Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

KOMUNISTICKÉ PRAKTIKY ZNEUŽÍVANIA PSYCHIATRIE POKRAČUJÚ AJ V ZLOČINECKEJ PONOVEMBROVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE   

  

Otvorený list Tatjany  Šidlovej generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi

Pán generálny prokurátor, dovolím si Vám adresovať tento otvorený list, pretože s  podaním na Vašu adresu  som neuspela.
Kto zosnoval zločineckú organizovanú skupinu, ktorej členovia ma terorizujú  v obci Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši, sa môžem len domnievať.
Teror už dosahuje takú intenzitu, že nemám šancu sa proti nemu sama brániť. Moje tvrdenia sú spochybňované policajtmi z kriminálky - nepochybujem, že účelovo.

Teror mojej osoby spočíva v opakovanom vnikaní do môjho obydlia v mojej neprítomnosti, vykrádaní mojich osobných vecí, finančnej hotovosti,  ničení bytového zariadenia, v zásahoch na objekte, vo vykrádaní mojich písomností, dokumentov, dokladov, právnych listín, zneužitia  osobnej pečiatky, nahradenie  originálov niektorých písomností skenmi, odpočúvaním mojich telefonátov a nepochybne aj sledovanie môjho pohybu - hoci sa Vám toto tvrdenie bude javiť  ako dôkaz stihomamu, dovolím si to uviesť. Nejde o výplod mojej chorobnej fantázie, ani o duševnú chorobu - ale odsledované skutočnosti.  Toto sa deje už približne 15 rokov!
  
Vy osobne máte možnosť si fyzicky prezrieť obsahy spisov - aby ste sa presvedčili o mojich tvrdeniach v súvislosti s účasťou prokuratúry  v LM - Vagačom a Volkovicsom, ktorí v súčinnosti s políciou v LM  už cca 10 rokov ma z pomsty za verejnú kritiku ich nezákonných postupov a konania šikanujú.

V minulosti bola vec na OS pod 1Nt/6/2013 - sudkyňa Podhorcová , kedy Vagač vyvíjal snahy, aby rozhodla, že sa musím liečiť na psychiatrii. (Konal tak na ochranu Poloncovej , ktorá vydala nepravdivý posudok a vykradla mi časť zdravotnej dokumentácie, aby mohla pre pozemkovú mafiu napísať  nezmysly do posudku k veci 4C/158/2005  pre OS Žilina..)  Najatí zločinci z odboru psychiatrie v úlohe znalcov na objednávku vyrobili  na mňa posudky v tom zmysle, aby podporili jeho ciele. Dokonca tak, že ma označili za spoločnosti nebezpečnú! 
V súčasnosti znova začali vyvíjať  Volkovics a Vagačom za chrbtom snahy na obmedzenie mojej spôsobilosti na právne účely a ustanovenie znalca, ktorý bude rozhodovať o mojom vlastníctve a financiách - pod návrhom je podpísaný Volkovics. 

Ten Volkovics, ktorý mal byť podľa  na internete zverejnenej informácie z apríla 2021 vyšetrovaný na základe niekoľkých trestných oznámení pre viaceré trestné činy.

Je zaujímavé, že táto osoba stále funguje ako prokurátor - pričom nie je vylúčené, že je možno organizátorom zločineckej skupiny proti mne.
Pretože moje obydlie je  v neprítomnosti vykrádané osobami so susedstva, ktoré sú pod ochranou vyšetrovateľa OR PZ Strcuľu,  zrejme si potrebujú  zabezpečiť  prístup k tomu, čo ešte nestačili vykradnúť.

Dňa 9. 2. 2022 som podávala trestné oznámenie pre  zistené skutočnosti - neskôr som písomne  dopĺňala zistené  krádeže a nálezy  podsunutých mi cudzích písomností a predmetov medzi  moje osobné veci.  O niečo neskôr som zistila na základe falošného telefonátu, kto by mohol byť ďalšou osobou zainteresovanou v tejto skupine - keďže použila priezvisko, ktoré nemala odkiaľ získať, len z mojej osobnej korešpondencie.

Po tom, ako som TO doplnila o tento fakt, odrazu vyšetrovateľ trestné stíhanie prerušil, proti čomu som podala  sťažnosť.  Vzápätí mi od Volkovicsa a Podhorcovej prišli písomnosti, ktoré máte oskenované v prílohe k článku o zneužívaní psychiatrie voči mne na www.necenzurovane.net.

Vyfabrikované desať rokov staré  posudky od skorumpovaných znalcov Volkovics  uvádza ako podklad pre sudkyňu Podhorcovú  k svojim tvrdeniam  o mojej údajnej dekompenzácii, ktorú ale nešpecifikuje, pričom ešte zdôrazňuje, vraj koná vo verejnom záujme a vo vlastnom osobnom záujme, aby rozhodla podľa jeho želania a k návrhu ešte  dokladá do súdneho  spisu aj spis vyšetrovateľa. Strcuľu.

Čo sa nachádza v spisoch, netuším - nemala som možnosť do nich nahliadnuť. Ale nepochybujem, že lži v nejednom prípade.
Na základe odcudzených mojich dokladov, právnych listín, zneužitia mojej osobnej pečiatky  mám vážne obavy, že táto zločinecká skupina mohla na môj vrub vyprodukovať niečo, aby získala základ pre moje prípadné  trestné stíhanie, či ma už  stačila okradla o ďalšie vlastníctvo nezákonným prevodom. 

Vedome som sa nedopustila žiadnej protiprávnej činnosti, nemám žiadne dlhy, nie som ručiteľkou, nemám pôžičky, nikomu som nič z mne odcudzených vecí neukradla, nedal plnú moc aby konal v mojom mene o čomkoľvek, čo mi patrí.
Pán generálny prokurátor, verejne sa Vás pýtam, či je podobné konanie aké vykazuje prokurátor Volkovics a v minulosti  vykazoval Vagač, úlohou prokuratúry!

Nejde  nielen o zneužívanie právomocí, ale aj o trestný čin, keď ochraňujú komplicov - mojich susedov, ktorí ma vykrádajú a ničia moje veci?  A v podstate maria vyšetrovanie trestného činu, ak manipulujú vyšetrovateľom?
(Podobne konanie kriminálky pod vedením vyšetrovateľa Strcuľu - ktorý odmietal vykonať obhliadku v objekte po tom, ako som objavila nové skutočnosti, ktoré by mohli konkrétne odhaliť páchateľov -  pričom dnes je mi jasné, že je to aj v spolupráci s nimi - lebo veď kto by mi tu zanechal také stopy, ktoré jednoznačne ukazujú na ich činnosť!)

Podrobnosti o tom, čo všetko som zistila v súvislosti s vykrádaním môjho obydlia, uvádzam na  svojom profile na fejsbúku.
Oznamovať vyšetrovateľovi zjavne nemá význam - a  nemám ani istotu, že sa v spise  kriminálky nachádzajú všetky moje predošlé  poštou odoslané podania.

Zločinecký gang - ktorý je podľa môjho presvedčenia dielom prokurátorov - už vzhľadom na povahu niektorých ich krokov -  je úspešný so svojimi ohováračskými tvrdeniami o tom, že som "bláznivá" a všetko som si v obydlí porobila sama!  Na mojom fejsbúkovom profile  máte  ozaj podrobne vyargumentované dianie a zistenia!

Na záver ešte pripomeniem nedávny rozhovor s J. Kaľavským zo 6. 9. 2022,  v ktorom zverejnil praktiky podobných orgánov a spomína aj to, že aby mohli obeť/objekt terorizovať podobným spôsobom ako  mňa, potrebujú nájsť vhodného prokurátora a sudcu, cez ktorého si zabezpečia nasadenie sledovacích prostriedkov.

Neraz na základe falošného odôvodnenia. 
Nepochybujem, že sa tento otvorený list dostane k Vám.  Budem rada, ak sa vyjadríte na moju adresu - a možno aj verejne ako skončilo vyšetrovanie Volkovicsa a ďalšieho prokurátora z OP v LM.

Samozrejme, že som si vedomá toho, ako riskujem týmto otvoreným listom - ale nie je to moja prvá verejná kritika mafiánskych praktík jedincov etablovaných v orgánoch, prokuratúry, polície a justície SR. A  vôbec nevylučujem, možnosť, že objednávka prišla z "vyšších kruhov".  Lebo Slovensko je pod vplyvom organizovaného zločinu v  každej sfére. 

S pozdravom Tatjana Šidlová.
5. 10 . 2022 - Dúbrava

    Dlhé roky chce len to, o čo ju okradli – preto prokuratúra a súd dali návrh na začatie konania o jej spôsobilosti na právne úkony - 1. časť   


   Share on Facebook
   PRINT RSS

Hlavná stránka