"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR sú zločinecké štátne orgány na vrchole pyramídy ohľadom ekonomických zločinov


Aký to paradox, keď tieto dva štátne orgány, ktorým to vyplýva nielen z ich politického a ekonomického postavenia, ale aj zo zákona, že majú byť tým najväčším ochrancom a garantom ekonomiky, teda, ekonomickej čistoty, oni v skutočnosti stoja na čele ekonomických zločinov a spolupodieľajú sa na postupnom strácaní politickej a ekonomickej svojbytnosti Slovenska. Pričom do tejto zločineckej skupiny patria ponovembrové vlády, parlamenty, oligarchovia, finančné skupiny, konkurzné mafie, politické a ekonomické mafie na špici zločineckej pyramídy. Ako aj doterajší premiéri, predsedovia parlamentov, ministri zdravotníctva, ministri vnútra, spravodlivosti, generálni prokurátori, riaditelia SIS. Práve tieto štyri posledné štátne orgány sú taktiež v pozícii spolupáchateľov, keďže si neplnia to, čo by si mali zo zákona plniť.  Teda, všetci tí, ktorí netvoria žiadne pozitívne ekonomické hodnoty, sú v pozícii škodiacich zločincov, zlodejov a parazitných darmožráčov. Z titulu svojich funkcií si nielen robia blahobyt z toho, čo tí, tvoriaci ekonomický zisk vyprodukujú, pričom, paradoxne, práve oni sú v pozícii žobrákov, na ktorých sa neustále uťahuje. V čom to spočíva?

Každoročne sa zo štátneho rozpočtu od roku 1993 rozkradne minimálne 3-miliardy eur, pričom vychádzam z tej nižšej hodnoty. Treba taktiež pripomenúť, že slovenský štátny rozpočet sa skladá z daní, ktoré odvádzajú ľudia, tvoriaci ekonomické hodnoty. Či sú to robotníci od pásov, v stavebníctve, rôznych remeselníckych profesií, živnostníkov, ako aj z hodnôt ktoré vytvárajú lekári, učitelia, zdravotné sestry, vedeckí pracovníci, ako aj ďalšie profesie, tvoriace ekonomické hodnoty. Čo je ale najväčší paradox, tieto milióny a miliardy zo štátneho rozpočtu vykrádajú politici, oligarchovia, finančné skupiny, konkurzné mafie, či mafie na špici politickej a ekonomickej pyramídy, keď potom za tie rozkradnuté, ktoré samozrejme chýbajú v štátnom rozpočte, nahrádzame pôžičkami zo zahraničia, čím takto postupne strácame ekonomickú a politickú svojbytnosť. PRIČOM TIE POŽIČANÉ MILIÓNY A MILIARDY MAJÚ ROVNAKÚ HODNOTU, AKO TIE ROZKRADNUTÉ, O ČOM UŽ DÁVNO A NAHLAS MALI HOVORIŤ PRÁVE NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA A MINISTERSTVO FINANCIÍ SR.

Sú tu desiatky a desiatky prípadov, pričom jeden z tých najnovších je, že zločineckí gauneri riadiaci kraje, okresy, mestá a obce, na funkcii primátorov, od 1. 1. 2020 idú drasticky a nekresťansky pozvyšovať dane za nehnuteľnosti, vývoz odpadu, ako aj ďalšie položky, pričom ako hlavnú príčinu uvádzajú, že musia nejako nahradiť po finančnej stránke, teda z rozpočtov miest a obcí tie veci a služby, teda, pre nich straty, hlavne sociálne, ktoré vláda a parlament presunuli na mestá a obce. Ba dokonca zašli tak ďaleko, že do tohto zahrnuli aj zvýšenie minimálnej mzdy a dôchodku, rôzne príplatky, napríklad za prácu v noci, schválené vládou a parlamentom. Ani pol slova o tom, že títo gauneri, ktorí vyhrali ako primátori voľby, novo zostavené krajské, okresné a obecné zastupiteľstvá, pristúpili k neadekvátnemu navýšeniu svojich platov, hlavne gauneri a vyvrheli na primátorských postoch, hlavne vo väčších mestách, vrátane ich vedení. No a ako ináč, následky preniesť podľa vzoru zločineckých gaunerov, psychopatov a masových vrahov z vlády a parlamentu, na radových občanov.

Ako je to možné, že mlčali a mlčia poslanci v slovenskom parlamente, z ktorého urobili zločinecký a protislovenský štátny orgán? Kde ich mám zaradiť? Medzi 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade, alebo medzi 150 kusov retardovaných, úchylných, pripečených, dementných a tupohlavých kreatúr a ľudského odpadu? Čo to tu hráte za divadlo, Vy špinaví hajzli? Niet na dôchodky, zdravotníctvo, školstvo, vedu, z výrobných robotníkov ktorí produkujú hodnoty, na rozdiel od zločineckých gaunerov, vyvrheľov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, tento smradľavý ľudský odpad urobil lacnú pracovnú silu. V mene Vášho blahobytu cez ekonomiku ste ženy okradli o ženskosť, deti o detstvo, starých ľudí o dôstojnosť!!! Vy špinaví hajzli, keď porovnám Vaše, tzv. ekonomické hodnoty, napr. s ekonomickými hodnotami tých, podľa Vás jednoduchými a nevzdelanými ľuďmi, tak na rozdiel od Vás, po nich ostanú skutočné ekonomické hodnoty. Pričom po Vás, zostane len rozkradnutá republika, nevinné obete zločinov proti ľudskosti, paradoxne, za kráľovské platy, v protiklade, s ľudským utrpením a žiaľom.

Vy ste tí skutoční asociálni paraziti z vysokej politiky, ktorí vyciciavajú štátny rozpočet. Keďže do tejto čeľade patrí aj Kotleba a jeho poslanci, sediaci v slovenskom parlamente, ktorý je už zločineckým a protislovenským štátnym orgánom, tak ich bludy o asociálnych cigánskych parazitoch, cez ktorých prekrývajú tých skutočných zločineckých a zlodejských gaunerov a vyvrheľov, ako aj asociálnych parazitov z ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, tak prídeme k skutočnej realite, že všetky tieto CELOROČNÉ PRÍSPEVKY pre rómsku komunitu, títo zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, dokážu rozkradnúť za 2-3 týždne.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS
Hlavná stránka