Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

ZLOČINECKÉ PRAKTIKY A ZNEUŽÍVANIE PSYCHIATRIE A JUSTÍCIE  POKRAČUJÚ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE AJ PO ROKU 1989  

  

https://dennikn.sk/blog/pribehy-nezakonne-odvlecenych-na-psychiatiu-ing-mozolova/

Jana Teleki

Jana Teleki

Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatriu – dnes Ing. Mozolová

Nebezpečnou pre spoločnosť sa stala zdokumentovaním trestnej činnosti polície a podaním trestného oznámenia.
940482_psychiatria-pacient-psychoza-dusevne-chory-cropZačiatok šikanovania
Ing . Helena Mozolová bola v novembri 2014 zastavená policajnou hliadkou kvôli nezapnutým svetlám na automobile Škoda Felícia. V tom čase mala svoje nové auto značky Citroen v autoservise a jazdila na staršom požičanom aute, na ktorom sa musia svetlá zapínať ručne, na čo však zabudla. Keďže sa stmievalo, bola zastavená policajnou hliadkou. Ing. Mozolová sa pokúšala policajtom vysvetliť, že svetlá zabudla zapnúť, pretože bola zvyknutá na Citroen, na ktorom sa svetlá zapínali automaticky. Svoju chybu si priznala a z dôvodu, že žije sama so zdravotne postihnutou matkou a chorým otcom z invalidného dôchodku požiadala policajtov o zhovievavosť a riešenie napomenutím. Policajti, ktorí ju chceli za každú cenu pokutovať začali reagovať neprimerane podráždene a Ing. Mozolová, ktorá mala so sebou kameru, začala policajtov nahrávať. Výsledkom konfliktu medzi ňou a policajnou hliadkou boli krvné podliatiny na rukách. Po lekárskom ošetrení podala sťažnosť na policajtov pre neprimeraný zákrok a trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa na riaditeľa policajného oddelenia v Poprade pplk. Fedora.
Podnet podaný vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa sa rozhodla polícia riešiť šikanovaním oznamovateľky. Po niekoľkých mesiacoch odolávania policajnému šikanovaniu, rozhodol sa „oznamovateľku trestnej činnosti“ vyriešiť poloboh v pozícii riaditeľa radikálne. Vydal policajtom pokyn Ing. Mozoľovú zadržať a odvliecť na psychiatrické oddelenie do Levoče.
Zadržanie
Šestnásteho februára 2015 Ing. Mozolová viezla otca na kontrolu kardiostimulátora do nemocnici v Poprade. Cestou sa zastavila na benzínovom čerpadle medzi Popradom a Matejovcami doplniť benzín. Pri odchode z čerpacej stanice, údajne z dôvodu kontroly dokladov, ju zastavila hliadka, zo strachu pred políciou začala zákrok nahrávať.
Z videa, ktoré bolo vyhotovené z policajnej kontroly je zrejmé, že policajti po predložení dokladov privolali na miesto ďalšiu hliadku a predstierali, že pokračujú vo vykonávaní kontroly. Kontrolovali úplne všetko…  paradoxne kontrolovaná osoba od dokladov po lekárničku mala všetko v poriadku a cestná kontrola prebehla bez incidentov a neprimeranej konfrontácie.
Policajti zdržiavali Ing. Mozolovú pokým neprišli privolané posily. Po príchode ďalšej hliadky z polície a sanitky Rýchlej záchrannej pomoci, bez udania akéhokoľvek zákonného dôvodu, oznámili Ing. Mozolovej, že ju eskortujú do psychiatrickej kliniky v Levoči. Okamžite sa pokúsila s kontaktovať s právnikom a žiadala, aby jej predložili uznesenie o zadržaní a dôvod eskorty na psychiatriu. Policajti jej neumožnili kontaktovať  právnika a napriek žiadosti o vysvetlenie na základe akého rozhodnutia má byť umiestnená na psychiatrickej klinike, nedostala žiadnu odpoveď. Jediným momentom v tej absurdnej situácii bol jej otec, ktorý celé zverstvo zdokumentoval kamerou.
Násilím, bez jej súhlasu a proti jej vôli, bola odvlečená do ústavu na liečbu psychických chorôb. Samozrejme, ako je na Slovensku dobrým zvykom, diagnostikovali u nej paranoju. Prekročením prahu oddelenia stal sa z nej psychiatrický pacient.
V čase zadržania prebiehala medzi ňou a policajnou hliadkou bežná komunikácia, nebola obvinená zo žiadneho trestného činu ani z priestupku, nebola pristihnutá pri žiadnej protiprávnej činnosti, nebola spísaná žiadna zápisnica, do ktorej by sa mohla vyjadriť, nebolo vydané súdne rozhodnutie o pribratí znalcov na skúmanie jej duševného stavu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na skúmanie duševného stavu v zariadení na liečbu psychických chorôb, voči ktorému by sa mohla odvolať .
Prvým predpokladom na umiestnenie osoby v akomkoľvek zdravotníckom zariadení je vyšetrenie aktuálneho stavu pacienta … je vôbec možné aby skúsený lekár psychiater nezistil , že osoba, ktorú má pred sebou nie je agresívna a  fyzicky neútočí  ? Ako si lekár , ktorému nebol predložený dôkaz o napadnutí , prípadne znalecký posudok vydaný znalcom psychiatrom dovolí rozhodnúť o hospitalizácii na uzatvorenom oddelení , najmä pacient odmieta hospitalizáciu a rodina žiada o prepustenie nakoľko nikoho nenapadol ?
Pokyny vydávané personálu, ktorý mal zabezpečiť izolovanie Ing. Mozolovej od príbuzných , známych a právnej zástupkyne naháňajú hrôzu . Zabudla vážená pani primárka Gernáthová na Hippokratovú prísahu, mala zníženú schopnosť rozoznať nebezpečnosť príkazu , ktorým mohlo dôjsť k zrúteniu Ing. Mozolovej ? Izoláciou sa lámali nielen pacienti, ale aj väzni. Osvedčená metóda psychického týrania jedného dňa musí priniesť výsledok . Kto už po niekoľkých týždňoch spochybní oprávnenosť hospitalizácie ?
Ing. Mozolovú údajne pre neprimerané správanie a fyzickú agresivitu, vzhľadom na riziko ohrozovania spoločnosti, umiestnili na uzatvorené oddelenie, neumožnili skontaktovať sa právnikom a znemožnili prístup jej blízkych, údajne aby zabránili zhoršeniu zdravotného stavu. Opäť nebol spísaný žiadny úradný záznam o použití donucovacích prostriedkoch , ich spôsobe a doby trvania. Nebola spracovaná ani žiadna lekárska správa, vypracovaný znalecký posudok o duševnom stave znalcom odboru psychiatria. Podávali jej psychofarmaká a posúvali na podpis tlačivo na súhlas s hospitalizáciou.
Tri dni otec, brat Ing. Mozolovej a aktivisti zo združenia SOS atakovali policajné oddelenia Levoča a Poprad a lekárov so žiadosťou o osobné stretnutie s ňou. Nikto im nevedel vysvetliť prečo a ako sa Ing. Mozolová ocitla na uzatvorenom oddelení psychiatrickej kliniky . Od personálu sa dozvedeli, že majú príkaz neumožniť osobné stretnutie s nikým blízkym, že zhoršenie zdravotného stavu je rozprávka a skutočným dôvodom je pripravované divadlo, akože súdne pojednávanie v budove psychiatrickej kliniky . Personál nevedel, ktorý súd sa na realizáciu predstavenia podujal, na základe akého návrhu koná a kto dal pokyn na jej zadržanie, či a kde je o tom zápisnica.
Ako to už v prípadoch, kde došlo k závažnej organizovanej trestnej činnosti zo strany polície, na ktorej sa podieľali lekári „špecialisti“, stáva bohorovní aktéri prepadli panike a začali strácať zmysel pre realitu … vymysleli súdne pojednávanie v budove psychiatrickej kliniky.
PokračovanieSudkyňa  budove psychiatrickej kliniky zbavila svojprávnosti príčetnú osobu a ustanovila opatrovníka … 

Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatriu – Ing. Mozolová, 2.časť

Sudkyňa v budove psychiatrickej kliniky zbavila svojprávnosti príčetnú osobu a ustanovila opatrovníka.
25
Štvrtý deň zadržania Ing. Mozolovej , hneď ráno sa opäť dostavil brat a otec do budovy psychiatrickej kliniky v Levoči a od personálu sa dozvedeli, že nie je možné s Ing. Mozolovou hovoriť pretože údajne prebieha súdne pojednávanie. Okamžite kontaktovali právnikov a aktivistov zo združenia SOS a čakali na uznesenie súdu.
Výkon spravodlivosti sudkyne  JUDr.Moniky Dubjel.
Dvadsiateho februára 2015 sa do budovy psychiatrickej kliniky dostavila sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves, ktorá predviedla pôsobivý výstup v štýle „súdna sieň“ a  vydala dve neštandardné uznesenia.
V prvom uznesení rozhodla, že ustanovuje Ing. Mozolovej opatrovníka Mesto Levoča, pretože bolo zistené, že opatrovníka nemá. Rozhodnutie odôvodnila § 191 odst.2 – ak ten koho ústav prevzal nemá iného zástupcu, ustanoví mu súd pre toto konanie opatrovníka. Herečka v talári akosi pozabudla, že opatrovníka možno ustanoviť iba osobe zbavenej svojprávnosti …
Väčšina bežných ľudí nemá opatrovníka, na to aby Ing. Mozolová mala opatrovníka, musela by byť súdom zbavená svojprávnosti, a keďže ona bola svojprávna a v predchádzajúcom období nikdy nebola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, nebol dôvod jej ho ustanoviť. Opatrovníka súd ustanovuje v prípade, že osoba zbavená svojprávnosti nemá blízku osobu, prípadne právne zastúpenie, ktoré by  v jej záujme a veciach konalo.
V čase vydávania uznesenia bol brat Ing. Mozolovej spolu s otcom pred dverami, právna zástupkyňa na ceste z Bratislavy na psychiatrickú kliniku a počestná sudkyňa o občanovi Slovenskej republiky čarovala z bludov uznesenie ako zarytý inkvizítor v stredoveku. Chce to talent predbežným opatrením zbaviť osobu svojprávnosti, ustanoviť opatrovníka , správoplatniť uznesenie poučením, že  rozhodnutie nie je možné napadnúť a o necelú hodinu po vydaní uznesenia o ustanovení „opatrovníka“ vydať uznesenie „vo veci samej“.
V druhom rozhodnutí rozhodovala o dôvodnosti hospitalizácie Ing. Mozolovej. Nutnosť zotrvania na uzatvorenom oddelení psychiatrickej klinike sudkyňa JUDr. Monika Dubjel odôvodnila neprimeraným správaním so slovnou a fyzickou agresivitou. Nič viac, ani menej.
Ošetriť závažnú trestnú činnosť spojenú s likvidáciou občana cestou psychiatrie, spáchanú policajnými dôstojníkmi v spolupráci s lekármi psychiatrickej kliniky, spravidla nie je možné ak vo veci prebehne riadne súdne pojednávanie a dokazovanie v prítomnosti právneho zástupcu poškodeného. Závažnosť situácie si uvedomovala aj sudkyňa, ktorá sa rozhodla organizovanú trestnú činnosť policajného riaditeľa, jeho podriadených a psychiatrov zniesť zo sveta, marením práv účastníka konania. JUDr . Dubjel vedela, že pojednávanie by bolo pre všetkých úplnou katastrofou. Ing. Mozoľová mala nahrávku nielen z napadnutia príslušníkmi , ale aj nahrávku z cestnej kontroly, pri ktorej bola zadržaná. Z nahrávok bolo jednoznačné, že sa nejedná o osobu s agresívnymi prejavmi, od umiestnenia na psychiatriu intenzívne komunikovala s rodinou, právnikmi a aktivistami . Z komunikácie vyplýva, že nielen v čase zadržania, ale aj po nej Ing. Mozolová nejavila známky psychickej poruchy a agresivity .
JUDr. Dubjel si uvedomovala, že ošetriť trestnú činnosť aktérov špinavej hry bude možné iba tým, že ponechá Ing. Mozolovú v psychiatrickej liečebni na uzatvorenom oddelení, kde po obmedzení prístupu príbuzných a liečby psychofarmakami k zhoršeniu jej zdravia a intelektu skôr, či neskôr dôjde.
Sudkyňa Dubjel si plne uvedomovala , že jej konanie je brutálnym zneužitím právomoci verejného činiteľa, marením výkonu spravodlivosti a  pojednávanie v budove psychiatrickej kliniky v Levoče je v príkrom rozpore so zákonom. Punc zákonnosti dala uzneseniu sfalšovaním miesta pojednávania. Klamstvom , že pojednávanie sa konalo v budove Okresného súdu Spišská Nová Ves.
Po pojednávaní odmietali Ing. Mozolovej najskôr vydať rozhodnutie, aby sa údajne nezhoršil jej zdravotný stav, ibaže na chodbe stáli príbuzní a konfrontáciu si panstvo nemohlo dovoliť. Uznesenie dali do ruky Ing. Mozolovej, s vedomím, že po odchode príbuzných si uznesenie vezmú späť. Neodhadli však intelekt obete. Duchaprítomná Ing. Mozolová po prečítaní odovzdala uznesenia bratovi, ktorý ich mal odniesol k právnej zástupkyni.
Základné právo občana na spravodlivý súdny proces a práva občanov garantované mu Ústavou Slovenskej republiky ako aj Európskym dohovorom o ľudských právach sú pre sudkyňu Dubjel evidentne španielskou dedinou.
Slovenská legislatíva neumožňuje polícii zadržať a bezdôvodne umiestniť občana do zariadenia na liečbu psychických chorôb, dokonca ani v prípade, že sa jedná o osobu obvinenú. Ak je osoba zadržaná a obvinená a je zjavne potrebné preskúmanie jej stavu vzhľadom na okolnosti, znaky nebezpečnosti jej chovania pre okolie alebo pre seba, tak sa priberá znalec. Vykonať znalecké skúmanie duševného stavu obvineného v slovenskom právnom systéme najmä za predpokladu, že bude realizované v súlade s trestným poriadkom § 142 a §148, ktoré upravujú postup orgánu činného v trestnom konaní, nie je jednoduché. Podľa obidvoch paragrafov duševný stav vyšetrujú vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie. Na vyšetrenie duševného stavu obvineného, je ale potrebný príkaz súdu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie. Obvinený sa má možnosť proti uzneseniu súdu, uzneseniu o pribratí súdneho znalca odvolať. Sťažnosť proti uzneseniu má odkladný účinok, čiže znalecké vyšetrovanie obvineného nemôže byť realizované bez právoplatného uznesenia súdu o pribratí súdneho znalca. Samotné zbavenie svojprávnosti bez účasti rodinných príslušníkov, prípadne nariadenie ochrannej liečby alebo liečebného režimu je riadne upravené zákonom a nie je možné ani príbuzných zbaviť ich práv nedôvodným ustanovením opatrovníka, ktorý nekonáva svoje povinnosti voči zverenej osobe.
Po niekoľkých týždňoch bola Ing. Mozolová z psychiatrie prepustená … bol to však iba začiatok šialenstva spusteného štátnou mocou …

Príbehy nezákonne odvlečených na psychiatriu – Ing. Mozolová, 3.časť

Lekárka falšovala lekárske správy …
Bez názvu
Polícia zadržala údajne fyzicky agresívnu schizofreničku …
Psychiatrický pacient
Ing. Mozolová po fyzickom útoku v decembri 2010, pre pocity úzkosti a nespavosť, vyhľadala pomoc psychiatra a niekoľko mesiacov bola ambulantne liečená pre adaptačnú poruchu po fyzickom napadnutí.
Vo februári 2014 opäť po fyzickom napadnutí, obrátila sa s dôverou na spádovú psychiatričku , ktorá jej diagnostikovala posttraumatickú stresovú poruchu ako reakciu na akútny stres po fyzickom napadnutí druhou osobou.  Z lekárskych správ je zjavné, že sa intenzívne sťažovala na nespavosť, pocity úzkosti, bolesti rúk a nôh z nespavosti, a pocity neprimeraného strachu pri pohybe mimo prostredia domu. Sťažovala sa na bežné problémy ľudí po prežití traumatickej udalosti alebo neprimeraného dlhodobého stresu. V medziobdobí od decembra do februára 2014 nebola v liečbe psychiatrom. V lekárskych správach od roku 2010, kedy Ing. Mozolová prvý krát navštívila psychiatra , do 29.1.2015 nie je ani zmienka o jej slovnej a už vonkoncom fyzickej agresivite.
Intrigy
Po podaní podnetov a sťažností Ing. Mozolovou začalo šikanovanie políciou. Tretí krát fyzicky napadnutá navštevovala psychiatrickú ambulanciu,  vrámci možností odolávala psychickému teroru políciou a zo strachu každý kontakt s políciou nahrávala, netušiac, že ataky voči nej sú dôsledkom intenzívnej komunikácie psychiatričky s políciou. V januári 2015 Mozolová prevzala predvolanie z polície, z ktorého vyplývalo, že sa má dostaviť na políciu na základe podnetu psychiatričky. Ing. Mozolová uvedomujúc si, že nedokáže bez liekov spávať a zvládnuť pocity úzkosti, rozhodla sa pre zmenu lekára a dohodla sa s psychiatrom MUDr. Michlíkom, že od 17.2.2015 prechádza k nemu do ambulantnej starostlivosti .
Konfrontácia
Dňa 29.1. 2015 dopoludnia sa Ing. Mozolová zastavila v ambulancii pre lieky, s vedomím, že v ambulancii MUDr. Mudrákovej je posledný krát . Poprosila sestričku o vypísanie receptu, s odôvodnením že sa ponáhľa do Trnavy na konferenciu o globálnom otepľovaní, čo súvisí s jej profesiou a položila lekárke otázku prečo vypisuje na políciu o nej neprístojnosti. Po tomto dotaze psychiatrička ju slovne napadla, označila ju za paranoidnú, a dvihla telefón, že ide kontaktovať políciu. Na reakciu lekárky Ing. Mozolová vytiahla kameru, aby zaznamenala komunikáciu s lekárkou, ukázala jej predvolanie, z ktorého vyplývalo, že na základe jej podnetu má sa dostaviť na políciu, pozvánku na konferenciu a odišla. V  správe z vyšetrenia z 29.1.2015 zaujme záver lekárskej správy – objektívne :
Opakovane nás kontaktuje polícia, že píše sťažnosti, vyhráža sa a máme avízo, že napáda slovne aj fyzicky okolie bez príčiny. Pri opakovaných poruchách jej správania prevoz na PO Levoča, prosím aj o asistenciu polície. Diagnóza schizofrénia.
Lekárka v správe nekonštatuje, že by ju slovne , či fyzicky napadla, vedomá si toho, že Mozolová disponuje so záznamom z komunikácie. Vie aj to, že je viazaná lekárskym tajomstvom a nemôže informácie o pacientovi podsúvať polícii, nakoľko porušiť lekárske tajomstvo je možné iba so súhlasom pacienta, alebo na základe rozhodnutia súdu. Keďže rozhodnutie súdu nemá, v lekárskej správe sa odvoláva na kontaktovanie políciou!
Tvrdenie Ing. Mozolovej nebolo bludom, čo potvrdzuje aj lekárska správa lekárky z psychiatrického oddelenia v Levoči po jej prijatí… bola privezená políciou, ktorú privolala MUDr. Mudráková s odôvodnením, že fyzicky napáda bez príčiny okolie a vyjadrenia policajtov v neskoršom období.
Mozolová sa 29.1. 2015 zúčastnila v Trnave konferencie, na ktorú bola pozvaná. Deň po konferencii dostala teploty a bola jej vypísaná práceneschopnosť.
Neúspešná psychiatricko – policajná akcia
Význam slovného spojenia „pri opakovaných poruchách“ pochopí nezaujatý po prečítaní poslednej lekárskej správy vydanej psychiatričkou 2.2.2015, v deň keď pacientku nevyšetrila, respektíve ani nevidela.
Psychiatrička MUDr. Mudráková vydala 2.2.2015 lekársku správu, v ktorej uvádza, že pacientka je dekompenzovaná s výraznými poruchami v správaní nebezpečná voči sebe aj okoliu. „Prosím“ o prevoz do nemocnice za asistencie polície, diagnóza schizofrénia.
Lekárka vyrábala záznamy, že ju pre bezdôvodné fyzické napadnutia okolia Mozolovou kontaktuje polícia a polícia záznamy, že ju v súvislosti s  agresivitou Ing. Mozolovej kontaktuje ošetrujúca lekárka …
Práceneschopná Mozolová dňa 2.2.2015 postrehla, že sa okolo jej domu pohybujú policajti . Zo strachu policajtom neotvorila a nepozvanú návštevu nahrala zo strachu na videozáznam.
Hospitalizácia a kúzla s diagnózami
Dňa 16.2 2015, deň po ukončení práceneschopnosti, bola Mozolová zadržaná na benzínovom čerpadle políciou a násilím zavlečená na psychiatrické oddelenie v Levoči s odôvodnením, že fyzicky napáda bez príčiny okolie. V čase zadržania nebola obvinená zo žiadneho trestného činu ani z priestupku, nebola pristihnutá pri žiadnej protiprávnej činnosti, nebola spísaná žiadna zápisnica, do ktorej by sa mohla vyjadriť, nebolo vydané súdne rozhodnutie o pribratí znalcov na skúmanie jej duševného stavu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na skúmanie duševného stavu v zariadení na liečbu psychických chorôb, voči ktorému by sa mohla odvolať.
Lekárka na príjme, ktorá údajnú agresívnu schizofreničku prijala na oddelenie, pochopila, že Ing. Mozolová privezená políciou, nie je agresívna a netrpí schizofréniou.
Zmenila diagnózu na afektívnu poruchu a odstránila z jedálnička pacientky časť liekov.
Čo je zarážujúce, napriek tomu, že vylúčili diagnózu schizofrénia, nepotvrdila sa slovná ani fyzická agresivita, pre ktorú bola na oddelenie privezená, Ing. Mozolovú hospitalizovali na uzavretom oddelení, bez možnosti osobného kontaktu s právnikom, či príbuznými.
Paranoja
Štyri dni po zadržaní, diagnózu zmenili na paranoju … rozprávka o agresivite pri zadržaní nestratila na význame, v momente zadržania ako by sa na prvý pohľad zdalo … fyzická agresivita bola  dôvodom na liečbu…
Štandard
Ak pri bežnom vyšetrení psychiatrického pacienta lekár zistí, že je dôvod na jeho hospitalizáciu, kontaktuje okamžite blízku osobu. V prípade, že nedošlo žiadnemu nezákonnému konaniu pacienta, a pacient ako aj blízka osoba nesúhlasí s hospitalizáciou, podpíše blízka osoba reverz, čím vlastne prevezme na seba zodpovednosť za konanie psychiatrického pacienta.
V prípade, že došlo k fyzickému napadnutiu osobou, respektíve k trestnej činnosti osoby, polícia osobu zadrží, vydá uznesenie o začatí trestného stíhania a pokiaľ osoba vykazuje známky duševnej choroby, vyšetrovateľ požiada súd o pribratie dvoch znalcov z odboru psychiatria, ktorí rozhodnú, či osoba pácha trestnú činnosť pod vplyvom choroby, či je potrebná hospitalizácia v psychiatrickom zariadení.
Prečo psychiatrička nekontaktovala rodinu, keď zistila, že Ing. Mozolová potrebuje hospitalizáciu a neobjasnila príbuzným dôvody na hospitalizáciu?
Ak ju kontaktovala polícia, ako uvádza psychiatrička v lekárskych správach, prečo nevysvetlila policajtom, že ak  Mozolová spáchala trestný čin – údajné fyzické napadnutia – musia požiadať súd o pribratie znalcov na skúmanie duševného stavu, ktorí rozhodnú o potrebe skúmania duševného stavu v zariadení a zaujmú stanovisko k potrebe ďalšej liečby ?
Ak lekárka kontaktovala políciu, prečo v lekárskych záznamoch uvádza, že kontaktovaná políciou bola ona?
Ako je možné, že 2.2.2015 lekárka vydala lekársku správu o stave pacienta, bez jeho prítomnosti?
Ako 2.2.2015 zistila, že Mozolová je nebezpečná pre seba a svoje okolie, keď nevidela pacientku?
Nebála sa psychiatrička kolapsu sotva 45 kilovej Mozolovej, dlhodobo liečenej na vysoký krvný tlak, či vážneho poškodenia zdravia po zadržaní políciou?
Zabudla pani psychiatrička, že je lekár viazaný Hippokratovou prísahou?
Na základe čoho prebiehala komunikácia medzi políciou a psychiatričkou, keď polícia neevidovala ani jeden podnet na trestné stíhanie, alebo spáchanie priestupku?
Prečo polícia s psychiatričkou riešila fyzickú agresivitu Ing. Mozolovej, keď nikdy nezasahovala na základe oznámenia, že Ing. Mozolová niekoho fyzicky napadla a nebolo podané na ňu trestné oznámenie?!
Kde je trestný spis vedený voči Mozolovej za napadnutie?
Kde sú napadnuté osoby a svedkovia?
Prečo bola odvezená políciou do liečebne deň pred vyšetrením u nového lekára, vari by mohol mať iný názor na potrebu jej hospitalizácie a liečby?
Paranoidné predstavy na zadržanie Mozolovej nestačili , bolo potrebné upraviť diagnózu na schizofréniu, podporenú rozprávkou o fyzickej agresivite …

“Agresívnu schizofreničku” na psychiatrii v Levoči vyliečili vysadením liekov predpísaných spádovou psychiatričkou, 4. časť

V kauze Mozolová nie je podstatná posttraumatická porucha, na ktorú sa liečila po fyzických napadnutiach, ale diagnostika a liečba schizofrénie , ktorou netrpela. Svinstvo spáchané na Mozolovej klinika riešila izoláciou na uzavretom oddelení.
Bez názvu2
Orgány činné v trestnom konaní, psychiatrická komora lekárske združenie ako aj klinika držia bobríka mlčanlivosti. Problém Mozolová nespočíva v postraumatickej psychickej poruche, na ktorú sa po fyzických napadnutiach liečila, ale v konaní spádovej psychiatričky a následnej nezákonnej hospitalizácii.
Po fyzickom napadnutí políciou 20.1.2015 Ing Mozolová navštívila ambulanciu spádovej psychiatričky MUDr. Adriany Dračkovej – Mudrákovej – súdnej znalkyni z odboru zdravotníctvo – odvetvie psychiatria, u ktorej sa liečila na posttraumatickú poruchu po fyzickom napadnutí a dôrazne ju požiadala, aby nepodsúvala informácie o jej zdravotnom stave polícii a nevyrábala bez zbavenia mlčanlivosti súdom posudky o jej zdravotnom stave.   MUDr. Mudráková posttraumatickú poruchu zmenila 20.1.2015 na diagnózu schizofrénia a psychofarmaká prispôsobila stanovenej diagnóze!
Niekoľko dní po zmene diagnózy a po zhoršení zdravotného stavu sa rozhodla Mozolová pre zmenu ošetrujúceho lekára.
Dňa 29.1.2015 po návšteve Ing. Mozolovej v ambulancii vydala MUDr. Mudráková lekársku správu, v ktorej uvádza: Opakovane nás kontaktuje polícia, že píše sťažnosti, vyhráža sa a máme avízo, že napáda slovne aj fyzicky okolie bez príčiny. Pri opakovaných poruchách jej správania prevoz na PO Levoča, prosím aj o asistenciu polície. Diagnóza schizofrénia.
Lekárka v správe nekonštatuje, že by ju slovne, či fyzicky napadla, vedomá si toho, že Mozolová disponuje so záznamom z komunikácie. Vie aj to, že je viazaná lekárskym tajomstvom a nemôže informácie o pacientovi podsúvať polícii, nakoľko porušiť lekárske tajomstvo je možné iba so súhlasom pacienta, alebo na základe rozhodnutia súdu. Keďže rozhodnutie súdu nemá, v lekárskej správe sa odvoláva na kontaktovanie políciou! Lekári štandardne v správe posudzujú stav pacienta, lekárska správa nie je listina o komunikácii lekára s políciou.
Lekári štandardne v lekárskej správe popisujú stav pacienta, nie komunikáciu s políciou.
MUDr . Adriana Dračková – Mudráková ako lekárka vie, že pri svojej práci je viazaná mlčanlivosťou, ktorej ju môže zbaviť iba súd rozhodnutím a pacient písomným vyhlásením o zbavení mlčanlivosti.
MUDr. Mudráková vie, že lekársku správu o zhoršení zdravotného stavu môže vydať iba po vyšetrení zdravotného stavu pacienta, a falšovanie dokumentácie je trestným činom.
Ako súdny znalec z odvetvia zdravotníctvo – odbor psychiatria vie, že jej konanie je viazané § 142 a § 148 , podľa ktorých vykonať znalecké skúmanie duševného stavu a vydať posudok je možné iba na základe rozhodnutia súdu o pribratí znalca. V prípade skúmania duševného stavu v zmysle legislatívy musia byť pribraní pre objektívnosť dvaja znalci.
Dňa 2.2.2015 hoci lekárka Ing. Mozolovú nevidela, čiže nemala možnosť posúdiť či došlo k zhoršeniu zdravotného stavu alebo nie, vydala lekársku správu o zhoršenom zdravotnom stave, v ktorej uvádza, že pacientka je dekompenzovaná s výraznými poruchami v správaní, nebezpečná voči sebe aj okoliu a prosí o prevoz do nemocnice za asistencie polície, diagnóza schizofrénia. Práceneschopná Mozolová policajtov nevpustila do bytu a prevoz sa nekonal.
Kladiete si otázku prečo polícia nepožiadala okamžite o vydanie príkazu na zatknutie fyzicky agresívnej Mozolovej?
Polícia koná na základe podnetu. Na Ing. Mozolovú nebolo podané trestné oznámenie, nebola obvinená zo žiadneho trestného činu ani z priestupku, nebola pristihnutá pri žiadnej protiprávnej činnosti, nebola spísaná žiadna zápisnica, do ktorej by sa mohla vyjadriť, nebolo vydané súdne rozhodnutie o pribratí znalcov na skúmanie jej duševného stavu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na skúmanie duševného stavu v zariadení na liečbu psychických chorôb, voči ktorému by sa mohla odvolať. Aj excelentný zločinec , či sériový vrah má právo po zadržaní kontaktovať svojho právnika. Za predpokladu žiadosti o jej zatknutie a eskortovaní by rozhodoval súd v prítomnosti právnika. Takúto blamáž si polícia nemohla dovoliť. Keďže vedeli, že zo strany Ing. Mozolovej žiadna fyzická agresivita nehrozí, rozhodli sa zadržanie odložiť po ukončení práceneschopnosti.
Dňa 16.2 2015 bola Ing. Mozolová zadržaná policajnou hliadkou a následne násilím eskortovaná na psychiatrické oddelenie do Levoče. MUDr. Juliana Rusňáková – lekárka na príjme, ktorá údajnú agresívnu schizofreničku prijala na oddelenie, pri vyšetrení zistila, že Ing. Mozolová privezená políciou, nie je agresívna, netrpí schizofréniou, okamžite pri prijatí zmenila diagnózu na afektívnu poruchu a odstránila z jedálnička pacientky nezanedbateľnú časť psychofarmák na liečbu schizofrénie. V čase dodania na psychiatriu mala Ing. Mozolová za sebou niekoľko týždňovú liečbu na diagnózu schizofrénia, ktorou evidentne nikdy netrpela!
Napriek tomu, že vylúčili diagnózu schizofrénia, nepotvrdila sa slovná ani fyzická agresivita, pre ktorú bola na oddelenie privezená, Ing. Mozolovú hospitalizovali na uzavretom oddelení, bez možnosti osobného kontaktu s právnikom, či príbuznými a nemocnica požiadala súd o vydanie rozhodnutia o pribratí opatrovníka do konania o prípustnosti hospitalizácie.
Deň po prijatí Ing. Mozolovej klinika požiadala súd o ustanovenie opatrovníka a podala na súd návrh na začatie konania o prípustnosti hospitalizácie, nutnosť hospitalizácie odôvodnila paranojou a fyzickou agresivitou pacientky. Klinika súbežne s návrhom požiadala súd, aby upustil od doručenia uznesenia Ing. Mozolovej, pretože podľa vyjadrenia lekára by mohol obsah rozhodnutia vážne narušiť zdravotný stav s odôvodnením, že je v stave, ktorom nie schopná chápať zmysel tohto uznesenia.
Keď sa 20. 2.2015 opäť dostavil brat a otec do budovy psychiatrickej kliniky v Levoči, od personálu sa dozvedeli, že nie je možné s Ing. Mozolovou hovoriť pretože údajne prebieha súdne pojednávanie. Okamžite kontaktovali právnikov a aktivistov zo združenia SOS, ktorí im vysvetlili , že „uznesenie súdu“ musia príbuzným vydať.
V stave, v ktorom podľa lekárov údajne nebola schopná chápať zmysel uznesenia … bola Ing. Mozolová niekoľko hodín vypočúvaná. Zo štvorstranovej zápisnice z výsluchu Mozolovej vykonaného na oddelení psychiatrie vyplýva, že presne vedela k čomu rozhodnutie smeruje, žiadala aby jej bolo vysvetlené na základe čoho bola zadržaná a prečo jej nebolo umožnené kontaktovať právnika. Zdôrazňovala, že nesúhlasí hospitalizáciou a niekoľko krát požiadala sudkyňu aby zapisovala do zápisnice jej presné vyjadrenia.
Zaujímavosťou je, že agresívnu pacientku na uzatvorenom oddelení liečili vysadením psychofarmák predpísanými ošetrujúcou lekárkou a podľa všetkého liečba zabrala, pretože v rámci výsluchu Ing. Mozolová zdôraznila, že sa po odbúraní liekov cíti oveľa lepšie.
Dňa 20.2. 2015 bola v priestoroch psychiatrickej kliniky zároveň vypočutá ošetrujúca lekárka MUDr. Rusňáková… Do zápisnice uviedla iba dôvody, pre ktoré bola Ing. Mozolová hospitalizovaná. Pani MUDr. Rusňáková pred sudkyňou zamlčala zistenia pri preberaní pacientky, dokonca neuviedla súdu, že privezená agresívna pacientka diagnózou schizofrénia netrpí. Netrpí ani paranojou a nie je agresívna ako uviedla klinika na žiadosti o prípustnosti hospitalizácie. O odbúraní psychofarmák pacientke v zápisnici z výsluchu nie je ani zmienka. Nutnosť hospitalizácie odôvodnila dôvodmi pri prijatí.
Prečo lekárka zamlčala tak závažné dôvody pre konanie súdu?
Prečo neozrejmila súdu, že sa nepotvrdili dôvody, na základe ktorých bola pacientka privezená?
Bol skutočne pobyt na psychiatrii nevyhnutným pri liečbe pacientky odbúraním nevhodnej liekovej terapie?
Vari nestačilo povedať Mozolovej, ktoré lieky má vysadiť?
Špinavá hra so psychikou pacienta sa nemocnici vymkla z rúk, keď vydala bratovi Ing. Mozolovej rozhodnutia vydané JUDr. Dubjel. Psychiatrická klinika v Levoči sa tak veľmi zasadila za svoju kolegyňu, že neváhala nielen ohroziť zdravie pacienta , ale aj uviesť do omylu sudkyňu.
O niekoľko týždňov bola Ing. Mozolová z Levočskej psychiatrie prepustená.
Pokračovanie…


   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka