Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Juraj Šnajder zverejňuje ako demokratická mafia kradla majetky , dedičstvá ako ho diskriminoval MÚ v Skalici a prečo, aby nemohol dokázať svoju nevinu, bol zbavený čiastočné svojprávnosti.   

  
           V 50 rokoch min. storočia komunisti brali majetky, ale naši tzv.:,,demokratickí fašisti" alebo zbohatlíci ich 80% nevrátili. Tu si za 1 Kčs kúpili alebo smiešne ceny napr: závod, družstvo, majetky Komunálnych služieb, Kodrety, majetky KSČS, SZM, pionierske tábory, majetky ROH a dedičstvá iných. Majetky predávali znovu pôvodným majiteľom nezákonne a podvodne. Rozhodnutia vídavali ako na bežiacom páse nezákonné protichodné, ale demokratická mafia zákonnosť, ústavnosť, dohovor ľud. práv a slobôd dodnes nedodržuje ako aj polícia, prokurátori, sudcovia a notári.

Tu je dôkaz ako kradli: Stavebné povolenie zn. Výst.514/1968/6 , kde stavebník a vlastník kúpil pozemok za 6,-Kčs a postavil garáž. Po jeho smri nehnuteľnosti vlastnila manželka zosnulého. Táto zomrela v roku 1990 a zo zákona sa má dediť podľa § 473 ods.1 OZ. Ale stačí mať švagra riaditeľa PZ Jána Kromerinského//ukradne z archívu Geodézie L.V. garaže// a notár Túbel neuvedie všetky majetky zosnulých. Predať to nejde cez Kúpnu zmluvu, lebo Kromerinský nie sú vlastníci a tak demokratická mafia, podporovaná políciou, prokurátormi, sudcami vymyslia podvôdným kolaudovaním-č.Výst. 436/95   na cudzích ľudí ako sú Śefčovičovci, kde čísla stav. povolenia  a dátumy sú rôzne. Podvodníci si zažiadajú o určenie súpisného čísla bez vlastníctva a MÚ Skalica s primátorom Michalom Srholcom bez problémov zo súp. čísla 61 pôvodného majiteľa vydáva podvodníkom nemajiteľom súp .číslo 8061 v Ć.j.388/97-2. MÚ zaspí a nedá prihlášku na okres Skalica a primátor Michal Srholec podpláca Ivana Lexu 12 mil. sk a tak MÚ druhýkrát predáva cudzie majetky dedičov-Kúpnou zmluvou 166/98. Znova nezákonnea podvodne! Posledný z mafie Kovalčík zakladá L.V.č. 5676 . Takto podvodmi si policajti, prokurátori, sudcovia i a iná zbohatlícka mafia zakladá L.V. ukradnutých majetkov!

Ústavným právom podľa čl.20 ods.1 Ústavy SR-Dedenie sa zaručuje, ale ukradli zlodeji aj toto právo aj majetky a to beztrestne a dohovoru ľud. práv a slobôd podľa čl.1 Protokolu 1 sa nedovoláte ani po 30 rokoch a to u 16 vyšetrovateľov, 33 prokurátorov a 14 sudcov OS, KS, NS SR, ÚS SR.

Tiež za socializmu sme v tomto hrobe pochovali syna Martinka, ale znova zlodeji a kleptomani Kromerinský za pomoci MÚ ukradli aj  Slobodových dvojhrob. Tiež takto Ján Kromerinský okradol súrodenca Milana.

Peter Janeček nám zabil otca, čo mafia orgánov činných v tr. konaní utajila. Najprv zverejním L.V.č. 760 z roku 2007, aby ste videli ake majetky máme s rodičmi. Teraz sme si s manželkou postavili na poschodí byt a garáž s hosp. budovou a zverejňujem Kolaudačné rozhodnutie č.48/91 . Dedím v 3D/183/2008 vraj v právnom demokratickom štáte podvodov, lebo brat Jozef riaditeľ PZ potom exekútor dáva môj majetok z rokov 1979, 1991 aj mojej manželky do dedičstva môjho otca. Podvodníčka notárka Kotvanová aj keď ju odvolávam z konania stále toto robí a predsedníčka OS, eštebáčka Silavecká sa mi vyhráža zavretím do konca života a tak ako debil kupujem aj svoj majetok a manželkin z rokov 1979, 1991 znovu, aby sme neostali bezdomovci.

Pravom môžem nazvať túto demokraciu fašistickým svinstvom demokratov?

Však ani na ÚS SR sa ústavných práv nedočkáme!
MÚ vydáva Rozhodnutie č. Výst.1v1/2004 z dňa 4.5.2004, ale bratia Janečkovci nedodržujú ani výzvy MÚ, ani výkon rozhodnutia zo dňa 26. 7. 2006 podľa § 71 ods. 3 Správneho poriadku č. 71/1967 Zb. Čiže po 2 rokoch a 1,5 mesiaca, čiže splnená podmienka do 3 rokov. Výkon rozhodnutia je vykonateľný do 10 rokov, ale šmejdka v talári Michaláčová si počíta na prstoch a toto pretiahne za úplatky. Ale šmejdi z MÚ podvodmi  vydávajú ďalšie podvodné nezákonné protichodné rozhodnutie hoci mu lehota uplynula -Dodatočné stavebné povolenie-č.Výst.3648/2007 . Boli sme za advokátkami p. JUDr.Kurucovou a jej dcérou JUDr. Lenkou Čomajovou a toto napísali pre MÚ v Skalici v liste zo dńa 15.1.2008 , čiže aj sudcovia OS, KS, NS SR porušujú zákon- Správny poriadok aj § 274 C.S.P.? Lebo odporca v 1.rade bol tak 3x na konaní a odporca v 2. rade ani 1 krát. Uznesenie NSSR-4Cdo/33/2019- sudcovia porušujú zákon-§ 274 CSP ,zakázanej svojvôle podľa čl.2 ods.2 ústavy.  Tu chýbajú skutočnosti od roku 2004,kedy sme podanie podali na súd, čiže po lehote bolo rozhodnuté.

Kde je pravda, zákonnosť, ústavnosť a sloboda v demokracii p. sudkyńa Alena Svetlovská z NS SR-4Cdo/33/2019? 
Áno podľa Vášho zistenia bodu 16 v hodnotení skutkových zistení chýba určitá časť skutočnosti, lebo mafiánka právna vrahyňa Michaláčová triedi všetky odvolania a dovolania, aby nemusela vracať úplatky za súdy, preto kompletné súdne spisy nedáva, aby svinstva jej prešli ako aj v dedení-2C/451/2008 aj 2Ps/2/2011.

Viete vôbec koľko nezákonne s porušením práv podľa dohovoru ľud. práv a slobôd a nezákonným zasahovaním do práv osobnosti zbavili svojprávnosti šmejdi sudcovia s cvokmi//psychiatrami// hoci ústavný sudcovia toto vyhlásili?
Do roku 2016 len 16816 ľudí! Takže je to veľká mafia, čo beztrestne porušuje práva a slobody!

Sudkyňa fašistka Michalačová núti ľudí robiť procesného opatrovníka a opatrovníka s porušením čl. 4 dohovoru ľud. práv a slobôd, čiže robí si z ľudí otrokov. Mňa sudcovia nútia dôverovať šmejdom demokracie a to ešte aj ústavná sudkyňa Baricová, čo vôbec na ústavnom súde hľadá šmejdka?

Diskriminácia-to je veľký problém MÚ v Skalici, lebo nezákonné vyberajú poplatky za vjazd k svojím chatám, čiže nevyberajú za vjazd do rodinných domov. Tiež niektorí chatári majú oplotené chaty ako Ivan Kmotrík a ďalší a prečo nedajú aj nám starým chatárom oplotiť čiže veľká diskriminácia! Pozemky chatári majú len svoje pod chatami, ale iní v okolí chát znovu diskriminácia! Pri chatách č.7002,7005,7007 MÚ Skalica dopovolí čiernu stavbu cesty na elektrických kábloch, čiže ako na bombe. Znova mafia policajtov a prokurátorov nekoná, asi až sa prerazia káble a niekoho zabije. Elektrikári zo ZSE a ZSD odpíšu, že ak niekoho zabije budú konať, čiže aj oni budú vrahmi! Pod cestami musia el. káble byť v ochranných trúbkach podľa elektrotech. predpisov! Uznesenie ĆVS: ORP-228/VYS-SI-2017 -tu ide o verejný   záujem,aby niekoho elektrina nezabila a nie o občiansky spor, čiže právom nazval advokát JUDr. Dušan Krivský vyšetrovačku-Údolím dutých hláv!

V demokracii za zlodeja primátora Chovanca sa predáva časť „Skalické hory“ Ivanovi Kmotrikovi vraj za 8,-sk/1m2 //čiže komunistické ceny//, ale tento z jedného vrecká dá do druhého vrecka peniaze a ma aj Skalickú nemocnicu podľa poslancov MZ. Šmejd GP Ćižnár vydá príkaz č.6/2016 ako som zverejnil, ale premlčí si ho 2 rokmi, čím poruší zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a tento ma robiť zákonnosť a trestať prokurátorov a sudcov? Asi Pelegriny s Gálom sa zbláznili! Veď dodnes nepotrestal fašistov v prokuratúre: Funkovú, Žeňúcha, OP v Pezinku, že si neplnili povinnosti zo zákona č.153/2001! Neviem prečo takýchto úradníkov, príslušníkov polície,prokurátorov, sudcov platíme z dani, keď porušujú predpisy, zákony, ústavné práva, zákl. ľud. práva a slobody, kradnú a ešte korupciou si privyrábajú milióny ako sudkyne- zločinci: Bilíková, Michaláčová, už dôchodkyňa Silavecká, lebo najnižšie platy mali 4 200,-eur, ale spravodlivosť utláčajú ako fašisti! Dávno mali byť vo väzení! Fašistka Michaláčová nám cez nálezy ÚSSR zaplatila 3500,-eur-III.ÚS 197/2017-31 a ďalší a teraz sa nám pomsti!

Juraj Šnajder


   PRINT RSS

Hlavná stránka