Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

AKO BY MAL VYZERAŤ PREJAV SKUTOČNÉHO PREZIDENTA V SLOVENSKOM PARLAMENTE, KTORÝ SI VÁŽI SVOJU VLASŤ A JEJ OBČANOV      

   Vážený pán premiér, vážený pán predseda parlamentu, vážení členovia vlády, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, vážení spoluobčania,
na úvod tohto môjho vystúpenia o stave republiky chcem zdôrazniť, že som bol zvolený ako občiansky kandidát, teda konkrétnym množstvom občanov – voličov, a preto je mojou svätou povinnosťou byť v prvom rade občanom, a až potom prezidentom. To znamená, že nebudem žiadnym poštárom, slúžiacim poskokom a poslušným úradníkom vlády a parlamentu. Na rozdiel od svojich predchodcov nebudem vyplakávať ani žiadať vyššie právomoci, lebo ako občan, zvolený za prezidenta, mám toľko právomocí, ktoré mi poskytuje ústava, pričom tieto práva sú niekoľkonásobne väčšie, ako práva prezidenta. Preto funkciu prezidenta budem využívať práve na verejnú prezentáciu všetkých negatív, ktoré trápia našich občanov, zo strany členov vlád, parlamentov, finančných skupín, oligarchov, rôznych mafií, ako aj nečinnosťou polície, prokuratúry, súdov a SIS, ako aj ich odstránení.

Aj keď sa Vám to nebude páčiť, musím konštatovať, pokiaľ porovnám text ústavného sľubu, ktorý podpisuje pri nástupe do svojej funkcie každý člen vlády a parlamentu – a pokiaľ to porovnám s realitou, musím to povedať úplne natvrdo, že slovenský parlament je v pozícii zločineckého a protislovenského štátneho orgánu, ktorí z neho urobili Vaši predchodcovia, a Vy v tom úspešne pokračujete, pričom nesiete aj najväčšiu zodpovednosť. Pokiaľ mi je známe, ani jeden minister z ponovembrovej vlády, ani poslanec z ponovembrového parlamentu, nebol privezený na podpis ústavného sľubu z Pezinskej psychiatrie, nesprevádzal ho ani žiadny opatrovník, teda, musel veľmi dobre porozumieť tomu, čo podpisoval. Podrobne som si preštudoval text ústavného sľubu, ako aj samotnej ústavy a nikde som nenašiel, že môžete zneužívať Vaše funkcie, že máte právo byť plnohodnotnými zločincami, zlodejmi, sadistami a psychopatmi, že môžete cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva každoročne doháňať k predčasnej smrti tisíce a tisíce nevinných občanov. Vaša zvrhlosť a hyenizmus idú až do takých rozmerov, že viacerí z Vás tieto zločiny proti ľudskosti ste považovali a považujete za nevyhnutné ekonomické reformy, cez ne ste si zvyšovali a zvyšujete svoju, už aj tak nadštandardnú životnú úroveň, Váš osobný blahobyt. Pričom ste dobre vedeli, za akú cenu!!!    

Nedávno som požiadal vládu a parlament, aby priamo v parlamente bola umiestnená pamätná tabuľa pre všetky obete, ktoré boli od roku 1990 dohnané k predčasnej smrti z dôvodov, ktoré som tu uviedol. Nedostal som žiadnu odpoveď, ba práve naopak, vyslúžil som si tvrdú kritiku zo strany Židovských náboženských obcí na Slovensku, pričom ich argumenty mi pripomínajú, že takéto niečo môže byť len v súvislosti so židovským holokaustom. Dovolím si pripomenúť, že zločiny proti ľudskosti majú desiatky spôsobov, ale jedno spoločné – JEDNÁ SA O PREDČASNÉ UKONČENIE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA ZO STRANY INÝCH.

          Všetky politické strany v parlamente, ako aj rôzne mimovládky či ľudsko - právne organizácie mi vyčítajú, prečo neignorujem Mariana Kotlebu, ktorého považujú a verejne obviňujú z fašizmu. Chcem Vám pripomenúť, že Kotleba je len verbálny – rečový fašista, kdežto v slovenskom parlamente sedeli a sedia aj takí, ktorí fašistické zločiny priamo realizujú. Za posledných 26 rokov takto cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva predčasne pripravili o život minimálne 140 000 nevinných občanov, dokonca aj v súlade so zákonom. Ďakujte Bohu, že Kotleba a Danko sa hrajú len na národovcov a Slovákov, pričom ich strany poctivo, aj spolu s Vami, ostatnými stranami, mlčia o týchto zločinoch proti ľudskosti, páchanými na vlastnom národe, čo len dokazuje, ako nenávidia a pohŕdajú vlastným národom. Kotlebu neignorujem nielen z úcty tých ľudí čo mu dali hlas, ale pri každom stretnutí mu neustále pripomínam, že dokedy chce mlčať o zločinoch proti ľudskosti páchanými na slovenskom národe, ako aj to, prečo ma verejne nepodporil, aby v slovenskom parlamente bola osadená pamätná tabuľa, venovaná nevinným obetiam zločinov proti ľudskosti zo strany politikov, oligarchov, finančných skupín, rôznych mafií na vrchole pyramídy. Keďže nechcem byť jednostranný, je pre mňa mimoriadne šokujúce, že o týchto zločinoch proti ľudskosti spoločne mlčia nielen všetky politické strany, mimovládky, tretí sektor, cirkev, ba dokonca aj protifašistickí bojovníci, no najviac ma šokuje mlčanie slovenských Židov, ktorí zo seba robia najviac trpiaci národ na tejto planéte. Tak ako z biblického hľadiska je najväčším úspechom Antikrista, keď má na sebe rúcho vysokého cirkevného hodnostára, tak najväčším úspechom tých, ktorí páchajú zločiny proti ľudskosti na vlastnom národe, pokračujúc v tom, čo sa nepodarilo dokončiť nemeckému nacizmu a masovým vrahom z POHG, keď o týchto zločinoch proti ľudskosti páchanými na vlastnom národe mlčia zbabelci, podliaci a dvojtvárnici  zo SNS a ĽSNS, ako aj Matica slovenská a im podobní, ktorí sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, pričom v skutočnosti sú poníženými sluhami sionistov, presne tak, ako ostatné strany v parlamente.

Neustále z Vašej strany počúvam nielen ja, ale aj radoví občania, že prakticky tu na všetko chýbajú peniaze. Máme podvyživené školstvo, sociálnu sféru, zdravotníctvo, vedecko-výskumnú sféru, poľnohospodárstvo, na výstavbu diaľnic taktiež chýbajú peniaze, demografiu, starostlivosť o mladé rodiny, dôstojný život pre dôchodcov, na každý meter štvorcový máte desiatky výhovoriek, pritom všetci, ako jedna zločinecko-zlodejská rodina mlčíte o tom, že každoročne sa vo Vašom mene či v mene Vás samotných, dokonca v súlade so zákonom, rozkradne zo štátneho rozpočtu minimálne tri miliardy eur, ktoré potom, samozrejme, chýbajú v štátnom rozpočte, tak sa nahrádzajú pôžičkami zo zahraničia, cez ktoré sme postupne stratili ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť.

Tu musím verejne obviniť Národnú banku Slovenska a Ministerstvo financií SR, že ako dva špičkové zločinecké štátne orgány nesú za toto najväčšiu zodpovednosť. Budem dokumentovať. Hoci týmto dvom štátnym orgánom vyplýva priamo zo zákona, aby verejne vystupovali a apelovali na vykrádačov štátneho rozpočtu, že takéto niečo je neprípustné, spolupracovali s políciou, prokuratúrou, súdmi a SIS, aby zabraňovali týmto ekonomickým zločinom, tak zbabelo mlčia, teda sú v úlohe spolupáchateľov. Položme si otázku, aký ekonomický osoh nám tu produkujú práve tí, ktorí tento štátny rozpočet rozkrádajú, dokonca rozkrádajú aj z toho, čím tieto rozkradnuté miliardy nahrádzame pôžičkami zo zahraničia? Je to neuveriteľný paradox, že práve tí, čo z titulu svojich vysokých riadiacich funkcií nič pozitívneho pre Slovensko nevyprodukujú, tak ešte z toho čo rozkradnú, si zvyšujú už aj tak svoj nadštandardný blahobyt, ktorý ale nie je podložený silou ekonomiky, lebo práve tí, čo tú ekonomickú silu produkujú, sú okrádaní tými skupinami, ktoré som tu už spomenul.

Položme si otázku, koľko miliárd sa takto rozkradlo od roku 1990 až po dnešok, pričom si môžeme položiť aj ďalšiu, mimoriadne závažnú otázku, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu otázku – čo všetko sa dalo z týchto rozkradnutých miliárd vybudovať pre Slovensko, čo všetko sa dalo urobiť pre blaho občanov – a hlavne, koľkým predčasným úmrtiam sa dalo zabrániť? Preto touto poslednou vetou Vás chcem vyzvať, aby ste sa vyjadrili, rád si to vypočujem.

Vladimír Pavlík
 

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka