Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

KOMUNISTICKÉ PRAKTIKY ZNEUŽÍVANIA PSYCHIATRIE POKRAČUJÚ AJ V ZLOČINECKEJ PONOVEMBROVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE   

  

Prokuratúra pozbavením svojprávnosti Taťjany Šidlovej odvolajúc sa na zákon o prokuratúre o ochrane práv a záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu sa dostala do pozície zločineckého štátneho orgánu  3. časťO kauzách pani Šidlovej, ktorá sa dlhé roky domáha svojich práv v konkrétnych prípadoch, keď bola vulgárne a cynicky okradnutá o to, čo bolo jej vlastníctvom, je dostatok informácii na www.necenzurovane.net. Ale to, že aj po Novembri 1989 štát sa nakoniec rozhodne použiť voči nej tie najzvrhlejšie metódy proti ľudskosti – zbavenie svojprávnosti cez zneužitie psychiatrie, čo si nakoniec osvojili aj orgány činné v trestnom konaní len dokazuje a dokumentuje, že Novembrom 1989 sa tu vytvoril ten najzločineckejší politický systém, len metódy sú už sofistikovanejšie. Predkladám najnovšie upovedomenie Krajskej prokuratúry v Žiline z 1. augusta 2022 o spôsobe vybavenia časti jej podnetu, kde sa mimo iného odvolala na § 3 ods. 1 zákona o prokuratúre, podľa ktorého je jej povinnosťou chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu, citujem zo strany číslo 4:

Podľa § 3 ods. 2 zákona o prokuratúre prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti POVINNÁ VO VEREJNOM ZÁUJME vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Dokedy bude prokuratúra ako štátny orgán v pozícii spolupáchateľa ekonomických zločinov páchaných od roku 1990 zločincami, zlodejmi, parazitnými darmožráčmi z vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov?

Nemusím sa tu bližšie rozpisovať aká je dnes na Slovensku skutočná realita, kde rozkradnuté, vytunelované a vydrancované Slovensko je nielen na pokraji ekonomického bankrotu, pričom práve tieto javy ktoré sú hlavnou príčinou zločinov proti ľudskosti, napríklad cez dlhoročné a každoročné vykrádanie zdravotníctva po dobu 30 rokov, spojené s definitívnym jeho kolapsom, kde každoročné vykrádanie štátneho rozpočtu je výsledkom dôchodkového kolapsu, vrátane kolapsu v poľnohospodárstve....

Zo zákona o prokuratúre jednoznačne vyplýva, že tento štátny orgán NEPLNENÍM si svojich povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona, je spolupáchateľom týchto ekonomických zločinov a zločinov proti ľudskosti. Z objektívneho hľadiska ale treba priznať, ŽE PROKURATÚRA NIE JE NEZÁVISLÁ, keďže o nej rozhodujú zločinci, zlodeji, parazitní darmožráči a zapredaní vlastizradcovia z ponovembrových vlád a parlamentov.
 

Vladimír Pavlík

    Upovedomenie Krajskej prokuratúry Žilina   


   Share on Facebook
   PRINT RSS

Hlavná stránka