Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Začiatky slovenského rozkrádania cez personálne a kapitálové prepojenie medzi investičnými privatizačnými fondami a investičnými spoločnosťami v rokoch 1990-1991 – 1. časť

          Tento zoznam 124 konkrétnych osôb, ktorých mená, funkcie, ako aj funkcie v IPF alebo u zakladateľa, ktoré tu teraz zverejňujem, patria do obdobia 1990-1991 a tento zoznam dostal v januári 1992 vtedajší premiér Ján Čarnogurský. Jednalo sa o obdobie, kedy sme neboli ani členmi EÚ, ani NATO a všetko sa robilo v réžii bývalej komunistickej nomenklatúry a špičiek ŠtB. Teda, nepíšem tu žiadne konšpirácie. Bude veľmi zaujímavé dokumentovať neskoršie prepojenia viacerých osôb na tomto zozname, ako aj ich najnovšia činnosť až po dnešok. Takto sa postupne začala ekonomická demontáž Slovenska, ktorá sa aspoň podľa mojich informácii začala pripravovať už v roku 1985, veď nakoniec aj federálny minister vnútra Vratislav Vajnar bol dlhoročným agentom CIA, niekedy napíšem nielen ako bol naverbovaný, ale aj ako ho odhalili, o čom veľmi dobre vedel jeho vtedajší 1. námestník a náčelník ŠtB Alojz Lorenc, ako aj to, ako na to prišli špecialisti z ŠtB, ktorých skupinu, keď sa to prevalilo, Vajnar rozpustil. Práve v období jeho ministrovania úzka skupina ľudí na Federálnom ministerstve vnútra pripravovali a dolaďovali to, čo sa odohralo v novembri 1989, aj keď niektoré veci neboli či nevyšli podľa ich predstáv.

          Zároveň sa ukázalo, že špičky KSČ a ŠtB sa farizejsky hlásili k robotníckej triede a radovým komunistom, skrývali sa za ich preliatu krv, pričom to boli to práve tieto dve nezanedbateľné skupiny občanov, ako aj ich rodiny, ktorí po novembri 1989 najviac na vlastnej koži pocítili vlastizradu a zapredanosť tejto boľševicko-eštebáckej verbeže. Taktiež sa ukázalo, že tzv. zvrchované Slovensko zakladala tá najsmradľavejšia, najzapredaneckejšia a do novembra 1989 tá najzbabelejšia protislovenská verbež, ktorá sa zhlukovala okolo Mečiara, Slotu a novej garnitúry, akože zmodernizovanej ľavice, okolo Petra Weissa. Súčasťou článku je aj 15 príloh.

Pokračovanie v ďalšej časti   

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka