Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

PODĽA GP SR NIE JE TRESTNÝM ČINOM KRYTIE PRÁVOPLATNÝCH ROZSUDKOV O ÚŽERE FIRIEM PÁNA KISKU      

          V pondelok 13. 6. 2016 som dostal uznesenie z Generálnej prokuratúry SR na sťažnosť uznesenia vyšetrovateľa polície na moje trestné oznámenie ohľadom krytia piatich právoplatných rozsudkov na Najvyššom súde SR, že firmy pána Kisku zbohatli cez úžernícke úroky na slovenských občanoch, zo strany predsedníčky Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady JUDr. Jany Bajánkovej. Celý text uznesenia je tu uverejnený ako príloha. 

          Aj keď som v minulosti JUDr. Štefana Harabina či už ako ministra spravodlivosti, ako aj predsedu Najvyššieho súdu SR vôbec nešetril, začínam mať veľmi neblahé tušenie, prečo sa pán prezident Kiska tak enormne snažil odharabinizovať slovenskú justíciu. Možno by som mal proti nemu aj o nejakú námietku menej, pokiaľ by bol verejne poukazoval z titulu svojej prezidentskej funkcie a snažil sa očistiť slovenskú justíciu od tej najzločineckejšej a najzlodejskejšej smradľavej zberby v radoch tohto skorumpovaného molochu – arcizločineckú konkurznú sudcovskú mafiu s hlavným centrom na Krajskom súde v Bratislave, z ktorej sa neskôr vygenerovala konkurzná mafia okolo Zoroslava Kollára.

          Nebolo by z mojej strany férové vyčítať len pánu prezidentovi hlboký predklon či jeho pochcanie a posranie pred touto konkurznou sudcovskou mafiou, keď táto arcizločinecká a arcizlodejská zberba neprekáža ani nesvojprávnemu a zbabelému sudcovskému stádu, teda stádu, ktoré medzi túto zberbu síce nepatrí, ale ani im neprekáža, teda, ani ich fekálnej cti. Čo už, keď neprekážala doterajším premiérom, predsedom parlamentov, ministrom vnútra a spravodlivosti, generálnym prokurátorom... Pýtam sa, ako potom takéto stádo má predstavovať zákon, spravodlivosť, nezávislosť a právo? A kto zráta ich nevinné obete v mene zločineckých a skorumpovaných rozsudkov od roku 1990 až dodnes? Že medzi nimi sú aj sudcovia zločinci, ktorí boli súčasťou mafiánskych gangov, ktorí dokonca neuznávajú ani právo na odvolanie, keď úmyselne vydajú zmätočné a nevykonateľné predbežné opatrenie, nečakajúc ani na rozhodnutie nadriadeného súdu, ktorý to zmätie zo stola a v zločinom spolčení s exekútorskou hyenou uvalia na dotyčného exekúciu? Veľká škoda, že november 1989 nebol krvavý ako v Rumunsku, lebo potom by sudcovia na Slovensku nepatrili medzi najzločineckejšiu a najskorumpovanejšiu verbež, predstavujúc rakovinu a mor Slovenska.

Vladimír Pavlík

 

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka