"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE  MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

BIELE KONE ZOMIERAJÚ PREDČASNE
Predčasne zomrel aj Jaromír Kopera
Konkurzná mafia - neoddeliteľná súčasť politickej mafie 4. časť

Čo spája spoločnosť Malex spol. s.r.o. kde je aj RNDr. Adriana Áčová, ktorá je zároveň spoločníčkou spoločnosti OSAN Bratislava a.s. – kde boli spoločníci JUDr. Martin Glvač, Ján Glvač, JUDr. Milan Valašík, Ľubomír Múčka a Tibor Mihálik, ak JUDr. Tibor Mihálik a Ľubomír Múčka sú zároveň spoločníkmi v Donar Slovakia a.s. kde sa nachádzajú mená JUDr. Milan Valašík, JUDr. Martin Glvač, Lívia Krnčoková, Fedor Flašík, Peter Bubeník, tí boli zároveň spoločníkmi v Basketbalovom klube Pezinok, neskôr Bekape a.s. sponzorovaným Monikou Beňovou a neskôr mafiánom Petrom Sýkorom? Žeby bolo toto reťazenie a výskyt mien len náhodou?
Odpoveď na túto otázku by prinieslo vyšetrovanie políciou, ak by však konkurzná mafia prepojená s politikmi nemala dlhé prsty. V svedectve sa nachádzajú úradné dokumenty, ktoré vyvolávajú pochybnosti o postupe polície a prokuratúry vo veci oznámenia o podozrení z úmyselného usmrtenia partnera mafiána Sýkoru. v postavení   bieleho koňa Jaromíra Koperu, pretože jeho rodina je presvedčená, že bol otrávený a prsty v tom má práve mafián Sýkora. Vyšetrovanie bolo zámerne marené, aby sa nezistilo kam všade a ako vysoko siahajú prepojenia konkurznej mafie.


Dôvody, pre ktoré sa Jaromír Kopera stal obeťou podnikateľských aktivít mafie

Jaromír Kopera bol  spoločníkom v nasledovných obchodných spoločnostiach:

INTERCORP s.r.o. deň zápisu do OR  22.8.1195 deň výmazu ex offo výmaz 25.5.2012 !!!
Spoločníci:  Peter Sýkora.                       od 22.8.1995 do   9.4.1996
                    Jaromír Kopera                  od 10.4.1996 do 24.5.2012 !!! 
Štatutárny orgán:  mafián Peter Sýkora           od 22.8.1995 do  9.4.1996
Jaromír Kopera                                         od 10.4.1996 do 24.5.2012  !!! 
DONAR a.s. deň zápisu do OR 12.1.1995 deň výmazu 21.5.1999.
Štatutárny orgán: od 30.3.1999 do 20.5.1999: Marian Arpányi, Jaromír Kopera,  
Dozorná rada: Jozef Dúcz, Tibor Fuzek, Miroslav Líška.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť,  že okrem Jaromíra Koperu, ktorý zomrel v októbri 1999 a Tibora Fuzeka, zbaveného spôsobilosti na právne úkony,  existoval svedok, ktorý poznal osobne Mariana Arpányiho, Jozefa Dúcza, Miroslava Líšku a vedel,  že konali na príkaz mafiána Petra Sýkoru a v jeho mene.

KOPTECH s.r.o. so zmenou obchodného mena na Heral s.r.o. 
Deň zápisu do OR 1.12.1995 spoločnosť zrušená 11.5.2006.
Štatutárny orgán: Jaromír Kopera  od 1.12.1995 do 12.7.2006.
Miroslav Mikuš od 14.1.1997  od 13.7.2006 likvidátor spoločnosti.
V tejto súvislosti sa uvádza, že Miroslav Mikuš sa stal štatutárnym zástupcom v obchodných spoločnostiach, ktoré od roku 2004 do roku 2009 vykázali stav daňových nedoplatkov vo výške 1 084 737 € , čo je v prepočte konverzným kurzom 30, 1260 spolu 32 678 786.- Sk.
 

KPJ Invest s.r.o., deň zápisu do OR 6.10.1997, dodnes sa nachádza v OR !
POMA brokers o.c.p. a.s.  deň zápisu do OR  15.1.1997 deň výmazu   2.4.1998.
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Valašík, Martina Stahlová, Milan Stankovič.
Štatutárny orgán: Marián Arpányi, Tibor Fuzek, Jaromír Kopera  od 14. 11. 1997 do
2. 4. 1998 prešla obchodná spoločnosť na spoločnosť MOZITEX and Co, s.r.o.
MOZITEX and CO, s.r.o. deň zápisu do OR 20.9.1993 deň výmazu 24.11.1998
Spoločníci :  Juraj Čajko, Tatjana Dobošová, Viktor Jasaň, Zoroslav Kollár, Vojtech Mozgay, Zdenek Petráš, Jaroslav Žitňanský USA New York,  mafián Peter Sýkora.
Spoločníci: Tibor Fuzek         od 24.4.1997 do 23.11.1998
                    Jaromír Kopera  od   2.4.1998 do 23.11.1998 – výmaz spoločnosti!
Likvidátor:  Tibor Fuzek         od 21.4.1998
B. J.  INVEST s.r.o deň zápisu do OR 3.6.1997
Spoločníci: Jaroslav Marko, Bernard Ondrejka, Pavel Suchoň
Spoločník: Jaromír Kopera od 1.6.1999
Konateľ: Jaromír Kopera od 25.8.1998
Obchodná spoločnosť je v OR, v Zbierke listín sa nenachádza žiadna listina!

ALDY SOFT, s.r.o. deň zápisu do OR 18.12.1996 dodnes nevymazaná !
Spoločníci:  Jaromír Kopera, Silvia Lederleitnerová do 10.11.1997, Františka Lederleitnerová do 10.11.1997.
Silvia Lederleitnerová bola spolu s Monikou Beňovou a Bernardom Ondrejkom spoločníčkou v ďalších obchodných spoločnostiach. Vo svedectve sa uvádza, že Monika Beňová sponzorovala Basketbalový klub v Pezinku pred mafiánom Sýkorom. 
Spoločnosť ALDY SOFT s.r.o. sa zlúčila 21.5.1999 so spoločnosťou DONAR a.s. a prešlo na ňu imanie, všetky práva, pohľadávky a záväzky.

Po smrti manžela Jaromíra Koperu sa stala Marcela Koperová spoločníčkou v obchodnej spoločnosti COFI s.r.o. 11.4.2000. Všetky záležitosti tejto spoločnosti riadil Peter Sýkora., Marcela Koperová vklad do ZI nevložila zo svojich finančných prostriedkov. Zároveň bola aj štatutárnym zástupcom tejto spoločnosti do 29.1.2002, kedy bola jej činnosť v spoločnosti bez jej vedomia ukončená. Neskôr sa už s ňou nikto nekontaktova. Sýkora odpojil všetky kontakty, presne tak, ako to urobil v prípade svojej rodiny. Na jej miesto nastúpil 11.5.2003 Marián Arpányi, a po ňom od 12.5.2003 Jozef Dúcz do 13.12.2005. Od 14.12.2005 je štatutárnym orgánom v spoločnosti premenovanej na J.D. s.r.o. Ing. Anna Pulenová po zmene piatich adries sídla spoločnosti na drese Sputnikova 19 Bratislava, adresa Martina Labanca. Vzhľadom k tomu, že v Zbierke listín Obchodného registra sú listiny založené aj vo forme účtovných závierok, boli požiadané orgány činné v trestnom konaní o preverenie hospodárenia v tejto spoločnosti. Vychádzajúc z sms v telefóne Petra sýkoru., v ktorej dňa 21.3.2007 píše na t.č. Jozefa Dúcza „ Jožko potrebujem informáciu kde sú základné podklady o pohľadávke MB a JD ozvi sa Peter Sýkora. Z uvedeného vyplýva, že aj túto obchodnú spoločnosť naďalej riadil Peter sýkora.  cez svojich sprostredkovaných spoločníkov a štatutárov. Marian Arpányi, Tibor Fuzek, Miroslav Líška, Jaromír Kopera, Jozef Dúcz, Pavol Mezei, Martin Labanc sú zastúpení vo veľkom množstve reťaziacich sa obchodných spoločností, ktorých účel je dostatočne známy.

Poznámka: Podobne bola ovládnutá Tatravagónka Poprad po likvidácii Vladimíra Bachledu.

Peter Sýkora  v týchto spoločnostiach nevystupoval oficiálne, existovala však vedomosť o tom, že s Jaromírom Koperom sa poznal, a Sýkora sa priamo vyjadril, že Jaromír Kopera bol otrávený. Z dvoch listinných dokladov dokladov, ktoré zanechal Sýkora v rodinnom dome v Modre sa dalo zistiť,  že Sýkora  sa poznal s Jaromírom Koperom a bol účastníkom v záležitostiach firmy Donar a.s. ako aj v prípadnom vyšetrovaní iných  skutkov, ktoré sa snažil listom v mene Marcely Koperovej skresľovať, a  manipulovať samotné vyšetrovanie. V tom období bol jeho právnym zástupcom JUDr. Boris Chovanec,  člen dozornej rady TASR, mimo iného aj v prešetrovanej obchodnej spoločnosti SYDA s.r.o. v Senici, ktorú „ odkúpil“ ! Tibor Fuzek.
Dôkaz: Koncept listu písaný Petrom Sýkorom
            List Marcely Koperovej Petrovi Sýkorovi
            Príkaz na úhradu spoločnosti Donar a.s.

Existovali podrobne spracované podklady, ktoré mohli zakladať dôvod na prešetrenie smrti Jaromíra Koperu, ako aj dôvody na preverenie hospodárenia existujúcich obchodných spoločností, nakoľko bolo zaznamenané, že v rokoch 2011 a 2012 v nich prebiehalo „upratovanie“.  Krutosť mafiánskych praktík,  bola všeobecne známa, napriek tomu sa  orgány činné v trestnom konaní  podaním nemali záujem dôsledne zaoberať. V nemilosti mafie sú všetci, ktorí disponujú dôležitými informáciami, ktoré by mohli podnikateľské spôsoby založené na tunelovaní odhaliť, či inak ohroziť. Nič z  uvádzaných informácií nemohlo byť  premlčané a časovo zastaralé, ak sa jednalo o pokračujúce delikty. Napriek dostupným  informáciám a snahe  pomôcť odhaliť skutočnosti, ktoré by mohli zabrániť ďalšiemu vykrádaniu spoločnej štátnej pokladnice, ako potvrdzuje uznesenie  OR PZ Pezinok, ČVS: ORP 341/OVK-PK-2012,  polícia vec zahrala do autu tendenčným zdôvodnením bez prešetrenia skutkového stavu. Žiadosť  o preskúmanie postupu policajta  v zmysle ustanovenia § 210 trestného poriadku ako aj námietka zaujatosti boli Okresnou prokuratúrou odmietnuté. Obidve žiadosti sú súčasťou originálu svedectva.

(Spracované na podklade na internete uverejnených informácii).
Keďže niekoľko rokov na internete uverejnené svedectvo vykazovalo znaky závažnej ekonomickej trestnej činnosti, zatajovanie týchto skutočností by mohlo byť v budúcnosti kvalifikované ako neoznámenie trestného čínu. Za súčasnej situácie, kvôli bezpečnosti dotknutých osôb, nemohli byť zverejnené niektoré údaje z tohto svedectva, tieto aj s originálom svedectva budú odovzdané orgánom činným v trestnom konaní až po zmene politickej situácie na Slovensku, resp. budú odovzdané príslušným inštitúciám EÚ.

Pokračovanie v ďalšej časti.


   PRINT RSS
Hlavná stránka