"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

NASTAL ČAS NAZVAŤ VECI PRAVÝM MENOM A SKONČIŤ S FALOŠNÝM KLIŠÉ A SPROFANOVANÍM POJMU KORUPCIA

Slovo korupcia sa na Slovensku  už začalo používať tak často, až napokon stratilo svoj konkrétny hodnotný obsah a stalo sa abstraktným. Samotný pojem korupcia, či už v spojení s tzv. protikorupčnými protestmi študentov, ktorí sa v dobrej viere nechali manipulovať ľuďmi z pozadia ani nevediac, čo je podstatou ich protestu, alebo pokryteckým manipulovaním verejnosti predstieraným bojom proti korupcii, najnovšie Ficovho Smeru,  už  nemá žiadnu hodnotu, je opočúvaný, bezduchý  a stal sa len floskulou a klišé na odpútanie pozornosti. 

Smer vypočítavo predstiera, že je sociálno-demokratickou stranou a ním proklamovaný boj s korupciou, samozrejme aj za pomoci ostatných strán v parlamente, je len trápnou fraškou na odpútanie pozornosti od podstaty problému. Títo politici však nikdy nepovedia, že medzi najodpornejší zločin a následok korupcie patrí každoročne predčasné ukončenie tisícov ľudských životov, hlavne cez ekonomickú trestnú činnosť. Klamlivé frázy o tom, že korupcia sa ťažko dokazuje sú totálnym klamstvom. Uvediem aspoň jeden dôvod – MOHLO BY SA TU BEZ KORUPCIE KAŽDOROČNE ROZKRADNÚŤ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU CCA 2-3 MILIARDY EUR? NEMOHLO. TU TREBA ZA SPOLUVINNÍKOV OZNAČIŤ AJ VEDENIE MV SR, GP SR A MS SR, KEĎ TIETO ŠTÁTNE ORGÁNY SI NEPLNIA POVINNOSTI, KTORÉ IM VYPLÝVAJÚ PRIAMO ZO ZÁKONA.

Skutočné korene problému  Slovenska  nemôže vyriešiť   zastaraný spôsob myslenia, banálne frázy, stereotypné a otrepané nič nehovoriace   slová, ktoré hoci mali pôvodne presný význam, neustálym opakovaním sa opotrebovali a  znehodnotili.

Nastal čas odhalíť skutočné korene našej biedy a bezprávia systému, ktorý zaviedli  po Novembri 1989   ponovembrové vlády a parlamenty, prepojené so štruktúrami bývalého komunistického režimu a jeho tajnej polície -Štátnej bezpečnosti. Nie je to len Juraj Široký,  Alojz Lorenc a hlavní hráči Penta a J&T.  Tieto štruktúry vygenerovali  finančné skupiny a oligarchov, ktorí v skutočnosti riadia a ovládajú všetky hlavné politické  strany, ktoré sa stali ich eseročkami.

Štruktúru tohto zločineckého systému  podrobne rozoberieme aj s uvedením konkrétnych mien ľudí, ktorí si chladnokrvne a bezohľadne vybudovali svoj osobný blahobyt na úkor biedy a utrpenia slovenských občanov, z ktorých tisíce spáchali sociálnu samovraždu, alebo sa stali obeťami tzv. odvrátiteľnej  úmrtnosti v dôsledku rozkradnutia finančných prostriedkov určených na zdravotníctvo. Títo novodobí politickí gangstri  preliali miliardy majetku štátu, ktoré tvorilo niekoľko generácii na svoje súkromné účty. Tieto miliardy preto dnes zákonite a logicky chýbajú v zdravotníctve, školstve, či v sociálnom systéme. 

Ssprofanovaný pojem korupcia je len sprievodným javom oveľa väčšieho a skutočného problému a tým je nutnosť zmeniť systém prijímania zákonov, ktoré umožnili  legalizovanie rozkrádania štátu. Korupcia je len obalom do ktorého je tento kriminálny systém  zabalený. Pokiaľ sa nezrušia spätne zákony, ktoré umožnili  vznik oligarchie a súčasne aj zákony na jej eliminovanie a znemožnenie ovládania štátu, vrátane zrušenia zmlúv oligarchov so štátom, budeme sa správať ako ľudia, ktorým zlodeji vykrádajú dom a oni týmto zlodejom pomáhajú vynášať svoj majetok z vlastného domu.

Nájde sa strana, ktorá nebude stranou prázdnych všeobecných fráz, ale stranou, ktorá ako jediná na Slovensku udrie na hlavu hydry a na jej najcitlivejšie miesto - majetky oligarchov. Strana, ktorá v rámci Európskych štruktúr a na medzinárodnej úrovni bude žiadať o spoluprácu a súčinnosť pri zákonnom spôsobe prijatia účinného zákona na preukazovanie pôvodu majetku, s možnosťou vyvlastnenia v prospech štátu, ak sa preukáže jeho nezákonné nadobudnutie.  Konkrétne návrhy  samozrejme zatiaľ nemožno špecifikovať, pretože s určitosťou možno očakávať zúrivé útoky a snahy o diskreditáciu a spochybňovanie týchto mušlienok, ktoré sú skutočnou a reálnou hrozbou pre politickú mafiu.

Strana by nemala len populisticky sľubovať vystúpenie z EÚ a NATO ale jej prioriotu má byť oslobodenie Slovenska od politickej mafie a to by malo byť aj v záujme Európy a Západu, ktorý sa odvoláva na demokratické hodnoty a základné princípy právneho štátu. V mene obetí totalitných režimov fašizmu a komunizmu je predsa nemorálne, aby nás v civilizovanom svete zastupovali a boli akceptovaní ľudia, ktorí boli  prepojení alebo tolerujú totalitný režim, ktorý od roku 1948 do roku 1989  urobil z vtedajšieho Československa krajinu obohnanú ostnatým drôtom a zabíjal vlastných občanov na hraniciach, aby im zabránil opustiť republiku na kapitalistický západ. Paradoxne dnes prisluhovači a potomkovia tých, čo nám vyše 40 rokov zakazovali opustiť krajinu, ľudí z vlastného štátu vyháňajú  na Západ, ktorému pred rokom 1989 nevedeli prísť  na meno. Pričom príčinou odchodu najmä mladých ľudí je frustrácia z beznádeje, bezperspektívnosti, biedy a chudoby, ktorú  spôsobili bývalí komunisti a ich prisluhovači, pretransformovaní na kapitalistov.

Treba otvorene povedať, že pokiaľ neoslobodíme Slovensko od politickej mafie a neodsekneme všetky chápadlá tejto chobotnici, vrátane konkurznej mafie, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou,  pozemkovej mafie, či exekútorskej a justičnej mafie,  tzv. boj proti korupcii bude vždy len prázdnym a trápnym gestom. Nezabúdajme, že to bol práve súčasný minister vnútra, na ktorého spôsob nadobudnutia majetku v konkurze ešte v roku  2006 upozorňoval Vladimír Palko.

Ak nám záleží na osude našich detí, mali my sme zanechať nevraživosť a konečne si uvedomiť, že dozrel čas premeniť dnešnú beznádej na budúcu nádej.


Boh nám v tom pomáhaj!


   PRINT RSS

Hlavná stránka