisti a že kam príde americká armáda, tam umierajú ženy a deti.
 
Inšpirovaní metodikou SMATANU a ŠAFRA, Smatanovým zoznamom webov, ktoré „šíria proruskú propagandu“ a tiež (dnes v istom prostredí mimoriadne populárnym) pojmoslovím zahrňujúcim termíny „ruský agent“, „užitočný idiot Putina“ a „ruský troll“, podujali sa členovia kolektívu pod vedením Slavomíra RARÁŠKA zostaviť vlastný zoznam agentov a užitočných idiotov Západu. Ocitli sa na ňom nielen osoby, ktorých konanie v prospech tajných služieb členských štátov NATO a západných mocností vo všeobecnosti bolo stanovené obdobnou metodikou, ako používa SMATANA a ŠAFR, ale aj osoby, o ktorých máme informácie spoľahlivejšej a serióznejšej povahy. Zoznam bol vypracovaný v spolupráci s kolektívom záujemcov o zodpovedajúcu problematiku, ktorí, podobne ako v prípade Smatanovho zoznamu, navrhovali zaradiť do zoznamu ďalšie mená v diskusii pod poznámkou na Facebooku. Diskusia bola živá a plodná; zahrňovala až 75 konštruktívnych diskusných príspevkov. Pozornosť, ktorú vzbudil náš zoznam, nás prekvapila: kým Smatanov zoznam za niečo vyše mesiaca zdieľalo 427 ľudí, ten náš mal v priebehu len 48 hodín 129 zdieľaní na Facebooku. Ďalšie zdieľania pritom rýchlo pribúdali a zdalo sa, že sa z nášho zoznamu stane facebookový trhák. Žiaľ, po útoku trollov Washingtonu Petra FARÁRIKA, Mariana JASLOVSKÉHO a kol., ktorí zrejme neporozumeli našim predchádzajúcim zdvorilým upozorneniam, že o komunikáciu s osobami ich typu jednoducho nemáme záujem, Facebook Raráškov zoznam spolu s jeho facebookovým profilom zakázal. Neradi by sme však verejnosť ukrátili o jeho obsah a preto ho zatiaľ sprístupňujeme aspoň touto cestou. Zároveň zverejňujeme identický príspevok na blogu na Pravde; uvidíme, ako dlho sa tam ohreje. Naďalej platí naša výzva, aby prípadní záujemcovia o rozšírenie zoznamu navrhovali (s patričným odôvodnením) ďalšie mená, a to v diskusii pod zoznamom alebo mailom na adresu slavo.rarach (zavináč) gmail (bodka) com. Nižšie uvedený zoznam stále aktualizujeme.
 
Neúplný, ale stále aktualizovaný zoznam agentov západných tajných služieb a užitočných idiotov Západu
  1. apríl 2015 o 17:03
Nasledujúci zoznam bol vytvorený tímom ľudí, ktorí sa zaujímajú o problematiku ovplyvňovania verejnej mienky na Slovensku zo strany tajných služieb členských štátov NATO. Zoznam, ktorý zatiaľ obsahuje prevažne osoby činné v SR, sa postupne rozširuje predovšetkým o osoby aktívne v záujmovom priestore ČR. Priamou inšpiráciou pre vytvorenie zoznamu bolo dielo Juraja SMATANU a kol. "Neúplný, ale stále aktualizovaný zoznam webových stránok, ktorých linkovaním si koledujete o moju odbornú starostlivosť" a tiež stránka "Seznam ruských agentů na českém internetu". Zoznam vzniká z vlasteneckých motívov ako reakcia na zvýšenú intenzitu vedomej či nevedomej spravodajskej aktivity zo strany prevažnej časti nižšie menovaných osôb v súvislosti s prebiehajúcou ukrajinskou krízou. Menované osoby v mene "spojeneckých záväzkov" a snahy dosiahnuť súdržnosť obyvateľstva čo do postojov k "jednotnej pozícii Európy voči RF" de facto pracujú v prospech cudzích záujmov. Konajú pritom proti záujmom ľudu ich vlastnej krajiny, ktorý si z prevažnej časti želá udržiavať stredovú pozíciu v aktuálnom konflikte Západ – RF. Časť menovaných osôb sa venuje zhromažďovaniu informácií k predstaviteľom občianskych hnutí v ich vlastných štátoch. Iná časť zhromažďuje citlivé informácie k dianiu v záujmovom priestore RF a východnej Ukrajiny alebo sa usiluje toto dianie ovplyvniť prostredníctvom spravodajských aktivít. Ďalšia časť týchto osôb sa prostredníctvom spravodajských hier, diskreditačných kampaní, mediálnych manipulácií a dezinformovania spoločnosti usiluje ovplyvniť verejnú mienku v ich štáte v neprospech protistrany. Navrhnúť zaradenie osoby do zoznamu možno prostredníctvom diskusie k tejto poznámke "Neúplný, ale stále aktualizovaný zoznam agentov západných tajných služieb a užitočných idiotov Západu". Riadne zdôvodnenie návrhu je nutné buď otvorene v diskusii alebo v rámci súkromných správ.
 
Agenti slovenských (Vojenské spravodajstvo, SIS) a zahraničných (ČR, USA a i.) tajných služieb medzi tzv. politickými a bezpečnostnými analytikmi
meno a priezvisko krytie poznámka
Alexander DULEBA SFPA SR
Ivo SAMSON IBOŠ SR
Robert ONDREJCSÁK CEENA SR
Juraj MARUŠIAK SAV SR, Poľsko
Oľga GYARFÁŠOVÁ UK, IVO SR, USA
Marián MAJER SAS, CEPI SR
Jaroslav NAĎ CEPI, SAC SR
Rastislav KÁČER SAC USA, SR
Milan NIČ SAC USA, SR
Pavol DEMEŠ GMF, MZV SR USA; financovanie a koordinácia činnosti NGOs
Martin BÚTORA IVO, KP SR USA
Grigorij MESEŽNIKOV IVO USA, Izrael
Marek KAPUSTA OSF USA
Adam ČECH EH ČR
Ivana SMOLEŇOVÁ PSSI USA, ČR
Dalibor ROHÁČ Cato Institute USA
Jiří PEHE CESTA USA
 
Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti Západu medzi tzv. občianskymi aktivistami a blogermi
meno a priezvisko poznámka
Juraj SMATANA "Zmena zdola", zastupiteľstvo TSK
Juraj MESÍK Svetová banka, manžel feministky a bojovníčky za práva deviantov Oľgy PIETRUCHOVEJ
Elena GLUSHKO rozpracovaná a získaná na spoluprácu v prospech služieb členských štátov NATO počas štúdia na Central European University, BUDAPEŠŤ
Ľubica KOTMÁNIKOVÁ Smatanov nohsled, hysterická podporovateľka všetkého ukrajinského
Juraj RIZMAN Greenpeace Slovensko
Marian JASLOVSKÝ hudobník, bloger
Andrej LÚČNY informatik, "občiansky aktivista"
Vladimír SKOKNA cyklista, "občiansky aktivista" a známy checker ideologických protivníkov
Peter WEISSENBACHER IĽP, homolobista podporujúci extrémistické skupiny FEMEN a PUSSY RIOT
Hana FÁBRYOVÁ homolobistka podporujúca extrémistické skupiny FEMEN a PUSSY RIOT
Martin C. PUTNA český "literárny vedec"
Peter FARÁRIK bloger, Dennik N
Ján BENČÍK bloger, Dennik N
 
Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti medzi politikmi
meno a priezvisko krytie poznámka
Mikuláš DZURINDA poradca P. POROŠENKA USA
Eduard KUKAN poslanec EP SR
Ivan MIKLOŠ poradca ukrajinskej vlády USA
Daniel LIPŠIC NOVA USA, Izrael
Jana ŽITŇANSKÁ NOVA USA
Robert ŽITŇANSKÝ NOVA USA
Juraj PETROVIČ OKS USA
Ondrej DOSTÁL OKS USA
František ŠEBEJ poslanec za MOST-HÍD USA, Izrael
Peter OSUSKÝ poslanec za SAS USA
Magda VÁŠÁRYOVÁ nezávislá poslankyňa USA, Poľsko, v minulosti SR
Iveta RADIČOVÁ SAV USA, Izrael
Martin POLIAČIK poslanec za SAS USA
Jaromír ŠTĚTINA poslanec EP USA
Lubomír ZAORÁLEK ČSSD, MZV ČR USA
Karel SCHWARZENBERG TOP 09 USA
Alexandr VONDRA ODS USA
Miroslava NĚMCOVÁ poslankyňa za ODS užitočný idiot
Miroslav LAJČÁK MZV SR kariérny riťolez
Andrej KISKA prezident SR USA
Richard SULÍK SAS užitočný idiot
Ivan ŠTEFANEC poslanec EP užitočný idiot
 
Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti Západu medzi tzv. novinármi
meno a priezvisko poznámka
Tomáš KYSEĽ Aktuality.sk
Petra PROCHÁZKOVÁ SME.sk
Mirek TÓDA SME.sk, Dennik N
Jana SHEMESH SME.sk, Dennik N
Martin ŠIMEČKA SME.sk, Dennik N
Michal HAVRAN ml. jeToTak.sk, RTVS
Braňo DOBŠINSKÝ RTVS
Štefan HRÍB .Týždeň
Andrej BÁN .Týždeň
Andrej MATIŠÁK Pravda.sk
Jozef RYBÁR Aktuálne.sk
Juraj ČOKYNA SME.sk, Dennik N
Konštantín ČIKOVSKÝ SME.sk, Dennik N
Tomáš GÁLIS SME.sk, Dennik N
Matúš RITOMSKÝ priestori.sk, SME.sk
Mikuláš KLANG Aktuálně.cz
Pavel BAROCH Aktuálně.cz
Martin FENDRYCH Aktuálně.cz
Simona KRÁLOVÁ BBC
Vladimír ŠEVELA ECHO24.cz
Věra ŽILKOVÁ iDnes.cz
Pavel ŠAFR Svobodné fórum
Miroslav KARAS ČT
 
raráškov zoznam
 
Z diskusie na Facebooku:
 
Oznam v súvislosti s množiacimi sa otázkami a ponosmi zo strany dotknutých osôb. Vo vzťahu k ľuďom, ktorí majú výhrady či otázky týkajúce sa svojho zaradenia do zoznamu, budeme uplatňovať obdobný postup, ako v minulosti podľa dostupných informácií volil Juraj SMATANA. Máme na zreteli jeho postoje v čase, keď sa naňho obracali predstavitelia webov, ktoré sa chtiac či nechtiac ocitli na jeho zozname. Touto cestou "nespokojencov" en bloc informujeme, že je našou vecou, s kým si prajeme udržiavať komunikáciu. Nech sa na nás nehnevajú za to, že o komunikáciu s osobami ich typu jednoducho nemáme záujem.
 
Čo sa týka Jaroslava NAĎA, Roberta ONDREJCSÁKA a ďalších absolventov UMB v BANSKEJ BYSTRICI, považujeme za vhodné podotknúť, že povaha akademického pracoviska, z ktorého vzišli, čoby náborovej bázy SIS, determinovala aj ďalšie životné osudy menovaných pánov.
 
Súčasne chceme vyhlásiť, že zodpovednosť za dopady zverejnenia tohto zoznamu a diskusných príspevkov pod ním nesie osoba Juraja SMATANU, trvale bytom Nábrežná 999/13, POVAŽSKÁ BYSTRICA, tel.č.: 0907 034 666. Aktivity menovaného indivídua viedli k verejnému osočeniu osôb s odlišným názorom na zahraničnopolitické dianie a k šíreniu a ďalšiemu prehĺbeniu polarizácie a atmosféry nevraživosti v našej spoločnosti. Na nami zverejnený zoznam sa dostávajú osoby, ktoré konajú nepriateľsky a zradcovsky voči záujmom svojho štátu a jeho obyvateľstva.
 
 
 
 
 
Aktualizácia z 12. 4. 2015 o 15:50 hod.
 
Zdá sa, že sa niekomu naša aktivita veľmi nepáči. Náš blog na Pravde vymazali kompletne celý bez akéhokoľvek vysvetlenia o 19 minút od zverejnenia prvého príspevku. Nech žije sloboda slova!
 
 
 
 
 
poznámka z nadhľadu:
Zoznamy trollov vraj možno robiť iba z jednej strany. Nesloboda slova sa prejavila aj na facebooku, aj na blogerisku Pravdy - na oboch týchto portáloch bol Raráškov zoznam scenzurovaný, lepšie povedané zmazaný. Napriek tomu, či práve preto, Raráškov zoznam anglosionistických trollov z webu už nikdy nezmizne.
Koniec-koncov, taký zoznam jestvuje virtuálne už dávno, ľudia tamtých úchylov poznajú a nemožno pochybovať, že im tie veci nikdy nezabudnú. Vlastne jestvujú milióny zoznamov anglosionistických špín - každý človek má svoj.
Je úplne zbytočné, aby sa ich pokúšali zmazať - to sa im nikdy nepodarí.
Smatanov zoznam neurobil žiaden Smatana (podobné zoznamy robia, naopak, takmer všetci alternatívci, aby zosumarizovali dobré linky), tento bezcenný pamflet "urobili" média, ktoré ho vytiahli a nafúkli. Podstatný naozaj nie je ten nezmysel či ten neužitočný idiot - podstatné sú tie agresívne militaristické tlachy, ktoré zaznievajú teraz okolo toho. Ale dobre, aj tým sa ľudia prispôsobia (a budú postupovať rovnako agresívne).
Naposledy sa nenávisť pravdoláskarov prejavila v totálne jednostrannej debate v RTVS u Havrana, viď článok Branislav Fábry, ktorú som sám celú pozrel, dobre sa baviac, a aj by som napísal o nej viac, keby tí ľudia stáli aspoň za ten čas. Ale odporúčam si to pozrieť na pozadí, tak popri inej činnosti, nech viete, že oni, aj keď všetci vyzerajú ako šašovia, to myslia vlastne smrteľne vážne. Ak sa nebudete brániť a ak ich netrafi šlak - špeciál Mesík sa zdá byť na kraji takej udalosti- tak vás budú strieľať ako vlastizradcov.
 
 
 
Autor: 
Rarášek


Platené „trollovanie“ z Ruska? A čo 25-ročné trollovanie z USA?

http://www.beo.sk/udalosti-zo-sveta/1958-platene-trollovanie-z-ruska-a-co-25-rocne-trollovanie-z-usa

Za posledné týždne sa akoby roztrhlo vrece s článkami, reláciami a reportážami na tému internetoví „trollovia“. A čo je ešte zaujímavejšie, títo internetoví „trollovia“ sú vraj platení priamo z Ruska, napr. ruskou kontrarozviedkou. Ich údajnou úlohou je manipulovať verejnou mienkou. Napr. tým, že dávajú protizápadné a proruské komentáre pri rôznych článkoch, na sociálnych sieťach ap. Takíto „trollovia“ si môžu údajne zarobiť aj 1000 eur mesačne. K týmto plateným „trollom“ sa pridávajú ešte aj tzv. užitoční idioti, ktorí trollujú na internete zadarmo, z presvedčenia.

Asi takto nám to ozrejmil, „expert“, ba aj „analytik“ Jaroslav Naď z Inštitútu pre stredoeurópsku politiku. Počuli ste niekedy o takom inštitúte? Istotne je veľmi potrebný. Vznikol v zime roku 2013, hovorí si think-tank a jeho cieľom je „pomôcť Slovensku rovnako ako iným krajinám strednej Európy aktívnejšie prispieť do formovania politiky EÚ a NATO“.

O ich pozadí sa informácie hľadajú ťažko, avšak strohá informácia v pätičke ich webovej stránky je dosť veľavravná: „This website is developed with the support of NATO“.

Inými slovami: celý tento pseudo think-tank je piatou kolónou na Slovensku – súčasť vojenskej mašinérie NATO. Trolling, avšak v oveľa sofistikovanejšej a vplyvnejšej podobe.

NED (National Endowment for Democracy) je nezisková organizácia USA založená v roku 1983, ktorá ma za cieľ šíriť „nenásilnými metódami“ demokraciu za hranicami USA. V podstate zastrešuje grantové schémy pre organizácie, ktoré pôsobia v rôznych krajinách a „šíria demokraciu“.

V skutočnosti robia najmä to, že obhajujú vojny vedené v záujme USA. Spolupracovníkov v cieľovej krajine (z pohľadu vlastenca ide o zradcov, či kolaborantov) vedia vždy dobre zaplatiť.

Napr. vyše 50 organizáciám na Ukrajine išlo za rok 2012 z rozpočtu USA 3 381 824 dolárov na indoktrináciu v zhode s americkými geopolitickými záujmami. Výsledok vidíme dnes. Zlikvidovaná krajina jednou nohou v otvorenej vojne, pôsobiaca ako rozbuška pre veľký konflikt v Európe a možno aj svete.

Najpríbuznejšie organizácie k Inštitútu pre stredoeurópsku politiku sú na Slovensku azda Slovenská atlantická komisia (SCA) a Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). Ďalšie najznámejšie indoktrinujúce prozápadné organizácie pôsobiace na Slovensku sú:

  • Centrum pre analýzu sociálnej politiky (S.P.A.C.E.)
  • Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy (M.E.S.A 10)
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
  • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
  • Inštitút pre verejné otázky (IVO)
  • Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
  • Nadácia F. A. Hayeka

Za tie roky ovládli mediálny priestor, sú silno zastúpení na akademickom poli i v štátnej správe a samospráve, vrátane parlamentných výborov, ministerstiev. A sú tiež v medzinárodných organizáciách, kde by mali zastupovať slovenských ľudí.

Prečo sa tak boja?

Profesionálny troll Jaroslav Naď financovaný vojenskou organizáciou NATO s jasnými agresívnymi cieľmi ide rozprávať o nejakých bezvýznamných diskutéroch na internete ako o predĺženej ruke ruskej kontrarozviedky. Bez serióznych dôkazov. A moderátori na JOJke rovnako hlúpo ladení budú vravieť, že kvôli tomu sme v informačnej vojne.

Celkom absurdná situácia. Na jednej strane rôzne „think-tanky“ od výmyslu sveta, plné popredných „expertov“, „analytikov“, „odborníkov“, skrátka vševedov. Spolu s nimi masové médiá vlastnené oligarchami alebo priamo západnými kapitalistami. A keď tu občas zopár ľudí s nulovým vplyvom napíše na internete, že nepovažujú za vhodné nás vliecť do vojny proti Rusku, zrazu táto 25 rokov budovaná indoktrinujúca mašinéria hovorí o informačnej vojne, internetových „trolloch“ a užitočných idiotoch.

Čoho sa boja, keď sú sily také nevyrovnané? Jedine pravdy.

Iba blázon či zradca slovanstva by mohol chcieť vojnu s Ruskom. A tí vojnoví zločinci z NATO dobre vedia, že sme jedna krv, ktorú treba rozdúchať proti sebe, aby dosiahli svoje. Snáď zdravý rozum a pud sebazáchovy zvíťazí a smažení budú práve a jedine strojcovia tohto zla. 

Hraná alebo predstieraná paranoja?

Jaroslav Naď z troll-tanku Inštitútu pre stredoeurópsku politiku zachádza však ešte ďalej a nechá sa do médií počuť:

„Máme tu niekoľko tisíc vyzbrojených a vycvičených ľudí, ktorí sú prepojení s Ruskom, sú platení z Ruska a mnohí z nich tam boli trénovaní.“ Obáva sa vraj „podobného scenára, aký nastal vlani na Kryme, kde sa tiež z ničoho nič objavili tzv. zelení mužíčkovia“. „V správnej chvíli sa aj tu môže objaviť niekoľko tisíc ozbrojených ľudí a začnú nám robiť problémy. To je veľmi veľké riziko, na ktoré by si mali dať spravodajské služby pozor,“ uzavrel vševed Naď.

Toto je už dosť vážna situácia. Obávať sa zelených mužíčkov, ktorých je tu vycvičených niekoľko tisíc. A obávať sa toho, že tu nastane to, čo na Kryme, je už silná káva. Expert musí byť už preanalyzovaný, aby prirovnával Krym k Slovensku, ale najmä si myslel, že sú tu tisíce ľudí vycvičení Ruskom.

Paradoxne, zelení mužíčkovia sa objavili, ale v susednom Česku a išlo o konvoj amerických vojakov ako trápna demonštrácia sily. Žiaľ, naši českí bratia sa ako už po niekoľký krát za necelých 80 rokov ukázali, že sú vždy vďační za cudzie vojská, či ide o Nemcov, vojská Varšavskej zmluvy alebo Američanov, okupanta treba vždy vrelo privítať. Až mi je za nich trápne a dúfam, že u nás by sa chlieb a soľ s americkými vlajkami v ruke nekonali.

Ďalší úder proti slobode prejavu?

Celé toto „protitrollské“ ťaženie má vyznieť tak, že akonáhle nesúhlasíte s protiruskou politikou a zločineckým zoskupením NATO, tak si môžete vybrať. Buď ste troll platený z Ruska alebo užitočný idiot.

Jednoznačný pokus o efektívne odstavenie názorových oponentov. Niekomu by mohlo napadnúť, že troll kričí: chyťte trolla! Ale situácia je oveľa vážnejšia.

25 rokov budovaná piata kolóna volá po krvavej vojne a my zatiaľ tichým hlasom voláme po mieri.    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka