Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

"Rusové, vzdejte se nebo prohrájem..."            

Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je  třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti Rusku, národ  rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr vraždit bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické  elity a s jejich pomocí změnit uvažování jedné části velikého národa až do  toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské. Vše ostatní je jenom otázka
 času.

                                   (Otto von Bismarck, německý kancléř v letech 1862-1890)


Od jara roku 2014 ze nezastavily útoky Západu proti Ruské Federaci (dále RF). Ať už jsou to slovní tirády v podpoře pro utlačené Vzbouřené Pusinky, Putinem zneuznané hochy, či ony vyjádřené hospodářs­kými sankcemi.

Právě ty došly tak daleko, že francouzský prezident Hollande  žádal v prvním týdnu ledna 2015, aby pan Obama upustil od dalších sankcí proti RF. Čtyřicátý čtvrtý president USA totiž pozapomněl, že Rusko je obrovským odbytiš­těm zbytného EU produktu, jako je právě výroba kosmetického průmyslu francouzského atd.

Program soběstačnosti a nezá­vislosti Ruské Federace na dodávkách Západu, vyhlášený Vla­dimírem Putinem při zasedání Dumy 4. 12. 2014, začíná hlodat do plánů odbytu výroby a očekáva­ných zisků přátel USA.
Kdyby jenom to.

Už dříve Ruská Federace pro­jektovala sladit dodávky ruské nafty a zemního plynu do západní Evropy s rostoucí potřebou. Plá­novala další zásobovací sítě a nyní připravuje tak zvaný Jižní prou­tí (South Stream Pipelíne). Pro­jekt ovšem dráždí vyznavačku Čtvrtého Reichu paní Merkelovou, poněvadž s rostoucími RF dodávkami EU ztrácí ekonomickou váhu a vliv. Od minulého sezení G20 v Brisbane se snaží Putina vykolejit a zároveň proti němu buduje koalici, založenou na plynu slov. Ovšem právě Evropskou Unií při­pravované "kvantitativní ulehčení" (tištění nekrytých bankovek) dokládá její sílu. I když straníci paní Merkelové v intencích "Deutchland, Deutchland uber Alles..." už zcela nepokrytě vytrubují, že tato dáma nemá alternativu, leč vést odboj proti RF. A tak se dočítáme v posledních větách dvoustránko­vé snůšky The Sunday Times z 30.11.2014 (str. 36-37) “Putin anti-gay...”, že paní Merkelová je “neoddiskutovatelně vůdcem k jednání s Ruskem, které se stává hrozbou Evropě." I?!

The Sunday Times z 30. 11. 2014 také neopomenuly připome­nout, jak RF "svazuje" hospodářs­ky země Evropy na základě svých půjček!!! Hrozí se, že jen do Bul­harska RF investovalo sedm miliard L pro rafinerii Lukoll, a že Bul­harsko bude napojené na "South Stream Pipeline". Jakoby RF měla zakázáno s kýmkoliv obchodovat... Nebo jen s panským dovole­ním USA či NATO!?! Srbsko rov­něž podporuje projekt RF "South Stream" a nastojte nedávno mělo manévry spojené s vojenskými silami RF. Vojenské manévry patrně smí dělat jen NATO se svými (US) vazalskými státy, včetně s těmi co hraničí s RF. Rusko poskytuje technickou asistenci i Ma­ďarsku ve výši osmi miliard L pro výstavbu nukleární elektrárny PAKS. Pro Slovenskou republiku je RF klíčovým investorem v jejich energetickém sektoru. Podobné investice se odvážila RF rozjet také v Rakousku, Itálii a Francii. To jsou ty pí. Merkelové hrozby Ruska Evropě!

Paní Merkelová jako "neoddiskutovatelný vůdce Evropy" proti Putinovi to nemá jednoduché, i když je podporována svazkem Rothschildlandu (Izrael, USA, GB). Bojí-li se někdo vyslovit/oslovit Izrael tedy Deutchland uber Alles..." už zcela nepokrytě vytrubují, že tato dáma nemá alternativu, leč vést odboj proti RF. A tak se dočítáme v posledních větách dvoustránko­vé snůšky The Sunday Times z 30.11.2014 (str. 36-37) “Putin anti-gay...”, že paní Merkelová je “neoddiskutovatelně vůdcem k jednání s Ruskem, které se stává hrozbou Evropě." I?!
The Sunday Times z 30. 11. 2014 také neopomenuly připome­nout, jak RF "svazuje" hospodářsky země Evropy na základě svých půjček!!! Hrozí se, že jen do Bul­harska RF investovalo sedm mili­ard L pro rafinerii Lukoll, a že Bulharsko bude napojené na "South Stream Pipeline". Jakoby RF měla zakázáno s kýmkoliv obchodovat... Nebo jen s panským dovole­ním USA či NATO!?! Srbsko rovněž podporuje projekt RF "South Stream" a nastojte nedávno mělo manévry spojené s vojenskými silami RF. Vojenské manévry patr­ně smí dělat jen NATO se svými (US) vazalskými státy, včetně s těmi co hraničí s RF. Rusko po­skytuje technickou asistenci i Maďarsku ve výši osmi miliard L pro výstavbu nukleární elektrárny PAKS. Pro Slovenskou republiku je RF klíčovým investorem v jejich energetickém sektoru. Podobné investice se odvážila RF rozjet také v Rakousku, Itálii a Francii. To jsou ty pí. Merkelové hrozby Ruska Evropě!

Paní Merkelová jako "neoddiskutovatelný vůdce Evropy" proti Putinovi to nemá jednoduché, i když je podporována svazkem Rothschildlandu (Izrael, USA, GB). Bojíli se někdo vyslovit/oslovit Izrael tedy připomeňme, že pro něj staví Německo bitevní lodě. Zde obchodu nevadí, že byl holocaust...
Také tištění dalších "zelených žabích kůží’ USA paní Janičky Yellen proti Dvojhlavému orlu zla­tých pětirublovek nemá zítra šanci, a tak nezbývá než jen veliká
Merkelská výzva:

"Rusové, vzdejte se  nebo prohrájem..."

Euring Dr Bohumil Kobliha
Londýn, 9. ledna 2015


Politológ Oskar Krejčí na TA3 povedal skutočnú pravdu o situácii na Ukrajine, čo je v dnešnej dobe v hlavnom médiu krajiny EÚ vzácnosť (rozhovor začína od 1min.50 sek )

Prehľad všetkých amerických vojnových zločinov.

 http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx

 Stop fašizmu!

200 rokov vojenských konfliktov
 


KOLIK FAKTŮ O PUTINOVI

aneb co se v mainstreamu nedočtete !
Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12-krát, rozpočet na armádu 30-krát, hrubý domácí
produkt 12-krát.

Rusko se probojovalo z 36. v žebříčku HDP na 6. místo.

Zlaté státní rezervy zvětšil 48-krát.

Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3).

 
  Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5- krát. Průměrně důchody se zvýšily 14-krát.
  Svým postojem ubránil Sýrii.
  Zrušil "liberální" jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil  65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví.   Vyzvedl průmysl a zemědělství (Rusko 5. rok za sebou je na 2. – 3. místě ve světě v exportu obilovin, dokonce předběhlo i USA, které   jsou dnes na 4 místě).
  Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionů lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011, což v absolutních číslech znamená 71,5   násobné snížení úmrtnosti.
  Kromě toho Putin zrušil tzv. "Chasavjurtovskú smlouvu" (smlouva o vzájemných vztazích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím   přispěl k ukončení tzv. 1. čečenské války, zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku.
  "Postavil do latě" nevládní organizace a "5. kolonu" a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí.
  Protože dnes je trend pomlouvat Putina co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc   zajímavé.

•Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.  •Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků...) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.
•Vypakovali ze země všechny "neziskovky", napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).
•Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí "lidskoprávní" organizace.
•Zakázali geneticky upravené potraviny.
•Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii). •Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
•Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).
•Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními kožešinami.
Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz
oligarchů vměšovat se do politiky. Omezují jejich moc.)
Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů.
Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka,
drůbeže z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu a brambory
z EU... Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu.
V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.
Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.
Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.
Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak mně se zase zdá, že špatně to děláme tady.


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka