Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

V mene vyšších štátnych záujmov, v mene KGB a ŠtB -3. časť

         Zastávam názor, že v prvých dvoch častiach som dostatočne preukázal, že žiadna zmena politického a ekonomického systému v bývalom sovietskom bloku sa nerobila na náhodu, ako sa nás o tom snažia presvedčiť kadejakí havlomodlári, či im podobní pseudohumanisti,  kaviarensko-politickí hochštapleri a povaľači, čo budem preukazovať aj v tejto časti dokumentu. Ponovembrová realita v Česku a Slovensku nám taktiež nezvratne potvrdila, že Štátna bezpečnosť pred novembrom 1989 nebola len zločineckou organizáciou majúcou v sebe tú drzosť, že sa pasovala nielen za ochrancov záujmov československých občanov, ale aj samotného štátu od rôznych domácich a zahraničných, teda, nimi vyrobených nepriateľov. Nielen príprava, ale aj realizácia rozkrádania štátneho majetku po novembrových udalostiach jednoznačne preukázala, že ŠtB, či jej agentov možno označiť aj prívlastkom – arcizlodejskí, arcizločineckí,  komunisticko - fašistickí gauneri, ktorí by mali byť pri znovuzavedení trestu smrti zaživa nahádzaní do desaťmetrových jám a zahádzaní zeminou. Samozrejme, že súčasťou tohto ozdravného aktu by malo byť aj zabavenie ich nakradnutého majetku. Trestom smrti by mali byť odmenení aj všetci tí ponovembroví poslanci, ako aj všetci tí „ctihodní“ ústavní lumpengauneri označkovaní skratkou JUDR, ktorí takéto ekonomické zločiny s ostatnými politikmi cez spoločne pripravené zákony zrealizovali. Ich popravy by mali byť verejné, spojené s ľudovými slávnosťami, a mali by byť ódou na radosť, čo by v skutočnosti bol prvý krok k demokracii a právnemu štátu.

Ako KGB a ŠtB už v roku 1987 pripravovali niektorých zakladateľov Penty Group

         Treba úplne jednoznačne povedať, že konkrétni špičkoví arcizločinci z ŠtB typu Alojza Lorenca boli na rozdiel od väčšiny komunistickej nomenklatúry o nejaký ten rok vpredu, hlavne v príprave na páchanie ekonomických zločinov a ekonomického zbojstva po novembri 1989. Myslím tým presun štátneho majetku do rúk vybraných dôstojníkov a agentov tejto arcizločineckej a arcizlodejskej organizácie. Kvôli objektivite treba ale povedať, že v príprave na tieto ekonomické zločiny zo strany ŠtB boli zainteresovaní aj niektorí vybraní členovia komunistickej nomenklatúry. Počítalo sa so všetkými možnými variantmi. Dokonca aj s takými, že niektorí agenti ŠtB, napr. Marcel Děkanovský z Košíc, nar. 2. 11. 1948, agent ŠtB, reg. č. 12366, 236610, evidovaný košickou ŠtB, krycie meno Marcel, taktiež evidovaný ŠtB pre Prahu a Stredočeský kraj, reg. č. 23905, 390501, krycie meno Marcel, ktorý sa po novembri 1989 spolupodieľal na zakladaní pravicových periodík, napr. TELEGRAF a DOMINO. Po niekoľkých ďalších rokoch sa spolupodieľa na vzniku súkromnej televízie TV GLOBAL, kde hlavným komentátorom sa stal najpravicovejší pravičiar Peter Schutz, ktorý sa po novembri 1989 dostáva na politické výslnie systémom – kde sa vzal, tu sa vzal, a zrazu je tu Peter Schutz. Z tejto televízie sa neskôr stáva TV JOJ.  

         Týždenník pravicového a konzervatívneho zamerania TELEGRAF, z ktorého sa neskôr stáva denník v službách ODS, vzniká 24. februára 1991. Vydavateľom je spoločnosť GENNEX. Ako adresu uvádza Blatnická 16, Praha. Šéfredaktorom je určený MUDr. Miroslav Macek, neskôr nomenklatúrny politik ODS, ktorý sa v polovici roka 2006 prezentoval fackou a napadnutím v priamom prenose MUDr. Davida Ratha, ktorý bol v tom čase ministrom zdravotníctva ČR. Spoločnosť GENNEX a.s., IČO 506028, Hlubočepská 6, Praha 5, vznikla 30. 4. 1990. Riaditeľom sa stáva Vladimír Tichý, Vodní 9, Praha5. Predsedom sa stáva Marcel Děkanovský, Jesenského 12, Košice. Základný kapitál spoločnosti je 960 000 Kčs. 68% akcií patrí Armádnemu filmu, 32% akcií patrí osobe talianskej národnosti menom Mario Bologna, Via passo della Stelvio, Brescia, Itália. Mimochodom, tento taliansky občan tu vystupuje ako partner Marcela Děkanovského.

         Poďme ale k histórii vzniku súčasnej Penty Group. Pokiaľ sa tejto finančnej skupine hovorí ako finanční žraloci, tak si treba uvedomiť, že tými skutočnými žralokmi nie sú jej poprední šéfovia Jaroslav Haščák a Marek Dospiva. Aj keď, lebo taká je realita, možno úplne jednoznačne predpokladať, že Haščák s Dospivom disponujú významnými diskreditujúcimi materiálmi na nezanedbateľný počet politicky a ekonomicky činných ľudí na významných postaveniach. Nakoniec Alojz Lorenc by o tom vedel nielen rozprávať, ale aj objasniť, ako sa to všetko pripravovalo. Aj preto skutočnými žralokmi stojacimi v pozadí sú arcizločinci a arcizlodeji z KGB a ŠtB. Len tak mimochodom, poďme si pripomenúť isté pravidlá, platiace v bývalom režime, pokiaľ bol niekto KGB a ŠtB v bývalej Československej socialistickej republike vytypovaný a neskôr vybraný na štúdium do Moskvy, dokonca na privilegovaný Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, ktorý bol jednou z najdôležitejších inštitúcii pod 100% dohľadom KGB. Mnohým absolventom sa potom menili aj životopisy, hlavne podľa záujmov ich využitia. Tu sa napríklad absolventi učili aj špionážnemu remeslu.

         Treba povedať, že Haščák s Dospivom museli pochádzať nielen z rodín, kde ideológia KSČ a ŠtB musela byť priamo posvätnou kravou, ale aj oni od svojej mladosti museli zapadnúť do noriem poslušnosti a oddanosti KSČ a ŠtB. To napr. znamená, že pokiaľ obaja už ako 18-roční v roku 1987 nastúpili na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, tak zločiny KSČ a ŠtB už museli prezentovať tak, že z ich pohľadu sa nejednalo o žiadne zločiny, ale o ochranu záujmov ľudovodemokratického, a neskôr socialistického zriadenia a záujmov robotníckej triedy. Paradoxné pritom je, že práve z týchto špičkových odborníkov z KGB a ŠtB, ktorí Haščáka s Dospivom vybrali, sa potom stali tie najzlodejskejšie kapitalistické monštrá, kde pri rozkrádaní vlastného štátu sa dokázali spojiť a dohodnúť aj s bývalými ideologickými nepriateľmi. Nakoniec aj ich cynizmus, arogancia a bohorovné správanie svedčí o tom, od koho takéto základy dostali.

         Nezanedbateľnú úlohu pri výbere Mareka Dospivu a Jaroslava Haščáka mohol zohrať aj ten fakt, že v ich rodinných rodokmeňoch figurovali dôstojníci ŠtB typu Miloslava Dospivu, nar. 24. 12. 1924, ev. č. 164 159, pracovníka I. správy ŠtB a Jána Haščáka, nar. 23. 3. 1923, pracovníka správy ŠtB Košice. Hlavne Miloslava Dospivu možno radiť do kategórie špičkového arcizločinca, ktorý napr. už tri mesiace po Februári 1948 v hodnosti strážmajstra ŠtB patril do komanda pracujúceho na odhaľovaní protištátnych živlov, ako aj v hľadaní protištátnych materiálov. To, že o 33 rokov neskôr sa spolupodieľal na fyzickej likvidácii tajne vysväteného kňaza Ing. Přemysla Coufala v Bratislave koncom februára 1981, ako by len dokazovalo, že aj v dôchodkovom veku 56 rokov bol schopný likvidovať tzv. triedneho nepriateľa. Niet pochýb, že Alojz Lorenc a jeho pobratimovia z ŠtB vedeli, že pre svoje  neskoršie ekonomické záujmy si vybrali dobrých, oddaných a hlavne poslušných a bezcitných adeptov na neskoršie spravovanie pochybne nadobudnutého majetku, ktorý bol predtým v rukách štátu či jeho občanov.

         To, že ŠtB bola nielen arcizlodejskou, ale aj arcizločineckou organizáciou, kde, pokiaľ im to vyhovovalo, dokázali kryť aj špičkového nacistického zločinca, sa verejnosť mohla dozvedieť koncom novembra 2000 v denníku Mladá fronta DNES. Napr. aj to, ako poprední predstavitelia bývalého komunistického Československa v 60. a 70. rokoch kryli nacistického zločinca Wernera Tuttera, ktorý sa dopustil vojnových zločinov proti civilnému obyvateľstvu a mal by mať na svedomí 92 vrážd na Slovensku a v Česku. Od roku 1954 žil v Západnom Nemecku, kde pôsobil ako agent II. správy ŠtB. Dôkazy o jeho zločinoch odmietol vtedajší režim vydať nemeckej justícii, ktorá ich opakovane požadovala. Kauza Tutter názorne dokumentuje, že komunisti a príslušníci ŠtB využívali nacistických zločincov, a dokonca ich aj chránili.

         Samozrejme, že čitatelia môžu namietnuť, čo má toto spoločného s Pentou Group. Konštatujem, že je tu mnoho spoločného. Len to dokazuje, že arcizločinci z KSČ a ŠtB sa neštítili ničoho. Pokiaľ im vyhovovali nacistickí zločinci, dokonca vrahovia československých občanov, tak ich kryli a využívali ich služby. Keď potrebovali rozkradnutím si privlastniť majetok československého národa, neskôr českého a slovenského, tak sa nielen na to dlhodobo pripravovali, ale to aj cez pochybné zákony realizovali, napr. aj cez Pentu Group.

Stále tajné, alebo už zničené, či dobre uložené niektoré materiály?

         Bolo by to mimoriadne zaujímavé čítanie z materiálov KSČ, ŠtB, ako aj vtedajšieho ministerstva zahraničných vecí o tom, čo v skutočnosti rozhodovalo, že prijímacie pohovory na právnickú fakultu v Prahe robené Marekom Dospivom a Jaroslavom Haščákom boli vyhodnotené ako tie najlepšie. Ešte zaujímavejšie by bolo čítanie, kto na ministerstve zahraničných vecí rozhodol o tom, že obaja menovaní pôjdu študovať na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov do Moskvy, ako aj vedomostné a ideologické posudky za tým účelom vypracované. Pred nejakým časom som získal vierohodné informácie, (čas ukáže, čo bude zrelé na uverejnenie), že v archívoch bývalej KGB v Moskve sú na Haščáka a Dospivu mimoriadne cenné informácie, nielen ohľadom ich kádrových materiálov a záruk zo strany ŠtB, ale aj odborné hodnotenia a výsledky zo strany KGB počas ich štúdia na Moskovskom štátnom inštitúte v období rokov 1987 - 1991.  

Vladimír Lexa a Penta Group

         Pod absolútnym dohľadom ekonomického odboru ŠtB za bývalého režimu bola aj štátna plánovacia komisia. Jej šéfom do novembra 1989 bol Vladimír Lexa. Zároveň s touto funkciou bol aj podpredsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky a členom prvej porevolučnej vlády. Možno plným právom povedať, že mal najlepší prehľad o tom, ako vyzerá slovenské hospodárstvo na začiatku deväťdesiatych rokov. Netreba ale zabúdať, že týmto prehľadom disponovali aj ekonomické kruhy KGB a ŠtB. Teda tie kruhy, ktoré už v roku 1987 po predchádzajúcej dvojročnej príprave zrealizovali odchod Haščáka a Dospivu na štúdium do Moskvy. A pokiaľ by týmto kruhom trebárs Vladimír Lexa nevyhovoval, teda, nebol by jeden z nich, nemal by šancu za bývalého režimu vykonávať tú funkciu, ktorú vykonával.

         O svojich vzťahoch s Pentou Group v ekonomickom týždenníku Trend č. 21/2006 uviedol, že pánov z Penty pozná veľmi dobre a veľmi si ich váži. Podľa neho sú šikovní a ambiciózni a párkrát sa s nimi aj rozprával. Keďže Vladimír Lexa má už 69 rokov, tak som mu ochotný odpustiť aj jeden zaujímavý a rozporný blud, že pánov z Penty pozná veľmi dobre, hoci sa s nimi len párkrát rozprával. Ha, ha, ha, ha, ha, starý pán Lexa. No nielen to. Starý pán Lexa si naďalej robí prdel z čitateľov Trendu aj v ďalšej pasáži, keď o penťákoch povedal aj toto: Mne sa títo podnikatelia páčia najmä preto, lebo sú vzdelaní, nesmierne pracovití, koncepční... VYRÁSTLI BEZ KONTAKTOV, ale vlastnou usilovnosťou a cieľavedomosťou sa dopracovali tam, kde sú. Ha, ha, ha, ha, ha, starý pán Lexa, to máte skutočne pocit, že všetci na Slovensku patria do kategórie volov a žrútov kadejakých kágebácko – eštebáckych lexovín?

(Dokončenie v ďalšej časti)

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS
Hlavná stránka