Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Svedectvo Juraja Šnajdera o zneužívaní polície, prokuratúry, justície a štátnych úradov na umlčanie oznamovateľa trestného činu korupcie   

  
Sťažnosť Juraja Šnajdera a článok „Čiastočná nesvojprávnosť“- produkt postkomunistickej justície a psychiatrie doplňujem na žiadosť Juraja Šnajdera aj o jeho svedectvo a zaslané dokumenty.  Ním podané trestné oznámenie bývalému ministrovi vnútra Vladimírovi Palkovi skončilo s klasickým výsledkom- skutok sa nestal a jeho trestným stíhaním  za krivé obvinenie. Keďže jeho odsúdenie za oznámenie trestnej činnosti  po zmene politického systému v roku 1989 by bolo príliš silným tabakom aj pre postkomunistickú justičnú mafiu, ktorá sa stala štátom v štáte, vyhlásili ho súdom za nesvojprávneho v konaní pred políciou, prokuratúrou a súdmi. Keďže je oficiálne súdnym rozhodnutím označený ako čiastočne nesvojprávny, nemôže niesť právne následky za svoje výroky. Súdne rozhodnutie mu však nezakazuje o svojom prípade informovať verejnosť. Keby bol pán Juraj Šnajder skutočne nesvojprávny, nezistil by zásadný rozpor vo výpovedi svedkyne Tlapákovej, ktorá ako svedkyňa dňa 26.8.2005 uviedla do zápisnice výsluchu svedka na str. 2, že personálnemu riaditeľovi závodu INA Skalica Jánovi Križánkovi predala dom za 265 000,- Sk a žiadnu sumu vo výške 85 000,- Sk., ktorá sa odrátala od ceny domu, ako  uvádza Juraj Šnajder,  mu ako úplatok nedala  a Juraj Šnajder si podľa nej vymýšľa.  V rozpore s tým, však Križánek ako potvrdzuje zápisnica str. č. 7 zo dňa 19.10. 2005 uviedol, že dom od nej kúpil za 350 000,- Sk! Preukázateľne ide v tomto prípade o nepravdivú výpoveď svedkyne Tlapákovej, čo polícia, prokuratúra a súdy zámerne ignorovali. To je len jeden zo zásadných rozporov a pochybností, ktoré mali byť dôvodom na zrušenie rozsudku a obnovenie trestného stíhania za prijímanie a poskytnutie úplatku. V každom právnom a demokratickom štáte EÚ by sa tak stalo a Juraj Šnajder by musel byť finančne odškodnený za ujmu, ktorá vznikla porušením zákona a jeho práv. 

Alex BondarčukSvedectvo Juraja Šnajdera

Trestné oznámenie som poslal ministrovi Palkovi, pretože   vyšetrovačke, ktorú zakladal môj brat Jozef Šnajder som neveril.  Michal Srholec ako vtedajší primátor Skalice „zaspal“ a nedal prihlášku na okres Skalicu, ale Holíčania dali. (1998 dovtedy bol okres Senica a delil sa na okres Senica, okres Skalica, okres Myjava). Tak Srholec dal "províziu" Ivanovi Lexovi údajne 12 mil. Sk. a takto za bakšiš sme skorumpovaným okresom Skalica. Podľa zistenia Lexa kúpil 3-4 auta pre MV SR, čiže podľa môjho kolegu špióna Lexa peniaze si nenechal. Následne  sa rozdeľovali miesta: Brat Jozef sa stal riaditeľom vyšetrovačky, Helena Silavecká predsedníčkou OS Skalica, Olina Bakičová námestníčku OP Skalica, Valo prednostom OÚ, všetko ľudia, ktorí neskôr kryli Srholca.

Porušením čl.46 ods.3 Ústavy SR-nesprávnym úradným postupom trestné oznámenie postúpili  OSV Holíč a nie PPZ Nitra. Brat  Jozef odišiel  z vyšetrovačky v roku 1999 potom čo chcel odstaviť skorumpovanú predsedníčku súdu Silaveckú, a ja  vôl som mu v tom  zabránil. Asi do roku 2001 bol riaditeľom Stano Polák a brat si ho stiahol k exekútorom do Nitry. Tu nastúpil na post riaditeľa Ľubomír Šatek, ktorý bol s vyšetrovateľom Vladimírom Ondrášom prepojený v zakrývaní korupcie Križánka. Svedkovia boli zastrašovaní INOU a podozriví z korupcie všetko popreli a obvinili ma, že si vymýšľam. V podniku INA bola aj  televízia, ale ani jeden zamestnanec zo strachu neprehovoril.  Zamestnancov ktorí chceli niečo povedať zastrašovali, aby sa všetko utajilo.

Boli sme pod tlakom pretože sused Peter Janeček opravoval v noci Tatrovku a preto sme spávali 3-4 hodiny. Sused Janeček a sudkyňami najatý kriminálnik sa nám vyhrážali zabitím.   Pritom nás  ešte nás sledovali Bratislavské auta. Išli sme za riaditeľom OO PZ Skalica Robertom Heleším, ktorému dala manželka evidenčné čísla  áut.  Povedal počkajte a šiel si čísla preveriť. Keď došiel povedal: „zlé je sledujú Vás zo SIS“. Tak som zavolal generálovi KGB a prišli aj kolegovia aj kukláči zo SR a ČR. Generál vypliaskal riaditeľa OO PZ Helešího a manželke Heleši dal policajnú ochranu na 3 mesiace, ale mne nie, lebo generál povedal, že ja si s nimi poradím, že som bol vycvičený zabijak. Už predtým bol brat za milenkou Olinou Bakičovou námestníčkou OP Skalica a kamarátom prokurátorom Stanislavom Vrablicom, ktorí  nám odkázali, utečte do exilu inak Vás zabijú.  Tu noc sme v Skalici chytili najatého z basy prepusteného kriminálnika a hnusné ho zbili najprv ja a potom kukláči. Keď  ho prestali  biť priznal ako ho na to naviedli sudkyne, aby sme siahli súd vo veci sp. zn. 4C/43/00. Sudkyňa Butášová konala a za týždeň bola Tatra 148, ktorá bola vo dvore Janečka preč. Ľudia s KGB mi doporučovali radikálne riešenie, ktoré som odmietol.  Prokurátor Vrablic opitý na autobusovej stanici v Senici, si ma pomýlil s bratom Jozefom a povedal mi: „Jožo povedz bratovi, že basista je už mŕtvy“. Spýtal som sa „kto ho dal zabiť?“ „Sudkyne, aby nemali svedkov“. Z polície sme s manželkou dostali oznámenie, že sme obvinení z terorizmu, všeobecného ohrozenia a podobných nezmyslov. Napísal som im ,že manželka nedržala v ruka ani vzduchovku, či sú debili, keď píšu také sprostosti.  Opísal som ako sudkyne nás chceli dať zabiť a iné veci. Vyšetrovateľ asi na niečí pokyn napísal, že skutok sa nestal. 

Vyšetrovanie vo veci korupcie Križánka zastavili  a mňa začali nezákonne trestné stíhať za krivé obvinenie, na podnet   prokurátorky  Adamcovej z GP SR. Tak ako vypočuli viacerých vrátane manželky, vyšetrovateľ  Ondráš, hoci manželka Danica vypovedala a potvrdila korupciu, na ňu kričal či má dôkazy.  3x písala na GP SR, ktorá to  zaslala do spisu čiže  mali konať, ale nekonali. Ale práv som sa nedočkal hoci nadriadený prokurátor KP Trnave Jankovič dal konfrontovať svedkov proti mne. Podriadená prokurátorka Funková-OP Senici to  odmietla a  vyšetrovateľ ma išiel biť, že sa sťažujem, ale prísediaci Baran zabránil konfliktu s vyšetrovateľom Ondrášom.

Už  v novembri 2005 pri prezeraní spisu vyšetrovateľmi vedeli o korupcii Tlapákovej a Križánka a  Ondráš mal zastaviť moje trestné stíhanie  a znovu obviniť Križánka a Tlapákovu už aj z krivej výpovede. Ale Ondráš s riaditeľom Šatkom kryli Križánka a  mysleli si, že ja tuto potvrdenú korupciu  nezistím. Dokazuje ju súdny spis č.k. 4T/21/2009  str. 23 a 43. Dal som si ich prekopírovať na OS Skalici.

Ešte predtým mi vyšetrovateľ Cintula povedal, že korupcia 85 000,-sk sa vyšetrila.


Mal som zlé tušenie prečo nezastavili moje trestné stíhanie. Potom čo som bol u znalcov psychiatrov v roku 2008 a ukázal  im dokumenty potvrdzujúce korupciou, nasledovali 2x nezákonné domové prehliadky, kde mi  zobrali dokumenty  o úplatku 85 000,-sk. Keď som to v kancelárii ukázal vyšetrovateľovi Ondrášovi, -ušiel z kancelárie.

Prvá nezákonná domová prehliadka a chaty bola v júli 2008, ktorú Róbert Heleši robil s podriadenými policajtmi, kde mi mali podstrčiť drogy alebo zbraň, aby ma uväznili. Heleši sa však bál generála a neurobili to. Druhú nezákonnú prehliadku rodinného domu aj chaty robili z OSV Holíč v auguste 2008,kde asi šli pod zámienkou hľadania drog a zbraní hľadať zápisnice o výsluchu Tlapákovej a Križánka, kde bola vyšetrená korupcia 85 000.-sk. Všetko rozhádzali hlavne papiere. Hneď mi došlo, že znalec Olvedy volal na OSV Holíč, že mám zápisnice, kde je preukázaná korupcia 85 000,-sk a tieto mi ukradli. Peniaze, prstene ani nedotknute.
Heleši mi v roku 2010 všetko porozprával o domových nezákonných prehliadkach, o skorumpovaných sudkyniach, aby neblížil manželke a deťom. Vtedy som nevedel, že pred smrťou sa mi prišiel vyspovedať. Záhadné je, že niekde pri Českých Budejoviciach vyskočil z vlaku. Nejde mi do hlavy, že by sám spáchal samovraždu! Keď mi povedal, že moju krv aj jeho krv majú na rukách sudkyne.
https://myzahorie.sme.sk/c/5600051/sef-skalickych-policajtov-vyskocil-z-vlaku.html

https://www1.pluska.sk/krimi/skalicky-policajny-sef-skocil-vlaku

Je podozrivé, že prokurátor Vrablic vraj sa utopil v mori. Ja som mal biť mŕtvy, najatý basista je údajne mŕtvy, Heleši je mŕtvy, prokurátor mŕtvy. Všetci čo o korupcii sudkýň a svinstvách vedeli sú mŕtvi a mňa zavili svojprávnosti, aby sa sudkyne nedostali do väzenia. Heleši mi hovoril o 8 vraždách a na druhý deň mi mal ukázať kde sú niektorí zahrabaní , ale už neprišiel.

Vyšetrovatelia si mysleli, že dôkazy ukradli a ja nemám nič. Preto keď zistili, že ich mám, na mňa kričal policajt  Grajza: „Skade to máte, kde Ste to zobral?“ Potom povedal: „Vám sa do rúk toto nemalo dostať do smrti!“ Čiže vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia spolupracovali v podvodoch a chceli sa pomstiť bratovi za pokus odstrániť sudkyňu Silaveckú. Vyšetrovatelia sa mi chceli pomstiť za to, že im môj brat vymenil riaditeľa. Prokurátorka Bakičová milenka môjho brata, za to, že ju nechal.  Preto nás pripravili o dedičstvo. S  manželkou sme boli za Bakičovou, ktorá sa k nám drzo  správala, tak som jej do oči povedal, že brat hovoril ako vyštudovala právo  a robila  komunistom striptíz za čo sa stala námestníčkou. Náš generál mal nalepené v aute fotky Bakičovej  ako robila  komunistom striptíz.  Bakičová vykrikovala, že  na mňa podá trestné oznámenie. Tak som sa zasmial a povedal jej: „Aspoň všetci budú vedieť, že som pravdu povedal“. Nášmu generálovi sa spovedali aj okresný tajomníci KSČ a v Senici mal  švagrov otec Ján Kromerinský st.  pod sklom  fotky Bakičovej a keď ma videl oslovil  ma „Jurko aj ty si v KGB?“ Tak sme uzavreli dohodu, že o jeho striptízoch a milenkách budem mlčať a on zas o KGB. Je toho veľa, na  veľký Román, ale ja nesmiem mena zverejňovať ani čo sme robili a už som dosť pustil na verejnosť. Keby generál nebol povedal Helešímu a tento to nerozhlásil v roku 2001 nikto by nevedel, že som  bol cvičeným agentom  KGB.

Podľa zákona o prokuratúre sa má  prešetriť každý trestný čin  o ktorom sa dozvedia. Ale OP Pezinok si neplnila povinnosti podľa zákona č.153/2001 o prokuratúre. Je známe  ako sa trestné oznámenia utajovali za úplatky o tom by som mohol písať na 50 stranách, aj môj brat toto robil za komunistov. Tiež sa vie  ako v trestných  oznámeniach  menia mená, ako vraždu a pokusy vrážd zmenili na pokus ublíženia na zdraví a napísali skutok sa nestal.

Sused  Peter Janeček chcel zavraždiť manželku. Otca usmrtil v roku 2008, debil brat to umlčal a vyšetrovateľ Blaha dal na priestupok, že otca 2x obúchal o obrubníky hlavou. Otec mal krvácanie do hlavy a za týždeň zomrel. Ja som to dal do Krimi-novín, ale urobili z toho dôchodcovský ring. Brat to utajoval pred rodinou, ale ja som to po pohrebe oznámil. Podľa  príkazu GP-GPSR  č.6/2017 mala sa vražda znova prešetriť, ale utajila sa. Prokurátor Lasica má vec už  pól roka a o ničom  nerozhodol.

KS Trnava prerušil konanie 44Sd 41/2014-20, ktoré trvá  vyše 5 rokov. Lebo som bol na posúdenie u MUDr. Struňákovej, ktorá mi  povedala, že Sociálna poisťovňa nie je štátny úrad, pritom sudca  jej vytkol prieťahy a povedal, že Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia! Lekárska správa zo dňa 11. 9. 2019 bola  podľa mňa urobená  podvodom a lžou! Keďže v lekárskej správe je uvedené: Menovaný naďalej nesúhlasí s dátumom vzniku invalidity s MP SVZČ 71% od 14.7.2009, ale žiada dátum vzniku invalidity od 21.7.2004. Sociálna poisťovňa nedodržiava výroky Najvyššieho súdu od. r. 2007, čiže vyše 15 rokov! Pýtam sa, čo to je za štátny úrad –Sociálna poisťovňa, keď výroky NS SR od 23. 3. 2007 nerešpektuje, hoci, výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníka a pre všetky orgány: ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého? Toto je podľa zákona-§ 159 ods.2 O.s.p. Takže Sociálna poisťovňa má okráda o viac ako 15 000,-eur a tomuto štátu hovoríme tzv. „právny štát",  v ktorom  sudcovia konajú ako fašisti a porušujú zákona a právo//rozsudok NSSR-2Tdo/64/2016// za pravdu zatvoria nezákonné na psychiatriu?

V tomto štáte  pravdy a spravodlivosti niet !

OP Pezinok ma mala prepustiť ihneď podľa zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre podľa § 18 ods.1 písm. a/, ods.3 písm. a/ ,písm. b/. Bol som nezákonné na psychiatrii  7 mesiacov a 7 dní!

Prečo? Pretože  prokurátori si neplnia zákonné povinnosti? A to je v poriadku v tzv. „právnom štáte"? Fašista Mengele - primár Janoška gumuje pamäť zakázanými liekmi. Terorizujú, bijú a kopú do pacientoch ležiacich na zemi. Čiže „demokrati“ majú demokratický koncentračný tábor! Vyšetrená korupcia bola v roku 2005 vyšetrovateľom Ondrášom, ale boli s riaditeľom OSV Holíč v korupcii Jána Križánka namočení po uši. Mne sa vyšetrená korupcia 85 000,-sk podľa vyšetrovateľa Grajzu nemala dostať do rúk do konca života. Preto novodobé demokratické gestapo  2x nezákonné zakročilo v mojom dome a chate a ukradli zápisnice z výsluchu Križánka a Tlapákovej, kde je 85 000,-sk korupcia. Stále ich mám! Hoci GP-GPSR vydala príkaz č.6/2017 znova po vyše 2 rokoch nič sa pre zákonnosť neurobilo. Prečo? Za pravdu ma sudkyňa Michaláčová právne likviduje a znova nič, lebo sa malo  konať podľa príkazu GP č. 6/2017. Tomuto fašistickému štátu kto už dá lekciu o zákonnosti, spravodlivosti a porušovania základných ľudských práv a slobôd? Do sveta sa vychvaľujú, že sú demokratický štát, ale v skutočnosti sú fašistický štát, kde ľudské pravá sú pošliapavané sudcami, prokurátormi, políciou a štátnymi úradmi!

Čelil som s manželkou trom pokusom o vraždu. Prvý krát, čo sused Peter Janeček má išiel zabiť 16. 8. 1999 a k tomu pokus o vraždu manželky, ktorý je vyše  pol roka u  prokurátora Lasicu. Druhý krát basista, ktorý na podnet sudkýň,  nás mal zabiť za súd vo veci č. k. 4C/43/00, zrejme kvôli výpalnému, ktoré brali sudkyne. Tretí krát  na chate kedy som prichytil odstrelovačov, ktorí  dostali 1 mil. Sk. za naše zastrelenie. Keďže 3 pokusy zlyhali, tak má nevinného  podvodne obvinili z krivého obvinenia. Ešte  v roku 2001 sa mi vychvaľovala Elena Tlapáková ako podplatila Jána Križánka 85 000,-sk. ,aby jej zobral syna Peťu pracovať do INY a to isté povedala svojej kamarátke Blažene Hollej na kontrole v LSA, kde všetko počula moja manželka Danica.

Dodávam, že Elena Tlapáková v roku 2001 robila kontrolórku v kaliarni v podniku Kinex, predtým bol podnik ZVL-Skalica potom INA Skalica čiže behom niekoľkých rokov sa menili názvy aj majitelia. Ja kvôli zdravotnému stavu -poškodenej chrbtici s tlačením na miechu ako elektrikár z Kinexu som sám odišiel. Za pár týždňov som sa vrátil do Kinexu, ale už robiť kaliča, kde mi Helena Tlapáková oznámila, že ide predať rodičovský rodinný dom v Dubovciach. Keď došla na druhý deň do práce naradovaná sa mi chválila, že Jánovi Križánkovi predala dom za 265 000,-sk a nechala mu 85 000,-sk., aby jej zobral pracovať do INY syna Peťu kde dodnes pracuje, dnes je to už Schaeffler Skalica. Takže skutok sa skutočné stal!

Pri výsluchu Jána Križánka som mu dal otázku: „Pán Križánek zobral ste úplatok slivovicu od Jána Vlčeka potom čo neurobil testy v INE? Križánek odpovedal: „To nestojí za reč lebo som zobral 1l slivovice, lebo nespravil testy v INE a ja som mu dopomohol testy urobiť, aby ho z INY nevyhodili.“ Sudkyňa Silavecká, prokurátor Žeňúch, znalkyňa Halmová, aj môj pridelený advokát Trýlč onemeli a ďalšie otázky som už nemohol dávať! Po súde sa ma v advokátskej kancelárii za prítomnosti mojej manželky pýtal advokát JUDr. Dušan Krivský ako dopadli súdy. Porozprával som mu všetko. Keď som povedal, že Križánek ako som sa ho spýtal, že na svadbe opitý vykrikoval, že dom a auto kúpil za úplatky, mi odpovedal, že on nepije. Advokát Krivský na to povedal: „Križánek nepije, ale slope a čo sa týka brania úplatkov nepochybné bral!“ Toto som povedal psychiatrovi Radóvi a tento vybuchol: „Najväčšie úplatky dávali technici!“ Tak aké nezávislé, nezaujaté a spravodlivé súdy sú v SR, keď sudkyňa už na prvom pojednávaní na mňa kričala, že ma treba niekde zavrieť do konca života a pritom Krajský súd námienku zaujatosti neuznal?

Zverejňujem dokumenty o  korupcii vyšetrovateľom Ondrášom, ktoré sa  mi podľa vyšetrovateľa Grajzu  nemali dostať do rúk do konca života. Vyšetrovatelia nezákonnou domovou prehliadkou, čiže lúpežou tieto ukradli, ale 5x prekopírované nenašli. V trestnom spise  4T/21/2009 bola na str.23 a 43 čiže 350 000 mínus 265 000 je 85 000,-sk korupcia. Riaditeľ OSV Holíči aj vyšetrovateľ Ondráš boli zapletení v korupcii Križánka. S Križánkom bol zapletený aj Paľo Zajden, čo ponúkal prácu v INE za úplatky pre Križánka aj synovi môjho bratranca Romanovi. Pavol  Zajden s Križánkom vytvárali v INE faktúry a delili sa podľa jeho slov:1/2 milióna dostal Paľo Zajden a druha polka 1/2 milióna sk. sa delila-Križánek, riaditeľ INY a ekonómka.

Súdili ma ako v 50 rokoch nevinnú Horákovú, ktorú dali obesiť. Zverejňujem protichodné znalecké posudky, ktoré  vypracovali  úžerní znalci Halmová a Olvedy za 200% úžeru ako je v uzneseniach OS Skalica 4T/21/2009-231 a 4T/21/2009-233 , za čo si pýtajú  zaplatiť za moje vyšetrenie 3 hod. Halmová 40 minút pričom  Olvedy ma nikdy nevyšetroval, len mi ponúkal priznanie nepríčetnosti, čo som odmietol. V zápisnici o hlavnom pojednávaní zo dňa 15. 2. 2012 na str.5-dole výsluch advokátom sa znalkyňa Halmová priznáva k 200% úžere- cca. 1 hod. Ale sudkyňa Silavecká už so svojou kolegyňou Bilíkovou majú úplatok od Jána Križánka a toto je z hodnoverného zdroja - námestníčky OP Skalica JUDr. Oliny Bakičovej a prokurátora JUDr. Stanislava Vrablica. Čiže aj zápisnicu o hl. pojednávaní zverejňujem, kde prokurátor Žeňúch sa zaujíma o môj únos eštebákmi do NSR a  väznenie v Uránových baniach, ale nie o zákon a práva podľa čl.6 Dohovoru ľud. práv a slobôd, čiže neporušiteľné práva podľa čl.12 ods.1,2,3,4 Ústavy SR porušené sudkyňou  Silaveckou ako vidno v zápisniciach o hl. pojednávaní a postupom KS Trnava. Všetko nájdete v rozsudku NSSR-2Tdo/64/2016. Sudkyňa Silavecká komolila moju výpoveď a nezaprotokolovala vyše polovicu  mojej výpovede. V trestnom registri  našla ako som bol nevinné obvinený v roku 1977, keď som chránil  dievča pred znásilnením. Tu som opísal ako si papaláši okresu Senica chodili na Povetrňák v Holíči  vyhodiť z kopýtka s 13-14 ročnými dievčatami. Ako vysokopostavený papaláš okresu Senica si vybral dievča a strhol kapucňu z hlavy svojej dcéry, ktorú poznal podľa hlasu. Čiže orgie s 13-14 ročnými dievčatami sa prevalili a 13 ročná dcéra sudcu Michnu ostala v druhom stave a tak z ochrany dievčaťa spravili bitku, aby chránili pedofilného násilníka.

Zverejňujem, upovedomenie KP Trnava na základe príkazu č.6/2017 GP SR //2Kn 117/18/2200-69// tiež 2Kn 117/18/2200-12 , kde sa mali nezákonné súdy  4T/21/2009 a 2Ps/2/2011 riešiť a iné nezákonnosti, ale nič sa nevyriešilo, lebo prokurátori kašľu na príkaz GP SR, ktorá  je len babkou zákonnosti!

Podal som odvolanie  na KS Trnave proti rozsudku 4T/21/2009, kde som všetko opísal v konaní na nezákonnom mafiánskom súde, kde som sa nedočkal dodržiavania zákonov SR, ústavných práv podľa čl.48 ods.2 Ústavy SR čiže čl.6 Dohovoru ľudských práv a slobôd, hoci mi to  sľúbil prokurátor GPSR JUDr. Breieer.

Nebol som takto súdený v demokracii sám v mojom konaní sp.zn. 2Ps/2/2011. Väznený bez práv s porušením zákonov bol aj pán Brunner zo Šaštína Stráže. Zaujatá mafiánka v talári Michaláčová dala ožralkyni znalkyni Marte Grigelovej (ožrala sa 2x a váľala v kaluži a blate) vypracovať posudok, ale sme sa odvolali, že je to kamarátka Silaveckej už 40 rokov. Tak Grigelová mi to potvrdila aj manželke, že sudkyne Silavecká, Bilíková, Michaláčová sa angažovali, aby Grigelovú z  KS Trnava nevyhodili. Pri mojom vyšetrení bola opitá a porozprávala všetko. Boli sme hlúpi, že sme nezavolali políciu, aby jej dali fúkať. Táto čo napísala v znaleckom posudku, ani vôl by neuveril. Vraj bratovi zomrela žena a nemá čo jesť! Brat zarábal mesačné 5 000,-eur čiže mohol si aj kuchárku platiť a  jesť v reštauráciách.

Zverejňujem Trestný rozkaz-4T/21/2009 -podmienku 1 mesiac na rok.
Zverejňujem ako si zákonné povinnosti neplnia prokurátori OP Pezinok//Pd 58/18/1107-4 // podľa § 18 ods.1 písm.a/,ods.3 písm. a/,písm. b/ zákona č.153/2001 o prokuratúre, čiže som mal byť prepustený ihneď. A nie byť zavretý v demokratickom koncentráku v PNPP Pezinku.
7 mesiacov a 7 dní.  

Demokrati SR spamätajte sa. Holokaust odsudzujete, ale fašistický koncentračný tábor držíte dodnes, kde nežiaducich držíte  za  pravdu!

Juraj Šnajder st. Bulharská 7, 909 01 Skalica.                                                           


   PRINT RSS

Hlavná stránka