"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

V MENE ZLOČINCOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV

Miesto úvodu: od organizovaných zločincov a zlodejov z vysokej politiky, bez rozdielu na politickú príslušnosť, po každých voľbách počúvame, že vraj chýbajú peniaze v štátnom rozpočte. Tu sú ale  ďalšie dôkazy, ako miznú milióny, miliardy cez zločinecko-zlodejské vlády, zločinecko-zlodejské parlamenty, zločinecko-zlodejské štátne orgány. Tieto protislovenské a parazitno-darmožráčske zberby zákonite potrebujú organizovaný zločin a ekonomické mafie na vyššej úrovni.   Prečo asi zločincovi, zlodejovi a zakladateľovi ponovembrového štátneho terorizmu na Slovensku Vladimírovi Mečiarovi tak prekážal Alexander Dubček a prečo práve on na jeho smrti najviac zarobil?  Lebo KGB Dubček nevyhovoval, vyhovoval im Mečiar, lebo len cez neho sa tu mohol zaviesť ruský a balkánsky systém ekonomických zločinov, prienik mafií do vysokej a regionálnej politiky, systém bielych koní. Dnes úlohu zločineckej a štátno-teroristickej organizácie HZDS prebral Smer–tzv. sociálna demokracia. Nebudem tu teraz písať text ústavného sľubu, ktorý podpisovali a podpisujú členovia ponovembrových vlád a parlamentov, keďže by mal byť dostatočne známy drvivej väčšine občanov Slovenska. Tento sľub všetci do jedného podpisovali ako svojprávne osoby, preto aj za jeho neplnenie by mali byť aj príslušné sankcie. Zastávam názor, že porušenie ústavného sľubu, ktorý jeho nositelia porušujú vedome, je omnoho horšie, ako porušenie samotného zákona. Taktiež si myslím, že text ústavného sľubu by mal byť nad samotným zákonom. Povedzme si narovinu, že najväčší zločinec, zlodej a doháňač k predčasnej smrti každoročne tisícov nevinných ľudí sa volá Slovenská republika, v zastúpení vlády a parlamentu, ako aj ďalšími spoluvinníkmi – Ministerstvo vnútra a spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR, hlavne tým, že si neplnia svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú priamo zo zákona. Treba ale povedať aj to, že o vedení týchto troch štátnych orgánov rozhodujú práve tie arcizločinecké a arcizlodejské zberby, ktoré tvoria koalíciu. A tie predsa nepôjdú sami proti sebe.

Prvopočiatky štátneho zločinu

Základy urobenia špičkového zločineckého štátneho orgánu zo slovenského parlamentu sa začalo za vlády Vladimíra Mečiara, kde vláda, parlament, MV SR, GP SR a MS SR umožnili vzniknúť konkurznej sudcovskej mafii, z ktorej sa neskôr vygenerovala konkurzná mafia založená bývalým sudcom-JUDr. Zoroslavom Kollárom. No nielen to. Začali sa formovať skupiny oligarchov a finančných skupín. Všetci dohromady mali jedno spoločné – ZAČALI BOHATNÚŤ Z TOHO, ČO PATRILO SLOVENSKÉMU NÁRODU BUDOVANÉMU PREDCHÁDZAJÚCIMI GENERÁCIAMI, PRIČOM TIETO ZBERBY NEMALI NA TOM ŽIADNU ZÁSLUHU. Dnešná realita je už taká, že to čo stvorili zločinecké vlády a parlamenty za nečinného prizerania MV SR, GP SR a MS SR, tak dnes o tomto štáte rozhodujú arcizločinecké, arcizlodejské a parazitno-darmožráčske zberby oligarchov, finančných skupín, pričom vláda a parlament sú ich eseročkami, poníženými slúžkami a prostitútkami, čo sa vzťahuje aj na MV SR, GP SR a MS SR.

Pripomeňme si prvopočiatky tohto za vlády zločinca, zlodeja, neskoršieho zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu a paranoidného protislovenského škodcu Vladimíra Mečiara, ako to opisuje vo svojej knihe Pokušenie moci, spisovateľ Ľuboš Jurík, ktorý bol v tom období päť rokov pri vtedajšom predsedovi parlamentu Ivanovi Gašparovičovi.

Chodby Národnej rady SR, či už na Župnom námestí, či potom na Vodnom vrchu na Mudroňovej ulici, sa len tak hmýrili nádejnými privatizérmi, v kancelárii predsedu, podpredsedov NR SR, predsedov parlamentných výborov či strán si podávali kľučky budúci majitelia sprivatizovaných štátnych podnikov, lobovali, presviedčali, uplácali, sľubovali a dávali provízie, PONÚKALI STRANÍCKU POSLUŠNOSŤ. Keď som sa niekedy pozeral zo svojho miesta v sále na chrbty koaličných poslancov, mal som pocit, ŽE MÁM PRED SEBOU ZHROMAŽDENIE FABRIKANTOV, MAJITEĽOV TOVÁRNÍ, NEHNUTEĽNOSTÍ A BANKOVÝCH ÚČTOV. DO PARLAMENTU CHODILI LEN AKOBY MIMOCHODOM, ZDVIHNÚŤ RUKU, KEĎ SA HLASOVALO. INAK SA NIKDY K NIČOMU NEVYJADROVALI, MNOHÍ ANI RAZ POČAS VOLEBNÉHO OBDOBIA NEVYSTÚPILI, NEBOLI TAM PRETO, ABY TVORILI ZÁKONY, ABY ZASTUPOVALI SVOJICH VOLIČOV, BOLI TAM NATO, ABY PRIVATIZOVALI, ABY ZBOHATLI. Platilo to, pravdaže, aj o ministroch, štátnych tajomníkoch, riaditeľoch sekretariátov, šéfoch krajských či okresných aparátov koalície HZDS, SNS, ZRS, o spriaznených manžéroch, riaditeľoch bánk, príbuzných, priateľoch, DOKONCA AJ SERVILNÝCH BOSSOCH PODSVETIA, KTORÍ SA VRHLI AKO SUPY NA DOVTEDY ŠTÁTNE PODNIKY. VYBAVOVALI PO STRANÍCKEJ ZNÁMOSTI ÚVERY V BANKÁCH, HLBOKO POD CENU DOSTÁVALI LUKRATÍVNE OBJEKTY, POZEMKY, NEHNUTEĽNOSTI, ABY ICH OBRATOM PREDÁVALI ČI VYKRÁDALI.

Zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku, používanie bielych koní, ako aj ich násilná likvidácia či miznutie ako nepohodlných svedkov

Povedzme si natvrdo a narovinu, že ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku sa tu stali národným športom. Pýtam sa, dokedy budú z konkurznej sudcovskej mafie a konkurznej mafie okolo Zoroslava Kollára pochcaní a posraní všetci prezidenti, premiéri, predsedovia parlamentov, ministri vnútra, spravodlivosti, generálni prokrátori, ostatní členovia vlád a poslanci parlamentu? To isté sa vzťahuje aj na parazitno-darmožráčske zberby z finančných skupín a oligarchov. Kam sme to až dospeli, napr. ohľadom zmiznutia bieleho koňa Pavla Mika z Poltára, a Ľubice Kolesárovej, kde už v predstihu, ako by o tom vedeli, čo ich bude čakať, ak sa stali svedkami vyšetrovania?

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka