Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

KOMUNISTICKÉ PRAKTIKY ZNEUŽÍVANIA PSYCHIATRIE POKRAČUJÚ AJ V ZLOČINECKEJ PONOVEMBROVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE   

  

Otvorený list Štefanovi Hamranovi - prezidentovi Policajného zboru MV SR a Romanovi Mikulcovi - ministrovi vnútra Slovenskej republiky

Tatjana Šidlová - Slovakia -  Help me, please
Excuse me my bad english.
I am looking for a truly independent and able journalist from abroad with opportunity of publishing my case in an international daily in his or her country.
It is the case of a retiree, who has been for cca 35 years  persecuted  by Slovak intelligence and rotten judiciary connected to the former and organized crime.
I am 76,5 years old, alone,  425,20 eur per month,  I live outside  Bratislava -  in Dúbrava  (  middle of Slovakia  -  near  Liptovský Mikuláš).
The last 15 years I am the victim persecuted  by system - abusing of psychiatry  and law. My situation is very bad and hard.
Slovak  media are not interested to help me by publishing.
See, please, on text under my name about meritum of this case  at www.necenzurovane.net.
For further contact an interpreter to your language is needed.
My telephone line 0951 399 687  and PC are under surveillance by "mafia".
Thank you for your help.
Tatjana Šidlová
9. 11. 2022 in Dúbrava


Dovoľujem si obrátiť sa, páni, na vás so svojím problémom, keďže moje podania na vaše adresy zrejme nenašli odozvu.
Patrím k tej väčšine občanov, ktorí nemajú dôveru k polícii  a ja pritom  vychádzam z dlhoročných osobných skúseností.
Za ostatných 15 rokov sa cielené útoky proti mojej osobe v súčasnosti vyostrili natoľko, že som nielen existenčne likvidovaná, ale je mi vyhrážané neznámou osobou, že budem zlikvidovaná aj fyzicky.

Som terorizovaná organizovanou zločineckou skupinou v obci Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši, ktorá je pod ochranou kriminálnej polície  a dnes  už nepochybujem, že na opakovaných vlámaniach  bez môjho vedomia a súhlasu  do môjho obydlia majú účasť aj jej  príslušníci.
Všetky podrobnosti nájdete na mojom profile od 14. 1. 2022  - moje statusy a moje komentáre k nim  vám podrobne ozrejmia, čo tu ktosi okolo mňa zosnoval.  Okrem toho na stránke necenzurovane.net k môjmu menu publikované príspevky a k nim prílohy  vám ukážu, ako funguje "mafia" v orgánoch polície, prokuratúry a justície, ktoré majú "rozviazané ruky".
Keď som odhalila, kto vlastne ma chodí vykrádať, kto zneužíva  moje osobné doklady, korešpondenciu, písomnosti, pečiatku, kto mi odpočúva telefonáty a zneužíva ich obsahy,   čo som uviedla do trestného oznámenia vyšetrovateľovi Strcuľovi, odrazu  v súčinnosti s prokurátorom Volkovicsom  - ktorý mal byť údajne vlani vyšetrovaný pre nejaké trestné činy!  a sudkyňou Podhorcovou vypracovali návrhy na moje psychiatrické vyšetrenie a obmedzenie mi spôsobilosti na právne úkony.

Podobne som toto zažívala už v r. cca 2011  - kedy ma dokonca nimi najatí psychiatri označili za spoločnosti nebezpečnú  - hoci som mala všetky registre bez záznamov!!!  Na internete nájdete pod 1Nt/6/2013  - OS LM - Podhorcová - rozhodnutie z tej doby.
Napriek  telefonickému oznámeniu, že ma vykradli,  ani neskoršiemu trestnému oznámeniu si policajný orgán nekonal svoju povinnosť - neprišli  dokumentovať stav a zaistiť stopy - ani na opakované žiadosti adresované  vyšetrovateľovi Strcuľovi -  neskôr som pochopila, že dôvodom je fakt, že by museli zaistiť a dokumentovať aj vlastné!!!

Keďže mi nebolo umožnené nahliadnuť do spisu na kriminálke, nepoznám jeho obsah.   Jedno mi je ale jasné -  všetko je to pomsta za kritiku nezákonného konania spomenutých orgánov, resp. osôb, ktoré konajú na ochranu znalkyne Poloncovej, ktorá mi vykradla časť zdravotnej dokumentácie a ja som si dovolila toto opakovane zverejniť, ako aj poukázať na nečinnosť polície v LM, keď som podala trestné oznámenie pre tento Poloncovej skutok a  pre nepravdivý znalecký posudok v prospech pozemkovej mafie na Kysuciach.Okamžite som bola vtedy obvinená z trestného činu ohovárania - ktorí sa ale nedokazoval !!!

V súčasnosti sa opäť potvrdzuje, že v orgánoch polície a prokuratúry fungujú   jedinci spojení s organizovaným zločinom  - praktiky, ktoré proti mne používajú na to ukazujú a sú kompatibilné s tými, aké  používajú proti vytipovaným nepohodlným objektom  orgány policajných zložiek  ako v rozhovore pre "pluska"   dňa 6. 9. 2022 uvádza expríslušník NAKA Ján Kaľavský - pre svoje ciele hľadajú "ochotného" prokurátora a sudcu, ktorí im pôjdu po ruke.
Kto a na základe čoho vydal povolenie sledovať ma, vnikať v neprítomnosti do obydlia a okrádať ma?

Na akom základe mi opakovane vnikajú rôzne osoby do obydlia?  Jedným z mne známych je sused Mrázik so ženou a jeho komplic,  ktorí sa zúčastňujú ešte aj po podaní trestného oznámenia na vykrádaní mojich vecí, na ničení, na  zásahoch na dome a priľahlých objektoch.
Pre mňa po zistení, že za vecou stojí vyšetrovateľ Strcuľa,  zrejme priateľ starostu obce Janičinu  pôvodne príslušníka Justičnej a väzenskej stráže s miestom pôsobenia v budove, kde sídli OP a OS v LM, ktorý už v minulosti konal proti mne nadržiaval susedom,  stratilo  význam dopĺňať trestné oznámenie o ďalšie ukradnuté veci.

Nepochybujem, že si z akcií robia aj videozáznamy, aby dokazovali, čo sa ich netýka - neporiadok, v ktorom fungujem v obydlí. Určite si nenahrávajú to, čo mi za 15 rokov, odkedy som prišla do Dúbravy na prechodné bydlisko,  pokradli.  Na svojom fejsbúkovom profile priebežne zverejňujem, čo zisťujem ako ukradnuté, či poničené.
Keď ma policajné orgány dokážu roky odpočúvať a sledovať môj pohyb, prečo sa nezameriavajú na Mrázika a jeho komplica a ich príbuzných?   Keďže ma sledujú nezákonným spôsobom, určite sledujú aj moje texty na fejsbúku k tejto veci,  a teda podrobnosti im musia byť známe.
Ukradli mi napríklad aj doklady od  vozidla -  BA 283 LV - skúšala som poslať oznámenie na Krajský dopravný inšpektorát do Bratislavy, kde je evidované - po dvoch mesiacoch obvolávania mi akýsi policajt totiž povedal, aby som to poslala tam a  na klientske centrum  - zásielka sa vrátila - akýsi úrad ju odmietol prevziať!

Oslovujem vás, páni, aj preto, že vzhľadom na zneužitie mojich osobných dokladov,  pečiatky, právnych listín a korešpondencie netuším, čo všetko na môj vrub tento zločinecký gang  už napáchal podvodníckymi zmluvami, prevodmi.
Dôvod na obavy mám aj preto, lebo postupne som objavila, že  mi do obydlia boli nanosené cudzie veci a písomnosti, ktoré možno plánovali proti mne využiť ako základ pre ďalšie vykonštruované  trestné stíhanie. - v doplnkoch k TO som niektoré uviedla.
Opätovne poukazujem na to, že vyšetrovateľ odmietal vyslať príslušnú zložku  - po ktorej som ale našla stopy v dome  také, ktoré  nemohli pochádzať od obyčajného zlodeja!!! 
A prečo asi ma vyšetrovateľ varoval, že ak niekoho obviním a sa mu to nepreukáže, bude ma dotyčný žalovať?

Tak to by sme museli mať istotu, že polícia bude chcieť  vyšetrovať a dokazovať, však áno!
Zločinci z polície a prokuratúry  na mňa vykonštruovali celú tú situáciu, aby im zapadla do scenára - že si to robím sama, že predsa akoby sa niekto dostal dovnútra...!!!, keď nie sú na zámkach preukázateľné stopy, a tie pokradnuté veci  - to som si len mohla sama niekam založiť a som zabudla!  Nemohli by totiž inak tvrdiť a rozširovať o mne ,  že som duševne chorá  - ako napísal Volkovics - som vraj dekompenzovaná! -  a on koná vo verejnom záujme a je aj jeho osobným záujmom!!! prečítajte si prílohu k textu na stránke necenzurované, ako aj  odpoveď prokurátora Čižmárika z KP Žilina. 

Je zrejmé, že vám všetkým vyhovuje, že nejaký podliak  ma diskredituje falošnými posudkami a tvrdeniami a kamarátom odklepne, čo potrebuje.
Dovolím si vám položiť otázku: Môžu byť aj dôkazy duševne choré??? Zrejme nie - preto sa tak urputne bráni kriminálka dokumentovať stav.
Som presvedčená, že pre vás nebude problémom si vyžiadať spis od vyšetrovateľa -  priamo do rúk -  totiž elektronicky vám nemusí byť odoslaný celý jeho obsah.
Predpokladám, že máte na to  pracovnú silu, ktorá si preštuduje texty  na mojom fejsbúkovom profile, aby ste nadobudli kompletný obraz o trestnom čine, ktorý je proti mne páchaný aj príslušníkmi  policajného orgánu.
Predpokladám, že je v moci polície zistiť osobu, ktorá mi volala pod falošným menom Makedonová ako som uviedla do doplnenia TO.
Keďže z môjho domu zmizli všetky písomnosti o  minulých priestupkoch  proti mne a môjmu majetku a týkali sa Mrázovej, Mrázika, príbuznej starostu,  ktoré  boli evidované na  polícii v LM a mala som ich v kópiách doma,  i moje podania proti starostovi, je bez diskusie, kto patrí do spomenutého gangu a že sa mi mstí - vrátane mnou kritizovaných policajtov prokurátorov a sudkýň.
Žijem sama, k sebe nikoho nepúšťam a zamykám aj vstup do dvora, takže je vylúčená aj možnosť, že  by ma mohol okrádať niekto z blízkych.
A po 14. 1. 2022 som mala vymenenú vložku v zámke - napriek tomu som bola  asi tri razy znova  obeťou vlúpania.

Keďže som si objednávala telefonicky kľúčovú službu a tá prišla až po 2 dňoch, nie je vylúčené, že si od nej niekto vynútil kópiu kľúča.
Podobne mi alarmslužba odmietla  preveriť objekt na inštaláciu sledovacích zariadení  - vraj na to potrebuje povolenie polície!!!  "Oni" vraj s políciou spolupracujú.  A nekonečné odhováranie ma od snahy dať si inštalovať kameru a alarm - vraj to je 800 eur! a dookola , či mám tých 800,- eur.
V uznesení vyšetrovateľa je uvedené, že pracovníci polície "vyťažovali" susedov a kamery - žiadny sa k tomu nevyjadril, že by ho polícia oslovila  a kamery nemajú - ale podľa uvedeného vyjadrenia mi bolo jasné, že to môže byť len Mrázik so ženou a testinou. Pokoj bol, kým mi mohli vzadu na pozemok kydať  bez môjho vedomia močovku od svojich hoviad.   Mimochodom - jemu stačí  nízky plot medzi nami prekročiť. a má  u mňa prístup, kam chce.  A za tých 15 rokov som si vypočula neraz "krava, kurva, zabiť ťa mali odkiaľ si prišla,  choď do pi.., sprostá" - kým som ustupovala a veľkoryso prehliadala ich chrapúnstva, bol akože pokoj. Ale aj moja trpezlivosť má svoje hranice, a tak píšem a bude toho viac.

A čo ten prehrdzavený Golf  s tmavými sklami pri plote záhrady starostovej príbuznej nasmerovaný tak, aby bolo vidieť na moju bránu? Sledovanie a odpočúvanie?
Vždy som sa dožadovala slušne svojich práv  a nikomu som na jeho nesiahala.

Pán minister, pán policajný prezident!

Zdôrazňujem skutočnosť, že určite by ste si mali všimnúť porušovanie povinnosti, ktorá orgánu vyplýva po oznámení, že bolo obydlie vykradnuté - pretože nie som prvá, komu  vnikli do domu páchatelia  bez toho, aby poškodili zámky a dvere!!!! , takže to nie je argument na odmietnutie.  Ale dnes by som sa už sem bála vpustiť niekoho z nich dnu - viete, ja som už medzi očami strelnú zbraň mala!
A toto nie je moja prvá skúsenosť s políciou v LM - rovnako sa nesnažili zaistiť stopy po tom, ako som bola asi pred 5 rokmi okradnutá v obchode - a neskôr  mi pani s väzbou na súd povedala, že to bolo na objednávku!!!   PO súčasných skúsenostiach už tomu verím.
Dúfam, páni, že nebudete čakať, kým ma zasamovraždia a na moju osobu nakydajú ďalších svinstiev, aby sa mal  verejnosť o čom baviť.
Predpokladám,  že aj vy si uvedomíte, že "rozviazané ruky" neznamená teror voči nepohodlným kritikom  a nájdete spôsob, ako sa domôžem pravdy a nebudem znova ťahaná roky po súdnych konaniach pre radosť organizovaných zločincov.
Ďakujem za pochopenie a verím vo vašu ústretovosť pri riešení tohto prípadu.  Pred súd totiž patria tí, ktorých som spomenula.

                                                                                  Tatjana Šidlová


   Share on Facebook
   PRINT RSS

Hlavná stránka