Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Hračka z moci úradnej - 1. časť   

  
V sobotu,1.7.2017 popoludní bol A. políciou v Zlatých Moravciach nezákonne obmedzený na slobode. Stalo sa to v priestore obvodného oddelenia polície, v čase, keď spolu s otcom prišli oznámiť trestné konanie dvoch susedov Č.a U., ktorí im nezákonne vnikli na pozemok s riadne označenou hranicou a s cieľom spochybniť ich vlastníctvo k pozemku. V tom čase sa na uvedenom pozemku nachádzali okrem A. a jeho otca aj traja brigádnici, ktorí čistili pozemok od buriny.Č. pri prechode hranicou pozemku arogantne vykopol kolík s oranžovou páskou a začal na A. a jeho otca verbálne útočiť a spochybňovať ich vlastníctvo. Č.dokonca zavolal policajnú hliadku.Na opakované výzvy A. a jeho otca, aby Č. a U. pozemok opustili, títo nereagovali. Policajnej hliadke, ktorá sa na miesto dostavila, ukázal otec A. kópiu listu vlastníctva. Hliadka vyzvala Č.a U., aby pozemok opustili, čo aj urobili.

Č. a U. si následne celkom určite uvedomili, že im hrozí trestné stíhanie za prečin nedovoleného vniknutia na cudzí pozemok a hľadali východisko, ako tomu zabrániť.

V nedeľu 2.7.2017 predpoludním cvičil A. v záhrade, jeho otec bol pri ňom a venoval sa domácim prácam. U. sa nachádzal vo svojej záhrade so svojím maloletým synom a fotil si A. pri cvičení, ako to bolo uňho zvykom. Z úst pritom vypúšťal adresne na A. a jeho otca rôzne narážky, invektívy a vulgarizmy. Nevadilo mu, že jeho syn to všetko počuje. Na časté fotenie a vulgarizmy zo strany U. boli títo už zvyknutí a nereagovali. Maloletý syn U. veselo pobehoval po záhrade s plastovým samopalom. U. nabádal svojho syna, aby zastrelil A., pretože je to vraj zlý ujo. Toto aj maloletý syn U. viackrát urobil - namieril na cvičiaceho A. plastový samopal, ústami napodobnil jeho zvuk akože naňho strieľa. U. a jeho maloletý syn sa bavili. A. nereagoval, bol sústredený na cvičenie. Asi po polhodine prišiel pred svoj pozemok autom Č. V tej chvíli sa U. vzdialil zo záhrady smerom k Č. a dlho sa spolu rozprávali. Maloletý syn U. naďalej veselo pobehoval po záhrade a hral sa na vojaka. Pravdepodobne jeho konanie inšpirovalo Č. a U. a vymysleli plán svoje záchrany.
Po asi polhodinovom rozhovore sa Č. a U. priblížili k pozemku A. a jeho otca, Č. vytrhol kolíky s oranžovou páskou, označujúcou hranicu pozemku a znovu naň nezákonne vnikli. Pravdepodobne tým chceli provokovať A. a jeho otca. A.vtedy prerušil cvičenie a zavolal políciu. Hliadka sa dostavila, A. a jeho otec jej oznámili, čo sa stalo. Hliadka im navrhla,nech sa po obede dostavia na obvodné oddelenie, kde bude spísané oznámenie na protiprávne konanie Č. a U. Policajt V. požiadal otca A., aby priniesol aj originál listu vlastníctva k pozemku, poznamenal, že vtedy už nepochybne budú Č. a U. trestne stíhaní.

Popoludní sa A. s otcom dostavili na obvodné oddelenie polície a po spísaní oznámení proti Č. a U. bol A. nečakane obmedzený na slobode. Pre A. a jeho otca to bol šok. Policajt H., poverený vyšetrovaním dostal telefonicky príkaz od dozorujúceho prokurátora JUDr.Jána Šipoša z Okresnej prokuratúry Nitra, že má uzavrieť vyšetrovací spis návrhom na väzbu A., a to podľa paragrafu, ktorý sa použije, keď je osoba zadržaná políciou priamo pri čine, čo v prípade A. nebola pravda. Policajti, prítomní v miestnosti so zadržaným A. na obvodnom oddelení v Zlatých Moravciach zostali ako obarení, nevedeli, akými slovami nazvať svojvôľu dozorujúceho prokurátora JUDr.Jána Šipoša. Jeho príkaz však splnili.

Polícia odviezla A.najprv na Psychiatrickú kliniku do Nitry. Službukonajúci lekár odmietol žiadosť polície, aby bol A. hospitalizovaný, pretože A. vôbec nebol agresívny, ani nejavil známky agresivity. Lekár poučil hliadku, že ak A. nikoho priamo nenapadol, nie je možné bez jeho súhlasu obmedziť ho na slobode. Po komunikácii hliadky s nadriadenými ho táto odviezla do cely predbežného zaistenia v Nitre na základe vykonštruovaného obvinenia, že A. mal mieriť v záhrade na maloletého syna U. zbraňou a vyhrážať sa mu zabitím a rozštvrtením. Toto nesmierne klamstvo si vymysleli Č. a O. a navzájom krivo dosvedčili pred vyšetrovateľom. Dokonca neskôr pribudla v spise informácia, že A. po maloletom aj strieľal.

A. bol dňa 5.7.2017 okresným súdom poslaný do vyšetrovacej väzby. Nikomu nevadila nezákonná prítomnosť prokurátora Š. v miestnosti sudcu počas prestávky pred vyhlásením rozsudku. V tomto čase nesmie nikto vstúpiť do miestnosti sudcu, prokurátor JUDr.Ján Šipoš to neakceptoval.

Dňa 12.7.2017, po 10 dňoch obmedzenia osobnej slobody bol uznesením Krajského súdu v Nitre z nezákonnej väzby A. prepustený a naďalej stíhaný na slobode.

A. bol dňa 16.10.2018, teda viac ako rok po domnelom skutku podrobený znaleckému dokazovaniu psychiatrom. Ten skonštatoval, že ak sa vôbec skutok stal, tak je možné, že v tom čase mohol mať A. zníženú poznávaciu a rozhodovaciu schopnosť.
Na základe výsledku znaleckého dokazovania bolo trestné stíhanie voči A. zastavené pre nepríčetnosť, aj keď dôvod zastavenia mal byť nedokázaním viny A.

Je niekto, kto vie odpovedať na tieto otázky?

Ako mohla polícia prijať svedectvo zo strany Č., ktorý sa nepriblížil k A. bližšie ako na 30 metrov a nemohol teda vidieť ani počuť cez záhradnú zeleň, čo sa deje?

Prečo nezavolal U. políciu okamžite na miesto činu, kde sa mal domnelýskutok nebezpečného vyhrážania sa maloletému stať?  U. totiž políciu nevolal vôbec. Pravdepodobne sa na obvodné oddelenie v Zlatých Moravciach dostavil spolu s Č. osobne.
Prečo U. neprezradil polícii, že jeho maloletý syn po domnelom vyhrážaní sa zo strany A. veselo odkráčal zo záhrady bez žiadnej psychickej traumy? Prečo polícia neskúmala stav maloletého krátko po domnelom čine, prečo k nemu nevolala psychológa?
Prečo polícia nehľadala a nezaistila ako kľúčový dôkaz domnelú zbraň, ktorú mal A. pri domnelom vyhrážaní sa použiť?
Prečo polícia nehľadala v záhrade U. projektily a stopy po domnelej streľbe?

Prečo polícia dodnes ignoruje oznámenia zo strany A. a jeho otca proti Č. a U. za ich nezákonné opakované vniknutie na ich pozemok?

Nestačí jej ani fakt, že okrem A.a jeho otca sú ešte traja priami svedkovia nezákonného vniknutia Č. a U. na cudzí pozemok?
Na obvinenie A. z nebezpečného vyhrážania maloletému jej pritom stačí len tvrdenie dvoch vzájomne spriatelených a voči A. zaujatých osôb?


Kedy skončí na Slovensku zneužívanie psychiatrie?

Ďalšia časť bude o tom, ako sa Č. údajne nesmierne bojí A. a ako ho preto Č. obvinil z nebezpečného vyhrážania. Toto obvinenie sa týkalo obdobia niekoľko mesiacov pred vyššie popísaným prípadom. Smelé a nezákonné vniknutieČ. na  pozemokA. a jeho otcazásadne protirečí jeho tvrdeniu, že má z A. strach.

Marian Babinec

                                                          

   PRINT RSS

Hlavná stránka