Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

„Čiastočná nesvojprávnosť“- produkt postkomunistickej justície a psychiatrie   

  

Po prevrate v novembri 1989 došlo nielen k transformácii komunistického režimu na komunistický kapitalizmus a ku kontinuite totalitnej justície ale aj k jeho prepojeniu s organizovaným zločinom. Toto prepojenie by nemohlo existovať bez kontaktov na políciu, prokuratúru súdy a v prvom rade na kriminálne zberby z vysokej alebo regionálnej politiky.

Špeciálnu úlohu v tejto zločineckej symbióze hrala justičná a konkurzná mafia, ktorá asistovala pri presunoch štátnej majetku na súkromné účty vyvolených a súčasne likvidovala každý pokus a snahu tých, ktorí mali odvahu  poukázať na ekonomické zločiny a korupciu. Používali k tomu  štandardné metódy obvinením oznamovateľa trestnej činnosti z krivého obvinenia alebo ohovárania a ak bol s tým problém tak jeho umiestnením na psychiatriu a následne pozbavenie svojprávnosti a občianskych práv, tak ako to robili za bývalého režimu. Takto chceli vyhlásiť súdom za nesvojprávneho aj občianskeho aktivistu a signatára Charty 77 Vladimíra Pavlíka, ktorého o tom telefonicky informoval jeden statočný človek z kruhov justície. Potom čo sa to prezradilo, rozhodli sa ho zlikvidovať exekúciou ešte pred podaním žaloby na ochranu osobnosti viď rubrika. „Justičná a exekútorská mafia chce dohnať k smrti občianskeho aktivistu Vladimíra Pavlíka! http://necenzurovane.net/stacho/osrman6.html

Ak uvedené metódy nezabrali  potencionálna hrozba bola eliminovaná nájomným vrahom ako v prípade Róberta Remiáša, alebo novinára Kuciaka. Vrcholom tohto zločineckého systému bolo zakrývanie zločinov udeľovaním amnestií. Začal s tým bývalý komunista a bankový podvodník Michal Kováč, ktorý udelil amnestiu Mariánovi Kočnerovi, aby tým zachránil zadok svojmu synovi- Kočnerovmu kumpánovi v kauze podvodu Technopol.

V civilizovanom právnom štáte by totiž obaja skončili v base a dnes by Ján Kuciak a jeho snúbenka mohli žiť.

Mladý Kováč by neskončil na veľvyslanectve a nezneužíval diplomatickú imunitu v ďalších podvodoch na Taiwane, viď kauza v rubrike s názvom MÁ SLOVENSKÁ VLÁDA PRSTY V PODVODE NA TAIWANE? http://necenzurovane.net/kovac/kovac11.html
A Kočner by sa nestal šedou eminenciou slovenských politikov so svojou  opičkou na ministerstve spravodlivosti „mambou“ – Jankovskou a svojim koňom  Dobroslavom Trnkom priamo na Generálnej prokuratúre. https://slovensko.hnonline.sk/1869780-objavila-sa-nova-nahravka-ta-ma-ukazovat-ako-kocner-korumpoval-trnku
Svoje by o bankovom podvodníkovi vedel povedať Lukáš Gemza, ktorého únos za jeho snahu o vrátenie dedičstva o ktoré jeho rodinu pripravil exprezident Kováč, nebol dodnes riadne vyšetrený. Podrobnosti boli publikované na stránke http://necenzurovane.net/kovac/labus1.html

 Dvojtvárnosť novej slovenskej prezidentky Čaputovej, ktorá na jednej strane  pranieruje prepojenie politikov s Kočnerom a na druhej pokrytecky tvrdiac, že si veľmi  želá, aby  pri výkone svojej práce  sa diplomati podobne ako ona, snažili o presadzovanie hodnôt SR, tak aby Slovensko bolo vnímané ako krajina, ktorá reprezentuje hodnoty demokracie, spravodlivosti, medzinárodných pravidiel a dodržiavania ľudských práv, vymenovala  Michala Kováča ml. – kočnerovho pobočníka v podvodoch, za vedúceho diplomatickej  misie v Spojených arabských emirátoch. https://www3.teraz.sk/…/prezidentka-vyme…/415316-clanok.html

V zakrývaní zločinov amnestiami, ktorých zrušenie tak trhá žily sudcovi Harabinovi, ktorý vidí zločinecké  skupiny len v radoch jeho kritikov,  pokračoval Mečiar.

Nebude zo psa slanina ani z vlka baranina a preto ani od Harabina a jeho súkmeňovcov z justície nemožno očakávať, že prestanú mlčať o prípadoch zneužívania psychiatrie  protiústavnými rozhodnutiami súdov tak ako v prípade občana Juraja Šnajdera.

„Čiastočná nesvojprávnosť“ v jeho prípade je  produktom postkomunistickej justície a psychiatrie, aký nemá vo svete zrejme obdobu.  Touto justičnou absurditou ho totiž mašinéria tzv. orgánov činných v trestnom konaní chce umlčať za to, že si dovolil podať oznámenie o korupcii, ktorá je podrobne opísaná v jeho liste uverejnenom na stránke http://necenzurovane.net/zneuzivanie/zneuzivanie4.html v rubrike Zločinecké praktiky a zneužívanie psychiatrie a justície pokračujú v slovenskej republike aj po roku 1989.

Ako potvrdzuje rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2Tdo/64/2016 konštatoval, že Okresný súd v Skalici a Krajský súd v Trnave porušili zákon v jeho neprospech.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2Tdo/64/2016

V rozpore s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR Krajský súd v Trnave rozhodol, že je aj naďalej čiastočne nesvojprávny a to len vo veci podaní na políciu, prokuratúru a súdy.
Uznesenie Krajského súdu Trnava

Nejde o príspevok do humoristickej relácie  ale o skutočnosť, kedy  človek na jednej strane môže viesť motorové vozidlo a pri tom pri tom je nesvojprávny pri styku s políciou a úradmi a musí mať prideleného opatrovníka . V podstate by nemal komunikovať s políciou ani na dopravnom inšpektoráte.
Ďalšou kuriozitou je, že mu pridelili proti jeho vôli tzv. opatrovníka, ktorým bolo podľa pôvodného rozsudku mesto Skalica. Paradoxne to mesto tiež odmietalo, tvrdiac, že Juraj Šnajder im nadáva.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že primátorom mesta Skalica bol v minulosti Brat falošného mýtusu novembra 1989-agenta ŠtB Antona Srholca s krycím menom Skala, Ing. Michal Srholec, na ktorého konflikt záujmov a podozrivé podnikateľské aktivity Juraj Šnajder viac krát upozorňoval. Pán exprimátor Skalice, ktorý sa skrýval za imidž svojho brata, mal čulé podnikateľské aktivity a  figuroval podľa Obchodného registra v niekoľkých firmách a Prima banke.

Pán Juraj Šnajder sa už od roku 2006  márne snaží dovolať spravodlivosti, po vydaní rozhodnutia KS Trnava sa obrátil aj na EÚ a MZV SR, ktoré mu stroho odpísalo, že jeho žiadosť bola adresovaná MZV vecne nepríslušne.

Dňa 18. 8. 2019 o 18:17 Hana.Kovacova@mzv.sk napísal(a):

Vážený pán Šnajder,

 Dňa 15. augusta 2019 boli doručené e-mailom Vaše tri podania, v ktorých opisujete problémy v rámci civilných konaní pred súdmi Slovenskej republiky a vyjadrujete nesúhlas s postupom slovenských justičných orgánov.
 Po preskúmaní Vašich podaní konštatujem vecnú nepríslušnosť na postup zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v predmetnej záležitosti.
Podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení, nie je v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky konať vo veciach úpravy spôsobilosti na právne úkony a riešiť situáciu, ktorú opisujete vo svojich podaniach.

 S pozdravom
 Hana Kováčová
Odbor ľudských práv | Human Rights Department

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
Hlboká cesta 2| 833 36| Bratislava | Slovak Republic 
tel.: +421 2 5978 3770 |
hana.kovacova@mzv.sk| www.mzv.sk

Takže sa pýtam dokedy bude na Slovenku zneužívaná justícia a psychiatria na likvidáciu oznamovateľov korupcie, ekonomických zločinov a  kritikov politických zločincov?

                                                                                    Alex Bondarčuk


   PRINT RSS

Hlavná stránka